Free Essay

Tysk

In: Religion Topics

Submitted By Sofi331
Words 1063
Pages 5
DANMARK OG EUROPÆISK INTEGRATION FØR 1973

Danmark blev i 1973 efter en folkeafstemning medlem af EF (det senere EU), men i årtierne før var landets tilknytning til de europæiske samarbejdsprojekter en væsentlig del af inden- og udenrigspolitikken. Særligt Danmarks forhold til Norden og til sine vigtigste handelspartnere, Storbritannien og Vesttyskland, kom til at få afgørende betydning for europapolitikken op til 1973.

Europæisk samarbejde efter 1945: Kul- og Stålunionen, EØF, EF og EFTA

Oplevelsen af krise og krig i Europa i perioden 1914-1945, gav for alvor stødet til det tættere samarbejde mellem de europæiske lande, der er blevet udfordret i tiden efter 1945.
- den kolde krig gjorde at europavisionerne hurtigt indsnævret til en vision om at samle Vesteuropa.

Der var flere tilløb til at realisere et sådant bredere og mere forpligtende vesteuropæisk samarbejde, bl.a. skabelsen af Europarådet i 1949, men det var først med oprettelsen af Kul- og Stålunionen fra 1952 og EØF (Det Europæiske Økonomiske Fællesskab) fra 1958 (fra 1967: EF - De Europæiske Fællesskaber), at fundamentet for det EU (Den Europæiske Union), vi kender i dag, blev lagt. Det var de seks lande Belgien, Frankrig, Italien, Luxemburg, Nederlandene og Vesttyskland, i datiden ofte betegnet De Seks, der tog initiativet til dannelsen af både Kul- og Stålunionen og EØF.

Stålunionen: Organisationen tjente til at forene Vesteuropa under den kolde krig og skabte fundamentet for europæisk demokrati med samhørighed mellem nationalstaterne og udviklede sig til den Europæiske Union.
Man forsøgte at opretholde fred mellem Frankrig og Tyskland.

EF’s historie er ikke kun historien om Europas samling ; den er samtidig historien om Europas splittelse. i 1950’erne blokbygning mellem Øst og Vest.
I 960’erne dominerede således modsætningen mellem de to rivaliserende vesteuropæiske markedsorganisationer

Danske holdninger til europæisk samarbejde 1945-1973: Et overblik
Frem til 1957 var de danske regeringers holdninger til de europæiske integrationsbestræbelser præget af behersket interesse og en vis distance.
- Tilknytningen til Norden stærkere end Kontinental Europa.
- Danmarks vigtigste samarbejdspartner var Storbritannien – hellere ikke en del af de Seks.
- Storbritannien skeptisk over for den overnationale, dvs. juridisk forpligtende og suverænitetsoverdragende karakter af samarbejdet i Kul- og Stålunionen og EØF.

Den danske holdning til De Seks projekter begyndte gradvist at ændre sig, da oprettelsen af EØF blev en realtiet.
- at EØF i modsætning til EFTA arbejde med udvikling af et fælles landbrugsmarked, virkede tillokkende for Danmark.

Dansk optagelse i EØF var tæt knyttet til kravet om samtidig britisk optagelse. Således blev dansk medlemskab i realiteten pantsat i London i en lang periode.
- Den franske præsident de Gaulle nedlagde nemlig i 1960’erne to gange veto mod britisk optagelse.

- Danmark blev sammen med Storbritannien og Irland medlemmer af EF.

Diskussionen i Danmark går på hvorledes man skal følge GB + norden eller Vesteuropa som samarbejdspartner.
Man argumenterer ud fra økonomi. De tidlige danske holdninger til europæisk samarbejde, 1945-1949. i årerne efter anden verdenskrig var Danmark ikke voldsomt involveret i tidens debatter og bestræbelser på at skabe et mere omfattende europæisk samarbejde.

Danske politiker var på grund af landets graverende betalingsbalanceproblemer med de tilknyttede valutaproblemer i form af ikke mindst mangel på dollars meget interesserede i Marshall-planen og dermed også i den mellemstatslige økonomiske. samarbejdsorganisation OEEC.

I slutningen af 1948 kom planerne om et Europaråd for alvor på den internationale dagsorden. Blandt andet under indtryk af presset fra de borgerlige partier, der kritiserede Socialdemokratiet for ikke at engagere sig aktivt i spørgsmålet om Europas fremtid.

Oprettelsen af Europarådet i 1949 blev dog på ingen måde det kvantespring frem mod etableringen af Europas Forenede Stater,

Medlem af EFTA i 1960
Det danske dilemma blev akut med underskrivelsen af Rom-traktaten i 1957, som oprettede EØF. i 1960 det konkurrerende frihandelssamarbejde EFTA, i samtiden kaldet De Syv efter de syv medlemslande, nemlig foruden Storbritannien Danmark, Norge, Sverige, Schweiz, Østrig og Portugal.

EØF’s fælles landsbrugspolitik fik fra begyndelsen de danske landbrugsorganisationer og partiet Venstre til at lægge pres på de skiftende socialdemokratiske regeringer for dansk medlemskab

I det europæiske venteværelse 1960-1972
EFTA-medlemskabet var fra dansk synspunkt en nødløsning – ikke mindst fordi samarbejdet ikke inkluderede handel med landbrugsvarer.

i folketinget var der massivt flertal for EF-medlemskab sammen med Storbritannien. ønsket om optagelse var helt overvejende baseret på økonomiske ræsonnementer. Et EF-medlemskab sammen med Storbritannien ville betyde, at Danmark kom til at indgå i en markedskonstruktion med sine to vigtigste eksportmarkeder og, måske endnu vigtigere, blev inkluderet i et fælles marked for landbrugsvarer.

Valgkamp og folkeafstemning i 1972
Indenrigspolitisk blev vejen til medlemskab i 1970-72 dog ikke uproblematisk. Det 5/6-flertal, som grundloven krævede for at spørgsmålet ikke skulle til folkeafstemning, gik tabt ved folketingsvalget i 1971. Allerede inden valget havde ja-partierne dog forpligtet sig til at lade medlemskabsspørgsmålet prøve ved en folkeafstemning. Folkeafstemningen den 2. oktober 1972 resulterede i et solidt ja til EF med 63,3 % af stemmerne.

Ved indgangen til 1972 fremgik det af en Gallup-måling, at 38 % støttede EF-medlemskab, mens 35 % var imod.

Politikere: Ja (undtaget SF).
Erhverves livet: Ja
Landbruget: Ja
Der er således bred enighed om tilslutning.

Fællesakten/EF-pakken 1986
Den nye EF-traktat, Fællesakten (i datiden ofte benævnt EF-pakken), der først og fremmest sigtede mod dannelsen af et indre marked mellem medlemslandene.

Schlüter-regeringen gik ind for det indre marked men kunne ikke samle flertal i folketinget. derfor udskrev regeringen en vejledende folkeafstemning til afholdelse den 27. februar 1986 – en handling som fik reel betydning, fordi hovedparten af oppositionen lovede at acceptere resultatet. Regeringen vandt en sejr, da et flertal på 56,2 % af de afgivne stemmer faldt ud til fordel for ratifikation af Fællesakten. Danmark kom således til at indgå i Det Indre Marked fra første færd.

Det indre marked:
Fribevægelighed - varer - tjeneste ydelser - kapital - arbejdskraft.

Maastricht-traktaten 1990-1992
Maastricht-traktaten – det gik til at blive en fælles union. Unions tanken med fælles forsvar osv. Det blev et nej. Danmark skulle komme med en løsning, der kommer fire forbehold som man forhandler igennem i Folketinget.

Det nationale kompromis: De fire forbehold

De fire forbehold:
- ØMUens 3 fase – vi ville beholde vores møntfod.
- Forsvar
- Unionsborgerskab.
- Rets og politisamarbejde.

i 2002 var der igen en afstemning om vi skulle indføre euroen som fælles møntfod.

Anders Fogh Rasmussen kommer til magten i 2001 rent sikkerheds og forsvarsmæssigt går han med USA.
Der ses således en nedtrapning af EU i denne periode – samtidig har han DF.

EU har modtaget Nobels fredspris. Fordi man har formået at holde fred mellem Tyskland og Frankrig.…...

Similar Documents

Free Essay

Nationalities in Swedish

...taiwanesiska | taiwanesisk | Tanzania | tanzanier | tanzaniska | tanzanisk | Tchad | tchadier | tchadiska | tchadisk | Tjeckien | tjeck | tjeckiska | tjeckisk | Thailand | thailändare | thailändska | thailändsk | Tibet | tibetan | tibetanska | tibetansk | Togo | togoles | togolesiska | togolesisk | Tokelauöarna | tokelauer | tokelauiska | tokelauisk | Tonga | tongan | tonganska | tongansk | Trinidad och Tobago | trinidadier | trinidadiska | trinidadisk | Tunisien | tunisier | tunisiska | tunisisk | Turkiet | turk | tukiska | turkisk | Turkmenistan | turkmen, turkmenistanier | turkmenska | turkmensk, turkmenistansk | Turks- och Caicosöarna | | | | Tuvalu | tuvaluan | tuvaluanska | tuvaluansk | Tyskland | tysk | tyska | tysk | Uganda | ugandier | ugandiska | ugandisk | Ukraina | ukrainare | ukrainska | ukrainsk | Ungern | ungrare | ungerska | ungersk | Uruguay | uruguayan,uruguayare | uruguayanska | uruguayansk | USA | amerikan,amerikanare | amerikanska | amerikansk | Uzbekistan | uzbek | uzbekiska | uzbekisk | Wales | kymrer, walesare | kymriska, walesiska | kymrisk, walesisk | Vanuatu | vanuatuer | vanuatiska | vanuatisk | Wallis och Futuna | | | | Vatikanstaten | vatikanare | vatikanska | vatikansk | Venezuela | venezuelan | venezuelanska | venezuelansk | Vietnam | vietnames | vietnamesiska | vietnamesisk | Vitryssland | vitryss | vitryska | vitrysk | Västsahara | västsaharier,saharier |......

Words: 994 - Pages: 4

Free Essay

Tysk

...Jugend der Jahrtausendwende 2) Schreibe über die Jugend 2000. Was ist charakteristisch für Heike, Rixa und Anna? Welche Wertvorstellungen haben sie und wie unter- scheiden sie sich von der Elterngeneration? Heike ist im diesem interview die älteste und sie sieht die Situation Der jungen als skeptisch. Sie meint dass es einem großen Individualismus gibt. Heute ist die Jugend nicht so viel engagieren wie früher. Früher war die Jugend in Politik sehr interessiert und Politik war ein wichtigste Ideal. Zugleich ist die Jugend nicht sehr treu. Das sieht man zum Beispiel wenn man zu einer Wahl stimmen kann. Hier ist die Jugend nicht treu und wählt das nächste Mal eine andere Partei. Sie meinen dass die meisten Politiker Idioten sind und das ist sehr anders in der Elterngeneration. Die meisten Eltern meinen dass die Jugend unpolitisch ist. Und sie sagen auch dass die Jugend nur machen was sich wollen. a) Welche Einstellung haben Heike, Rixa und Anna zu Deutschland und zu Europa? Inwiefern haben dänische Jugendliche die gleiche Einstellung zum Thema Europa? Heike, Rixa und Anna haben die Einstellung von Europa als eine Union. Sie sehen sich als Europäer und sehen Europa als ein gesamtes Land. Sie haben sich nicht mit Deutschland identifiziert und dass ist anders als die Elterngeneration. Die Elterngeneration war skeptisch gegen über die Europäische Union und sie fühlten als ob sie ihre Identität verloren. Aber Heute ist das Weltbild anders mit Globalisierung und die......

Words: 327 - Pages: 2

Free Essay

Tysk

...Letzte Pizza Der Text fängt mit einer Beschreibung des Inhabers der Pizzeria an. Der Mann sitzt hinter seinem Schreibtisch, wo er Zettel 'umstapeln. Als Charlotte eintrat, hob er den Kopf und sagte, als er sein Gesicht verzog: "Eine Frau". Er zögerte und warf ihr ein kritischen Blick zu und danach wies er mit der Spitze seines Bleistift auf den anderen Stuhl. Daraufhin setzte sich Charlotte und zündete sich eine Zigarette an. Ihre Haare war eine Springbrunnenfrisur. Der Mann nahm das Wort und berichtete, dass er es schwierig fand die Frauen verstehen, weil sie oft Laune, Liebeskummer oder das prämenstruelle Syndrom haben. Die Männer dagegen könnte er besser einschätzen, weil er auf den ersten Blick weisst, was für ein Typ er ist: Kompliziert, schwerfällig oder frech. Er fragte Charlotte, ob sie Auto fahren könnte. Zum schluss entschied er sich Charlotte einzustellen. Sie wurde Ausläuferin beim Pizzaservice. Ab und zu hatte sie Liebeskummer, aber sie lass sich nichts anmerken. Der Mann musste zugeben, dass sie die schnellste und zuverlässigste Fahrerin war. Sie kurvte durch die Stadt und fand ohne Probleme die abgelegenen Adressen. Er glaubte, dass sie eine Ausnahme sein musste. Sie trug nicht die vorgeschriebene Mütze, weil sie nicht auf ihre Frisur passte. Dann passierte aber eines Samstagabend im Juni, dass sie sich be'eilen müsste, weil sie drei Bestellungen an der Langstraße 12 ausbringen sollte. Das war einmal ihre eigene Adresse. Sie parkierte den Wagen direkt vor dem......

Words: 291 - Pages: 2

Free Essay

Blabla

...Aarsag i, at vor Poesi udviklede sig under en politisk ussel og nedbrudt Tilstand som en Art Trøst i den reale Genvordighed, som en Art aandelig Erobring, der skulde trøste for de materielle Tab. Men den har bevaret en sørgelig Mangel som Minde derom. Georg Brandes: Indledningsforelæsning til Hovedstrømninger 1871 - Her efter ”Samlede skrifter bind 4”, side 5-7, Gyldendal 1900 Noter til tekstuddraget: George Sand (1804-76): Kvindelig fransk forfatter George Gordon Byron (1788-1824): Engelsk romantist Ludwig Feuerbach (1804-72): Tysk religionskritisk filosof Pierre Joseph Proudhon (1809-55): Grundlægger af anarkismen, kritiker af ejendomsret John Stuart Mill (1806-73): Liberalistisk forfatter, der støtter utilitarismen, dvs. konsekvens-etik, der fordrer størst mulig lykke til flest muligt. Han skrev en bog om kvindefrigørelse, som Brandes oversatte. Ivan Turgenjev (1818-83): Russisk forfatter Friedrich Spielhagen (1829-1911): Tysk forfatter Emile Augier (1820-89): Fransk dramatiker Henrik Ibsen(1828-1906): Norsk forfatter, der bl.a. skrev skuespillet Brand (1866), der behandler problemerne om en højstemt idealisme og menneskelig dobbeltmoral....

Words: 1146 - Pages: 5

Free Essay

Historry

...Det jødiske museum i Berlin Hvad anvendes det jødiske museum i Berlin til? Det jødiske museum indeholder 1000 års tysk jødisk historie. Førhen lå det oprindeligt i Oranienbruger straße, men blev lukket af nazisterne i 1938. I 1971 blev der foreslået at genoprette museet, dette forsalg medførte at en ”forening for et jødisk museum” grundlagde det i 1975. Efter at Berlins bymuseum havde vist en udstilling om byens jødiske historie i 1978, blev der åbnet en egen jødisk afdeling i bymuseet. I 1999 blev denne afdeling givet status som en selvstændig museum. Særlig funktion. Der er en speciel stemning når man træder ind i det jødiske museum, dette skyldes for terrortruslerne og derfor vil man blive skannet og visiteret før man bliver lukket ind. Udstillingen fortæller jødernes historie og kultur om indvandrere i Tyskland gennem 1000 år- Arkitekturanalyse - Ide Hvem har finansieret bygningen og ud fra hvilke motiver eller idealer? Daniel Libeskind er arkitekten bag Det Jødiske Museum, Daniel er kendt for sine meget dekonstruktivistisk, som dette museum også er opført efter. Hvis bygningen ses fra luften, ligner det en halv jødestjerne eller en halv dame, iført kjole. Hvilke ideer udtrykker det pågældende byggeri? Levevilkår, magt, religion, hierarki, herredømme, død og respekt. Er bygningen udtryk for et særligt menneskesyn? Ja helt klart! Det jødiske museum er på em måde et mindested/historisk som har et indblik på jødernes undertrykkelse. Undersøg,...

Words: 663 - Pages: 3

Free Essay

Arbejdsark

...natur på en meget romantiseret måde. Det er malet med nogle varme og frodige farver. - S. 31: Billedet udtrykker også den flotte natur på en romantiseret måde. Der er lidt landbrug inde over, hvilket er noget som Danmark er kendt for. Det er malet med nogle varme, lyse og frodige farver. 7 Forklar kort omstændighederne omkring ”Bondecirkulæret” s. 24 kongens situation. - Bondecirkulæret blev udstedet for at forhindre bønder i at holde politiske møder uden den lokale politimesters tilladelse. 8 Hvorfor opstod ”sprogstriden” og hvad var kernen i striden? - Pga. at pøblen var uenig om hvorvidt der skulle tales tysk eller dansk. Den opstod fordi de i kirkerne og skolerne lærte folket dansk, mens at de højtstående talte tysk. 9 Hvordan bruges striden politisk? - I 1842 skrev en tysk avis om Slesvig Holsten forslog at Danmark skulle slutte sig til tyskland. Men så provokerede Ola Lehmann til at holde en meget uforsonlig tale, hvor han klargjorde det politiske mål. Danmark til ejdern. - Bønderne kæmper for at få indført lige sprogrettigheder. 10 Hvorved adskiller nationalliberalisme sig fra liberalisme? - Liberalisme går ud på at man kæmper for en bestemt gruppe mennesker. - Nationalliberalisme går ud på at man kæmper for hele nationen. 11 Kommenter striden både i indhold og form. - De to parter kæmper om at få deres sprog som hovedsprog. Kongen prøver nyttesløst at regulere......

Words: 309 - Pages: 2

Free Essay

Jhjkbgfuy

...Rusland, Belgien, Frankrig, GB, Japan, Italien og i 1917 også USA. De skandinaviske lande forholdt sig neutrale. Baggrunden for krigen var bl.a en dyb modsætning mellem Frankrig og Tyskland efter krigen i 1871, men den direkte anledning til krigens udbrud var serberen Princips mord på den østrigske tronfølger Franz Ferdinand d. 28. juni 1914 i Sarajevo. Så gik det løs. Denne krig gik Hitler op i med liv og sjæl. Han nærmest elskede krigen. Af sine soldaterkammerater blev han anset for at være lidt af en enspænder – lidt underlig. Det fortaltes om ham, at han havde ondt af de små mus, som han så fodrede med brødkrummer. I 1918 var krigen forbi. En tysk storoffensiv på vestfronten i marts til juli blev standset, hvorpå Hindenburg måtte trække sine hære tilbage over Rhinen. 9. nov. opgav Kejser Wilhelm tronen og flygtede til Holland. En ny tysk regering måtte underskrive de stillede våbenbetingelser. Den 11. november ophørte 1. verdenskrig – historiens hidtil mest omfattende krig – med omkring 70 millioner under våben og 10-12 millioner døde. Den 28. juni 1919 underskrev Tyskland Versailles-Traktaten. Ifølge denne skulle Tyskland uden folkeafstemning afstå Alsace-Lorraine og flere andre område fx Nordschlesswig til Danmark. Endvidere skulle den tyske hær nedskæres til 100000 mand og flåden skulle udleveres til England – besætningen sænkede den dog i stedet! Og endelig skulle Tyskland betale en krigsskadeserstatning, der i 1921 blev sat til 226 mia. guldmark! For Hitler blev......

Words: 1157 - Pages: 5

Free Essay

Nazi Propaganda

...antisemitiske synspunkter havde ikke en maksimal virkning i den danske kirke, man lod vær med at benytte hans diskriminerende holdninger, men fastholdte at jøder var vantro og blinde, og det blev spredt rundt som afskrækkelse. I oplysningstiden fik antisemitisme en lidt anden drejning, med undtagelse af Napolens ultimatum om assimilation eller undertrykkelse til de frankske jøder, hvilket de accepterede. Refleksion, revision og nyskabelse var tidens omdrejningspunkt, og det inspirerede Moses Mendelsohns en tysk-jødisk filosof og skribent, som præsenterede jødisk litteratur og kultur i den ikke-jødiske verden, og det gav anerkendelse i jødiske kredse. Med de nye oplysende tiltag i luften , rykkede det en smule af folkets opinion om antisemitisme, men jødedommen blev stadig betragtet som fremmed og uvelkommen. Adolf Hitler stiftede for første gang bekendtskab til ordret jøde da han var fjorten femten år. År 1933 var et vendepunkt i optakten til 2. verdenskrig og senere Holocaust set i tysk-jødisk øjemed. NSDAP (National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartie) danner regering med de katolske centrumspolitikere, ledet af Franz Von Papen. Hitler udnævnes til rigskansler af rigspræsidenten Poul Von Hindenburg og Franz Von Papen bliver udnævnt til vicekansler. Hitler besluttede sig med det samme at benytte sig af sin nye magtposition og udskrev valg i Rigsdagen. Valget gik ikke som forventet, og NSDAP fik ikke et flertal, men på grund af en høj koncentration af SA-folk......

Words: 1212 - Pages: 5

Free Essay

Dansk

...som er anvendelses orienteret, de giver nogle eksempler ”Fysik alene bygger ingen bro. Og man kan heller ikke rense et vandløb eller lave en effektiv kampagne for Dansk Flygtningehjælp ved hjælp af viden fra de enkelte fag alene.” Så det de viser igen, er at man har brug for at lærer eleverne noget andet end fagligviden også (Selvstædighed, Ansvarlighed, samarbejdsvilje og innovation). Statsministeren brugte så fint et eksempel på en elev, ”Emil”, og fortalte om en dag på hans gymnasie, hvor han ikke kun blev udfordret fagligt, men udfordret på hans almene menneskelige koompentencer ( personlige autoritet, realistiske sans osv...) ekspels skulle han i tysk selv finde på en opgave, som der kunne træne hans tyske ordforråd, her fandt han så på et stafet på skolen, hvor de skulle finde ord og forklare dem på tysk. Statsministerens pointe med det her, er at han ikke kun bliver trænet på det fagliheden, så andre kompentencer også kommer i spil. Og Udfra disse synspunkter og ideer, kan man vel skabe bred enighed om, at hvis man skal være klædt godt på til at komme ud i det danske samfund, og skulle kunne virke, som en god medborger, er det ikke kun vigtigt at have styr på det faglige, en det er også vigtigt at øve de almene menneskelige kompetencer....

Words: 573 - Pages: 3

Free Essay

Rettede Tysk Noter

...Rettede tysk noter: Angst essen Seele auf – von R.W. Fassbinder. Der Film handelt von einer älteren Frau, die sich in einen zwanzig Jahre jüngeren marokkanischen Mann verliebt. Bei einem Zufall treffen sie einander in einer arabischen Kneipe, als die Frau Emmi Schutz vor dem Regen sucht und hereinkommt. Emmi hebt sich von den anderen Leuten in die Kneipe ab, aber der marokkanische Mann, Ali tanzt mit ihr. Emmi erzählt ihre Tochter, dass sie sich in einen marokkanischen Mann verliebt hat. Die Tochter lacht und glaubt, dass es ein Spaß ist. Dann verheiraten Emmi uns Ali sich und sie erzählt es ihrer Familie. Emmis Kinder werden ganz still und danach werden sie sehr aggressiv und zornig auf ihre Mutter. Emmi und Ali werden die Abschaum der Stadt und alle reden über sie. Die Leute sind sehr rassistisch und finden, dass eine Deutsche und einen Araber, die zusammen sind, sehr verkehrt ist. Emmi und Ali fangen an viel Geld zu machen, und nehmen an Urlaub zusammen. Wenn sie zurückkommen, sind alle Leute froh und freundlich zu ihnen. *Angst æder sjæle op. Filmen handler om en ældre kvinde, som forelsker sig i en 20 år yngre mand. Ved et tilfælde møder de hinanden i et arabisk værtshus, da kvinden Emmi søger ly for regnen og kommer derind. Emmi udskiller sig fra de andre folk på værtshuset, men den marokkanske mand, Ali danser med hende. Emmi fortæller sin datter, at hun har forelsket sig i den marokkanske mand. Datteren griner og tror at det er en spøg. Så gifter......

Words: 550 - Pages: 3

Free Essay

Tysk

...Engelsk  Terminsprøve     Niklas  Ritter  3.K     Tirsdag  d.  3  marts  2015       A  -­‐  Analytical  Essay  of  Sarah  Butler’s  short  story  ”Number  40”         “Number  40”  is  a  short  story  by  Sarah  Butler  written  in  2012  and  is  from  the  anthology  The   Picador  Book  of  40.  Melissa  is  the  main  character  of  the  story.  Even  though  it  is  told  from  her   perspective,  a  third  person  narrator  tells  the  story.  As  we  learn  through  the  story,  Melissa  is  a   very  forgetful  person  and  also  she  seems  very  distracted.  In  the  beginning  she  forgets  her   phone  on  the  table  at  home  and  later  she  walks  up  to  the  wrong  front  door  and  tries  to  open  it   with  her  own  keys.  We  don’t  get  to  know  many  details  about  her,  such  as  her  age,  but  at  some   point  she  is  optical  described  as  pale  skinned  and  dark  eyed  and  “(…)  her  face  was  pasty   white”.  Also  we  get  to  know  about ......

Words: 981 - Pages: 4

Free Essay

Decline of the West

...1. En redegørelse for de forskellige protester mod krigen, som opstod i løbet af 1915 og 1916 – og som fortsatte til krigens afslutning i 1918. 1917 bliver skudt i gang med mytteri i den franske hær. Halvdelen af den franske hær blev berørt af mytteriet, og det var det mest omfattende mytteri på vestfronten under den Store Krig. Under mytteriet var der også protester i Paris’ gader, hvor kvinderne gik i gaderne og demonstrerede mod krigsførelsen. Også i Italien var der problemer pga. krigstrætheden, hvor voldelige sammenstød mellem udkommanderede hærenheder og den civile befolkning opstod. Det spontane oprør blev slået ned, men senere samme år led hæren et tab ved et tysk-østrigsk gennembrud på fronten. Her kollapsede hæren og massedesetertioner forekom, samt nedlæggelse af våben. Det lykkedes dog at få den samlet igen - selvom det var langt inde i landet. Selv i Storbritanien og Tyskland blev krigen for meget for civilbefolkningen, som resulterede i strejker opstod, dog ikke i samme opløsning forhold som i Italien og Frankrig. 2. En analyse af de forskellige regeringslederes reaktion på protesterne ved krigsfronten såvel som hjemmefronten. Woodrow Wilson, USA’s præsident, reagerer med et fredudspil som han affatter i 14 punkter. Det generelle budskab var fred uden anneksioner (landudvidelser). Lloyd George, Englands premierminister, reagerer på krigstrætheden i England ved at nedsætte en særlig ”Krigsformåls-komite”. Denne komite havde til formål med at......

Words: 334 - Pages: 2

Free Essay

Christian

...25 stærke tyske verber, man ikke kan leve foruden: TYSK | PRÆSENS (nutid) | PRÆTERITUM (datid) | PERFEKTUM (før nutid) | DANSK | GRUPPE | 1. bleiben | er bleibt | er blieb | er ist geblieben | blive | 1 | 2. schreiben | er schreibt | er schrieb | er hat geschrieben | skrive | 1 | 3. verlieren | er verliert | er verlor | er hat verloren | miste | 2 | 4. finden | er findet | er fand | er hat gefunden | finde | 3 | 5. beginnen | er beginnt | er begann | er hat begonnen | begynde | 3 | 6. essen | er isst | er aß | er hat gegessen | spise | 4a | 7. geben | er gibt | er gab | er hat gegeben | give | 4a | 8. sehen | er sieht | er sah | er hat gesehen | se | 4a | 9. nehmen | er nimmt | er nahm | er hat genommen | tage | 4b | 10. sprechen | er spricht | er sprach | er hat gesprochen | tale | 4b | 11. treffen | er trifft | er traf | er hat getroffen | træffe | 4b | 12. fahren | er fährt | er fuhr | er ist/hat gefahren | køre | 5a | 13. tragen | er trägt | er trug | er hat getragen | bære | 5a | 14. halten | er hält | er hielt | er hat gehalten | holde | 5b | 15. laufen | er läuft | er lief | er ist/hat gelaufen | løbe | 5b | 16. fallen | er fällt | er fiel | er ist gefallen | falde | 5b | 17. schlafen | er schläft | er schlief | er hat geschlafen | sove | 5b | 18. kommen | er kommt | er kam | er ist gekommen | komme | 6 | 19. stehen | er steht | er stand | er hat gestanden | stå | 6 | ...

Words: 297 - Pages: 2

Free Essay

KongedøMmet

...med. Problemet var helt konkret, at områderne var splittet mellem DK og Tyskland. Det var i allerhøjeste grad sproget, der spillede en stor rolle. Mens sproget i Holsten hele tiden været tysk, var sproget i Slesvig derimod både tysk og dansk, hvilket skabte en markant betydning i den nationale kamp. I starten af 1800-tallet var Slesvig opdelt i forskellige sprogområder: Mod syd talte man mest tysk, både i byen og på landet. I Nordslesvig talte det økonomiske og politiske borgerskab tysk, mens folkesproget var dansk på landet og hos de lavere sociale lag i byerne. Dette betød ligeledes, at der i nogle områder overvejende blev talt tysk eller dansk, men der var også et overlappende område, hvor en stor del af befolkningen var dobbeltsproget. Sproget havde også forskellige status. Tysk blev regnet for det fine, kulturelle og overklassens sprog, mens dansk blev anset som værende almuesprog, dermed det simple sprog. I stænderforsamlingen talte man kun tysk, men på folket i Nordslesvigs opfordring udstedte Christian d. 8. i 1840 et sprogreskript, hvor han bøjede sig for flertallet, således at alle embedsmænd skulle kunne tale dansk i Nordslesvig. Dette betød, at dansk skulle være et øvrighedssprog, altså at alt det administrative blev ført på dansk i Nordslesvig, hvor det førhen kun var på tysk. Der kom et centralt vendepunkt i 1842, hvor tyske aviser skrev om det tyske Slesvig-Holsten. Heri blev der foreslået, at DK skulle tilslutte sig Tyskland. Dette skabte rører, hvor......

Words: 449 - Pages: 2

Free Essay

Tysk Handout

...markerede verber i nedenstående tekststykke til præteritum B) Sissi arbeitet= arbeitete in der Psychiatrie, hat= hatte nie eine andere Welt gesehen. Bodo, der arbeitslose Ex-Soldat, ha=hattet eben diese verloren. Ein Autounfall schweißt=schweißte die vermeintlich Inkompatiblen für einen Moment zusammen, als Bodo Sissi das Leben rette= rettete. Danach ist= war die Welt verändert, und Sissi will mehr als einen Augenblick. Doch Bodos aufgestellte Mauern sind=waren hoch. C) Pararbejde: Forklar på tysk, hvad nedenstående gloser betyder Geheimnis (n) = geheimnis betyder hemmelighed. Ein Geheimnis ist eine meist sensible Information Autounfall (m) Bilulykke. Bei einem Straßenverkehrsunfall handelt es sich um ein Schadensereignis mit ursächlicher Beteiligung von Verkehrsteilnehmern im Straßenverkehr ein Fremder: fremmede baggrund. Wann du habe eine anderer ethnischer Herkunft verschwinden Krankenschwester (f) verstecken D) Pararbejde: Oversæt nedenstående sætninger til tysk 1) Vi befinder os i byen Wuppertal, og Sissi og Bodo er hovedpersonerne i filmen. Wir sind in der Stadt Wuppertal und Sissi und Bodo sind die Hauptfiguren in dem Film. 2) Sissi er sygeplejerske. - Sissis Schwester 3) Patienterne forguder Sissi; hun er meget populær. Die Patienten lieben Sissi ; sie ist sehr beliebt. 4) Bodo bor sammen med Walter. Bodo lebt mit Walter 5) Walter er Bodos bror. Walter ist Bodos Bruder 6) Walter har været soldat og mister sit arbejde i......

Words: 657 - Pages: 3