Free Essay

Toekomst

In: Business and Management

Submitted By Niels
Words 1506
Pages 7
Bronnen: verwijs op correcte wijze naar bronnen! Neem de bron(nen) op in de bronnenlijst. http://www.proud2bme.nl/Proud2B-eat/Frambozenpudding_met_witte_chocolade Bezoek aan Albert Heijn & Dirk van den Broek in Leusden??? Wat moet ik hier mee?? http://www.wikepedia.nl /consistentie

Missie en visie Mona
Mensen blij maken met Mona producten (daar word je blij van!). Maak volzinnen. verwijs op correcte wijze naar bronnen! Neem de bron(nen) op in de bronnenlijst.
Bron: http://www.mona.nl/overons/kijk-dit-zijn-wij
Visie: Mona staat voor gemak en lekkere zuiveldesserts. verwijs op correcte wijze naar bronnen! Neem de bron(nen) op in de bronnenlijst.
Bron: http://www.frieslandcampina.com/nederlands/merken-en-producten/brands/mona.aspx?activetab=2#tabs
Zeg ook iets over de toekomstverwachtingen van Mona.

Doelen Mona
Formuleer de doelen die Mona nastreeft

Markt en doelgroep Mona
Op welke doelgroep(en) richt Mona zich? Welke doelgroep probeert Mona te bereiken met haar allernieuwste campagne? Of richt Mona zich per productgroep op verschillende doelgroepen? En op welke markt richt Mona zich? Op welke markt richt Mona zich met haar assortiment, haar verschillende productgroepen. Exporteert Mona?

Met de productgroep Yoki drinks richt Mona zich bv. op de Nederlandse markt van dagverse zuiveldranken.

Vermeld ook op welke afnemers(groepen) Mona zich nu nog niet richt met haar assortiment. Dit kunnen jullie dan eventueel weer terug laten komen bij de samenvatting (analyse sterke en zwakke punten).Werk deze paragraaf verder uit.

Strategie Mona
Werk deze paragraaf verder uit.
Op welke manier probeert Mona haar doelen te bereiken? Welke strategie hanteert Mona? Benoem een strategie die aan de orde zijn gekomen bij de cursus Bedrijfskunde en marketing en onderbouw jullie keuze.

Merkpositionering en waardepropositie Mona
Positioneren is duidelijk maken waar je voor staat als merk. Het speelveld is hier het menselijk brein, de plek waarin bepaald wordt hoe wij denken, voelen, ervaren en beleven?? De kernwaarden van het Mona-merk zijn verwennen en genieten. De eerste associaties ?? moeten hier dus aan voldoen om een positieve positie te hebben in het brein van de mens. Is Mona een sterk A-merk? Ga op zoek naar deze info. Hoe positioneert Mona zich dus?
Waardepropositie producten in assortiment? Wat zijn product kenmerken?
De consument hecht een hoge merkwaarde aan het merk Mona??. Mona staat voor kwaliteit en mensen zien het merk als een hoog A‐merk. Wat houdt dat in: een hoog A-merk? Mona bevind zich in een relatief hoge prijsklasse, daarom is het niet voor iedereen mogelijk om Mona toetjes altijd te kopen. Hoort dit hier thuis? Dit maakt het een klein beetje? exclusief waardoor het sneller als luxe ervaren wordt.

USP’s Mona
- hoge kwaliteit
- Mona wil het meest gevarieerde en breedste assortiment aanbieden

Bij USP’s gaat het om de vraag hoe Mona zich onderscheidt van haar concurrenten. Waarom kopen consumenten een product van Mona? Wat is de Unique Bying Reason, de USP? Kijk ook eens naar de commercials of advertenties. Daarin worden de USP’s meestal benadrukt. Kijk dus nog eens goed naar jullie USP’s.

Productlevenscyclus
Volwassenheid,
Pudding kampt echter met een imagoprobleem. Hoe hangt dit samen met de PLC? Een grote groep consumenten vindt pudding zoet, zwaar en ouderwets. Dit hoort thuis bij de meso-analyse. Wat is de bron? Pudding bevindt zich na ruim dertig jaar dan ook aan het eind van de product life cycle. Tijd dus om ‘de pudding’ af te stoffen. Tip: toetjes hebben een levenscyclus van zo’n jaar of drie. Dan moeten er weer nieuwe toetjes komen. Geldt dit ook voor de klassiekers binnen het Mona assortiment?

Onderstaande informatie hoort niet allemaal thuis bij de micro-analyse:
Zowel de (zuivel)markt als het moederbedrijf Friesland- Campina leggen met merken als Optimel, Yakult, Almhof en Danone de focus steeds meer op ‘gezond’ of ‘natuurlijk’. De merken sluiten aan bij de maatschappelijke trends van evenwichtig leven, gezondheid en natuurlijkheid. Mona vindt qua merk en productportfolio geen aansluiting bij deze ont-wikkeling. Mona moet het vooral hebben van ‘lekker’. Mona heeft het trendmatig qua positionering dus lastig. In 2008 en 2009 (ga uit van actuelere informatie!) komen er ook nog eens twee belangrijke concurrenten bij in het segment ‘specialiteiten’ die al een goede reputatie hebben in andere segmenten: Dr. Ötker en het Albert Heijn- huismerk. Dr. Ötker investeert fors in media waardoor er voor Mona niet alleen een ‘gevecht’ om ruimte in het schap ontstaat maar ook een ‘gevecht’ voor het behoud van share of voice. Mona heeft echter ook iets mee: het merk heeft reeds een duidelijk merkprofiel. Iedereen kent het. En dat merk- profiel moet vooral weer sterker worden.

Marketingmix Mona
Ik raad jullie aan om hier de volledige marketingmix voor producten uit te werken. Neem hier dus ook de P van Product op. Raadpleeg Kotler en Burk Wood welke aspecten allemaal betrekking hebben op Product. Kijk ook naar de verschillende volumes en verpakkingen die Mona hanteert. En voeg een plaatje toe van het Mona logo en/of de Mona producten. Zeg ook iets over de het prijsbeleid van Mona, de nieuwe verpakkingen en de nieuwste campagne van Mona, de portieverpakkingen, de huidige actie van Mona, etc. etc. etc.

Product
Werk dit verder uit.

Prijs
Onderstaande informatie hoort niet allemaal thuis bij de micro-analyse.
De consument ziet Mona als een echt A‐merk. Men vindt Mona kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd. Als mensen iets anders willen dan magere yoghurt of blanke vla, dan kiezen ze voor een Mona toetje. Ook als ze zichzelf extra willen verwennen, kiest de consument voor Mona. De laatste tijd komt er steeds meer concurrentie. Supermarkten hebben ook steeds meer verschillende aparte toetjes van eigen huismerk. Mona zit in een redelijk hoge prijsklasse. Toch blijft Mona een erg uitgebreid assortiment houden, dat steeds verder wordt uitgebreid.

Plaats
Onderstaande informatie hoort niet thuis bij plaats.
Mona –nu onderdeel van Koninklijke FrieslandCampina– is inmiddels uitgegroeid tot het grootste toetjesmerk van Nederland. Een club van meer dan honderd toetjesfanaten is hier??? elke dag bezig de lekkerste toetjes te maken.
Nog altijd gaan onze puddingen, vlatoetjes vruchtenyoghurts, kwark, mousses en drinks er in als... een toetje. Dagelijks staan er in Nederland een stuk of 249.315 van op tafel. Even rekenen... dat zijn er 91 miljoen per jaar! Daarmee zijn wij Nederlanders de grootste zuiveltoetjeseters ter wereld. Mona heeft dus van Hollandse kaaskoppen echte toetjeskoppen gemaakt.

Promotie
Tot nu toe heeft Mona vooral gebruik gemaakt van traditionele media. Licht dit toe. Concretiseer. Hier zijn ze altijd erg succesvol in geweest, Mona heeft vele succesvolle campagnes op haar naam staan. Geef een beschrijving van de meest actuele reclamecampagne van Mona. Bij deze campagnes werd er gebruik gemaakt van onder andere de volgende communicatiemiddelen:

• Advertenties
• Reclames • Billboards
 gewoon ‘geknipt en geplakt’? Doe dit niet! Document wordt gescand op plagiaat.
• ABRI’s
• Etc. Doe dit niet!
Geef per item concrete informatie. Werk dit verder uit.

Gebruik bijvoorbeeld het 7 S-model: Welke structuur? Welke functies (staff)? De 7 S-en mogen jullie opsplitsen in aparte paragrafen. Systems en skills hoef je wat mij betreft niet uit te werken.

Beschikbare bedrijfsmiddelen die beschikbaar zijn:
Kennis: er is voldoende kennis bij Mona. Er zijn namelijk?? een hoop functies die vervuld worden binnen Mona. Deze redenering kan ik niet volgen. Zo is er bijvoorbeeld een marktonderzoeker, product developer en een category development manager.
Human resources: Het moederbedrijf van Mona, Friesland Campina, is uitgeroepen tot het beste HR bedrijf. verwijs op correcte wijze naar bronnen! Neem de bron(nen) op in de bronnenlijst. http://www.frieslandcampina.com/nederlands/news-and-press/news/corporate-news/2010-10-08-frieslandcampina-best-hr-policy-in-the-netherlands.aspx Goederen: machines voor het produceren van Mona producten.
Financieel kapitaal: van Friesland Campina dit jaar.
• Omzet stijgt 7,6 procent naar 5.089 miljoen euro
• Bedrijfsresultaat stijgt 3,3 procent naar 217 miljoen euro
• Winst stijgt 8,7 procent naar 138 miljoen euro
• Pro forma prestatietoeslag (1,42 euro) en pro forma uitgifte ledenobligaties (0,95 euro) stijgt in totaal naar 2,37 euro per 100 kilo melk
Is deze informatie allemaal even relevant voor jullie onderzoek? Benoem alleen de relevante aspecten. Kijk bv. naar de kapitaalkracht van het moederbedrijf. Vermeld ook de bron.

Organisatiestructuur Mona
Mona maakt onderdeel uit van de Business Group Consumer Product Europe. Deze Business Group is weer onderverdeeld in 4 CPE’s. Zoek uit welke?
Staff: Brandleader, brandmanager, demand & supply planner, sales group manager, senior product developer, stagiar, product developer, category development manager, sr. Marktonderzoeker, commercial controller.

Conclusie
Zet de sterke en zwakke punten van Mona op papier. Welke zwakke punten kan Mona parten spelen bij de ontwikkeling en lancering van een nieuw product? Van welke sterke punten kan Mona gebruik maken bij de ontwikkeling en het op de markt zetten van een nieuw product?
De sterktes en zwaktes moeten jullie kunnen afleiden uit de door jullie verrichte micro-analyse. Het moet dus een logisch geheel zijn.

Werk dit uit!
Bronnenlijst
Neem in de tekst verwijzingen naar de bronnen op conform APA. Deze verwijzingen ontbreken nu allemaal. Benoem de bronnen vervolgens op juiste wijze in de bronnenlijst. Dit geldt voor alle opdrachten en voor het eindrapport!…...

Similar Documents

Free Essay

Consumentengedrag

... * presentatie (powerpointdia’s) Inleiding Hoofdvraag: Wat moet Plus eraan doen om aan de verwachting van de consumenten in 2020 te voldoen en hoe gaan we dat doen? Deelvragen: Hoe gaan de consumenten zich gedragen in de toekomst? Kiezen consumenten voor de laagste prijs of voor de beste service? Gaan consumenten meer besteden in de toekomst? Gaan consumenten meer via internet kopen? Is het verstandig om meer verkopen via het internet aan te moedigen? Gaan we een bezorgservice en webshop openen? Wordt internet de nieuwe supermarkt? Gaan het aantal supermarktketens toenemen? Neemt het aantal supermarktketens af door de kredietcrisis? Wat doen de grootste concurrenten aan innoveringen? Wat zijn de trends voor de komende tijd? Welke trends passen de concurrenten toe? Wat is een bruikbare trend voor de plus? Wat moeten wij doen om ons aan te passen aan de consumententrends van de toekomst? Levert een webshop genoeg op of is het de grote investering niet waard? Welke trends gaan we toepassen bij Plus? Welke trends passen de concurrenten toe? Consumenten trends: Hoe gaan de consumenten zich gedragen in de toekomst? Kiezen consumenten voor de laagste prijs of voor de beste service? Gaan consumenten meer besteden in de toekomst? Gaan consumenten meer via internet kopen? Internet verkopen: Is het verstandig om meer verkopen via het internet aan te moedigen? Gaan we een bezorgservice en webshop openen? Wordt internet de nieuwe......

Words: 1928 - Pages: 8

Free Essay

Gnr Technology

...1 Inhoudsopgave………………………………………………………………………………………...2 Inleiding…………………………………………………………………………………………...……3 GNR technologie………………………………………………………………………….…………..4 Bill Joy………………………………………………………………………………..………..……….4 Nick Bostrom………………………………………………………………………………..…………7 Raymond Kurzweil…………………………………………………………………………………….9 K. Eric Drexler………………………………………………………………………………...……….9 Conclusie…………………………………………………………………………………..…………..9 Referenties……………………………………………………………………………………………10 Inleiding Laten we eerst stellen dat computer wetenschappers tegenwoordig er in kunnen slagen om intelligente machines te maken die alles beter kunnen dan dat mensen die dingen kunnen. Als die ontwikkeling zo blijft doorgaan, kan er worden vastgesteld dat het werk in de toekomst zal worden uitgevoerd door grote, complexe systemen (en machines) en dat wij, de mensen, niet meer nodig zullen zijn in het helpen uitvoeren. Dan heb je te maken met 2 mogelijke gevallen. Óf machines nemen alle beslissingen zelf óf mensen houden een controle functie over de machines en helpen daarom mee met beslissingen. Als machines de autoriteit hebben om zelf beslissingen te maken, kunnen we de resultaten niet betwisten omdat wij zelf geen idee hebben hoe dit tot stand is gekomen. Ons lot ligt in de hand van machines en systemen, alhoewel wij dat zelf hebben weggegeven. Waarom zouden wij vrijwillig onze macht overdragen aan machines? Dat komt omdat wij onszelf in die positie manoeuvreren dat we afhankelijk worden van machines en......

Words: 3781 - Pages: 16

Free Essay

Zwartewater

...boodschap staat soms haaks op de gekoesterde successen uit het verleden. Dat impliceert dat je goed beslagen ten ijs moet komen en de kunst van het overtuigen moet beheersen. Niemand kan de toekomst voorspellen. Maar jouw taak is de organisatie bewust te maken van andere tijden en nieuwe uitdagingen. Jij bent de visionair die de organisatie in staat stelt tijdig te anticiperen en de toekomst te omarmen. Deel I. Trends, Triggers & Geigertellers Kies een middelgroot tot groot bestaand Nederlands bedrijf dat opereert in een B2C-markt waar je affiniteit mee hebt of die je interesseert. Voor dit bedrijf voer je je ´Foresight´- activiteiten uit. Vul de template in: Bedrijf | Hotel-Zwartewater | Sector/Branche | Hotel-restaurants (55101) | Markt (NL, EU, Global) | Nederland | Klantdoelgroep | Zowel consumenten als zakelijke klanten | Kernproducten/ diensten | Logies, eten en drinken | Aantal medewerkers | 40 personen | Specificeer je onderwerp in relatie tot de organisatie waar je je op richt. Let op dat je dit niet te breed maar zeker ook niet te smal definieert. Voorbeeld: “De toekomst van communicatie” is te breed. “De toekomst van touch screens op mobiele devices” is te krap. Een goed alternatief zou kunnen zijn: “De toekomst van mobile phones”. Specificatie onderwerp | De toekomst van: de omzet van het Hotel-zwartewater | Maak een goede DESTEP-analyse rondom het gespecificeerde onderwerp. Zet alleen de relevante bevindingen als stellingen/feiten in......

Words: 8156 - Pages: 33

Free Essay

Media Rev.

...onafhankelijker geworden. Persoonlijke vrijheid is belangrijker geworden voor het individu. Mensen leven steeds meer onverstoorbaar langs elkaar heen[1]. De klassieke massacommunicatie maakt plaats voor interpersoonlijke communicatie. Je zou de smartphone een ware revolutie kunnen noemen, want volgens Kees van Wijk kan je al een revolutie spreken als het straatbeeld en de gedachtegang van mensen ook verandert. Tot nu toe hebben er al drie revoluties plaatsgevonden. Namelijk het fonetisch schrift, de boekdrukkunst en de elektronische media. De jaren die verstrijken tussen deze revoluties worden steeds minder. De uitvinding van elektronische media is nog niet zo lang geleden, maar Van Wijk zegt ook dat de ruimtes tussen mediarevoluties in de toekomst kleiner zullen worden [2]. Nu is de vraag: Kunnen we spreken van een vierde mediarevolutie? Wat Marshal McLuhan in de jaren zestig in zijn boek schreef is nu een realiteit aan het worden. Zo heeft hij ook gezegd dat vrijwel elk gebruiksvoorwerp een medium is omdat deze, in zijn optiek, een verlenging zijn van de menselijke functionaliteiten [3]. De mensen aan de andere kant van de wereld voelen niet meer zo ver weg als voorheen. De wereld verandert in, zoals McLuhan dat heel mooi beschreef: een global village [4]. Met de komst van internet twintig jaar geleden, veranderde onze wereld langzaam in een grenzeloze staat waarin communicatie directer is dan ooit tevoren. Maar tot voor kort was dit toch niet de realiteit, want er......

Words: 704 - Pages: 3

Free Essay

Jillos

...VolksgezondheidDoor de klimaatverandering zal de gezondheid van de mens veranderen. Vooral oudere mensen kunnen slecht tegen hitte. Ook kunnen ziektes zoals malaria voorkomen in gebieden waar dat nu niet het geval is. In armere landen hebben ze geen geld om water uit andere gebieden te halen, waardoor er een tekort aan drinkwater is.→ VerbeteringenDe energiecrisis in de wereld stijgt, dat betekent dus dat fossiele brandstoffen, zoals aardolie en aardgas steeds schaarser worden. Ze zijn erg slecht voor het milieu, maar rijke landen hebben een afspraak gemaakt dat een deel van hun gebruik van fossiele brandstoffen in de toekomst moeten worden omgezet door biobrandstoffen. Biobrandstoffen bestaan uit organisch materiaal, ook wel voedselproducten. Voorbeelden daarvoor zijn maïs en tarwe.In de Verenigde Staten verdwijnt nu al een kwart van de maïsoogst en dat wordt zelfs meer in de toekomst....

Words: 832 - Pages: 4

Free Essay

Test

...gecommuniceerd. Een uiting bestaat dus uit: logo, afbeelding denkbeeldige klant en een oneliner. Basiselementen Logo Het logo van Organicé is nieuw. Bij de ontwikkeling van het nieuwe logo voor Organicé is uitgegaan van een aantal merkwaarden van Organicé, die we in eerdere brainstormsessies hebben geformuleerd.Wat daaruit duidelijk naar voren kwam, is dat Organicé in de toekomst uit twee belangrijke componentenzal bestaan: Een menselijke kant, waarin Organicé zich duidelijk onderscheidt van andere Promotie- & Event bedrijven: meedenkend, samenwerkend, toegankelijk en vertrouwenwekkend. En daarnaast een zakelijke kant: straight, kennis van zaken door ervaring, efficiënt. Bovengenoemde samenvatting resulteerde in de volgende omschrijving, die van toepassing is op de uitstraling van het nieuwe logo: ‘Zakelijke vormgeving met een accent van menselijkheid en dynamiek’. De ondergrond als strakke rechthoekige vorm in een zakelijke koele achtergrond symboliseert basis van het bedrijf: zakelijk en straight. Achter de witte ondergrond is de toevoeging Promotie- & Eventbureau geplaatst. Als de naam Organicé in de toekomst voldoende bekend is, kan mogelijk de toevoeging weggelaten worden. De drie ‘pilaren’. De pilaren bestaan uit drie kleuren blauw en staat voor de menselijke kant van Organicé: dynamiek en beweging. Een draaiende beweging die naar de kern leidt: visie en focus. De andere kleur van de pilaaris de kleur oranje: een moderne, jonge en energieke kleur,......

Words: 612 - Pages: 3

Free Essay

Use Analysis of Cocaine

...Keuze van historische voorloper van toekomst droom. Met als toekomstdroom neuromodulatie door middel van elektrische en chemische middelen hebben wij gekozen om de cocaïne productie en verbruik in de eerste wereldoorlog als historische voorloper te analyseren. Omdat cocaïne een psychologische en pijnstillende werking heeft kan dit worden gezien als neuromodulatie. Het idee voor deze voorloper kwam uit een boek van Conny Braam[1] die na nauwkeurig onderzoek dit boek heeft geschreven. In de eerste wereldoorlog zijn er door de Duitsers, Fransen en Britten gigantische hoeveelheden cocaïne gebruikt. In eerste instantie werd het gebruikt als pijnstiller voor de slachtoffers van de loopgraven, maar als snel werd duidelijk dat dit ook een oppeppende functie kon hebben die de angst van je soldaten wegnam en ze in sterke soldaten zou veranderen. De cocaïne werd verkregen uit cocaïne bladen die vanuit Indonesië kwamen en door nieuwe technieken konden gigantische hoeveelheden worden gemaakt en maakte Nederland hier grof geld mee. Wat was de rol van ingenieurs in deze droom Om een serieus beeld te krijgen wat de rol van de ingenieur in de cocaïne productie was zullen we moeten kijken naar de geschiedenis van de ontwikkeling ervan. In 1855 wist de Duitse Chemicus Friedrich Gaedcke[3] cocaïne voor het eerste te isoleren uit de coca plant. Het was dus een ingenieur die ervoor zorgde dat cocaïne bekend werd. Gaedcke begon later een apotheek waar ook cocaïne als medicijn verkrijgbaar was...

Words: 1044 - Pages: 5

Free Essay

Ben and Jerry's

...meegemaakt. Dit was onder andere mogelijk door de verkoop van aandelen van B&J’s. Dit zorgde er voor dat een nieuwe fabriek geopend kon worden. Deze zorgt voor een groei van het bedrijf. Maar ook juridische factoren spelen hier een rol, door de rechtszaak van Haagen-Dasz werd groei mogelijk beperkt. Daarnaast spelen hier ook sociaal-culture factoren een rol, de bedrijfsethiek van Ben&Jerry’s is het voeren van innovatieve en sociaal georiënteerde bedrijfspraktijken. In de toekomst zouden andere concurrenten dit deel van de missie kunnen aantasten, waarbij ook weer vooral de economische factoren dus een rol spelen. Het zou daarnaast zo kunnen zijn dat de politieke factoren nog eens in het geding komen, als Ben&Jerry’s op een oneerlijke manier concurrentie gaat voeren of de markt domineert. Dit zijn echter assumpties, en alleen de toekomst kan uitwijzen of dit werkelijkheid wordt. (Als je/jullie deze toevoeging niets vinden mag het weer weg hoor! Maar ik vond het wel belangrijk dat er ook nog even naar de toekomst gekeken werd. Als laatste wordt er gekeken naar de sociale missie van Ben&Jerry’s, welke stelt dat de centrale rol die het bedrijfsleven speelt in de samenleving erkent wordt door een leidende rol te nemen in een innovatieve manier om de kwaliteit van leven te verbeteren op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Als eerste de sociaal-culturele factoren die hierbij een rol spelen. B&J’s voert een beleid waarbij het de omgeving bewuster wil maken. Dit komt......

Words: 1999 - Pages: 8

Free Essay

Leisure de Kuip Rotterdam

...Maurice Gerritsma 2191099 28-2-2014 [Geef de titel van het document op] [Geef de ondertitel van het document op] Maurice Gerritsma De Kuip Inleiding De keuze voor mijn leisure-opdracht is gevallen op De Kuip. Bij het zoeken naar een onderwerp heb ik gekeken naar mijn eigen interesses. Ik kwam daarbij al snel uit bij het voetbal. Als Feyenoord-fan is dit dan ook de uitgelezen kans om me eens meer te verdiepen in het stadion, en vooral de plannen van het stadion voor de toekomst. Ondanks het aantal grote artiesten die in het verleden in de Kuip een optreden hebben gegeven, staat De Kuip de afgelopen jaren bekend als een Voetbalstadion, maar ook niet meer dan dat. Hoe komt dit? Hoe kan dit worden opgelost? En wat zijn de plannen voor de toekomst? Aan de hand van deze vragen ben ik onderzoek gaan zoen. Mijn bevindingen heb ik in dit rapport uitgewerkt. Ondanks dat ik hier een boek over zou kunnen schrijven heb ik het verslag moeten beperken tot 4 pagina’s. Mijn eigen visie heb ik als bijlage toegevoegd. Algemeen Op 23 Juli 1936 is Stadion Feijenoord opgeleverd. Door de opvallende architectuur werd het stadion al snel ‘De Kuip’ genoemd. Het stadion bood plaats aan ongeveer 65.000 toeschouwers. De meeste bezoekers op één dag was in 1968, waar de wedstrijd Feyenoord-Twente bijna 65.500 bezoekers trok. Rond de jaren 80 in de vorige eeuw ontstonden de eerste twijfels over de Kuip. Er was veel achterstallig onderhoud en het stadion was slechts aan één zijde......

Words: 2199 - Pages: 9

Free Essay

Het Geloof in Wetenschappelijke Theorieen

...we deze theorie nu accepteren en stellen dat deze de onafhankelijke waarheid weergeeft, maar dat in de toekomst blijkt dat deze fout is? Dan zou volgens de realisten dus de realiteit, de onafhankelijke werkelijkheid, veranderen. Iets wat volgens de realistische gedachtegang onmogelijk is. In het constructief empirisme levert deze situatie geen gevolgen op voor de theorie zelf. Karl Popper stelde dat een theorie als waar mag worden beschouwd als deze in theorie falsifieerbaar is en dat als de theorie (nog) niet gefalsifieerd is, deze als waar mag worden beschouwd. Dit komt overeen met de gedachtegang om, in het belang van de wetenschap, niet waarneembare aspecten van een theorie als waar te beschouwen, totdat is gebleken dat deze theorie niet waar is. Een tegenargument kan komen uit de logisch empirische hoek(Godfrey-Smith, 2003). Deze stroming stelt dat men theorieën niet kan opstellen uit onafhankelijke waarheden, maar alleen door middel van empirie. Een theorie moet dus verifieerbaar zijn, door het doen van waarneming of experimenten. In deze stroming gaat met uit van het opstellen van theorieën door middel van inductie. Bij inductie wordt uit het doen van een aantal waarnemingen een algemene conclusie getrokken. Inductie heeft hierdoor een groot nadeel: logisch gezien is het niet mogelijk die conclusie te trekken na een aantal waarnemingen, er hoeft namelijk in de toekomst maar een afwijkende waarneming gedaan te worden en de theorie is meteen verworpen. Het niet......

Words: 1562 - Pages: 7

Free Essay

Internal Control

...en concurreren met andere bedrijven. 5. Een flexibele ‘supply chain’ Verband met de visie: Een flexibele ‘supply chain’ is belangrijk wanneer Adidas wereldleider wil worden. Wereldleider betekent dat je veel consumenten hebt en ook aan de wensen van deze consumenten blijft voldoen. Om te voldoen aan deze wensen, moet een bedrijf snel kunnen reageren op opkomende trends en met een flexibele ‘supply chain’ is dit mogelijk. 2c. Strategische doelen: Ex ante, ex post of een mix? De strategische doelen van Adidas zijn voornamelijk gericht op de toekomst, dus ex ante. Ze geven aan dat ze deze doelen willen bereiken in de toekomst om zo hun positie als wereldmarktleider te verkrijgen. Wij denken wel dat het verleden van deze doelen een belangrijk aspect is. Het is namelijk belangrijk om naar het opgebouwde imago en de opgebouwde kwaliteit te kijken om zo te zien waar de klanten waarde aan hechten en om het meer de verbeteren in de toekomst. 3a. Mate waarin de strategische doelen voldoen aan de kenmerken van useful information De kenmerken van useful information zijn: volledigheid, relevantie, juistheid en toegankelijkheid. Adidas legt de strategische doelen meerdere malen en op verschillende manieren uit in het jaarverslag. Ze leggen precies uit wat de doelen zijn en wat ze ermee willen bereiken. De volledigheid van de doelen is goed en hierdoor zijn de doelen ook erg toegankelijk. Aandeelhouders en andere betrokkenen kunnen makkelijk begrijpen wat Adidas precies bedoelt.......

Words: 4393 - Pages: 18

Free Essay

Financial Risk Management

...maturity. http://www.youtube.com/watch?v=EfmTWu2yn5Q Three types of traders: • Speculators • Hedgers • Arbitrageurs Extra toelichting: Wat is een future? Een future is een overeenkomst tot koop of verkoop van een goed of een financiële waarde die op een bepaald tijdstip in de toekomst door de verkoper aan de koper moet worden geleverd. Dit tegen een prijs die bij het aangaan van het contract wordt vastgelegd. Op de futuresmarkt van bijvoorbeeld de AEX* worden futures verhandeld op diverse financiële waarden zoals bv. Aandelen, indices (indexen) en valuta’s. De waarden waarop de futures zijn gebaseerd noemen we de onderliggende waarde. Hoe werkt een future? Een belegger kan een future kopen dan wel verkopen door een order te plaatsen bij een tussenpersoon. Een belegger die een future koopt, doet een openingsaankoop. Hierdoor creëert hij een longpositie, een ander woord voor een kooppositie. Een belegger die een future verkoopt, doet een openingsverkoop. De belegger kan dus een future verkopen, zonder dat hij eerst een future heeft gekocht. Hierdoor creëert hij een shortpositie, een ander woord voor verkooppositie. De belegger heeft op een tijdstip in de toekomst de onderliggende waarde van de future verkocht. De afwikkeling vindt plaats aan het eind van de looptijd of als de verkooppositie vroegtijdig wordt teruggekocht (sluitingsverkoop) door middel van verrekening in geld. De verkoper van de future maakt winst als de koers van zijn future......

Words: 884 - Pages: 4

Free Essay

Nouvital

...werkstoffen van natuurlijke oorsprong. Tevens zijn deze: ◦ Hypoallergeen ◦ Allergeenvrij geparfumeerd ◦ Vrij van minerale oliën ◦ Vrij van tarwekiemolie (i.v.m. glutenallergie) ◦ Voorzien van een zonnefilter (alle dagcrèmes) ◦ Dierproefvrij Nouvital zet kwalitatieve verzorgingsproducten op de markt tegen een aantrekkelijke prijs voor een stralend uiterlijk met minimale kans op allergieën. Het bedrijf heeft naast de producten voor vrouwen ook een productenlijn voor de behoeftes van de mannenhuid ontwikkeld. 20. Denkt u dat het concept van Nouvital bij u past (waarom wel/niet)? 21. Zou u de producten van Nouvital willen proberen (bv. door middel van samples of bij een schoonheidsspecialist)? 22. Hoe groot is de kans dat u in de toekomst producten van Nouvital of een soortgelijk merk gaat aanschaffen? 23. Waarom? Afsluiten en bedanken. 2.2 Interviews 1. Geslacht: man Leeftijd: 26 Woonplaats: Rotterdam Beroep: Industrieel ontwerper Inkomen: Zeg ik liever niet Hoogste genoten opleiding: W.O 1. Hoeveel waarde hecht u aan de verzorging van uw huid? Veel. Ik zorg er goed voor. 2. Waarvoor gaat u naar de schoonheidsspecialist? ontspanningsmaskers en ontspanningsmassage. 3. Gebruikt u cosmetica/verzorgingsproducten? Ja 4. Laat u zich professioneel adviseren over de op uw huid afgestemde producten? Door wie? Ja, door de schoonheidsspecialist en de dame bij de drogist. 5. Wat voor producten gebruikt u (afgezien het merk) en wat is het......

Words: 8773 - Pages: 36

Free Essay

Hallo

...is het ten behoeve van Center Parcs Het Meerdal uitgevoerde onderzoek beschreven. Doel van dit onderzoek is om in de toekomst de communicatiemiddelen ten aanzien van de dagrecreatie met een betere onderbouwing uit te zetten. Door meer inzicht te krijgen in de regiogast, kan Het Meerdal haar communicatie beter afstemmen en een betere relatie opbouwen met haar regiogasten. Vanuit een interne analyse (huidige situatie) en een externe analyse (enquête en deskresearch) zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Hieruit blijkt dat Het Meerdal al op de goede weg is wat betreft de dagrecreatie, maar dat er enkele zaken aangepast dienen te worden om een beter effect te genereren. In de toekomst zal Het Meerdal zich verder moeten ontwikkelen om de dagrecreatie naar een hoger niveau te krijgen. De belangrijkste aanbevelingen: • De huidige nieuwsbrief in eigen beheer, uitbesteden aan het bedrijf ‘De Toekomst’, welke ook verantwoordelijk is voor de dagjeswebsite. • Acties/advertenties door middel van een vaste lay-out en alleen in de Trompetter (3 edities) plaatsen. Er wel rekening mee houden dat niet alle acties in de Trompetter komen te staan, om er voor te zorgen dat de acties exclusief blijven. • Het zwembad gebruiken in advertenties en hierin verwijzen naar de dagjeswebsite, waar informatie te vinden is van het gehele aanbod. • In de toekomst onderzoek doen naar nieuwe activiteiten die opgezet kunnen worden en landelijke promotie van de dagrecreatie voor......

Words: 30413 - Pages: 122

Free Essay

Bedrijfskunde Opdracht 2

...BDK Opdracht 2 De wereld ondergaat een verandering. Veel bedrijven gaan zich meer en meer richten op de verbetering van het milieu. Ze verkleinen bijvoorbeeld hun invloed op het milieu en gaan ervoor zorgen dat de consument een verschil kan maken voor de wereld. De visie van Unilever speelt op deze verandering in door de mensen bewust te laten maken dat ze belangrijk kunnen zijn voor de wereld. Dit doen ze door iedere dag te werken aan een betere toekomst, o.a. door het toevoegen van producten die bijdragen aan een beter milieu. Unilever probeert ook de mensen te inspireren tot kleine alledaagse acties die uiteindelijk samen een groot verschil kunnen maken voor de wereld. Ook slaat Unilever een nieuwe weg in op het gebied van zakendoen, het gaat namelijk nieuwe manieren ontwikkelen met als doel de omvang van de onderneming te verdubbelen en tegelijkertijd de invloed op het milieu te verkleinen. Ook probeert Unilever de mensen te helpen zich goed te voelen, er goed uit te laten zien en meer uit het leven te halen met merken en diensten die goed zijn voor hen én voor anderen. Dit hangt weer samen met de missie van Unilever, want Unilever voegt vitaliteit toe aan het leven. Unilever voorziet in de dagelijkse behoefte aan voeding, hygiëne en persoonlijke verzorging met merken die mensen helpen zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen. Deze missie is belangrijk voor Unilever, omdat deze de toekomstige koers duidelijk aangeeft. Deze missie......

Words: 810 - Pages: 4