Free Essay

Term Paper

In: Other Topics

Submitted By HapeeSyAko
Words 3359
Pages 14
KABANATA I
ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO
1. Introduksyon
Ang Maritime School Assessment Program (MSAP) ay isang pamantayang pang akademiko na naglulunsad ng pasulit kung saan sinusuri ang kaalaman ng mga estudyante na nasa ikalawang antas sa kanilang napiling kurso particular ang Bachelor of Science in Marine Transporatation (BSMT) at Bachelor of Science in Marine Engineering (BSMARE).
Ang MSAP ay napaka-imporatanteng programa. Lahat ng Maritime Schools ay kailangan lumahok. Nakakatulong din naman ang programang ito dahil halos lahat ng mga Maritime School na lumahok sa programang ito ay nalaman ang antas ng kanilang kaalaman at ang mga dapat mapaunlad. Nagbibigay rin ito ng mga benipisyo na ilalahad sa pag-aaral na ito, sa mga estudyante na nakapasa sa MSAP examination. Karagdagan pa nito, ang examination ay binubuo ng matematika, ingles, at teknical na mga asignatura.
Ang programang ito ay sinusuportahan ng International Mariners Management Association of Japan (IMAAJ) at inilunsad ng Manila-based Philippine-Japan Manning Consultative Council (PJMCC). Mayroong syamnaput anim (96) na Japanese ship owners na bumubuo ng IMMAJ kung saan kasali ang mga malalaki at kilalang kompanya katulad ng Mitsui-OSK Lines at NYK Lines. Ang PJMCC naman ay isang asosasyon ng animnaput limang (65) ahensya ng manggagawang Filipino naipamimigay angmga marino sa mga barko na nagkontrolado ng IMMAJ.
Sinusoportahan rin ang MSAP sa mga myembro ng Philippine Association of Maritime Institution (PAMI) gayundin sa mga hindi myembro nito. Nagbibigay rin ng suporta ang Department of Labor and Employment (DOLE), Overseas Workers Welfare Agency (OWWA), at ang Commission on Higher Education (CHED) sa programang ito.
Ang pag-aaral na ito aynaglalayong alamin kung ang mga estudyante ay handa nang kumuha ng MSAP examination. Aalamin din ang layunin at benipisyo ng MSAP at ang mga dapat gawin ng mga estudyante para makapasa. Nakakatulong ang pag-aaral na ito sa mga estudyante dahil ito ay nagsisilbing payak na kaalaman na maaaring magamit. Nagbibigay ito ng mga impormasyon para mas magiging handa at kampante na makapasa ang mga estudyante sa pagkuha ng MSAP examination. Ibibigay din sa pag-aaral na ito ang mga impormasyon tungkol sa paano na higit mapaunlad ang kahandaan ng mga estudyante sa pagkuha ng programang ito.
Ang pag-aaral na ito ay nagsisilbing gabay para sa mga estudyante kung ano ang gawin bago kumuha o sasalin sa MSAP examination. Ibibigay sa pag-aaral na ito ang mga impormasyon na dapat malaman ng mga estudyante tungkol sa MSAP.

2. Layunin ng Pag-aaral
Ang pamanahong-papel na ito ay nagbibigay ng impormasyon hinggil sa kahandaan ng mga estudyante ng Marine Engineering sa pagkuha ng Maritime School Assessment Program (MSAP) examination at naglalayong matugunan ang mga sumusunod na katanungan:
a. Ano ang MSAP examination at ang kahalagahan nito?
b. Ano ang mga layunin ng MSAP?
c. Ano ang kahalagahan ng pagkuha ng MSAP examination?
d. Ano ang dapat gawin ng mga estudyante ng Marine Engineering para makapasa ng MSAP examination?
e. Paano mapaunlad ang kahandaan ng mga estudyante ng Marine Engineering sa pagkuha MSAP examination?
3. Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang mga mananaliksik ay buong-pusong naniniwala na ang pag-aaral na ito ay napakahalaga. Ito ay nagsisilbing payak na kaalaman na maaaring magamit ng mga estudyante sa ikalawang antas ng kursong Marine Engineering upang mas maging handa sila sa pagkuha ng Maritime School Assessment Program (MSAP) examination.
Mahalaga ang mga datos at impormasyong nakalahad dito dahil ito ay nagsisilbing sors kung saan ang mga estudyante ng ikalawang antas ng kursong Marine Engineering ay makakuha ng impormasyon kung ano ang kanilang dapat gawin upang sila ay makapaghanda at kampante sa pagkuha ng MSAP examination. Makapagbibigay rin ito ng impormasyon tungkol sa layunin ng MSAP at ang mga benipisyo na makukuha kapag nakapasa ang estudyante sa MSAP examination.
Makakatulong din ito sa paaralang nagtuturo ng kursong Bachelor of Science in Marine Transportation (BSMT) at Bachelor of Science in Marine Engineering (BSMARE) dahil ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paano na higit mapaunlad ang kahandaan ng mga estudyante ng Marine Engineering sa pagkuha ng MSAP examination.
4. Saklaw at Limitasyon
Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagsuri sa kahandaan ng mga estudyante ng kursong Marine Engineering sa pagkuha ng MSAP examination. Saklaw nito ang mga estudyante sa ikalawang antas ng kasalukuyang semester sa kursong Marine Engineering.
Nililimitahan ang pananaliksik na ito ang ikalawang antas ng kursong Marine Engineering sapagkat saklaw ng kanilang antas ang programang ito. Naniniwala ang mga mananaliksik na sa kasalukuyang panahon ay pinakamainam na magkaroon ng pananaliksik na ito upang makapagbigay ng impormasyon sapagkat nalalapit na ang MSAP examination.

5. Depinisyon ng mga Terminolohiya
Upang mas maging madali at ganap ang pagkaintindi ng mga mambabasa, minarapat ng mga mananaliksik na bigyan ng depinisyon ang mga sumusunod na terminolohiya batay kung paano ginamit ang bawat isa sa pamanahong papel.
Ang Ahensya ng Manggagawang Filipino ay isang ahensyana nagdidistribyut ng mga marino sa mga barko.
Ang Bachelor of Science in Marine Transporatation (BSMT) ay isang kurso sa kolehiyo na nakatuon sa mga asignaturang pang navigation.
Ang Bachelor of Science in Marine Engineering(BSMARE) ay isang kurso sa kolehiyo na nakatuon sa mga asignaturang pang engineering.
Ang Commission on Higher Education (CHED) ay isang comisyon ng gobyerno kung saan nag-iimplementa ng wastong kasanayan sa pagtuturo.
Ang International Mariners Management Association of Japan (IMAAJ) ay isang asosasyon na binubuo ng syamnaput anim (96) na Japanese ship owners.
Ang Maritime School ay isang paaralan na nagtuturo ng kursong BSMT at BSMARE.
Ang Manila-based Philippine-Japan Manning Consultative Council (PJMCC)ay isang asosasyonng animnaput limang (65) ahensya ng manggagawang Filipino.
Ang Ship Owner ay isang companya o tao na nagmamay-ari ng barko.

KABANATA II
MGA MAGKAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA
Ang Maritime School Assesment Program o MSAP ay isang pagsusuri sa isang bansa sa pamamagitan ng eksaminasyon kung saan sinusuri ang kaalaman ng mga estudyante sa kanilang napiling kurso partikular ang Bachelor of Science in Marine Transportation (BSMT) o Bachelor of Science in Marine Engineering (BSMARE). May ilang mga sumulat ng mga paraan para maghanda sa pasulit na ito. Isa dito ay nagsasabing dapat mong malaman kung ano ang iyong kakaharapin na pasulit. Dapat mong malaman kung ano ang mga ibibigay na. mga kategorya o partikular na mga paksa kung saan kukunin ang mga tanong.
Ayon sa pagsusulit ng Monash University sa Melbourne, Hindi sila naniniwala sa mga estudyanteng nagsasabing sila ay naghahanda sa kanilang mga examination araw bago ang nakasaad na araw ay nakakapasa pa din. Ang pag-rereview sa mga examinations ay hindinagsisimula isang linggo bago magaganap ito. Para lumaki ang tyansa sa pagkuha ng matataas na marka sa mga examinations,dapat simulan ang preparasyon ng maaga hanggat makakaya sa isang semester. Una, dapat kang magkaroon ng mga na-aayon nalibro para sa parating na exam at kabisaduhin ito ng mabuti. Pangalawa, makipag-usap sa mga ibang estudyante at baka makagawa ka ng isang study group. Pangatlo, dapat may alam ka sa mga course program, lectures, tutorials o lab session. At higit sa lahat, mag-review ka sa iyong mga nakaraan na mga test papers. Marami kang makukuha na mapapakinabangan mo.
Ayon naman sa isang website (ayurveda.hubpages.com): “There is no short cut to success, this is the first thing you should remember. For this reason you have to study well first of all. But the preparations are different for different types of exams. Some competitive exams need long term preparation while your school level exams may need preparation of one or two weeks.” Sinasabi dito na walang shortcut sa pagkamit ng tagumpay sa buhay. Kinakailangan mo talagang kumayod at magsipag sa pag-aaral para makamit ang iyong mga pangarap. May iba’t ibang klase daw na preparasyon para naman sa iba’t ibang klaseng eksaminasyon. May mga eksaminasyon na kailangan mong gumugol ng isang linggo para aralin ang mga notes mo o mag-review.
May binigay na mga tips ang website naman na ito. Una, huwag ka daw matakot sa pagkuha ng mga eksaminasyon dahil kahit nag-aral ka madali ka parin na ma-distract dahil iniisip mo na baka di ka makapasa. Kailangan mong maging kampante at palayain ang iyong isipan at kumalma bago ka mag-aral. Pangalawa, kailangan mo maghanda ng isang magandang time table. Kailangan mong mag-set nga mga uunahin mo aralin at iyong mga asignatura na sa tingin mo ay madali na sa iyo. Mainam ito para mas maganda ang iyong pagkasunod-sunod ng iyong inaaral. Pangatlo, humanap ka ng magandang lugar para mag-aral. Ang paghahanap ng magandang lugar ay napakaganda para maka-pokus ka sa iyong pag-aaral. Dapat komportable ka sa lugar at bigyan mo na pansin na walang makakadistorbo sayo habang nag-aaral. Pang-apat,umupo ka ng mabuti. Wag ka mag-aral ng nakayuko o nakahiga kasi aantukin ka lang at mawawala ang iyong gana para mag-aral. Panglima, gumawa ka ng noteshabang nag-aaral. Dapat mong ilagay dun ang mga napaka-importanteng mga terminolohiya na sa tingin mo ay dapat bigyan ng pansin. Panghuli naman ay kailangan mong matulog at kumain ng mabuti. Hindi lang dahil mabuti ito sa iyong kalusugan kung hindi ay makakabigay ito sa katawan at isipan mo ng mas balance na pag-iisip at mas aktibo na katawan habang nag-aaral.

KABANATA III
DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK
1. Disenyo ng Pananaliksik
Ang pananaliksik na ito ay isinagawa ayon sa disenyo ng pamamaraang descriptive-analitik na pag-aaral. Tinangkang ilarawan at suriin ng mga mananaliksik ang mga estudyante ng ikalawang antas ng kursong Marine Engineering hinggil sa kanilang kahandaan sa pagkuha ng Maritime School Assessment Program (MSAP) examination.
2. Mga Respondente
Ang mga respondent sa pananaliksik na ito ay ang mga estudyante ng kursong Marine Engineering na nasa ikalawang antas sa kasalukuyang semester sa Pamantasan ng Capitol.
Ang mga respondent ay may kabuuang bilang na limangpung (50) katao. Gumagamit ng random sampling ang mga mananaliksik upang magkaroon ng pantay na representasyon ang bawat grupo.
3. Instrumenting Pampananaliksik
Ang pananaliksik na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsarbey. Ang mga mananaliksik ay naghanda ng sarbey-kwestyoner upang malaman ang kaalaman ng mga estudyante ng ikalawang antas ng kursong Marine Engineering hinggil sa kanilang kahandaan sa pagkuha ng MSAP examination. Para sa lalong pagpapabuti sa pananaliksik ay minabuti ng mga mananaliksik na mangalap ng impormasyon sa iba’t ibang hanguan sa internet.
4. Tritment ng mga Datos
Dahil ang pamanahong-papel na ito ay panimulang pag-aaral lamang at hindi isang pangangailangan ng pagtamo ng isang digri, ay walang ginawang pagtatangka upang masuri ang mga datos sa pamamagitan ng mataas at kompleks na istatistika. Tanging pagtally at pagkuha ng porsento lamang ang kinailangang gawin ng mga mananaliksik.

KABANATA IV
PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS Natuklasan ng pananaliksik na ito ang mga sumusunod na datos at impormasyon: Natuklasan ng mga mananaliksik na may anim na layunin ang Maritime School Assessment Program (MSAP). Ito ay ang sumusunod:
1. Una ay suriin ang kaalaman ang mga estudyante na kasalukuyang naka enrol sa ikalawang antas ng BSMT at BSMARE sa pamamagitan ng pagbibigay ng pasulit sa asignaturang teknikal, Ingles, at Matematika.
2. Ikalawa ay maging basi sa mga Philippine Maritime Schools para mag implementa ng pamantayang pang-akademiko basi sa mga resulta ng examinasyon.
3. Pangatlo ay tumulong sa mga Maritime Schools na alamin ang kanilang kakayahan at mga bagay na dapat ipaunlad basi sa resulta ng examinasyon.
4. Pang-apat ay tumulong sa mga Maritime Schools na ipaunlad ang kalidad ng pagtuturo para mas maging handa ang mga estudyante na magtatapos sa kursong BSMT at BSMARE.
5. Panglima ay bigyan ng mga oportyunidad ang mga estudyante ng mga Maritime Schools na makakita at ma-employ sa isang kompanya.
6. Pang-anim ay gantimpalaan ang mga karapat-dapat na mga estudyante na nakakuha ng malalaking marka sa MSAP examination.
Natuklasan din ng mga mananaliksik ang mga benepisyo na makukuha ng mga karapat-dapat na mga studyante na nakakuha ng malalaking marka sa MSAP examination:
1. Tutulungan ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ang mga estudyante sa mga bayarin pangmatrikula.
2. Bibigyan ang mga estudyante ng oportyunidad na magsanay ng tatlong buwan, sakay sa barkong T/S Kapitan Felix Oca at bibigyan ng anim na pung dolyares (USD 60) buwan-buwan.
3. Bibigyan din ng syam na buwan na shipboard training sakay sa isang Japanese na barko na may alawans na dalawang daan tatlumput limang dolyares (USD 235) buwan-buwan.
Ayon sa nakalap na datos, lahat ng respondente ay lalake. Sa limampung (50) respondente, tatlumput anim (36) ang nagsasabing hinahanda sila ng mga guro sa pagkuha ng MSAP examination. Lima (5) ang nagsasabing hindi at syam (9) naman ang nagsasabing sapat lang.
Grap 1 Ipinapakita ng grap 2 na mayroong tatlumput isa (31) respondente na binibigyan nila ng sapat na oras ang pag-aaral bago sumaling sa MSAP examination. Apat (4) ang hindi at labing lima (15) naman ang sapat lang.
Grap 2 Sa limampung (50) respondente ay mayroong labing isang (11) respondente nagsasabing sapat na at handa nang sumaling sa MSAP examination. Walo (8) ang hindi pa sapat ang kanilang nalalaman at tatlumput isa (31) ang sapat lang.
Grap 3 Tungkol naman sa ginagampanan ba ng mga guro ang kanilang responsibilidad sa wastong pagturo sa mga estudyante ay tatlumput tatlo (33) ang nagsabing oo, tatlo (3) ang nagsabing hindi, at labing apat (14) naman ang nagsabing sapat lang.
Grap 4 Tatlumput tatlo (33) naman ang nagsabing may naitulong ang mga guro sa pagdagdag ng aming kaalaman, tatlo (3) ang hindi sang-ayon, at labing lima (15) ang nagsabing sapat lang ang kanilang naitulong.
Grap 5 Hinggil naman kung anu-ano ang mga sors ng mga estudyante ng pagkuha ng reviewer ay marami ang sumagot na aklat na aabot ng dalawamput syam na bahagdan (26%) na respondente, tatlumput dalawang bahagdan (32%) naman sa internet, at dalawamput apat na bahagdan (24%) sa biswal na presentasyon. Kaunti lang ang sumagot ng diksyunaryo na nasa labing dalawang bahagdan (12%),dalawang bahagdan (2%) sa dyornal at isang bahagdan (1%) lang sa dyaryo.
Grap 6

Ipanapakita naman sa grap 7 ang mga dapat gawin upang makapaghanda ang mga estudyante sa pagkuha ng MSAP examination. Ayon sa mga datos na nakalap, labing isang (11) respondente ang nagsasabing kailangan lang mag-aral ng mabuti at intindihin ang mga itinuro ng mga guro sa klase. Dalawamput tatlo (23) naman ang nagsasabing kailangan lang magtanong sa mga guro tungkol sa mga teknikal na impormasyon dahil sila ay ekspiryensado na at alam nila ang importanteng kaalaman na dapat malaman tungkol sa barko. Syam (9) ang nagsagot na pumunta sa library at magbasa at pito (7) naman ang nagsabing maghanap ng impormasyon sa internet dahil madali lang hanapin ang hinahanap na impormasyon.
Grap 7 a. Pagsusunog ng kilay
b. Pagtatanong sa mga guro tungkol sa mga teknikal na mga impormasyon
c. Pagpunta sa library at magbasa
d. Mag hanap ng impormasyon sa internet

Hinggil naman kung saan mag-aaral ang estudyante bago magsimula ang MSAP examination ay animnaput dalawang bahagdan (62%) ang nagsasabing sa bahay lang, dalawampung bahagdan (20%) sa library, labing apat na bahagdan (14%) sa classroom, at apat na bahagdan (2) sa kainan.
Grap 8

Sa limampung (50) respondente ay dalawamput pito (27) ang nagsabing kampanti sila na makapasa sa MSAP examination. Pito (7) ang hindi at labing anim naman nagsagot ng sapat lang.
Grap 9 Makikita naman sag rap 10 na tatlumput apat (34) na respondente ang nagsagot ng pamilya, apat (4) ang nagsagot ng kamag-anak, apat (4) rin sa kaibigan, at walo (8) ang nagsagot ng syota.
Grap 10 KABANATA V
LAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON
1. Lagom
Ang pag-aaral na ito ay isang pagtatangkang malaman ang kahandaan ng mga estudyante na nasa ikalawang antas ng kursong Marine Engineering sa Pamantasan ng Capitol sa pagkuha ng MSAP examination. Inilahad sa pag-aaral na ito kung ano ang MSAP, layunin at benipisyo nito. Inilahad din kung ano ang dapat gawin ng mga estudyante ng Marine Engineering para makapasa ng MSAP examination.
Gamit ang disenyong deskriptib-analitik, ang mga mananaliksik ay nagdisenyo ng sarbey kwestyoner na pinasagotan sa limampung (50) respondente na nasa ikalawang antas ng kasalukuyang semester sa kursong Marine Engineering.
Ang nakalap na impormasyon ay prenisenta at inenterpret ng mabuti ng mga mananaliksik at nakabuo ng konklusyon at rekomendasyon.
2. Konklusyon
Batay sa mga inilahad na mga datos, ang mga mananaliksik ay humantong sa mga sumusunod na konklusyon:
a. Hinahanda ng mga guro ang mga estudyante sa pagkuha ng MSAP examination.
b. Binibigyan ng mga estudyante ng sapat na oras ang pag-aaral bago sumaling sa MSAP examination.
c. Sapat lang ang kaalaman ng mga estudyante para makapasa sa MSAP examination.
d. Ginagampanan ng mga guro ang kanilang responsibilidad sa wastong pagturo sa mga estudyante.
e. Malaki ang natulong ng mga guro sa pagdagdag sa kaalaman ng mga estudyante.
f. Aklat, internet, at biswal na presentasyon ang mga sors ng mga estudyante sa pagkuha ng MSAP reviewer.
g. Pag-aaral ng mabuti at pagtatanong sa Pagtatanong sa mga guro tungkol sa mga teknikal na mga impormasyon ang dapat gawin para makapaghanda sa pagkuha ng MSAP examination.
h. Bago magsisimula ang MSAP examination ay sa bahay at library nag-aaral ang mga estudyante.
i. Kampanti ang mga estudyante na makapasa sa MSAP examination.
j. Pamilya ang inspirasyon ng mga estudyante sa pagkuha ng MSAP examination.
3. Rekomendasyon
Kaugnay ng mga konklusyong nabanggit, buong pagpapakumbabang inirerekomenda ng mga mananaliksik ang mga sumusunod:
a. Para sa mga estudyante, marapat na mas pagbutihin pa ang pag-aaral, lalong-lalo na sa asignaturang teknikal, ingles, at matematika para mas maging kampanti na makapasa sa MSAP examination.
b. Para sa mga guro na nagtuturo sa mga asignaturang teknikal, ingles, at matematika, mas pagbutihin pa ang estilo ng kanilang pagtuturo para mas maging interaktib at mas madali maunawaan ng mga estudyante ang itinuturo.
c. Mas mairal na magsagawa pa ng pananaliksik tungkol sa MSAP examination para mas maging handa at madagdagan pa ang kaalaman ng mga estudyante tungkol nito. Listahan ng mga Sanggunian http://ayurveda.hubpages.com/hub/Tricks-to-tackle-exams http://www.studymode.com/essays/Msap-Examination-1832169.html http://channelvan.blogspot.com/2012/01/philippine-msap-review-tips-and-sample.html ayurveda.hubpages.com

APENDIKS A
SARBEY-KWESTYONER
Mahal naming Respondante,

Maalab na Pagbati!

Kami po ay mga mag-aaral ng Filipino 2 na kasalukuyang nagsususlat ng isang pamanahong papel tunkol sa Kahandaan ng mga Estudyante ng Kursong Marine Engineering sa Pagkuha ng MSAP (Maritime School Assessment Program) Examination.

Kaugnay nito, inihanda namin ang kwestyoner na ito upang makatanggap ng mga datos na kailangan naming sa aming pananaliksik.

Kung gayon, mangyari po lamang na sagutin ang buong katapatan ang mga sumusunod na aytem. Tinitiyak po naming magiging kumpidensyal na impormasyon ang inyong mga kasagutan.

Maraming salamat po!

-Mga Mananaliksik

Direksyon: Punan ng angkop na impormasyon o datos ang mga kasunod na patlang. Kung may pagpipilian, lagyan ng tsek ang kahon na tumutugma sa inyong sagot.
Pangalan (opsyunal):_____________________________________________________
Kasarian:Lalaki: ____ Babae: ____

1. Sa tingin mo, hinahanda ka ba ng mga guro sa pagkuha sa MSAP examination?
 Oo
 Hindi
 Sapat lang
2. Bilang estudyante, binibigyan moba ng sapat na oras ang pag-aaral bago sumaling sa MSAP examination.
 Oo
 Hindi
 Sapat lang
3. Sapat na ba ang iyong kaalaman para makapasa sa MSAP examination?
 Oo
 Hindi
 Sapat lang
4. Ginagampanan ba ng mga guro ang kanilang responsibilidad sa wastong pagturo sa mga estudyante?
 Oo
 Hindi
 Sapat lang
5. May naitulong ba ang mga guro sa pagdagdag ng iyong kaalaman?
 Oo
 Hindi
 Sapat lang
6. Anu-ano ang iyong mga sors sa pagkuha ng MSAP reviewer?
 Diksyunaryo
 Aklat
 Internet
 Dyaryo
 Dyornal
 Bisual na presentation
Ibang sagot:_________________
7. Ano sa palagay mo ang mga dapat gawin upang makapaghanda sa pagkuha sa MSAP examination?
e. Pagsusunog ng kilay
f. Pagtatanong sa mga guro tungkol sa mga teknikal na mga impormasyon
g. Pagpunta sa library at magbasa
h. Mag hanap ng impormasyon sa internet
Ibang sagot:_________________
8. Bago magsimula ang MSAP examination, saan kaba mag-aaral?
 Bahay
 Library
 Classroom
 Kainan
 Pasyalan
Ibang sagot:_________________
9. Kampanti ka ba na makapasa sa MSAP examination?
 Oo
 Hindi
 Sapat
10. Sino ang iyong inspirasyon sa pagkuha sa MSAP examination?
 Pamilya
 Kamag-anak
 Kaibigan
 Syota
Ibang sagot:_________________…...

Similar Documents

Free Essay

Term Paper

...Term Papers COMPARING APA FORMAT IN A RESEARCH/LAB REPORT AND A TERM PAPER? WHAT IS THE SAME? * Margins (one inch) * Rules regarding quotations (long and short) * Rules for citations * Rules for references * Rules for page numbers * Rules for title page WHAT IS DIFFERENT?
 Parts * In a lab/research report, you test people/animals to collect data. You then statistically analyze that data and draw conclusions. Because you must report all these activities, a lab/research report must have a Methods, Results and Discussion section. * Term papers are usually about other people's research. Since you do not test people or animals yourself, you do NOT need a Methods, Results or Discussion section. Introduction * In a lab/research report, the introduction must explain what question your data will answer and how your study will help build a body of scientific knowledge. Because of this, the introduction of a lab/research report briefly describes related research by other people (that is, a literature review with citations).. * The introduction in a term paper is more like the Abstract of a lab/research report. It is an overview of the entire paper. In a term paper the literature review (with citations) is found mostly in the body of the paper. 
 HOW TO WRITE A TERM/RESEARCH PAPER IN PSYCHOLOGY PURPOSE:A research paper describes and summarizes a specific area of research by providing a summary and evaluation of the research already done as......

Words: 835 - Pages: 4

Free Essay

Term Paper

...have we accommodated the latest software for capturing plagiarism? The reason is quite simple. Student example papers can be of different types (example essay papers, example term papers, example research papers, example theses and example dissertations) and students can use example papers in almost all academic subjects. Most commonly example papers online turn out to be APA example papers, MLA example papers, and MBA example papers. Whenever there is a need of student example papers, a simple research can show you a load of free downloads, but you should know that it is all risky and you should not drive your academic career to a dead end. As a matter of principle student example papers such as example essays, example research papers, example term papers and example theses/dissertations can never inspire students to work harder. But custom written papers give students ideas and they can attempt to write the paper with little effort. Only specially written papers, but not free examples of papers, can give you guidelines on how to write your own papers. It is strongly believed that when students look through example papers, none of the new thoughts or ideas can be further generated on the topic. Thus such practice is claimed to be unsuccessful. Example papers (whether it is an essay paper example, research paper example, example of a term paper, thesis paper example or example of a dissertation) create work thieves not geniuses. For......

Words: 326 - Pages: 2

Free Essay

Term Paper

...Looking Where to Order Term Paper Writing Services? Great, than you have come to the right place, as we are ready to deliver them 24/7. Having troubles with essays and research papers? Difficult topics and strict professors? Don’t worry – our term papers for sale will solve your problems. If you are still hesitating whether to buy term paper online or try writing it yourself, let us tell you something: your time is priceless. Do not waste it on something you won’t really need in future. Will it help you make a career? No. Will you become more attractive for potential employers? Most likely, no. Then why bother? Buy term paper online and make a difference Modern educational system sometimes leaves no other option but to address term paper writing services. It may seem that you are just supposed to ask someone for help. And when this time comes, try to make the right choice. Let the first things come first, namely your personal life issues, family and friends etc. And we will take care of the rest. Why do we dare offering your help? Because we can provide it. You may rest assured that our term paper writers will work 24/7 to deliver your precious paper on time. Deadlines met and customers satisfied – that is how we do business here, at Term-paper-writing-services.com. Excellent term paper writers One of the main reasons why we keep positions close to the top is because our term paper help online is delivered by professionals only. No novice writers, no students...

Words: 426 - Pages: 2

Free Essay

Term Paper

...Expectations from students: The aim of this Term Paper is to produce a Programming logic or Animation on the assigned Topic. The assignment is to read the existing system/problem and create a program of your concept to obtain the expected results. Assistance from text and reference books, articles and reports on the concerned topics from Internet can be taken but the animation logic should be your own piece of work. Along with, students are supposed to write an abstract of the topic with example, real world applications, and impact on society or solutions recommended. Abstract submission: (3-4 pages) • Description of the topic • Example of the given topic • Future plan of the given work. The Abstract (Synopsis) of the topic must be submitted latest by 15thof Sept and submission will be accepted thereafter. Final submission: a) A report containing following contents: 1. Introduction Provide a brief textual description of the problem. Elaborate on the given problem statement, providing some more detail. 2. Background a. What was the weakness in the previous algorithm/concepts and requirement of existing algorithm/concept? 3. Methodology : a. Steps of making the program (graphics be used to showcase the output) 4. Observation a. Result in the form of output and a well formatted report. 5. Future Scope and Suggestion --- Suggestion to improve the......

Words: 835 - Pages: 4

Free Essay

Term Paper

...Term Paper The course Term Paper is due no later than 11:59 PM on Sunday, December 7th 2014.   For the course Term Paper use the SCR Associates Case Study from the chapters covered in the course and you have worked on each week to do the following: 1. Review and summarize the progress the Case Study has made from inception to close (where did you start, where did you finish). 2. State the "lessons learned" as a student of Systems Analysis and Design in performing the assigned tasks of the Case Study. 3. Discuss how do you believe the Case Study experience has enhanced your understanding of the SDLC process and the SA&D discipline as a whole. 4. Describe how you anticipate you will use your newly developed analytical skills in Systems Design in your present or your dream job. The above must be created using MLA writing format and saved in a file format that can be opened using MS Word 2010 (not native open office). The file must be attached to the link above and not e-mailed to your instructor. Use the Special Topic Discussion Board set up for your use to post questions about this course term paper. However, allow me to anticipate one question... Q. Mr. Miller, how many pages should the course term paper be? A. The course Term Paper must consist of enough pages in order that the content FULLY and COMPLETELY addresses the four (4) subject areas described above. Historically, students have created between 8 to 12 pages to accomplish this task. ...

Words: 291 - Pages: 2

Free Essay

Term Paper

...this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper for the year. this is my term paper......

Words: 625 - Pages: 3

Free Essay

Term Paper

...TERM PAPER COMPILER DESIGN Translator For Simple Expression Submitted to:Harshpreet Sir Submitted by:Kapish Mahajan Registration no. 11207646 Section : K2202 Roll no. A-19 Syntax Directed Translation 1. Syntax Directed Definitions There are two notations for associating semantic actions with productions: syntax-directed definitions and translation schemes. The Syntax-Directed Definitions are a mechanism for specifying translations for the programming language constructs. A syntax-directed definition specifies the translation of a construct in terms of the attributes associated with its syntactic components. A syntax-directed definition uses a context-free grammar to specify the structure of the input: with each grammar symbol it associates a set of attributes; and with each production a set of semantic rules for computing the values of the attributes associated with the symbols in it. A Translation Scheme is like a syntax-directed translation except that the order of evaluation of the semantic rules is explicitly shown. A translation scheme is a context-free grammar in which program fragments called semantic actions are embedded within the right sides of the productions. Translation schemes show the order in which the semantic rules has to be evaluated, so they show implementation details. With both syntax-directed definitions and translation schemes the input token stream is......

Words: 696 - Pages: 3

Free Essay

Term Paper

...This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper. This is a term paper....

Words: 251 - Pages: 2

Premium Essay

Term Paper

...t TERM PAPER Course Code:  MIB 130                                                                 Credit Units: 04 Objectives   The aim of the term paper is to provide the students with an opportunity to further enhance their knowledge in a sector of their choice by undertaking a significant practical unit of examining and analyzing various aspects of business management at a level commensurate with the learning outcomes of the various courses taken up y them in the ongoing semester. For students of the first semester, the required term paper is primarily a self worded structured report written by the students after interpreting & analyzing various primary & secondary records of intelligent interviews/readings from several sources on a particular sector.     Conduct of Term Paper   • The term paper will be executed & submitted by students in groups. (Maximum four students in each group) • The students are to form groups of four and decide the sector of study / company of interest within two weeks of the start of the semester. • A Faculty Mentor will be assigned to each group of students undertaking a Team Paper. • Special Time slot to conduct the research will be included in the timetable. • The Mentor will conduct weekly sessions to guide & follow up the students as well as to clarify any queries or problem faced by the students. • Weekly review of the Work in Progress will be maintained by Faculty Mentor & will carry 20%......

Words: 909 - Pages: 4

Free Essay

Terms Paper

...Terms Comparison Paper HCS 552 October 10, 2011 Harry Morris Terms Comparison Paper Economics is the study of supply and demand and the affect that these interactions have on resource allocation (Getzen, 2007). The basic concepts economics can be connected to the health care industry and used as a means to assess prospects when distributing resources. Health economics is a branch of economics focused on evaluating shortage in health care systems in different economies (Investorworks.com, 2011). Health economics seeks to identify problem areas in a health care system and propose solutions for issues by evaluating all possible causes and solutions. There are many terms that are used that relates both to health care and economics in which results in Health Economics. Health care in the future will focus on both disciplines and will shape how physicians and insurance companies will determine how and what will be provided to the community. In this paper, the terms utility, resources, and risk will be discussed in terms on how they compare and differ in relations to health care and economics. Utility In economics, Utility means the ultimate satisfaction received from consuming a product or service. This could mean that when a person buys an expensive car and drives it on the highway, the person the will feel utility when others look at the person driving the car. Measuring a person’s utility is looking at a person’s drive and determination in reaching the maximum......

Words: 925 - Pages: 4

Free Essay

Term Paper

...TermPaperWarehouse.com - Free Term Papers, Essays and Research Documents The Research Paper Factory JoinSearchBrowseSaved Papers Home page » Social Issues Why Social Networking Sites Are Addictive In: Social Issues Why Social Networking Sites Are Addictive “Why Social Networking sites are so addictive” Next to the numerous games that often hooks are attention, another thing that most parents problems today towards their children is the social networking sites that is said to be addictive due to its unlimited offers. The connection that can be made between two people distant to each other is such a thing that you simply cannot resist. Not only is discovering new content through all the retweets almost invaluable, but simply striking a conversation about common interests or thanking people for retweets, is a joy! Once you've gotten involved in networking sites, things can escalate quickly. One reason these sites are so addictive is that there's a nonstop stream of messages, photos, updates and information coming from those in your network. If you have 10 friends, it shouldn't be a problem keeping up with them. If your network is 100 friends or more, you might end up online for hours every day, trying to check all of the updates. If you're trading messages back and forth with other members, you might find yourself even more caught up in the exchange, just as you would in a normal conversation. We’re able to communicate with so many people from all across the......

Words: 523 - Pages: 3

Free Essay

Term Paper

...Just kidding. This isn’t really my term paper. I just needed to upload something to create an account. So ta-da. Here it is. Sorry if you were looking for something. Oh well. Goodbye. Oh. Not enough words to submit. I’ll just do some copy and paste. Sorry for that. This must suck for you. Just kidding. This isn’t really my term paper. I just needed to upload something to create an account. So ta-da. Here it is. Sorry if you were looking for something. Oh well. Goodbye. Oh. Not enough words to submit. I’ll just do some copy and paste. Sorry for that. This must suck for you. Just kidding. This isn’t really my term paper. I just needed to upload something to create an account. So ta-da. Here it is. Sorry if you were looking for something. Oh well. Goodbye. Oh. Not enough words to submit. I’ll just do some copy and paste. Sorry for that. This must suck for you. Just kidding. This isn’t really my term paper. I just needed to upload something to create an account. So ta-da. Here it is. Sorry if you were looking for something. Oh well. Goodbye. Oh. Not enough words to submit. I’ll just do some copy and paste. Sorry for that. This must suck for you. Just kidding. This isn’t really my term paper. I just needed to upload something to create an account. So ta-da. Here it is. Sorry if you were looking for something. Oh well. Goodbye. Oh. Not enough words to submit. I’ll just do some copy and paste. Sorry for that. This......

Words: 331 - Pages: 2

Free Essay

Term Paper

...Writing essays and term papers can be difficult. Turning in an essay or research paper that isn’t your own will get you in serious trouble at your college. Use our free essays for ideas and get a head start on your projects and coursework. This site was built by students for students — students looking for a resource for brainstorming, reference sharing, and knowledge exchange. Think of us as an encyclopedia of ideas. Life just got a little easier. We know how hard it is to come up with an original and exciting thesis that your professor or teacher will enjoy. Finding a topic that you like writing about can be next to impossible! Instead of getting bored, get started with free sample research papers from OPPapers.com. Whether you're looking for a political science essay or just a short story, OPPapers.com has the writing assistance you need. American singer-songwriter Jason Mraz was born in Mechanicsville, Virginia. Although his parents divorced when he was young, Mraz assures fans that his childhood was idyllic. When describing Mechanicsville, Jason Mraz says that his hometown was a great place to grow up, complete with... rancis Scott Key Fitzgerald was born on September 24, 1896, and named after his ancestor Francis Scott Key, the author of “The Star-Spangled Banner.” Fitzgerald was raised in St. Paul, Minnesota. Though an intelligent child, he did poorly in school and was sent to a New Jersey boarding school in 1911. Despite being a mediocre student there, he managed......

Words: 288 - Pages: 2

Free Essay

Term Paper

...How to Make  Term Papers Outline ?   A good term paper outline should have the following sequence and contents to write a term paper. Introduction Introduce the topic of your term paper about which you have to write the term paper and proceed to write thesis statement. Thesis statement Thesis statement is an essential part of any term paper. Develop a thesis statement which clearly states the point you are discussing. Body of the Term Paper The body of the term paper has all the points to discuss and support with favorable evidences, experiments or examples. Present the collected data in a way that supports the thesis statement. Conclusions It is the final part where you have to present all the results you got from the research and make suggestions for further development in the field. Bibliography It is the list of references of the sources of information. There are different formats of referencing the information resources such as APA, MLA, Harvard, etc. So use the one instructed by your supervisor. CONTENTS: STEP 1. CHOOSE A TOPIC STEP 2. FIND INFORMATION STEP 3. STATE YOUR THESIS STEP 4. MAKE A TENTATIVE OUTLINE STEP 5. ORGANIZE YOUR NOTES STEP 6. WRITE YOUR FIRST DRAFT STEP 7. REVISE YOUR OUTLINE AND DRAFT               Checklist One   Checklist Two STEP 8. TYPE FINAL PAPER STEP 1. CHOOSE A TOPIC Choose a topic which interests and challenges you. Your attitude towards the topic may well determine the amount of effort......

Words: 2167 - Pages: 9

Free Essay

Term Paper

...WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS TERMPAPER 250 WORDS TERM PAPER TERM PAPER TERMPAPER 250 WORDS......

Words: 340 - Pages: 2