Free Essay

Spytamlyase

In: Social Issues

Submitted By fatimasaidd
Words 992
Pages 4
Spytamylase el Formål
I denne øvelse vil vi undersøge hvorledes enzymet spytamylase (engelsk: salivary amylase) katalyserer fordøjelsen af stivelse, som er en meget vigtig ingrediens i mange af vores basis ernæringsmidler. Teori
(Når vi spiser, får vi energi fra tre forskellige typer af organiske stoffer, som er kulhydrater, proteiner og fedt.) Hvad er kulhydrat?
Kulhydrater er, sammen med fedt og protein, en af kostens vigtigste stoffer.
Kulhydrater er sukkerstoffer som består af kemiske forbindelser, der indeholder meget kulstof samt ilt og brint. Kulhydrater har en meget stor betydning for kosten. De har forebygger på kroppens energistofskifte og giver brændstof til både muskel­ og hjernearbejde. De forskellige kulhydrater
Kulhydrater findes i forskellige former og de går ofte efter deres størrelse i monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Det er nogle sukkerarter, som indeholder ét, to eller flere sukkermolekyler. I hverdagen omtaler vi dog ikke de forskellige sukkerarter på den måde, med på hvordan vi bruger dem som eksempel bordsukker, frugtsukker, mælkesukker og druesukker. Monosakkarider
De mest almindelige mono­sakkarider er druesukker som er glukose og frugtsukker som er fruktose. Disakkarider
Di­sakkarider er kulhydrater, som er sammensat af to monosakkarider. Roesukker altså sukrose og mælkesukker altså laktose har størst betydning for kroppens ernæring.
Disakkariderne spaltes i tarmslimhinden af nogle enzymer. Lactase er et eksempel på et sådant enzym.

Polysakkarider
Poly­sakkarider findes i form af stivelse. Stivelse er nogle lange kæder af sammensat glukose­molekyler og findes i mange former for planter og plantefibre, som i kartofler.
En anden form for polysakkarid er glykogen. Glykogen ligner stivelse i dens opbygning og findes i leveren og musklerne som kroppens kulhydratdepot.

Navn:

Størrelse

enzym

Glukose (mælk(

monosakkarid

%

fruktose (fruktose)

monosakkarid

%

galaktose
(druesukker)

monosakkarid

laktase

maltose (maltsukker)

disakkarid

maltase

laktose (mælk)

disakkarid

laktase

amylose (stivelse,
Kartofler )

polysakkarid

amylase

(dette er en oversigt af hvilke kulhydrater der bliver nedbrudt) Enzymer: enzymer er proteiner, som dannes af levende celler, der også katalyserer kemiske reaktioner (forøger hastigheden)
.

Enzymernes funktioner. Enzymerne hjælper alle kropslige funktioner. Fordøjelses enzymer nedbryder føde ( mad ) for bevarelse i lever og muskler. Den opbevarede energi bliver så senere omdannet til andre enzymer til kroppens brug når det vil være nødvendigt.

Hypotese
Vi bruger spytamylase til at nedbryde stivelse i kroppen, og derfor ville enzymet tilpasset sig til kroppens temperatur, og det vil betyde at den arbejder mest aktivt ved ca. 37˚ C altså kroppens temperatur. Og da molekyler bevæger sig meget hurtigt ved høje temperaturer og langsomt ved lave, det ville så siges at enzymaktiviteten vil bevæge sig i takt med når temperaturen stiger eller falder.
Når temperaturen er lavt, ville enzym aktiviteten udeblive i det laveste, og når temperaturen er meget høj vil den enten tag skade eller blive hæmmet. Det vil så sige at i vores forsøg ville vi forvente at reaktionstiden i de forsøg som bliver udsat for høje temperaturer være lavere end de forsøg som bliver udsat for lavere temperaturer.

M
aterialer og apparatur ● Lille bægerglas
● Pipetter
● Reagensglas
● Stopur
● 5mL stivelse

0,5 mL spyt

● Fremgangsmåde
Enzymopløsning
Vi skulle samle 5 mL spyt i et lille baægerglas, og hvor vi derefter tilsatte ca. 5 mL vand, for at det let kan pipetteres. Enzym assay (Man kan undersøge hvor hurtigt enzymet nedbryder stivelsen ved at lave et såkaldt enzym assay): Til t = 0 min blandede vi 5mL stivelse med 0,5 mL spyt i et reagensglas.
Hvor efter vi brugte et stopur til at måle hvor lang tid der gik før opløsningen havde mistet farve som den standardopløsning vi havde. Derefter skulle vi så planlægge og udføre nogle forsøg, som kunne besvare disse spørgsmål: 1: Hvordan afhænger reaktionstiden af enzymmængden?
2: Hvordan afhænger reaktionstiden af temperaturen?
3: Har nogle personer højere enzymaktivitet i deres spyt end andre?

Resultater
Lav koordinatsystemer (i Excel) til de første 2 forsøgsresultater, med reaktionstid op af y­aksen, og hhv. enzymmængde og temperatur ud af x­aksen.
Det tredje forsøgsresultat præsenteres bedst med et søjlediagram der viser reaktionstiden for hver gruppes spytamylase.

Diskussionsspørgsmål:
1) Diskutér dine resultater 2) I hvilke fødevarer finder vi især stivelse? Majs, kartofler og rugbrød indeholder meget stivelse, kartofler indeholder op til 16.7 g stivelse. Alle former for stivelse består af to typer af Polysakkarider: altså amylose og amylopektin.
Amylopektin er stærkt og efterlader så en større overflade, der er til rådighed for fordøjelsen.
Det optages meget hurtigt i kroppen, og det giver derfor en stor stigning i blodsukkeret, der så føre til stigning af insulinniveauet i kroppen. Det giver det kroppen et “Sugar rush”.


3) Hvilket energigivende stof (protein, fedt eller kulhydrat) nedbrydes allerede delvist i munden? I hvilke organer sker der ellers nedbrydning?’ Sukker nedbrydes inde i cellerne. Men stivelse, som består af en masse glucose­molekyler, der er sammensat til lange kæder, begynder deres nedbrydning i munden ved brug enzymet amylase.
Der sker nedbrydning af mad i hele mave­tarm­kanalen. I mavesækken frasortere pepsin, der nedbryder proteine
r.

4) Hvad er en katalysator?
Katalysator, stof, der øger en kemisk reaktions hastighed det vil sige at en katalysator kan få kemiske reaktioner til at gå hurtigere. Katalysatorer er en biokemiske processer, der foregår i levende organismer, som kaldes enzymer.

5) Lav en tegning, der viser den kemiske opbygning af stivelse, og hvordan det hydrolyseres. 6) Lav også en tegning der viser forskellen på stivelse og cellulose (kostfibre). Hvorfor kan mennesker ikke få energi ud af at spise cellulose? Konklusion
Er formålet opfyldt? Hvorfor/Hvorfor ikke? ● Vores forsøg har bevist, at spyt indeholder enzymet amylase, som spalter amylose.
Når ikke der er enzymer til stede, kan vores mad slet ikke blive nedbrudt. Derfor er fordøjelsesenzymerne meget vigtige i kroppen. ● Vi bruger spytamylase til at nedbryde stivelse i kroppen, og derfor ville enzymet tilpasset sig til kroppens temperatur, og det vil betyde at den arbejder mest aktivt ved ca. 37˚ C altså kroppens temperatur. Og da molekyler bevæger sig meget hurtigt ved høje temperaturer og langsomt ved lave, det ville så siges at enzymaktiviteten vil bevæge sig i takt med når temperaturen stiger eller falder.…...

Similar Documents