Free Essay

Sistem Pendidikan Malaysia

In: Social Issues

Submitted By lockhin93
Words 937
Pages 4
Pada pendapat saya, saya tidak bersetuju terhadap penyataan sistem pendidikan di Malaysia telah berjaya membentuk integrasi nasional di kalangan pelbagai etnik. Ini kerana sistem pendidikan yang sedia ada di Malaysia hanya pada peringkat memupuk perpaduan tetapi masih belum matang dan berjaya nampak hasilnya di kalangan rakyat. Hubungan di antara etnik boleh dikatakan dalam keadaan yang harmoni dan saling menghormati tetapi masih tidak rapat seperti yang diharapkan. Di sini mempunyai beberapa sebab dan faktor sistem pendidikan Malaysia masih gagal untuk membentuk integrasi antara etnik di negara.

Pertama sekali, proses pembelajaran dan pendidikan secara berkelompok atau berpuak mengikut etnik yang sama sering wujud dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pengasingan instutusi pendidikan mengikut kaum merupakan fenomena yang boleh dilihat sejak awal lagi. Ini mungkin disebakan oleh kesan dasar pecah perintah pada zaman pemerintahan di negara ini. Perpaduan sepatutunya dipupuk sejak kecil lagi. Tetapi malangnya, pemisahan corak pendidikan mengikut aliran persekolahan yang berbeza berteraskan kaum telah menemui kegagalan mencapai matlamat tersebut. Mereka tidak diberi peluang untuk bergaul dan berinteraksi dengan kaum yang berbeza, sebaliknya hanya hidup bersama dengan etnik yang sama. Sebagai contoh, etnik Cina dan India biasanya akan menghantar anak-anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan berbanding sekolah kebangsaan. Lebih-lebih lagi, sesetengah ibu bapa turut menghantar anak-anak mereka untuk menyambungkan pengajian di negara lain. Dengan itu, peluang untuk bergaul dengan etnik yang lain di dalam negara menjadi semakin nipis.

Kedua, pengamalan sistem kuota dalam pendidikan juga menimbulkan ketidakharmonian antara kaum. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, golongan bumiputera diberi keistimewaan dan kelebihan dalam kelayakan masuk ke instutusi awam. Tindakan ini akan secara langsungnya memberi tanggapan tidak adil kepada golongan bukan bumiputera dan menimbulkan konflik dalam isu tersebut. Pengambilan yang bukan berdasarkan kemampuan dan kebolehan seseorang tetapi mengikut kaum mampu mencabar perpaduan yang telah dibina. Walaupun terdapat perlembagaan negara yang telah menggariskan hak keistimewaan bumiputera, tetapi tindakan dan pelaksanaan yang secara keterlaluan akan menyebabkan suara bantahan daripada rakyat semakin besar. Misalnya, kes-kes yang menunjukkan golongan bukan bumiputera tidak dibahagikan kuota kemasukan ke institusi pengajian tempatan walaupun memiliki keputusan yang cemerlang sering berlaku. Keadaan tersebut telah menyebabkan ketidakpuasan dan menanamkan persepsi buruk antara etnik serta menjejaskan hubungan harmoni masing-masing.

Seterusnya, guru juga merupakan salah satu sebab atau faktor yang menyebabkan sistem pendidikan di Malaysia masih tidak lagi berjaya membentuk integrasi nasional. Guru merupakan agen untuk menyampaikan dan melaksanakan dasar pendidikan secara langsung kepada murid dan masyarakat. Oleh itu, guru yang tidak dipersiapkan dengan ilmu pengetahuan yang cukup dan lengkap akan menjadi halangan untuk mencapai perpaduan dan integrasi kaum. Pendidik sepatutnya dilengkapkan ilmu pengetahuan yang mampu merapatkan jurang perbezaan antara pelajar yang berlainan etnik seperti latar belakang, budaya, tradisi dan amalan hidup setiap etnik. Tambahan pula, sesetengah pendidik yang cetek ilmu, malas dan mempunyai diskriminasi kaum akan membawa murid-murid ke arah matlamat yang salah. Pendidik yang seperti itu tidak sepatutnya wujud kerana ini akan mempengaruhi pelajar-pelajar untuk turut mencontohi sifat-sifat yang negatif terhadap isu perkauman. Selain itu, banyak kes berlaku apabila guru yang mempunyai diskriminasi kaum akan mengabaikan atau mengancam pelajar yang berlainan bangsa, kesannya ketidakseimbangan pemikiran dan perlakuan pelajar tersebut mungkin berlaku pada masa akan datang.

Bukan itu sahaja, bahkan juga tahap kerjasama antara etnik yang lemah juga mendorong sistem pendidikan gagal untuk memupuk perpaduan. Ketidakinginan untuk bergaul dengan kaum lain menjadikan komunikasi antara kaum yang berbeza tidak dapat ditambahbaikan. Kebanyakkan orang lebih suka untuk bekerja dengan kaum yang sama berbanding dengan bekerjasama dengan etnik yang lain. Tambahan pula, pengalaman kerjasama yang tidak baik sebelum ini juga menghasilkan persepsi buruk terhadap etnik lain. Sebagai contoh, bangsa Cina mungkin beranggapan bangsa Melayu sambil lewa dalam melakukan tugasan atau bangsa India dianggap sebagai golongan yang malas. Tanggapan tersebut akan mendorong pelajar-pelajar untuk memilih bangsa yang sama dalam membentuk kerja kumpulan masing-masing. Keadaan tersebut boleh jelas dilihat di dalam UUM apabilah pelajar lebih suka untuk berkumpulan dalam etnik yang sama, sama ada semasa membentuk kumpulan tugasan ataupun duduk berkelompok ketika waktu kuliah. Ini telah menyebabkan pelajar tidak mempunyai peluang untuk berinteraksi dan menghasilkan tugasan secara bersama. Komunikasi yang tidak sempurna menimbulkan masalah percanggahan pemikiran dan pendapat antara kaum dan bangsa.

Akhir sekali, sikap mementingkan etnik masing-masing masih wujud dalam sistem pemdidikan. Keadaan ini telah membantut usaha-usaha negara untuk mencapai integrasi secara menyeluruh. Setiap orang hanya memihak dan mementingkan kaum lain berbanding dengan bertoleransi di antara kaum menyebabkan percanggahan sering mudah berlaku. Diskriminasi kaum yang berlaku menjadikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai murni yang patut diajar atau info perpaduan yang ingin diterangkan tidak dapat berjaya disampaikan dengan berkesan dan sempurna. Para pelajar juga mungkin terbiasa kepada situasi tersebut lalu hanya memihak kepada kaum yang sama tanpa mengejar fakta yang betul dan keadilan yang patut ditegaskan. Sebagai contoh, apabila konflik atau perbezaan pendapat berlaku, orang sekeliling lebih memihak kepada pihak yang sama etnik berbanding menganalisis keadilan atau kelogikan sesuatu perkara.

Kesimpulannya, Malaysia berjaya membentuk sebuah negara yang pesat membangun tetapi gagal membentuk rakyat yang mempunyai jati diri kebangsaan dan perpaduan antara kaum. Memang tidak dapat dinafikan bahawa sistem pendidikan merupakan salah satu jalan yang terbaik untuk memupuk integrasi antara kaum. Namun, sesuatu dasar atau strategik tidak akan berjaya sekiranya pelaksanaan yang tegas dan tepat diwujudkan. Usaha pemupukan perpaduan tidak sepatutnya hanya dilakukan oleh pihak kerajaan tetapi rakyat sendiri haruslah mengambil berat dalam isu ini. Tanpa perpaduan antara rakyat, maka sesebuah negara tidak akan dipandang tinggi walaupun terdapat kecanggihan teknologi dan kekayaan sumber. Kita haruslah bersyukur kerana boleh dilahirkan dalam sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik dan bertuah menikmati perbezaan yang wujud dari segi budaya dan amalan hidup. Melalui sistem pendidikan yang sempurna dan terancang, generasi muda mampu membentuk sebuah negara yang berintegrasi nasional dalam pelbagai etnik.…...

Similar Documents

Free Essay

Isu Pendidikan

...tuju pendidikan negara? Fokus Asal Isu Pendidikan Negara 1- Exam-oriented 2- Sistem Pentaksiran Berdasarkan Sekolah (PBS) 3- Pelan Pembangunan Pendidikan 2013- 2025 (PPP) 4- Perbandingan pendidikan di Malaysia vs pendidikan di negara luar 5.Pengangguran dalam kalangan mahasiswa IPTA dan IPTS 6. Praktikal vs Teori ( Realisme dan Idealisme) 7. Islamisasi dalam pendidikan (Soalan2 ini adalah untuk Pusingan Kedua) Exam-oriented 1) Kita melihat bahawa peperiksaan masih menjadi kayu ukur utama penilaian kejayaan seseorang pelajar berbanding sistem pendidikan di negara-negara maju. Kecemerlangan mereka realitinya diuji pada gred peperikasaan mereka semata-mata. Banyak juga program-program yg dilakukan menjurus ke arah memastikan kejayaan pelajar dalam mendapatkan markah yg tinggi di dlm peperiksaan berbanding kecemerlangan menyeluruh. Persoalannya, apakah ada usaha berterusan pihak kerajaan dalam memperkemas dan memperbaiki sistem ini yang dilihat sebagai tidak melahirkan pelajar yang mampu berfikir secara kritikal dan kritis tetapi hanya menjawab berdasarkan format buku teks semata? Apa komen dato? *soalan bonus : Kewajaran UPSR dan PMR dimansuhkan? Kes yg wajar di beri perhatian : - Kematian S. Subashini dari SRJK Tamil Ladang Sempah. Membunuh diri kerana memperoleh 4B, 2C dan 1D dalam UPSR. Tidak menepati sasaran beliau iaitu, 4A - Ad individu yang mendakwa mendapat 24A1 dalam SPM 2006 , namun itu satu penipuan yg menggemparkan rakyat Malaysia. Sistem......

Words: 1150 - Pages: 5

Free Essay

Pengajian Malaysia

...‫ور‬ ‫ا م‬ & SELAMAT SEJAHTERA ‫ا و آ‬ BAB 1: PENGENALAN MASYARAKAT MALAYSIA TOPIK-TOPIK BAB; TOPIKMASYARAKAT BUDAYA HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA MPW 1133 PENGAJIAN MALAYSIA Tenaga Pengajar: Pengajar: En. Muhamad Wazir Bin Muslat FPSS UNiSEL, Bestari Jaya UNiSEL, Tel : 017-2406268 017email: muhamad_wazir_muslat@yahoo.com 1 2 MASYARAKAT PENGENALAN Negara D.K.R.T Malaysia dari segi Sejarah Kedudukan geografi Kedudukan ekonomi Kepelbagaian masyarakat PENGENALAN DEFINISI MASYARAKAT KONSEP-KONSEP MASYARAKAT KONSEPMASYARAKAT MAJMUK HUBUNGAN ETNIK PEMBINAAN BANGSA/NATION MALAYSIA 3 4 DEFINISI MASYARAKAT Kamus Dewan > kumpulan manusia yg menetap bersama di suatu tempattempatmengikut aturan tertentu Kelompok terbesar dari makhluk manusia dimana mereka hidup terjaring kebudayaan (Kucaraningrat) Kucaraningrat) Kelompok manusia yg telah lama hidup & bekerjasama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya & berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yg mempunyai batas-batas tertentu batas(Linton) Samb... Satu kum. manusia yg b'hbg secara tetap & kum. t'sususn dlm m'jlnkan aktiviti2nya secara kolektif & merasakan bhw mrk adalah hidup b'sama. b'sama. Bukanlah individu yg sama shj m'jadi anggota satu2 msykt krn anggota baru akan terus menerus lahir di dlmnya & ada pula yg mati. Oleh mati. yg demikian t'dpt p'hub. terus menerus di p'hub. kalangan mrk yg masih hidup & kekal selama b'abad2 (Roucek & Warren, 1976) (Roucek Satu kumpulan / kelompok......

Words: 16153 - Pages: 65

Free Essay

One Malaysia

...Nasional (BN) yang disiarkan secara langsung dan mendapat liputan yang cukup meluas dikebanyakan media utama di Malaysia (Siaran langsung di Astro Awani, Astro Saluran 301(saluran berbahasa Cina) dan Astro Saluran 201(saluran berbahasa tamil) , TV1 dan TV3)  selama tempoh lebih sejam lamanya dari Stadium Tertutup Bukit Jalil? Senarai Akujanji Manifesto Barisan Nasional (BN) PRU 13? Manifesto Barisan Nasional 1 : Kos Sara Hidup * BR1M dinaikkan kepada RM1,200 untuk isi rumah; RM600 untuk orang bujang. * Baucar Buku 1Malaysia dinaikkan sehingga RM300; Bantuan Persekolahan dinaikkan kepada RM150. * Harga kereta akan diturunkan antara 20 hingga 30 peratus secara berperingkat dengan menyemak semula Dasar Automotif Nasional. * Kedai Rakyat 1Malaysia akan ditambah. * Klinik 1Malaysia akan dibuka dalam kawasan padat penduduk. * Pusat Jagaan Harian 1Malaysia akan ditambah untuk ibu bapa bekerja. * Menurunkan yuran jalur lebar sekurang-kurangnya 20% dengan jaminan bandwidth internet * Dasar 1Negara 1Harga bagi barangan keperluan asas akan dibentuk. Manifesto Barisan Nasional 2 : Keselamatan Awam * 4,000 anggota polis akan ditambah setiap tahun. * 5,000 kenderaan tambahan untuk Unit Rondaan Bermotosikal PDRM. * Angkatan Tentera Malaysia akan ditingkatupaya untuk menangani ancaman luar. * Suruhanjaya Polis akan diperkuatkan. * Sistem 6P akan digunakan untuk mengekang kemasukkan pendatang asing tanpa izin. * Program SafeCam akan......

Words: 4296 - Pages: 18

Free Essay

Konsep Dan Prinsip Pendidikan, Institusi Pendidikan Dan Pengajian

...Konsep dan Prinsip Pendidikan, Institusi Pendidikan dan Pengajian Definisi Pendidikan • Plato- satu latihan jasmani dan rohani bagi mencapai kecantikan dan kesempurnaan. • John Dewey- proses membentuk kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan sesama manusia. • Al-Jamali- membentuk tabiat dan sikap seseorang dalam berbagai-bagai aspek kehidupan sama ada rohani, jasmani, akal, akhlak mahupun sosial supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah S.W.T. • Al-Shaybani- membina atau membentuk keperibadian yang sempurna dalam berbagai-bagai aspek yang berhubung dengan jasmani, rohani, akal, amalan dan sosial bagi mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. • Khurshid Ahmad- satu latihan ‘aqilah, jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia yang berkebudayaan tinggi yang sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai insane yang baik dan warganegara yang berguna. • Hasan Langgulung- suatu yang merubah dan memindah nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu melalui berbagai-bagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab dan berbakti kepada Allah S.W.T. • Kesimpulan- pendidikan merupakan proses latihan aqliah, jasmaniah, rohaniah dan ijtima’iah (kemasyarakatan) serta akhlaqiah manusia, berdasarkan nilai-nilai Islam (aksiologi Islam) yang bersumberkan al-Qur’an dan al-Sunnah bagi melahirkan manusia yang sempurna dan bertakwa. Matlamat Pendidikan -Membentuk serta mengembangkan aspek-aspek kesempurnaan manusia yang......

Words: 663 - Pages: 3

Free Essay

Sistem

...BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Sistem Menurut Shelly-Rosenblatt (2012, p7), sistem adalah serangkaian komponen yang saling berhubungan yang menghasilkan hasil tertentu. Menurut James A. Hall (2011, p5), sistem adalah sebuah kelompok dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan atau subsistem untuk mencapai tujuan bersama. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah komponenkomponen yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 2.2 Pengertian Informasi Menurut Shelly-Rosenblatt (2012, p7), informasi adalah data yang telah diubah menjadi output yang lebih berharga bagi penggunanya. Menurut Mokoginta (2010, p1) ”Konsep Teknologi Informasi”, informasi dapat didefinsikan sebagai berikut : 1. Data yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan. 2. Pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. 9 10 3. Data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang. Maka dapat disimpulkan bahwa infomasi adalah kumpulan data yang telah diproses dan menjadi sebuah pengetahuan yang memiliki arti bagi penggunanya. 2.3 Pengertian Akuntansi Menurut Warren, Reeve dan Duchac ( 2011, p3), akutansi adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi dari sebuah bisnis. Menurut......

Words: 5363 - Pages: 22

Free Essay

Dasar Pendidikan Kebangsaan Malaysia

...MATLAMAT DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN ADALAH UNTUK MENGERATKAN PERPADUAN PELBAGAI KAUM DAN ETNIK. HURAIKAN STRATEGI –STRATEGI YANG TELAH DI RANGKA DAN DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT INI Dasar Pendidikan Kebangsaan lahir atas kesedaran tentang mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk mengganti sistem pendidikan penjajah dan bagi memenuhi kehendak negara. Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah untuk memenuhi keperluan tenaga manusia di negara ini untuk jangka pendek dan panjang, melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan melahirkan insan yang berilmu, berakhlak, seimbang, dan harmonis yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Objektif dasar dinyatakan dalam pendahuluan kepada Akta Pelajaran, 1961, iaitu: "BAHAWASANYA dasar pelajaran scpeti yang disytiharkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957 adalah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, agama, ekonomi dan politiknya.......” Objektif ini dinyatakan secara am tetapi dalam melaksanakannya, Kementerian Pelajaran dengan berpandukan kepada Penyata Razak 1956_ dan Laporan Rahman Talib 1960 telah mentafsirkannya sebagai menyatupadukan murid-murid sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja bagi keperluan ekonomi. Seterusnya, objektif-objektif ini......

Words: 1656 - Pages: 7

Free Essay

1 Malaysia

...CODE : MPW 1143 TAJUK : AJARAN SESAT LECTURER : PUAN NOR HAYATI ISI KANDUGAN 1 - Pendahuluan 1 2 - Takrif Ajaran Sesat 2 3 - Permasalahan Kajian 2 4 - Perkembangan Sosialisasi Ajaran Sesat Mingikut Era 2-7 5 - Bentuk-Bentuk Ajaran Sesat 7 6 - Sebab-Sebab Kemunculan Ajaran Sesat 8 7 - Ciri-Ciri Ajaran Sesat 8-9 8 - Penjelasan Ciri-Ciri Utama Ajaran Sesat 9-10 9 - Senarai Ajaran Sesat Di Malaysia 10-12 10 - Faktor Lahirnya Ajaran Sesat 12-13 11 - Teknik Penyebar Ajaran Sesat Memikat Pengikut 13-14 12 - Ciri-Ciri Asas Penganut Ajaran Sesat 15-16 13 - Cara-Cara Perkembangan Ajaran Sesat 16-17 14 - Kesan Buruk Mengamalkan Ajaran Sesat 18-19 15 - Ancaman Ajaran Sesat Kepada Umat Islam Dan Negara 19-21 16 - Langkah-Langkah Menangani Ajaran Sesat 21-22 17 - Contoh Video Amalan Ajaran Sesat 23 18 - Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Oleh Jakim 23-24 19 - Penutup 25 20 - Rujukan 26 21 - Lampiran 27 Pendahuluan Timbulnya ajaran-ajaran sesat dan amalan-amalan sesat di dalam masyarakat Islam di Malaysia bukanlah satu perkara baru dan tidak disedari, tetapi kadang-kadang ajaran sesat itu tidak dapat dikatakan sesat keseluruhannya kerana ada bercampur aduk diantara benar dan yang salah. Yang paling rumit dan kritikal sekali ialah didalam ajaran-ajaran berkenaan dikatakan betul oleh satu golongan dan dikatakan salah oleh golongan yang lain. Namun begitu masalah perselisihan pendapat ini adalah disebabkan oleh beberapa......

Words: 6103 - Pages: 25

Free Essay

Economic Report of Malaysia

...Ekonomi Malaysia pada Tahun 2005 2-18 6-7 10-15 18-36 37-42 42-50 50-70 65-68 70-72 Tinjauan Keseluruhan Rencana: Keluaran Potensi Ekonomi Malaysia Rencana: Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana Kajian Mengikut Sektor Keadaan Permintaan Dalam Negeri Harga dan Guna Tenaga Sektor Luar Negeri Rencana: Penyusunan Data Hutang Luar Negeri Malaysia: Mengambil Kira Entiti Kewangan Luar Pesisir di Labuan IOFC sebagai Pemastautin Aliran Dana Ekonomi Malaysia pada Tahun 2005 TINJAUAN KESELURUHAN Biarpun berhadapan dengan harga minyak yang berterusan tinggi dan kitaran elektronik global yang menurun, keluaran dalam negeri kasar (KDNK) benar meningkat 5.3%. Pertumbuhan dipacu oleh sektor swasta dan didorong pula oleh dasar makroekonomi yang menyokong, serta keadaan kewangan yang menggalakkan. Permintaan pengguna swasta kekal mapan dengan pertumbuhan yang kukuh, sementara pelaburan swasta berdaya tahan untuk terus menyokong pengembangan ekonomi. Sektor awam pula terus mengambil kesempatan persekitaran yang menggalakkan untuk mengukuhkan keadaan kewangannya supaya ke paras yang lebih mapan. Graf 1.1 KDNK Benar, Perdagangan Dunia dan Kadar Inflasi Perubahan tahunan (%) 15 10 5 0 -5 -10 KDNK Perdagangan Dunia IHP 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KDNK benar mengembang 5.3% pada tahun 2005. Dasar makroekonomi yang sesuai serta keadaan kewangan yang menggalakkan terus meningkatkan daya tahan ekonomi dan menyokong pengembangan ekonomi yang......

Words: 39597 - Pages: 159

Free Essay

Masalah Perpaduan Di Malaysia

...PENDAHULUAN Negara kita Malaysia terkenal di mata dunia sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun. Kejayaannya bukan sekadar menangani isu-isu tempatan, bahkan ia turut terlibat dalam menangani permasalahan yang menimpa dan dialami oleh masyarakat antarabangsa. Malaysia turut dikenali sebagai sebuah Negara Islam yang unik. Penduduknya berbilang bangsa dan kaum serta mempunyai kepercayaan dan pegangan agama yang berbeza. Majoriti terbesar warganya terdiri dari kaum Melayu beragama Islam. Bumi Malaysia adalah tanah asal tempat tumpah darah mereka. Dahulu, negara ini dikenali sebagai Tanah Melayu. Tanah Melayu mendapat kemerdekaan pada tahun 1957. Pada tahun 1966, namanya ditukar kepada ”Malaysia”. Beberapa jenis flora dan fauna di bumi subur beriklim tropika ini sukar ditemui di tempat lain. Hasil komoditinya menjadi idaman banyak pihak. Malaysia terkenal sebagai negara pengeluar bahan-bahan mentah yang bernilai tinggi. Kedudukannya juga sangat strategik dalam lingkaran laluan dagangan antarabangsa. Walaupun rakyatnya berbilang etnik dan bangsa, tetapi mereka dapat hidup rukun dan damai, tidak seperti penduduk di negara-negara lain yang tidak sunyi dengan perbalahan, pertikaian dan permusuhan sedangkan mereka terdiri dari bangsa, keturunan dan kepercayaan yang sama. Kehidupan rakyat negara ini pernah diuji. Keharmonian hidup mereka tidak bertahan lama kerana dicemburui banyak pihak. Beberapa kawasannya telah diserang dan dijajah oleh pelbagai kuasa seperti Portugis,...

Words: 3058 - Pages: 13

Free Essay

Sistem Informasi Manajemen

...SISTEM INFORMASI MANAJEMEN Basic Information Systems Concept Kelompok : 4 Feny Lestari ( 1320522044 ) Mirza A. Malik (1320522052) BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasioanal maupun (pelaksana teknis) maupun pimpinan pada semua jenjang.perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan -perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk selalu memperoleh informasi yang paling akurat yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan, khususnya dalam bidang pendidikan merupakan kegiatan manajerial yang pada hakikatnya merupakan proses pengambilan keputusan dan semua kegiatan tersebut membutuhkan informasi. Informasi yang dibutuhkan oleh para manajer, termasuk pengelola pendidikan, disediakan oleh suatu sistem informasi manajemen (SIM) yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajer secara teratur. Informasi ini dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan serta hasil yang ingin dicapai. Sistem Informasi Manajemen sekarang tidak lagi berkembang dalam bidang usaha saja, tapi sudah digunakan dalam berbagai bidang, dari mulai pendidikan, kedokteran, indistri, dan masih banyak lagi. Ini menandakan bahwa Informasi yang akurat dan......

Words: 2439 - Pages: 10

Free Essay

Pendidikan Islam

...Puan Badariah TOKOH-TOKOH ISLAM TAJUK 22: IMAM ABU HANIFAH R.H TAJUK 23: IMAM MALIK R.H TAJUK 24: IMAM SYAFIE R.H TAJUK 25: IMAM AHMAD BIN HANBAL R.H TAJUK 26: IMAM BUKHARI R.H TAJUK 27: IMAM AL-GHAZALI R.H ISI KANDUNGAN (A)- LATAR BELAKANG ….--(B) - PENDIDIKAN (C) – SUMBANGAN (D)- NAMA KITAB ATAU KARYA YANG TERKENAL TAJUK 22: IMAM ABU HANIFAH R.H LATAR BELAKANG 1.Nama beliau ialah Nukman bin Thabit. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 hijrah bersamaan 699 Masihi. 2.Dikenali sebagai Abu Hanifah kerana salah seorang anaknya bernama Hanifah 3.Beliau berketurunan Parsi dan ayahnya ialah seorang peniaga kain. 4.Kemewahan yang dinikmati oleh keluarganya membolehkan beliau belajar ke peringkat tinggi tanpa halangan 5. Beliau berpegang teguh dengan hukum Allah SWT dan merupakan seorang saudagar yan berpendidikan tinggi. 6. Abu Hanifah juga berakhlak mulia, pemurah,ikhlas dan berani. PENDIDIKAN 1. Beliau mempelajari pelbagai bidang ilmu pengetahuan terutama ilmu undang-undang Islam (syariah) 2. Penglibatan beliau dalam bidang perniagaan memantapkan lagi ilmu pengetahuan yang dipelajari. 3. Hal ini membolehkan beliau mengeluarkan pendapat yang jelas dan praktikal tentang hukum agama......

Words: 1049 - Pages: 5

Free Essay

Kandungan-Akademik-(Akta, -Dasar, -Slogan, -Badan)-Pendidikan-Moral-Spm

...KANDUNGAN AKADEMIK (AKTA, DASAR, SLOGAN, BADAN) PENDIDIKAN MORAL SPM BIL NILAI AKTA/DASAR/SLOGAN 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan 1.2 Amanah  Akta Pencegahan Rasuah 1997  Slogan “Bersih, Cekap dan Amanah” (BCA)  Kempen Kepimpinan Melalui Teladan 1983  Borang “Aku Janji” 2002  Akta Rahsia Rasmi 1972  Kempen “Saya Anti-Rasuah” 1.3 Harga diri 1.4 1.5 Bertanggungjawab Hemah tinggi 1.6 Toleransi 1.7 Berdikari             Dasar Pembangunan Nasional 1991 Dasar Kebudayaan Kebangsaan Kempen Budi Bahasa Anugerah Nobel Rancangan Pembangunan Lima Tahun Dasar Pembangunan Nasional 1991 Dasar Kebudayaan Kebangsaan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971 Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1970-1990 Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT) Majlis Rumah Terbuka Aktiviti Kokurikulum PIHAK   Badan Pencegah Rasuah (BPR) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)   Rakan Muda Kelab Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)   FELDA Unit Perancangan Ekonomi Negara (UPEN) Koperasi Sekolah Kelab Usahawan Muda   1.8 1.9 Kerajinan Kasih sayang   Dasar Pandang Ke Timur Kempen Derma Organ 1.10 Keadilan    Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 1999 Seksyen 376 Kanun Keseksaan Rancangan Malaysia (ke-8) Program Perumahan Rakyat Projek Perumahan Desa Riang Kepada Orang Asli Cukai Pintu Cukai Pendapatan......

Words: 1523 - Pages: 7

Free Essay

Pengenalan Pendidikan Kesihatan

...HBHE1103 Pengenalan Pendidikan Kesihatan Topik 1 Falsafah, Konsep dan DefinisiPendidikan Kesihatan Definisi Kesihatan • WHO – Kesihatan adalah sesuatu yangsempurna dari segi fizikal, mental dan sosialdan bukan hanya sekadar tiada penyakitatau cacat cedera sahaja. • Kesihatan adalah kualiti hidup yg melibatkan sosial, emosi, mental, spritual dankecergasan biologikal individu hasil drpadaptasi individu terhadap persekitaran.(Dubos R.,1968) • sebarang pengalaman pembelajaran yg dibentuk bagi memudahkan adaptasi @ t/laku yg kondusif terhadap kesihatan (Green, 1980) Ciri-ciri Kesihatan Secara Menyeluruh merangkumi : • Kesihatan Fizikal • Kesihatan Sosial • Kesihatan Mental • Kesihatan Emosi • Kesihatan Persekitaran • Kesihatan Rohani Faktor yg mempengaruhi Tahap Kesihatan Individu • Pengaruh individu • Pengaruh interpersonal, sosial dan kerjaya • Pengaruh Persekitaran • Pengaruh Penjagaan Kesihatan • Pengaruh Komuniti Falsafah Pendidikan Kesihatan • Pendidikan Kesihatan adalah pendidikan untuk kesihatan, bukan hanya pengetahuan tentang kesihatan, ia merupakan perkara yg akan dijadikan panduan utk laksanakan pengajaran & program PK. • PK bukan semata-mata utk menyembuh, mengurang atau mencegah penyakit, malah utk mencapai keadaan fizikal, mental dan sosial yang optimum untuk individu, keluarga dan komuniti. • Program PK seharusnya menggalakkan dan memudahkan aplikasi pengetahuan kesihatan utk......

Words: 5284 - Pages: 22

Free Essay

Ethnics and Media in Malaysia

...makna yang sama: ia jumlah keseluruhan pengedar awam besar bagi berita dan hiburan di seluruh media meperti surat khabar, televisyen, radio, penyiaran, yang mungkin memerlukan keanggotaan persatuan dalam pasaran yang besar seperti Newspaper Guild, AFRTRA dan penerbit teks. Istilah etnik boleh didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir sama,contohnya dalam adat resam,pakaian,bahasa,kegiatan ekonomi dan sebagainya.Oleh itu,media massa memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan sesama etnik khususnya di Malaysia yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. 2.0 PERKEMBANGAN MEDIA MASSA DI MALAYSIA 2.1 SEBELUM MERDEKA Sebelum negara memperolehi kemerdekaan,penduduk Tanah Melayu berusaha menyuarakan kemerdekaan melalui kebebasan bersuara.Penjajahan kuasa asing tidak menggugat penduduk untuk menerbitkan akhbar berbahasa Melayu dalam menyuarakan kebebasan Tanah Melayu.Perkembangan media massa di Malaysia bermula dengan penglibatan British dalam penerbitan surat khabar The Government Gazatte pada 1826.Seterusnya Singapore Free Press pada 1825 dan Malacca Observer pada 1826.Penerbitan ketiga-tiga akhbar ini di Negeri-Negeri Selat menunjukkan pengaruh dan dominasi British yang menjangkaui penyebaran maklumat dan keinginan British dalam menguatkan pengaruh mereka di Semenanjung Tanah Melayu.Walaupun British terlebih dahulu menerbitkan akhbar berbahasa Inggeris,penduduk Tanah Melayu juga telah berjaya menerbitkan akhbar mereka sendiri......

Words: 5611 - Pages: 23

Premium Essay

Sistem

...General Legder and Reporting Cycle Request For Information System Services | | | Date Of Request | Service Requested For Departements : | 21 Februari 2016 | Departemen Keuangan | | | Submitted By (key user contact) | Excecutive Sponsor (funding authority) | Name |   | Name |   | Title |   | Title |   | Office |   | Office |   | Phone |   | Phone |   | Type Of Service Request : | Pengembangan sistem baru | | Brief Statement Of Problem, Opportunity, Or Directive (attach additional documentation as necessary) | Untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan profit, maka diperlukan pengembangan sistem di dalam departemen keuangan. Namun, dalam sistem bisnis perusahaan kami terdapat masalah terutama dalam Departemen Keuangan, dimana pencatatan masih dilakukan secara manual dan tidak terdapat pemisahan tugas antara yang memegang uang dengan yang mencatat. | | | | | | | | |   | Brief Statement Of Expected Solution | Solusi yang diharapkan dari pengembangan sistem yaitu : |          Adanya sistem untuk pencatatan yang terpusat dan terkomputerisasi |          dilakukannya pemisahan tugas antara yang melakukan pencatatan dengan yang menerima uang |   |   | Action (Rp Office Use Only) | Feasibility assessment approved | Assigned to Maria Magdalena Nepi | Feasibility assessment walved | Approced Budget Rpxx |   | Start Date ASAP | Deadline ASAP | Authorized Signatures : |   |   | ......

Words: 379 - Pages: 2