Free Essay

Sang

In: English and Literature

Submitted By thusang
Words 699
Pages 3
KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
( 3 giờ chiều )
Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

1 Kinh Lạy Cha.....
1 Kinh Kính Mừng....
1 Kinh Tin Kính

Hát:
... Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con.
Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.

Chuỗi Lòng Thương Xót:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
- để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới . (1 lần)

Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
- xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. ( 10 lần)

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu,
- xin thương xót chúng con và toàn thế giới . ( 03 lần )
Ôi, Máu và Nước, tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con, con trông cậy nơi Ngài . ( 03 lần )

KINH CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Ôi Thiên Chúa, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa, mặc dầu sự khốn nạn của con rất to lớn và việc xúc phạm con lại quá nhiều, con vẫn tín thác vào tình thương Chúa – bởi vì Chúa là Đấng xót thương, từ xưa tới nay, con chưa từng nghe một người nào tín thác vào lòng thương xót Chúa mà bị thất vọng.

Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ mình Chúa mới phán xét con. Chúa không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót Chúa, nơi mà chưa có một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha, đã bảo đảm với con rằng : “ Thà rằng trời đất này có biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác “

Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng. Là Đấng Cứu Độ, là niềm an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa Là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi, Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc, Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt lành, Chúa an ủi và chữa lành mọi đau đớn của chúng con. Amen.

KINH XIN ƠN BIẾT THƯƠNG XÓT

Lạy Chúa, xin cho mắt con biết thương xót, để con không bao giờ nghi ngờ hay xét đoán tha nhân theo bề ngoài, nhưng biết nhận ra vẻ đẹp trong tâm hồn họ và đến giúp đỡ họ. Xin cho tai con biết thương xót, để con biết lắng nghe những nhu cầu của tha nhân và không dững dưng trước những đau đớn và than van của họ. Xin cho lưỡi con biết thương xót, để con không bao giờ nói tiêu cực về tha nhân, nhưng biết nói lời an ủi và tha thứ cho mọi người. Xin cho tay con biết thương xót và đầy việc lành, để con chỉ làm điều tốt cho tha nhân và dám nhận những công việc khó khăn và vất vả hơn. Xin cho chân con biết thương xót, để con mau mắn đến giúp đỡ tha nhân và vượt thắng cơn mệt mõi rã rời. Nơi con an nghĩ thật là trong việc phục vụ tha nhân. Lạy Chúa, xin con tim con biết thương xót, để con cảm được mọi nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Con sẽ không từ khước yêu thương bất cứ ai. Con sẽ chân thành ngay cả đối với kẻ sẽ lạm dụng lòng tốt của con. Và con sẽ khóa lòng con trong Trái Tim vô cùng thương xót của Chúa Giêsu. Con sẽ mang nỗi khổ của con trong thinh lặng. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa ở cùng con luôn mãi. Amen.
Lạy Chúa! xin thương xót con là kẻ có tội.
....…...

Similar Documents

Free Essay

Music Appreciation Paper

...bist wie eine Blume” sang by Karlton Wallace did not have very good diction. The words he sang seemed to have country slang although it is German. Overall, Dr. Jones did a very good job at preparing his students to perform in front of a large crowd of people and I was impressed. One song I noticed that I did not like the most was “Come to my Garden,” from the musical, Secret Garden by Lucy Simon. Sydney Hough, soprano, and Katherine Brown, mezzo-soprano, sang this as a duet. This musical was on Broadway in 1991, making it one of the more contemporary musicals. I believe the more recent the musical the easier it is in some aspects because as music has progressed since Mozart and Beethoven, it lost the classical touch old music had – it loses the need for technique. . Sydney Hough began singing first, and was followed by Katherine. Sydney’s performance was very good; she seemed to be in sync with the music. Her tone was dark, and in her lower range was sometimes too airy. Katherine’s singing, I thought, was not good. Her diction was poor and her intonation with Sydney was poor. They harmonized towards the end of the song, and maybe out of nervousness or lack of practice, Katherine became flat and out of tune. I really did not hear much change dynamically, pulling away from the performance. Compared to the duet last on the program, this piece sounded very unprepared and mediocre. My favorite piece of the evening was “The Flower Duet,” from Lakmé sang by two......

Words: 506 - Pages: 3

Free Essay

Menilik Asa Sang Pamong Desa

...MENILIK ASA SANG PAMONG DESA (Studi Kasus Motivasi Kerja Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali) Diaz Haryokusumo (C2A007040) Andriyani, SE., MM ABSTRACT Rural officer as a person who responsible for goverment task in village, has an importent role to determine the success of society development, because village become a focus object of national development in regional autonomy system. However, in the middle of so many claims in this profession, there is so many problems, especially problems about the prosperity and clarity of their status. The aim of this research is for identify the internal factors that influences motivation of rural officer. The internal factors include working value, the attitude, and the ability that the rural officer have. This research uses qualitative method where the process of collecting data is conducted with interview. The object in this research is the employee who work in village goverment administration with status as a non-civil servant in some district in Boyolali. The result of this research explain that work motivation of rural officer influenced by work values, individual attitudes, and individual ability. Key words: Qualitative, Rural officer, Motivation, Value, Attitude, Ability. 2 1. PENDAHULUAN Pemerintah sebagai penyelenggara roda pemerintahan diamanatkan oleh UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Susunan pemerintahan dibagi menjadi pemerintah pusat dan......

Words: 6796 - Pages: 28

Free Essay

Organization Culture

...D trong DISC) 4. Hướng ngoại và cảm xúc là văn hóa A – Sáng tạo (tương tự nhóm I trong DISC) Khi làm test xem VHDN hiện tại và VHDN mong muốn tại link đã dẫn, bạn sẽ có biểu đồ này: Nhưng cao hơn DISC, VHDN là tập hợp của các cá nhân => nhóm, thế nên nó được cấu thành bởi 6 yếu tố (bạn có thể tượng tượng như 6 lát cắt của một khoanh giò (cái này tớ nghĩ ra vì đang đói , chứ thầy thì thầy lấy ví dụ là cái bánh tét của miền nam ấy ), và mỗi khoanh ta chia ra làm 4 mảnh C-H-M-A: với tỷ lệ khác nhau – tức là không phải lúc nào các khoanh giò đó cũng chia đều như đi ăn cỗ đâu nhá) 1. Khoanh giò 1: Đặc tính nổi trội 1.1. Miếng giò thứ nhất: Đặc tính nổi trội của C – kiểu gia đình là: yêu thương, chia sẻ, thân thiện (đây là đặc tính mà NV nào cũng muốn DN có), tuy nhiên nhược điểm của nó là thiếu công bằng, không khách quan 1.2. Miếng giò thứ hai: Đặc tính nổi trội của H – kiểu thứ bậc là: Nguyên tắc, tôn ti, trật tự – kiểu này thích hợp với các doanh nghiệp sản xuất, hay nhà binh. Nhược điểm của nó là thiếu sự thân thiện ^^ 1.3. Miếng giò thứ ba: Đặc tính nổi trội của M – kiểu thị trường là: Kết quả, chiến thắng, cạnh tranh – kiểu này thích hợp với các doanh nghiệp nào nhỉ? Tự nhiên chả nghĩ ra , kiểu này thích hợp với công ty đẩy mạnh khách hàng, tiền về thật nhiều 1.4. Miếng giò thứ bốn: Đặc tính nổi trội của A – kiểu sáng tạo là: Năng động, tự chủ, sáng tạo – kiểu này thích hợp với các doanh nghiệp cần tính sáng tạo như Game chẳng hạn nhỉ 2. Khoanh giò thứ 2: Chiến......

Words: 1020 - Pages: 5

Free Essay

Makalah Sang Pencerah

...Abstrak Film Sang Pencerah merupakan sebuah Film karya sutradara Hanung Bramantyo yang menceritakan tentang sejarah perjuangan hidup Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan KH.Ahmad Dahlan sampai berdirinya organisasi Muhammadiyah. Film Sang Pencerah ini mengambil setting pada tahun 1800an dan di bintangi oleh Lukman Sardi (pemeran KH Ahmad Dahlan), Zaskia Adya Mecca (Nyai Ahmad Dahlan), Slamet Rahardjo (Kyai Penghulu Kamaludiningrat), Giring (KH Sudja, murid KH Ahmad Dahlan), Ihsan Taroreh (Darwis Muda) dan sejumlah artis pendukung lain seperti Joshua Suherman yang berperan sebagai tokoh Hisyam muda. Beberapa budayawan juga terlibat semisal Sitok Srengenge, Bambang Paningron dan Bondan Nusantara. Pendahuluan 1. Latar Belakang Sang Pencerah adalah judul film yang mengangkat kisah Pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan. Sebuah film yang mengenalkan kita pada sosok yang sudah berkontribusi sangat besar bagi di Indonesia, baik dalam pendidikan, dakwah, maupun budaya. Kisah berfokus pada sejarah hidup pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, sejak lahir hingga mendirikan Muhammadiya.. Ia, beserta 5 muridnya berada pada masa di mana praktik-praktik ritual melenceng dari kemurnian ajaran Islam. Film ini menurut saya pantas untuk dibahas karena film ini dikemas begitu menarik, alur cerita yang maju, mundur, serta pengisahan konflik-konflik membuat para penonton semakin mengenal sejarah, membuat film ini semakin bagus dan berkualitas. Namun sebuah film yang bagus......

Words: 1175 - Pages: 5

Free Essay

Using Eos

...chỉnh ánh sáng 4. Nắm bắt khoảnh khắc 1. Cầm máy đúng cách Cách 1: - Tay thuận cầm thân máy, ngón trỏ giữ tại nút chụp - Bàn tay còn lại đỡ phía dưới ống kính 1. Cầm máy đúng cách Cách 2: - Tay thuận cầm thân máy, ngón trỏ giữ tại nút chụp - Cánh tay còn lại đỡ phía dưới ống kính 2. Sắp xếp bố cục Bố cục tốt là bố cục được sắp xếp rõ ràng và có điểm nhấn - Bố cục 1/3 - Bố cục chữ S (tạo vẻ mềm mại) - Bố cục đường dẫn (tạo chiều sâu) - Bố cục xoắn ốc (kết hợp chữ S & đường dẫn) - Bố cục đường chéo Bố cục 1/3 Bố cục chữ S Bố cục đường dẫn Bố cục xoắn ốc Bố cục đường chéo 3. Điều chỉnh ánh sáng ISO Tam giác ánh sáng Khẩu độ Tốc độ 3. Điều chỉnh ánh sáng Thang đo sáng: Khi chụp ảnh, trên màn hình máy ảnh thường xuất hiện thang đo sáng như sau: ▼ -3 -2 -1 0 1 2 3 - Con chạy = 0: ảnh đủ sáng - Con chạy 0: ảnh thừa sáng 3. Điều chỉnh ánh sáng ISO Tam giác ánh sáng Khẩu độ Tốc độ 3. Điều chỉnh ánh sáng Tốc độ: Tốc độ đóng – mở màn trập - Tốc độ cao: thời gian mở cửa trập nhanh, ánh sáng vào được ít, ảnh nét, bắt dính chuyển động  Phù hợp chụp hoạt động - Tốc độ thấp: thời gian mở cửa trập lâu, ánh sáng vào được nhiều, dễ rung và nhòe chuyển động Phù hợp chụp nghệ thuật Tốc độ phổ biến: 1/200 – 1/800 Kỹ thuật chụp Pending: chọn tốc độ chậm (1/15s) và lia máy theo đối tượng đang chuyển động (lưu ý giữ máy song song với đối tượng) 3. Điều chỉnh ánh......

Words: 957 - Pages: 4

Free Essay

The Sui, Sang, Tang Dynasties

...Jeff Woodard HS150D: World Civilizations Assignment 6_06 September 11th 2014 The Sui Dynasty, started from 581 and ended in 618, the Sui Dynasty lasted for only 38 years and had only three emperors. With a tyrannical second emperor - Emperor Yang, this dynasty was often compared to the Qin Dynasty (221 BC - 206 BC). However, the whole nation was reunified and certain economic and political advances were achieved in the period. At the end of the Northern and Southern Dynasties (386 - 589), the whole nation had undergone a long period of division. People who had endured sufferings of war were longing for the unification but neither the Northern Dynasties nor Southern Dynasties realized this goal. In Northern Zhou (557 - 581), Yang Jian, who was born to the noble class and was the Chengxiang (Prime Minister) of the last emperor, monopolized the political and military power and suppressed the separatist forces as well as some other royal forces. In 581, Yang Jian replaced Northern Zhou with Sui and proclaimed himself Emperor Wen. Thus Sui was founded, with Chang'an (currently Xian) the capital and Luoyang the auxiliary capital. In 589, the Sui Court defeated the last of the Southern Dynasties, Chen, and unified the whole nation. At reunification the society become more economically stable and thus societal functions became a more nature everyday thing. Ship building was incorporated in the skills industry and several other farming techniques were......

Words: 2110 - Pages: 9

Free Essay

Eu Yan Sang-Managment Assignment

...Introduction of Eu Yan Sang (余仁生) Company Eu Yan Sang operates it business globally with mainly specialize in Traditional Chinese Medicine (TCM) and health supplement products. Eu Yan Sang have over 1000 various kinds of Chinese herbals and 300 over TCM products under Eu Yan Sang brand on market. The best selling of Eu Yan San brand’s products- include their Bird’s Nest, Lingzhi Cracked Spores Capsules, Essence of Chicken and etc. Eu Yan Sang was founded by Eu Kong. In 1870s, Eu Kong left Foshan, Guang Zhou to seek for opportunity in Malaya (Malaysia). Then, he settled down in Gopeng located in Perak, Malaya where the local industry are based on tin mining industry. As at that time, Opium market was flooded globally, Eu Kong realized that most of the tin miners suffered in Opium addiction. Eu Kong determined to free the miners’ Opium suffering with his Chinese Medicine knowledge, and then he opened the first medical shop near Gopeng named ‘Yan Sang’, Yan mean mankind or humanity, Sang mean life. Eu Tong Sen, Eu Kong’s only son dedicate himself and inherit the company. Eu Tong Sen also has big concerned in Tin Mining business, he was turned into leading figure in tin mining and rubber plantation industries in 1920s. On the place where he launch a tin mines, he open a medical hall to take care his tin miners’ health.  Then, he started second shop in Kampar, Perak. At last, Eu Tong Sen expended the business of TCM and developed it to other countries such as Singapore,......

Words: 2336 - Pages: 10

Free Essay

Tổng Quan Fpt

...Processing Technology, sau này được đổi thành Financing Promoting Technology). FPT là công ty tin học hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ cung cấp phần cứng đến điện thoại di động. Công ty Cổ phần Viễn thông FPT là một trong sáu công ty chi nhánh thuộc Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT. Kể từ năm 1999 cho đến nay FPT Telecom đã được chính phủ Việt Nam cấp giấy phép ICP, ISP, OSP, IXP, giấy phép thiết lập mạng và Cung cấp dịch vụ Viễn thông. ĐIỂM NỔI BẬT Khởi đầu với mạng Trí tuệ Việt Nam năm 1997 chỉ với 4 người, cho đến nay FPT Telecom đã có đội ngũ nhân viên hơn 1,100 người tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Họ đều là những nhân viên trẻ, năng động, có trình độ cao, nhiệt tình và sáng tạo. Nhiều cán bộ của FPT Telecom đã giành được những chứng chỉ quốc tế CCNA, CCNP, CCIE về mạng của CISCO, các chứng chỉ quốc tế về các thế hệ máy chủ MINI RS/6000, AS/400, SUN,HP… Bên cạnh đó, FPT luôn được sự hỗ trợ của các công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có những đối tác kinh doanh, đối tác chiến lược. Tất cả các yếu tố kể trên đã góp phần tạo nên uy tín và hình ảnh của công ty FPT Telecom tại Việt Nam. CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet từ năm 1999, Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) đã được chính phủ Việt Nam cấp giấy phép IXP 4/2002 (Nhà cung cấp dịch vụ cổng kết nối Internet) - giấy phép cao nhất tại Việt Nam......

Words: 3818 - Pages: 16

Premium Essay

Statistics

...analyze liquidity position of the company; it shows how many times current liabilities are covered by current assets. The standard current ratio is 2:1, and comparing to this current ratio of Eu Yan Sang International Ltd. is lesser in both the years therefore it can be said that company is not able to maintain standard current ratio. However, the condition of company is not so worst and it is near around the standard one, but at the same time proportion of current liabilities covered by current asset is higher in year 2013 as compared to year 2014. | | | | | | b) Quick ratio/acid test ratio = | Quick assets | | | | | | Current liabilities | | | where, quick assets = current assets - inventories- advance payments | | | | | | | | |   |   |   | 2014 | 2013 | | | Current assets | | 147549 | 191960 | | | Inventories | | 83171 | 69091 | | | Quick assets | | 64378 | 122869 | | | Current liabilities | | 105547 | 106364 | | | Quick ratio |   | 0.609946 | 1.155175 | | | AnalysisQuick ratio is another measure for liquidity performance; it shows the portion of current liabilities secured by quick assets i.e. eliminating advance payments and inventories from current assets. Standard quick ratio is 1:1, compared to standard one Eu Yan Sang International Ltd. is having a sound liquidity position in year 2013 in terms of quick assets and the same has declined in year 2014, still maintaining a good liquid position to pay off......

Words: 1083 - Pages: 5

Free Essay

Thesis

...pagkakaiba ang pagtataya ng mga respondent ng mga batsilyerng Agham sa sa Pamamahalang Pangangalakal sa mga respondent ng iba pang kurso? Anong mungkahi o paglilinang ng produkto ang nararapat sang-ayon sa ebalwasyon na isinasagawa? Anong mungkahi produkto o panglinang ng produkto angb nararapat ang-ayon sa ebalwasyon na isinagawa? Asumpsyon Ang” Herbal Tooth Powder” ay mabisang panglinis ng ngipin. Ang” Herbal Tooth Powder” ay nakatutulong upang maiwasan ang pagkasira o pagkabulok ng mga ngipin Ang” Herbal Tooth Powder” ay madaling gawin at hindi ito komplikado Ang” Herbal Tooth Powder” ay pawing natural ang mga sangkap kaya makamumura dito. Hypothesis Ho Walang makabuluhang pagkakaiba ang katugunan ng mga customer at mga eksperto batay sa paggamit ng herbal tooth powder at ang mga naging epekto nito sa kanila. Ha Mayroong makabuluhang pagkakaiba ang katugunan ng mga kustomer at mga eksperto batay sa paggamit ng herbal tooth powdet at ang nga naging epekto nitop sa kanila. Saklaw at hangganan Pag-aaral Saumasaklaw ang pag-aaral na ito sa paggawa, epekto, kahinaan, kalakasan, pagkakataon at panganib ng produkto ‘herbal tooth powder” ayon sa tugon ng mga estudyante ng PUP-QC na nasa unang baiting ng kolehiyo taong aralang 2010 hanggang 2011 lamang.Gumamit ng pagsusuri sang-ayon sa tinugon ng mga respondent na ikinandak sa PUP-Commonwealth Campus , Quezon City. Sa mga may suliranin hinngil sa wastong pangangalaga ng ngipin. Maaaring maging......

Words: 5822 - Pages: 24

Premium Essay

Concert Report 3

...we used many things that we learned in the class, such as for the song, “We are the World”, we used “call and response” at the end of the song. Actually, when we were practicing these songs, the effect wasn’t very good; we even couldn’t decide what songs to perform. However, when we sang in the concert, the effect was excellent, everyone sang well, and the react of the audiences was good, too. Before I sang, I felt nervous and I was afraid of forgetting the lyrics, however, when I saw the react of the audience, I felt very happy and relaxed. The first performance went on well; other performances were also very amazing. There were many great performances in this concert, and I will choose some of those songs, which made me impressed to talk about. The next class, which performed after our class, also sang four songs. The first song was called “And Am I Born to Die”, it sounded like the anthem in the church, and it was quiet and beautiful. They sang this song without accompaniment. This was very great. In addition, this class also sang a song called “Welcome to Beijing”. This is a very famous song in China as the Olympics Opening Song for Beijing in 2008. When the music began, every Chinese sang together, it made me feel like going back to my hometown, made me feel very nice. Another song, which made me impressed, is called “When I’m Gone”, from a movie called Pitch Perfect. I like this song mainly because of the special form of performance. It was accompanied with cups......

Words: 635 - Pages: 3

Free Essay

La La La

...itatampok sa ngalan ng Balagtasan; Ikaw ba’y sang-ayon sa pagiging presidente ni Jejomar Binay o ika’y sumasalungat sa ideyang ito? Tanong na ito’y sasagutin at bibigyang-katuwiran ng dal’wang makatang naririto. Ang mambabalagtas sa’king kaliwa ay kanina pa nasasabik magsalita. Itanghal ang dangal sa harap ng madla, upang ang lahat ay pumanig sa kanya. Lakambini (Di sang-ayon) Sa 'ming lakandiwa, maraming salamat. Sa madla, sana’y punto ko’y inyong maintindihan. Ako po’y sumasalungat sa ideyang si Binay ay magiging presidente ng bansa. Ako’y maraming baon na dahilan kung bakit ako’y hindi sang-ayon. Kung lahat ay aking sasabihin, baka aking katunggali’y umurong ang dila. Una, bakit siya tatakbo bilang presidente? Limang taon siyang nakaluklok bilang bise presidente ngunit ano nga ba ang kabutihang naidulot niya sa bansa? Ikalawa, sa dinami dami ng mga kaso niya sa Senado, bakit ayaw niyang harapin? Bakit ayaw niyang siputin? Kung siya ay talagang inosente, siya’y may lakas na loob para humarap sa mga inirereklamo sakaniya. Ikatlo, kung siya ay bise presidente pa lang nga’t wala ng ginawa kung hindi mangurakot at magtago sa mga paratang sa kaniya, paano pa kaya kapag siya’y naging presidente na? Ating bansa’y lalo lamang magugulo. Lakambini (sang-ayon) Tila mga mata mo’y napipiringan lamang Bakit ikaw ay sumasalungat sa pagiging presidente ni Binay? Kung dahil lamang sa mga paratang sakaniya kaya ika’y ‘di sang-ayon, ikaw ay wala sa katwiran. Ang mga......

Words: 277 - Pages: 2

Premium Essay

The Impact of Music During Apartheid

...many different songs written and sang during this time period. The songs were sang in groups, and the songs reflected with the changing political circumstances. Some sang about leaving their homes while others sang about the degradation of working as a servant. One song they sang was “Watch Out, Verwoerd,” which was composed by an activist named Vuyisile Mini. It was a song to warn the prime minister that the black people were coming. The song sounds like a fun, easy-going song, but it is meant to send a strong message to the prime minister. The black South Africans would also sing “The People’s Anthem,” which is now the National Anthem for Africa. It was a revolutionary song sang as a prayer, a soothing and also threatening prayer. It signified the struggle the black South Africans faced during apartheid. Another song that was sang was “Madam, Please,” which describes the frustrations of a maid addressing her boss. She wanted her boss to understand the struggle she dealt with during the apartheid. Another form of music they used was a military march dance and song called the Toyi-Toyi. In the film, many of the black South Africans said they liked to sing the song, because it made the white people mad. It was a tool used for war to instill fear on the enemy. It was common for a big group of black people to do this dance in the streets. The more radical the times were, the more militant the songs became. The songs the black South Africans sang typically had an internal......

Words: 1537 - Pages: 7

Free Essay

Research

...kasarian:________________________ Edukasyon nga natapusan:________________ Physical Aspect 1. Paano mo gina paliguan ang imo kaugalingon? Samtang naga paligo, naga kinahanglan bala ikaw sang bulig? Kun oo, sa diin nga bahin sang imo lawas? Ano ang imo gina himu kun nabudlayan ikaw magpaligo nga naga isahanon lang? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Paano mo gina kuha ang imo mga bayo sa cabinet? Naga kinahanglan bala ikaw sang bulig kun mag ilis? Kun oo, ano nga sahi sang bulig ang imo kinahanglan? Ano ang imo gina himu kun nabudlayan ikaw mag ilis? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Paano ikaw nagakadto sa kasilyas agud mag pamuhin? Naga kinahanglan bala ikaw sang bulig agud tinlu-an ang imo kaugalingon pagkatapos ikaw magpamuhin? Kun oo, ano nga sahi sang bulig ang imo kinahanglan? Ano ang imo gina himo kun nabudlayan ikaw mag tinlu sang imo kaugalingon pagkatapos......

Words: 420 - Pages: 2

Free Essay

Sang Spell Essay

...Sang Spell is about a boy named Josh, his mom died in a car accident and he has to live with his Aunt who lives in Dallas, Texas. So instead of flying there he decides to hitch hike there from Boston, Massachusetts. He thinks he can blow off some steam this way. He really doesn’t like the idea of moving to go live with his Aunt in Texas and the changes this will bring in his life. As Josh goes along on his journey, he meets a man willing to bring him to Dallas. Josh accepts the mans offer, but instead of going to Dallas, the man purposely drives the wrong way. The man then tells Josh he must pay for the ride even though he went the wrong way, Josh refuses to pay and started to walk again in the middle of nowhere. The driver then jumps him and takes his shoes, over $200 and his expensive watch, leaving him there to die until a woman with a horse and carriage finds him and takes him to a strange farm town with no electricity or telephones. He stays for a couple of days because of his terrible conditions from being jumped by that driver. He tries to leave the town a couple of times but for some odd reason he seems to end up back in the town? So he decides to stay for a little while to find out more about the town. He then meets Mavis, who teaches him the history of the town, its called Canora. She doesn’t know much about the strange force that sends you back but there’s definitely something? Then he meets Kasper, another Melungeon like Josh himself hates being......

Words: 560 - Pages: 3