Free Essay

Reebok Nfl Jerseys

In: Business and Management

Submitted By Siobhan1511
Words 1948
Pages 8
Question 1
What is the nature of uncertainty associated with player performance which directly influences demand for the player and team specific jerseys? What is Reebok’s market position? How can you characterize demand variability, seasonality, trend and term? How can you characterize the product? What kind of SC management approach would you associate with such a product and demand pattern? What happens with unmet demand? Which costs are most significant for Reebok?
Reebok heeft een exclusieve licentie voor het maken en produceren van de NFL licensed kleding, zoals de shirts die de spelers op het veld dragen, de kleding die buiten het veld wordt gedragen, schoenen en de NFL-branded appearel line.
De vraag hangt van de loop van het seizoen af, de vraag is het hoogt in augustus en september dat is vlak voordat het nieuwe seizoen begint. Later in het seizoen wordt de vraag gedreven door bijvoorbeeld kerst cadeaus en naar afwachting van de playoffs. Ook reageren de consumenten op transfers van spelers.
Al de officiële NFL shirts worden precies hetzelfde gemaakt, ze bevatten allemaal dezelfde hoeveelheid nylon en polyester. Alleen hebben alle teams andere kleuren combinaties en stijlen.
Ik zou een stochastisch single period gebruiken als SC management approach, omdat het erg lastig te voorspellen is wat de vraag wordt.
De vraag waar ze niet aan kunnen voldoen, gaat verloren. Een gedeelte kunnen ze opvangen door de blank jerseys, maar alles wat daar overheen gaat, gaat verloren.
De invertory costs zijn de hoogste kosten voor Reebok. Vooral als ze achterblijven met veel shirts die ze niet konden verkopen.

Question 2
Why could you use a newsvendor model for the NFL replica jerseys? That is, what are the characteristics of this problem which make it a good candidate for a newsvendor model.

De karakteristieken van een newsvendor model zijn: De onzekere vraag naar de jerseys en de productie daarvan. En het feit dat bepaalde items snel een hot item zijn of een out of date item. Na een seizoen zijn de meeste jerseys niet meer bruikbaar (perishable stock)
Look up the single period model in the slides of week 2 (Selling Christmas trees). Construct now a single period model exactly the same way for the New England Patriot jerseys, that is, only the “marginal profit = marginal cost” argument and terminology and NOT the overage / underage cost arguments which have not been introduced (neither in the book nor during the lectures). Please note that SOLELY those answers will be accepted which are conform these requirements!
Question 3
Start with the blank jerseys. Identify all cost components using the following notation: Reebok purchases blank jerseys from the CM at a cost of c1; c2 is the cost of printing a blank jersey at Reebok’s own warehouse in Indianapolis, p is the wholesale price Reebok receives for a dressed jersey, and v is the salvage price.
Reebok koopt de blank jerseys bij CM voor een prijs van $9,50 dit is c1.
De kosten om wat op een shirt te zetten zoals naam en nummer, zijn $2,40 dit is c2.
De prijs waarvoor het shirt verkocht word is $24.
De salvage price is 9,50 – 1,045 = $8,455.

Question 4
Determine a formula for the profit function with this exact notation and explain in detail what your formula means. Use further the notation D is demand, Q is the order quantity.

Winst formule:
(p x D- (c1 x Q + c2 x Q)) als D ≥ Q (stock out)
(p x D- (c1 x Q + c2 x Q) + v x (Q - D) als D < Q (excess inventory) Bij de eerste formule is het van belang dat je eerst de totale verkoop berekend door de prijs x de vraag te doen, dus p x D. Vervolgens moeten we de kosten van het kopen van de shirts en de kosten van het printen van de shirts x de totale verkoop doen, dus c1 x Q + c2 x Q. Vervolgens doen we de totale verkoop min de totale kosten.
Bij de tweede formule beginnen we wederom eerst et het berekenen van de totale verkoop door p x D te doen. Vervolgens is er een aanpassing bij de tweede formule, waarbij de salvage value moet worden gebruikt. In het geval van excess inventory hebben we shirts over die meegaan naar het volgende seizoen. De salvage value moet worden vermenigvuldigd met het aantal shirts wat over is gebleven na het seizoen, dus v x (Q-D)

Question 5
Using the profit function obtained in the previous step, determine a formula for the marginal profit and marginal loss with respect to Q, using the notation F(Q)=P{D≤Q}.
Marginal profit:
Verkocht: p-c
Geen verkoop: c-v
E [winst op verkoop van de shirts] = E [verlies op niet verkochte shirts]
P (D ≥ Q) x (p-(c1 + C2)) = P (D < Q) x (c-v)
(1 - P (D < Q)) x (p-(c1 + c2)) = P ( D < Q) x (c-v) p-(c1 + c2) = P (D < Q) x (c – v + p – (c1 + c2)
P (D < Q) = p – (c1 + c2) / p – v

De formule is F (Q) = P (D < Q) = p – (c1 + c2) / p – v

Question 6
Determine F(Q). Since F is the normal CDF, look up afterwards the corresponding z in the standard normal table. What would be the order quantity Q_B1 for blanks if you did not have any further considerations?
Bij deze vraag gebruiken we de formule van vraag 5.
P (D < Q) = p – (c1 + c2) / p – v
P (D < Q) = 24 – (9,50 + 2,40) / 24 – 8,46 = 12,10/ 15,54 = 0,7786
Vervolgens zoeken we de waarde van 0,7786 op in de z-tabel, dit geeft ons een z-waarde van 0,77
Qb1 = µ + z * σ µ = 23275 (het gemiddelde van alle ‘other players’ in de tabel) σ = 10474 (de standaarddeviatie van alle ‘other players’ in de tabel)
Qb1 = 23275 + 0,77 * 10474 = 31339,98
Qb1= 31340

Risk pooling
The quantity Q_B1 of blanks you would order under question 4, would only serve the expected demand of the non-star players. However, a smart supply chain manager will pursue to use risk pooling.
Based on expected demand for star players jersey’s, Reebok will order a corresponding order quantity with the CM’s. However, we assume that excess demand (remember that demand is highly uncertain with a large STD) cannot be backordered at the CM’s (too costly and too long delay) but can be printed instead at the Indianapolis facility. Blanks therefore are also used to satisfy excess demand for the star players: this is the risk pooling concept.
This means that order for blanks should be higher than Q_B1, depending on demand and order quantity for the star players’ dressed jerseys. You need to determine the new Q_B, step by step, as asked below. For this end you will use the following approximation: μ_B= μ_ns+〖ESC〗_1+ 〖ESC〗_2+⋯+ 〖ESC〗_6,
Where 〖ESC〗_1,…,〖ESC〗_6 are the excess demand for the six NEP star players, and μ_ns is the expected demand for the non-star players, or ‘other players’ . For the standard deviation of the blanks use the formula σ_B= μ_B⁄μ_ns *σ_ns. Consider further for the computation of ESCi that there are that year no other opportunities for ordering dressed jerseys from the CM’s, that is, the lead time L=1 year.

Question 7
Determine first the profit function for all six star players in the general form 〖"profit" 〗_i , i=1,…,6, exactly as before. We moeten de winst formule nu een klein beetje aanpassen doordat we rekening moeten houden met de ster spelers, we gebruiken hiervoor c3, wat de kosten zijn van een dressed jersey.
Winst formule:
(p x Di - c3 x Qi) + (Di – Qi) x (p – (c1 + c2)) als Di ≥ Qi (stock out)
(p x Di- (c3 x Qi) + v x (Qi - Di) als Di < Qi (excess inventory)
Bij de eerste formule berekenen we eerst de totale verkoop, p x D. We moeten deze keer wel rekening houden met de dressed jerseys, c3. Deze moeten we vermenigvuldigen met de order quantity en vervolgens van de totale verkoop afhalen. Ook moeten we kijken naar de vraag van de dressed jerseys, als deze namelijk groter is dan de hoeveelheid op voorraad, dus Di – Q dan moeten de blank jerseys gebruikt worden, vandaar het tweede gedeelte van de formule.
De tweede formule komt voor het grootste gedeelte overheen met de eerste, alleen moeten we bij deze formule wederom rekening houden met de salvage value. De salvage value heeft een waarde van $7 en moet dan vervolgens vermenigvuldigd worden met het aantal producten wat over is gebleven na een seizoen, Qi – D.

Question 8 Use the formula marginal profit = marginal cost based on your previous answer in order to determine 〖F(Q〗_i), and the corresponding safety factors z_i. (Since F(Q_i) is normal CDF, look up the corresponding z_iin the standard normal table.)
E [winst op verkoop van de shirts] = E [verlies op niet verkochte shirts]
P (Di ≥ Qi) x (p-(c1 + C2)) = P (Di < Qi) x (c3-v)
(1-P (Di < Qi)) x (p-(c1 + c2)) = P ( D < Q) x (c3-v) p-(c1 + c2) = P (Di < Qi) x (c3 – v) + (p – (c1 + c2))
P (Di < Qi) = p – (c1 + c2) / (c3-v) + (p – (c1 + c2))
De salvage value is in dit geval $7, doordat we kijken naar wat gegeven was voor de dressed jerseys.
P (Di < Qi) = 24 – (9,50 + 2,40) / (10,90 – 7) + (24 – (9,50 + 2,40)
P (Di < Qi) = 12,10/ 16 = 0,75625
= 0,7563 afgerond op 4 decimalen
Vervolgens zoeken we de waarde 0,7563 op in de z-tabel en dit geeft een z-waarde van 0,69

Question 9
Given the z_i determine now the optimal order quantities Q_i for each star player separately, considering the mean and standard deviation for the demand pattern of each dressed jersey.

We gebruiken bij deze vraag de z-waarde uit vraag 8, om de optimale order quantity voor elke ster speler te berekenen, we doen dit met de volgende formule: Q1 = µ + z * σ
Z= 0.69

Brady, Tom 30763 + 0,69 * 13843 = 40314,67 Q1= 40315
Law, Ty 10569 + 0,69 * 4756 = 13850,64 Q2= 13851
Brown, Troy 8159 + 0,69 * 3671 = 10691,99 Q3= 10692
Vinatieri, Adam 7270 + 0,69 * 4362 = 10279,78 Q4= 10280
Bruschi, Tedy 5526 + 0,69 * 3316 = 7814,04 Q5= 7815
Smith, Antowain 2118 + 0,69 * 1271 = 2994,3 Q6= 2995

Question 10
Explain what this z_i value means and what the reason is for this value!
De waarde van z geeft ons een schatting van hoeveel er van het gemiddelde van verschillen. Hierdoor kan je de optimale waarde van iets berekenen.

Question 11
Use the formulae with ESC given previously (μ_B= μ_ns+〖ESC〗_1+ 〖ESC〗_2+⋯+ 〖ESC〗_6,) in order to determine the demand for the blank jerseys when risk pooling is used.

(μ_B= μ_ns+〖ESC〗_1+ 〖ESC〗_2+⋯+ 〖ESC〗_6,)
Vervolgens gebruiken we deze formule om ESC te berekenen: ESC=STD x √(L+r)+L(z)
L= 1 jaar
Z = 0,69 door deze waarde op te zoeken in de standard normal table krijgen we een waarde van L(z) = 0,1453 µns = 23275 ( het gemiddelde van de ‘other players’ in de tabel)
ESC1 = 13843 x √1 x 0,1453 = 2011,39
ESC2= 4756 x √1 x 0,1453 = 691,05
ESC3= 3671 x √1 x 0,1453 = 533,40
ESC4= 4362 x √1 x 0,1453 = 633,80
ESC5= 3316 x √1 x 0,1453 = 481,81
ESC6= 1271 x √1 x 0,1453 = 184,68 µb = 23275 + 2011,39 + 691,05 + 533,40 + 633,80 + 481,81 + 184,68 = 27811,13
= 27812…...

Similar Documents

Premium Essay

Nfl Reebok Replica Jerseys

...Reebok NFL Replica Jerseys: A Case for Postponement The purpose of this report is to make an analysis of the case “Reebok NFL Replica Jerseys” in order to determine an appropriate inventory planning approach to overcome the challenges faced by Reebok. In connection to this the problem statement is as follows The report will be initiated with a short description of the issues in the case as well as how the company copes with some of these issues using the concept of risk pooling. Furthermore, there will be an analysis of which inventory planning approach should be used to overcome these issues and what other operational improvements must be considered. Finally, any limitation of the suggested planning approach will be pointed out. One of the main issues of the case is the demand fluctuation. Demand strongly correlates with the performance of the various players and teams. If a team performs well and no one expected it, their jersey will become a “hot market item” resulting in a boost in demand which creates shortages. Another issue in the case is the planning of inventory. The purpose is to order the amount that increases the expected profit and to maintain a satisfactory service level. Forecasting of demand is also a big challenge which is closely related to the first issue described. Reebok reduces the impact of the issue regarding demand by exploiting the concept of risk pooling. This is done by using a postponement strategy in which they move the decoupling point down...

Words: 1211 - Pages: 5

Premium Essay

Reebok

...Customer Profile coloring to the stitching. TANDBERG's videoconferencing solution allowed the U.S. team to simply place a shoe on a table, zoom in on any aspect, and discuss all changes that needed to be made with the team in Korea. Reebok International Ltd. As the use of videoconferencing spread to other divisions within Reebok, the Human Resources Department installed a system as well. The unit provided a way for Human Resources to interview potential employees without having to fly the interviewee to Reebok's office. Why Reebok Chose TANDBERG TANDBERG's philosophy of providing high quality equipment that is both reliable and easy to use proved to be a key factor in Reebok's decision to make TANDBERG its videoconferencing company of choice. By providing a range of products to fit different application needs, TANDBERG was able to provide Reebok a solution for maintaining worldwide communication while reducing product development time. TANDBERG's portfolio of products presented a significant value for incorporating innovative technology with value and customer support. About TANDBERG TANDBERG is one of the world’s largest providers of videoconferencing solutions. The Company designs, develops, and manufactures videoconferencing systems and offers sales, support, and value-added services in over 80 countries worldwide. With its headquarters in Oslo, Norway, the Company has major offices in the United States and Canada. TANDBERG is publicly traded in Norway on the Oslo......

Words: 468 - Pages: 2

Premium Essay

Supply Chain Reebok

...market their business , beginning with logo design and branding campaigns to the daily marketing of filling the seats at a venue (2 ) Sport Marketing companies will also be the catalyst between a sports team /athlete and their... words: 1011 pages: 4 Coming Of Age In New Jersey By Michael Moffatt He writes , ``The College was a very complicated place , made more complicated by its inclusion in a bigger and even more confusing university . Very few administrators understood all of it--even its formal organization - let alone how it actually worked . Most campus adults did not even try they simply did their best to grasp those small parts of the college and the university that they needed to understand (Moffat , 1989 , p . xv (preface ) ``I no longer understood my students ' says Prof... words: 950 pages: 4 Order creative sample on your topic: Choose type of paper                                                                                                                                                                                                                                Choose number of pages                    -merger & Acquisition Case Study; M&a Between Adidas And Reebok- Sporting Goods Sales Statistics - Outdoor Retail Sales ' 1 . Furthermore , the market size of sporting goods industry continues to grow in the American market as men and children market segment recorded market size growth of 3 .7 and 2 .8 respectively during the early......

Words: 562 - Pages: 3

Premium Essay

Nfl in Europe

...The NFL in Europe: Will it make dollars, does it make sense? Table of Contents 1. Football in America: Playing on Its Home Turf 1.1 Football Surpasses Baseball as America’s Favorite Pastime 1.2 Football Generates Billions of Dollars for Owners and Players 1.3 The Economics of Football Goes Beyond the Playing Field 2. Football Goes Global 2.1 The Super Bowl Introduces Football to the Rest of the World 2.2 NFL Europe Provides a Testing Ground for NFL 2.3 English Crowds Flock to See NFL Visitors 2.4 Commissioner Wants to Take the League to England and Beyond 3. Looking to the Future: Is It the Right Move 3.1 New Legions of Fans Could Enhance Profits and the Sport’s Popularity 3.2 Why the Move Might Be Counterproductive 3.3 Why stop at London? 4. The NFL in Europe Is Imminent, But Is It the Correct Move? 4.1 Questions Still Remain about London’s Viability 4.2 Final Conclusion The NFL in Europe: Will it make dollars, does it make sense? 1. Football in America: Playing on Its Home Turf 1.1 Football Surpasses Baseball as America’s Favorite Pastime There was a time when baseball was the most popular sport in the United States. Football used to be an afterthought for most sports fans. In the first half of the 20th century, baseball was king and football was fighting for its survival. In fact, football was considered on the same level as professional basketball, boxing, golf and horse racing. That all started to change in the 1960s when......

Words: 3527 - Pages: 15

Premium Essay

Boycotting the Nfl, an Immature Response to the Nfl and Its Mishandling of Players Associated with Domestic Violence

...Boycotting The NFL, An Immature Response to the NFL and its Mishandling of Players Associated With Domestic Violence Domestic violence riles up adamant feelings of loathe and righteous anger inside the hearts of Americans all over the United States. It’s a topic that headlines news channels, papers, and radio stations everywhere, especially when it involves high profile people constantly in the public eye like congressmen, actors, or more recently, former NFL and Raven’s running back Ray Rice. I’m sure that by now you have seen or at least heard of the recent events involving former NFL and Raven’s running back Ray Rice and his then fiancé Janay Palmer. “On February 15, 2014, Rice and Palmer were both arrested and charged with simple assault following an altercation where Rice attempted to cause bodily injury to J. Palmer, specifically by striking her with his hand, rendering her unconscious. A few days later on February 19, 2014, TMZ Sports released a video of Rice dragging Palmer, who looked to be unconscious, out of an elevator. The surveillance footage provided visual record of the aftermath. On July 24, 2014 the NFL suspends Ray Rice for two games without pay and fined him $58,000”(Time). The other day in my college English class this topic thrust its way into our midst. The alarming news of this terrible domestic violence incident alone seemed enough to invoke rage and abhorrent from our general public, however, the reaction to the NFL’s response in this incident......

Words: 1417 - Pages: 6

Free Essay

Reebok Case

...1. ¿Cuál es el problema que tiene Reebok? El problema que tiene Reebok es que los consumidores para el año 1987 tenían otra percepción de la marca: pasando de ser vista, en 1984, como un producto innovador, aventurero, experimental y hasta rendirle culto por su estilo y comodidad a ser vista solo como un producto limpio, cómodo, juvenil estándar que solo atrae al público general sin identificación de marca. Sin embargo lo determinante es no haber posicionado la marca y estilo en su principal nicho: el atleta o deportista. Adicionalmente su rápido crecimiento productivo masifico la marca, confundiéndose con el público en general, diluyéndose su esencia, una marca para el deporte. En tercer orden, no mostraron el atributo del producto sino el beneficio del deporte y estatus. Identificarlo con la libertad de expresión puede haber sido un error calculado, pero error al fin y al cabo, dado que este derecho inherente al hombre lo masifica aún más, diluyendo su posicionamiento pleno. ¿Por qué? ▪ A pesar de ingresar al mercado americano enfocado a un público selectivo con precios altos, su agresiva estrategia de introducción de productos desde su ingreso en el año 1979 hasta 1988 (9 productos en 9 años) hizo que abarcaran demasiado y no se concentraran en generar valor a la marca en un mercado altamente competitivo. ▪ Luego de introducir zapatillas a tiendas exclusivas donde la marca Reebok hacía la diferencia con la superioridad tecnológica mermaban lo ganado......

Words: 1198 - Pages: 5

Free Essay

Reebok

...Ab#3! Maxx Lepselter! Professor Bae! SPM-2000! 03/17/15! ! NFL projecting revenue increase of $1B over 2014 http://www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2015/03/09/Leagues-andGoverning-Bodies/NFL-revenue.aspx The NFL is the most popular, most loved, and the richest sport in the Country. Even though leagues like the MLB and NBA surpass the NFL in annual earnings for players, the NFL brings in the most revenue yearly. For 2015 the NFL is predicting nearly $ 12 billion for revenue which is nearly a billion more than 2014. Even after a dismal year in which the league saw instances like Ray Rice and Greg Hardy demonstrate strong domestic violence, many players getting suspended for marijuana use, and nearly a majority of people calling for Roger Goodells job, the league continues to grow at an astonishing rate. With the salary cap rising slightly as well as the NFL partnered with Directv, ESPN, CBS, NBC for TV rights the opportunity to grow is mind blowing. Thursday nights football on CBS contributed a good share of the bump in revenue, viewers and local revenue was higher than anticipated Last season there was absolutely no black outs, every single gem of the 256 that air were classified to sell outs. Many executives believed that the different techniques in terms of amenities and special ticket sales or more access has played a crucial role in the increase. As well as those factors, the 49ers opened the new “ Levi Stadium” and went from 0 club seats to 9,000. In 2010......

Words: 418 - Pages: 2

Free Essay

American Needle vs. the Nfl

...Inc. versus the National Football League, et al. American Needle contended that the NFL was creating a monopoly, and restricting competition of head wear for the 32 teams that belonged in the NFL. Their argument was based in the fact that the NFL had awarded the manufacturing of all head wear to Reebok, and did not renew the American Needle, Inc. contract that was previously in effect. Because of this single award to Reebok for all NFL teams, American Needle, Inc could no longer produce head gear for any of the teams. American Needle, Inc felt that all the teams were individual entities and the NFL operating on their behalf was in direct violation of Section 1 of the Sherman Act which disallows unreasonable restraint on competition. The NFL argued that they were a single entity representing all the teams in the NFL and were not a monopoly because they did not restrict any one teams opportunities in business, simply negotiated on their behalf. Court Decision The Supreme Court sided with American Needle, Inc. and decided that all 32 teams in the NFL were significant and individual business entities. It indicated that the NFL teams compete in the sport of football, as well as in the marketplace and were therefore each individually potential clients for vendors. This decisions was a huge step for American Needle, Inc. because it overturned the Seventh Circuit decision stating that the NFL was, in fact, a single entity. Dissenting Views In the case of American Needle,......

Words: 601 - Pages: 3

Free Essay

Moral Capitalism in the Nfl Lockout

...Moral Capitalism in the NFL lockout When it comes to fights over money, neither pro-football players nor owners are easy to root for. The owners are rich enough to begin with, and the players, though they take part in a violent game that risks their long-term health, are compensated handsomely. To further complicate the legal struggles of billionaires vs. millionaires; both players and owners are competing for human capital by trying to capture the loyalty of the fans. They do this fully aware that the $9 billion dollars they are wrangling over comes from the fans. The same Fans who attend games, buy jerseys, and sit-through television ads. Do this with the expectation that everyone plays by the same rules, and that the game they love, will be back next year. “For many years, the collectively bargained system—which has given the players union enhanced free agency and capped the amount that owners spend on salaries—has worked enormously well for the NFL, for NFL players, and for NFL fans.” Goodell’s first argument is clear, that the status quo has worked out “enormously well” for every party involved. Unfortunately this argument is problematic, given that it was actually the NFL whom decided to opt out of the collective bargaining agreement (CBA). In 2008 the Owners voted unanimously to exit the CBA after the 2010 season, even though the 2006 extension would have been valid through the 2012 season. The Owners shortened the deal by two years because they believed the......

Words: 2428 - Pages: 10

Free Essay

Concussions in Nfl

...Concussions in NFL athletes Daniel Cetnarowski DeVry University Concussions in NFL athletes. Football, a sport of hard hits and exciting plays. Every year you see something in football which is amazing. A player breaks a record or catches a ridiculous pass for a touchdown. Your favorite team goes to the super bowl and wins. Your favorite player has a career season and breaks NFL records. These are the reasons why I love the game of football. But with the good, must come the bad. Players receiving injuries while playing. Minor injuries to major injuries, sooner or later every player in the NFL will experience an injury. The sad thing is, there is one injury that has an everlasting effect. Concussions. Once thought to be no big deal, concussions are now at the center of a huge lawsuit against the NFL and forcing retired players to change how they live. So, are concussions changing the lives of NFL players or is there something else happening to the players that are causing these brain disorders? My vote is the concussions are causing these players lives to change forever. The purpose of this proposal is to show that if something is not done to limit concussions the sport may change the way we know it and love it. I would not want to watch football if the NFL went to flag football and not full tackle. The players would not want that either. If that happens the players’ salaries will get decreased. It will be a trickle down affect. The NFL will......

Words: 2735 - Pages: 11

Premium Essay

Nfl Concussion’s

...Introduction The National Football league is America’s most popular sporting league, drawling millions of fans each year. Fans wear jerseys, hats, and other merchandise to represent their favorite player(s). However, over 70% of National Football League fans, don’t realize the battle players (and retired players) have been facing for the past 20 years. For the two last decades, players have been facing life-threating health challenges that have resulted in mental illness and even death. The National Football league failed to acknowledge these medical conditions until 2010. The argument faced is whether or not players should be allowed to file a lawsuit against the National Football League, even though players sign contracts which has a acknowledgement of the possibility of injury during gameplay and practice. In 2013, the National Football League had revenue of $9.5 billion, not including the amounts that the teams earned throughout the season. A total of 1,696 players played for 32 teams in 2014. Football is the most physical athletic sport played, in the Untied states of America. Injuries are often expected to occur to players each year. However, most players only expect to miss a few games before they return from an injury, not realizing the potential risk of long term injury. Every play on a National Football League field consists of head to head contact between some player, or with the ground. Retired National Football League players have proceeded to file a......

Words: 1810 - Pages: 8

Free Essay

Ethics and the Nfl

...with his girlfriend, Ray Rice, lost his temper and proceeded to punch and drag Janay Palmer out of the elevator. His actions not only changed his career, but also shed light onto the personal conduct policy in the NFL. The reputation of the NFL and its members was under a magnifying glass. Commissioner Roger Goodell, especially would face the ultimate challenge. As a result of this incident, the NFL revised its personal conduct policy to a more robust, thorough, and formal. According to the NFL.com, Commissioner Roger Goodell said, "We now have a layered evaluation process to take into account a diversity of expert views. This will better enable us to make appropriate decisions and ensure accountability for everyone involved in the process." Ethics and Crisis Management in Sports On February 15, 2014, both Ray Rice and his fiancé Janay Palmer Rice were arrested in Atlantic City, New Jersey after an altercation had occurred in the Revel Casino. Videos of the incident were released four days later by TMZ. On March 26, NFL Commissioner Roger Goodell, addresses the media about the incident and said that yes Ray Rice will face disciplinary actions when the investigation was fully complete. On June 16, Ray Rice has his disciplinary hearing with the NFL. On July 24, NFL suspends Ray Rice for 2 games. According to an article on SB Nation, Baltimore Ravens General Manager said, “As a league, we have a conduct policy,” Newsome said. “Being a member of the league, we will follow......

Words: 2610 - Pages: 11

Free Essay

Ethics in the Nba & Nfl

...Over the past decade we have observed the growth and development of American professional sports leagues, both on the national scale and globally. The National Basketball Association (NBA) and National Football League (NFL) have both cleaned up their image through their participation in various environmental and community programs such as NBA Cares, NFL PLAY 60, NFL Green Team, and A Crucial Catch. Unfortunately, major legal and ethical situations have arisen which adversely affect each league in different ways. This paper details such social responsibility efforts mentioned above, as well as others, and aims to present the ethical and legal issues surrounding former Baltimore Ravens running-back, Ray Rice, and former Los Angeles Clippers owner, Donald Sterling. NFL Issues: Over the years, many professional athletes have had legal issues. Some have been banned from professional sports, while others went to jail or got away with murder. At some point, however, a business needs to consider ethics. Even though it may not be the best financial decision, doing what is right is paramount. On February 15, 2014, at the Revel Casino in Atlantic City, New Jersey, pro-bowl running-back, Ray Rice, was arrested with his fiancée, Janay, on simple assault charges. On February 19th, a video emerged of Rice dragging his unconscious fiancée out of an elevator by her shoulders. The Ravens’ organization was quick to defend Rice, affirming that he is a man of good character. Rice...

Words: 4097 - Pages: 17

Free Essay

Reebok Case Report Operations Management

...Reebok Case Group 3: There are several problems faced by Reebok existing system. The first issue is that the firm may not be able to meet demand for some styles of jackets. The second issue is the uncertainty in demand for individual players and teams. Sales of jerseys depend on results of teams and the supply chain may end up having insufficient demand for some styles of jackets while others can have excess supply and become obsolete. The inventory cost can be prominent To improve the decision making process, demand forecasts should be made. Forecasts of demand are based on newsvendor model. We can calculate the expected overage and expected loss under different order quantity so as to find the optimal quantity for overall production as well individual players. In this study, we apply the newsvendor model for individual players and we will compute the optimal quantity based on risk-based production planning applied in Obermeyer. The newsvendor model is to maximize the inventory order level with uncertain demand but fixed prices. In the case of Reebok, it is uncertain for the manufacturer to predict the demand for jerseys for certain and certain players. The uncertainty originates from the uncertainty of the performance of teams and players in NFL. With such uncertainty, the firm is concerned in optimizing the ordering level so that the excess inventory will be obsolete whereas some demands cannot be fit We compute a simulation using Excel for different order......

Words: 611 - Pages: 3

Free Essay

Nfl Concussions

...Professor Garcia ENC 1102 March 7, 2011 NFL Lockout On February 6, 2011, one of America’s greatest sporting events took place as the Green Bay Packers executed in winning a Super Bowl. The succeeding day did not follow with celebration, but with speculation towards knowing if there would be a Super Bowl the following year let alone NFL season. The NFL players and owners are struggling to reach a collective bargaining agreement and failing to do so will result in a lockout for the 2011-2012 NFL season. A lockout basically means there will be no football for an entire season. To the general public it seems as if only the players would be affected with a lockout, but in fact a lockout would affect the many jobs of people in the NFL, the fans, and most importantly impair the country financially. The major question is how the NFL Players Association (NFLPA) and the NFL will put aside their differences in order for a NFL season to take place throughout 2011 and 2012. The NFLPA and the NFL have very much at stake if they do not come to an agreement. Both sides are apparently not meeting enough and it is effecting the progress of reaching an agreement. According to USA Today, NFL Commissioner Roger Goodell states, ‘“If there's a work stoppage of any kind, it hurts everybody’, Goodell said. ‘It hurts the clubs; it hurts players; it'll hurt the game; and, most importantly, it'll hurt our fans”’ (Leahy 04c). Roger Goodell undoubtedly believes an NFL lockout may be a detriment......

Words: 1743 - Pages: 7