Free Essay

Quy Dinh Lien Lac

In: English and Literature

Submitted By hanam
Words 434
Pages 2
QUY ĐỊNH LIÊN LẠC
OPPO Co.,Ltd

Ký hiệu Ngày có hiệu lực Lần ban hành Trang/ tổng số trang

QĐLL/HCNS

15/4/2013 01

1/ 1

Điều 1. Mục đích, đối tượng và phạm vi áp dụng. 1. Văn bản này quy định về việc hình thức liên lạc của cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật và Khoa học OPPO (sau đây gọi tắt là Công ty). 2. Mục đích: nhằm đảm bảo sự thuận tiện, nhanh chóng và chính xác trong công việc. Điều 2: Quy định cụ thể 1. Nhân viên công ty sử dụng email công ty theo 2 hình thức: Outlook hoặc Web mail (mail.oppomobile.vn) 2. Cấu trúc email nội bộ của công ty: tên.họ@oppomobile.vn. Nếu có sự trùng cả tên và họ thì bắt đầu người thứ 2 bị trùng sẽ có thêm chữ lót. 3. Tất cả nhân viên công ty phải trao đổi thông tin, nội dung công việc trong nội bộ và với đối tác bằng email của công ty. 4. Tất cả nhân viên công ty phải check mail thường xuyên và khi có yêu cầu nhằm đảm bảo cập nhật nhanh chóng thông tin công việc, thông báo và tin tức của công ty một cách kịp thời. 5. Trong mail phải thiết lập chữ ký như sau:

Tên
Chức vụ T (84-8) 38218580 -ext: F (84-8) 38218602 E tên.họ@oppomobile.vn M OPPO Science & Technology Co.,Ltd Ben Thanh Times Square Tower, 172-174 Ky Con St, Nguyen Thai Binh, Dist 1, HCMC. www.oppomobile.vn

6. Tất cả nội dung công việc đều phải gửi qua email, giữa các nhân viên làm việc với nhau qua email phải Cc cho người quản lý bộ phận mình. Giữa các giám đốc bộ phận phải Cc cho Tổng giám đốc. 7. Đối với nhân viên mới của công ty sau 02 ngày nhận việc Công ty sẽ cấp mail công ty và thông báo cho toàn thể nhân viên công ty để liên lạc. Sau khi nhận được thông tin mail từ Bộ phận Nhân Sự, nhân viên mới phải kích hoạt email của mình (Password: 123456) và thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật công việc cho việc sử dụng sau này.

QUY ĐỊNH LIÊN LẠC
OPPO Co.,Ltd

Ký hiệu Ngày có hiệu lực Lần ban hành Trang/ tổng số trang

QĐLL/HCNS

15/4/2013 01

2/ 1

TM Ban giám đốc Giám đốc nhân sự

Tô Thị Thu Thủy…...

Similar Documents

Free Essay

Quy Chiutgk Gwhiwls Ghei,

...Show Recent Messages (F3) ? Thu Bui: Tôi_________thấy thật__________là vui__________khi con_________mắt phải________đảo qua_________đảo lại___________để đọc_________me này Thu Bui: Hãy đặt bức tranh tình bạn của chúng ta ở một nơi sáng giá nhất để mỗi ngày ta thấy rằng ta đã hạnh phúc biết bao khi thượng đế trao tặng cho ta món quà hết sức ý nghiã trong cuộc đời này, bạn nhé! Thu Bui: Một con đườg có trăm ngàn lối bước. Bước thế nào cho khỏi lún bùn đen? Bước chân run là 1 kẻ yếu hèn Nhưg bước mạh, chắc j đã bước đúng?? Thu Bui: Thất tình tự tử đu cây mận . Cây mận rug rinh ngã cái ình . Nào ngờ dưới đất cây đinh nhọn . Ko chết vì tình, chết vì đinh Thu Bui: Cậu bé 1tuổi nằm thẫn thờ lẩm bẩm: - lạy chúa, k pit giờ này nàng đag làm j nhỉ Chúa hiện lên quát - Hỏi làm gì? Con bé ấy đag bú Thu Bui: Thu Bui: Thu Bui: vợ nt hỏi ck : "co ve an com ko, con cho?" Ck rep : ai là chó . . . . . " có về ăn cơm k còn chờ? chó nào ở đây?" Thu Bui: - Chúc mừng bạn vừa trúng 3chai axit khi chơi giật bồ đứa khác -Chi tiết xem tại web sai: thấyzaisángmắt.com Thu Bui: Thu Bui: Có nhữg nỗi bùn..ko thể nói ra Có những nỗi bùn..thoảng qua rất nhẹ Có những nỗi buồn..tưởng như rất khẽ Nhưng nó làm..đau nhói..trái tim ta Thu Bui: Thu Bui: Sự lặng lẽ một mình dần dần đã làm nó sợ chính nó. ... ... Vì có lẽ bây giờ cả bản thân nó cũng không biết nó muốn khóc hay cười ..!* Thu Bui: Bò điên Tại một nông trại, hai con......

Words: 660 - Pages: 3

Premium Essay

The Commercial Lien Process

...The Commercial Lien Process What is a Commercial Lien? http://lien.fmotl.com/ If someone has 'wronged' you, by their actions, you have a remedy, in Law. The Common Law is the Law-of-the-Land, and is the highest man-made Law under which the People of the Nation are bound. Under the Common Law, everyone is individually responsible for their own actions. The 'office' they may hold, the 'authority' they may consider they have, and/or the uniform they may wear, does not protect them in any way, shape, form. Simply because they (like everyone else) are responsible for every action they take. This was set into tablets of stone following Word War II, at the Nuremberg Trials. German Officers claimed "I was only obeying orders", yet they were still found guilty, and hung accordingly. This also forms a part of the Geneva Convention to which most Countries are signatories, especially the United Kingdom. Thus "I was only obeying orders" is not a defence. The reasoning is simple: BEFORE taking any actions against anyone else, make sure that what you are doing is lawful and moral. If you suspect that the action you have been ordered to take is either unlawful or immoral, then you must refuse to obey. You can report the order, and your reasons for believing it to be unlawful and/or immoral to a higher authority. You can go as high as you like in the chain of authority, pointing out that anyone who conspires to support the unlawful/immoral order are making themselves accomplices, in Law...

Words: 2090 - Pages: 9

Free Essay

Cac Phuong Phap Dinh Luong

...tế Fulbright Niên khoá 2011-2013 Phương pháp nghiên cứu Bài đọc Thiết kế nghiên cứu… - 2nd ed. Ch.9: Các phương pháp định lượng Chương 9 Các phương pháp định lượng Đối với nhiều người viết đề xuất nghiên cứu, trong tất cả các phần được thảo luận cho đến giờ, phần phương pháp là phần cụ thể nhất. Chương này trình bày các bước then chốt trong việc thiết kế một phương pháp định lượng cho một đề xuất nghiên cứu, với tiêu điểm cụ thể là phương pháp điều tra khảo sát và thí nghiệm để tìm hiểu thông tin. Các mô hình này phản ánh các nhận định tri thức khác nhau như đã thảo luận trong chương 1. Ví dụ, nhận định tri thức theo thuyết tất định cho rằng việc xem xét các mối quan hệ giữa các biến là trọng tâm để trả lời các giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu thông qua các cuộc điều tra khảo sát và thí nghiệm. Rút gọn thành một tập hợp các biến số nhất định, kiểm soát chặt chẽ thông qua thiết kế hay phân tích thống kê, sẽ giúp mang lại các thước đo hay các quan sát để kiểm định một lý thuyết. Ta sẽ thu được số liệu khách quan từ các quan sát và đo lường thí nghiệm. Giá trị và độ tin cậy của các thước đo thu được bằng các công cụ thu thập dữ liệu, các tiêu chuẩn bổ sung để đưa ra nhận định tri thức, sẽ dẫn đến những lý giải có ý nghĩa về dữ liệu. Khi liên hệ các giả định này và các qui trình thực hiện, thảo luận này sẽ không xử lý các phương pháp nghiên cứu định lượng một cách tường tận. Có một số sách giáo khoa chi tiết và xuất sắc trình bày thông tin về nghiên cứu điều tra khảo......

Words: 12472 - Pages: 50

Premium Essay

Maritime Liens and the Conflict of Law

...Maritime Liens and the Conflict of Law - General Shipping and Regulatory Maritime Law Index 1. Purpose and plan of the essay page 3 2. Introduction 2.1 Origins of maritime liens page 3 2.2 Maritime liens page 3 3. Conflict of law page 5 4. The United Kingdom page 6 5. The United States page 8 6. Conclusion page 10 1. The purpose and plan of this essay I will start this essay with a first review of the background of maritime liens and their definition. After this, I will examine why there exist conflicts of law in maritime law. My purpose of this essay is to compare two states that are very different in their domestic maritime law in respect of maritime liens and the differences in recognizing foreign maritime liens. I have chosen to compare the domestic law in the United Kingdom with the United States because I feel that they are managing conflicts of law very differently from one another and I want to get a deeper knowledge in these states law. The American court recognizes foreign maritime liens while the United Kingdom do not; they apply the lex fori (i.e. their own law). This had caused a huge uncertainty in the right of the international ship suppliers. Because the states is so in-cohesive in this area of law I thought it would be interesting to compare these and see how they handle conflicts of law. I will bring out the weaknesses in the different systems and also the positive things. Finally, after this comparison I......

Words: 5125 - Pages: 21

Premium Essay

Chin-Lien

...Jonathan Perez Chinese Literature December 8, 2010 The Plum in the Golden Vase On a cold winter day, P’an Chin-lien anxiously awaits for her brother-in-law, Wu Song, inside the hanging blind at the door. As Wu Song nears the home, Chin-lien becomes aware that her wretched, dwarf husband could never be related to such an astounding and highly esteemed man. He was everything opposite of the dwarf. She entices him to drink warm wine and to sit himself by the fire. Chin-lien did not seem like she wanted to conceal her true intentions towards Wu Song and continued her seduction. The Plum in the Golden Vase (Chin P’ing Mei) accurately portrays a shift in the role of women in traditional Chinese fiction. Traditionally, women in Chinese culture were mere daughters, sisters, wives, mothers, mothers-in-law and daughters-in-law. They were expected to serve their fathers during their childhood and serve their husbands in their married life. Through the depiction of P’an Chin-lien and other characters from The Plum in the Golden Vase, the author (The Scoffing Scholar of Lanling) addresses the changes of gender roles. The Scoffing Scholar illustrates how women used seduction to emerge as individuals with decision-making abilities, manipulating behaviors, and sexual prowess. From his youth, Wu Song became an expert with the spear and quarterstaff and therefore feared nothing. It was of no surprise that while traveling though Ching-yang Ridge he kills the tiger with his......

Words: 1377 - Pages: 6

Free Essay

Hhhjhhfjygkjhlk

... TỈNH HÀ GIANG Tổ chức ngày 28-29/12 MỤC LỤC: NỘI DUNG | TRANG | A. THƯ NGỎ | 2 | B. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG | 4 | C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG | 5 | D. DỰ TRÙ KINH PHÍ | 6 | E.KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG, BẢO TRỢ | 9 | F. CÁC KHUNG MỨC NHÀ TÀI TRỢ VÀ QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ | 10 | G. LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC : | 14 | H. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ TỔ CHỨC, TÀI LIỆU THAM KHẢO | 17 | A. THƯ NGỎ CLB TÌNH NGUYỆN HOPE | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | V/v: Mời tài trợ Chương trình “Mùa đông yêu thương – Hà Giang 2013” tại xã Tả Ván, Huyện Quản Bạ, Hà Giang | ----------o0o---------- | | Hà Nội, ngày tháng năm 2013 | THƯ MỜI TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG – HÀ GIANG 2013 “ÁO ẤM ĐẾN TRƯỜNG” XÃ TẢ VÁN, HUYỆN QUẢN BẠ, HÀ GIANG Kính gửi: Giám đốc: Phạm Sỹ Hà Nam - Công ty TNHH Kiến trúc 4D Lời đầu tiên cho phép Ban tổ chức chương trình tình nguyện “Mùa đông yêu thương – Hà Giang 2013”gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến Quý công ty. Thưa quý Công ty, Câu lạc bộ Tình nguyện Hope, qua bốn năm xây dựng và trưởng thành, đã được biết đến là một trong những đơn vị đi đầu trong khối các Câu lạc bộ tình nguyện,tạo ra một sân chơi với những hoạt động đầy sôi nổi, năng động, nhiệt tình của thanh niên sinh viên, của một cộng đồng Thiện - Nguyện. Đó là chính là niềm vui, niềm tự hào của CLB. Nằm trong chuỗi các hoạt động nổi bật nhất của CLB, chương trình tình nguyện “Mùa đông yêu thương”......

Words: 5592 - Pages: 23

Free Essay

Mental Illness

...người mắc bệnh, cũng như cho gia đình và bạn bè của họ. Hơn nữa, những căn bệnh này đang gia tăng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization), bệnh ưu sầu hay trầm cảm sẽ là một trong những vấn đề về sức khỏe lớn nhất trên thế giới tính tới năm 2020. Các loại bệnh tâm thần Các căn bệnh tâm thần có những loại và mức độ trầm trọng khác nhau. Một trong số những loại chính yếu là bệnh trầm cảm, chứng lo âu, tâm thần phân liệt, chứng loạn tâm thần hưng-trầm cảm, chứng rối loạn nhân cách và chứng rối loạn ăn uống. Các căn bệnh tâm thần thường gặp là chứng lo âu và bệnh trầm cảm. Trong khi mỗi người thỉnh thoảng đều trải qua các cảm giác căng thẳng, sợ hãi, hay buồn rầu mạnh mẽ, căn bệnh tâm thần hình thành một khi các cảm giác này trở nên quá xáo trộn và mãnh liệt đến nỗi những người này gặp nhiều khó khăn đối phó với những sinh hoạt hàng ngày, như công việc làm, vui hưởng giây phút giải trí và duy trì những mối quan hệ. Khi lên đến cực độ, những người mắc chứng bệnh trầm cảm có thể không còn khả năng thức dậy ra khỏi giường hoặc chăm sóc cho bản thân họ nữa. Những người mắc một vài loại chứng lo âu có thể không còn khả năng rời khỏi nhà, hoặc có thể có những thói quen bắt buộc nhằm giúp họ giảm bớt nỗi sợ hãi. Các căn bệnh tâm thần ít gặp hơn có thể gắn liền với chứng loạn tâm thần. Các chứng này bao gồm bệnh tâm thần phân liệt và chứng loạn tâm thần hưng trầm cảm. Những người trải qua một cơn loạn tâm thần cấp tính thường mất liên hệ với thực tại và cảm nhận về......

Words: 2694 - Pages: 11

Free Essay

Maritime Liens in the Conflict of Laws

...MARITIME LIENS IN THE CONFLICT OF LAWS (final version published in J.A.R. Nafziger & Symeon C. Symeonides, eds., Law and Justice in a Multistate World: Essays in Honor of Arthur T. von Mehren, Transnational Publishers Inc., Ardsley, N. Y. 2002 at pp. 439-457) Prof. William Tetley, Q.C.* INDEX I. II. Preface - Homage to Arthur T. von Mehren Introduction - Maritime Liens 1) 2) III. Civilian origins of maritime liens Characteristics of maritime liens Maritime Liens as Sources of Conflicts of Law 1) 2) 3) The differing scope of "maritime liens" Other maritime claims Different ranking of maritime liens and claims IV. V. VI. VII. The United Kingdom - The Lex Fori The United States - The Proper Law Canada Some Other Jurisdictions 1) 2) 3) 4) 5) China Israel Greece Sweden The Netherlands VIII. The Rome Convention 1980 IX. * Conclusion Professor of Law, McGill University; Distinguished Visiting Professor of Maritime and Commercial Law, Tulane University; counsel to Langlois Gaudreau O'Connor of Montreal. The author acknowledges with thanks the assistance of Robert C. Wilkins, B.A., B.C.L., in the preparation and correction of the text. -2- MARITIME LIENS IN THE CONFLICT OF LAWS Prof. William Tetley, Q.C.* I. Preface - Homage to Arthur T. von Mehren I am honoured to contribute to Prof. Arthur von Mehren's festschrift. On occasion, I have leaned upon and even borrowed (with great benefit and I hope with complete citation), his writings and, for example,......

Words: 12945 - Pages: 52

Premium Essay

Analysis of "Confession" by Linh Dinh

...Confession by Linh Dinh The idea of human models in society is usually associated with ideas of beauty and perfection. Models today have no physical blemishes or flaws. People endeavor the media’s portrayal of this sublimity. By losing weight or getting involved in the latest fashion trends, society strives to achieve the same glorification that these models receive. However, beauty has been a tool society has used to forget about the true nature of humans. In “Confession”, Linh Dinh attempts to illustrate society’s chase after beauty is actually society attempting to ignore the imperfections of being human. Linh Dinh focuses heavily on society’s impressions of deformity discreetly. He does this through his language usage. Dinh writes, “the jagged gaps of their stiff smiles”(5). The media portrays a beautiful smile as lips turned upward with shining white teeth. Dinh creates the opposite on his doll. The word “jagged” facilitates in bringing out a beastly image. This jagged smile reminds the audience of a wild animal, with sharp gnarly teeth. In perspective to the aim of “Confession”, this relation to an animal symbolizes the imperfections of humans to a new extent. The physical defects that are obvious through the first read now become a discreet way of conveying that humans are not as sophisticated as they think, but rather unrefined and uncivilized. Dinh continues on to use the word “stiff”(5) to describe the smile he is creating on the model. The word stiff...

Words: 1055 - Pages: 5

Free Essay

Hanh

...Quy Tắc Đạo Đức Kinh Doanh Hoạt Động Liêm Chính Trên Toàn Cầu The REAL Thing - The RIGHT Way Hoạt động liêm chính. Trung thực. Tuân theo điều luật. Tuân thủ quy tắc. Có trách nhiệm. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA Tháng Tư, 2009 Thân gửi các Đồng Nghiệp: Chúng ta đang sống trong một môi trường có sự tin tưởng và niềm tin của công chúng vào doanh nghiệp đang ở mức thấp nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, chúng ta thật may mắn làm việc cho Công Ty Coca-Cola là một trong những công ty được ngưỡng mộ nhất trên thế giới – LINE ART SOLID PRINT danh tiếng ấy đã được phát triển và bảo vệ trong suốt nhiều năm /bằng COLORS văn hóa giàu tính một chính trực và đạo đức ứng xử kinh doanh. Công việc kinh doanh của chúng ta được xây dựng trên niềm tin và danh tiếng này. Nó ảnh hưởng tới cảm nhận của khách hàng về sản phẩm của chúng ta, cách cổ đông xem chúng ta là một đầu tư. Chúng ta đã thấy nhiều ví dụ trong những năm gần đây về những công ty lớn mạnh có danh tiếng lẫy lừng nhưng lại bị lu mờ mãi mãi chỉ vì hành động thiếu đạo đức của một vài người hoặc thậm chí chỉ một người. Nguyên thành Viên Ban Giám Đốc Công Ty, Warren Buffett đã có lần nhắc chúng ta rằng, “phải mất nhiều năm để xây dựng danh tiếng nhưng chỉ mất vài giây để phá hủy nó.” Vì thành công của chúng ta gắn chặt với danh tiếng, nên việc bảo vệ danh tiếng đó tùy thuộc vào tất cả chúng ta. Hành động chính trực không chỉ liên quan đến danh tiếng và hình ảnh Công Ty, hay để tránh liên hệ đến pháp lý. Nó đòi hỏi phải...

Words: 14696 - Pages: 59

Free Essay

Lien Minh Chau Au

...Liên minh châu Âu ( EU) Liên minh châu Âu (the European Union, gọi tắt là EU) hiện bao gồm 27 nước thành viên: Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua, Anh, Ai Len, Đan Mạch, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Thụy Điển, Phần Lan, Séc, Hung-ga-ri, Ba Lan, Slô-va-kia, Slô-ve-nia, Lít-va, Lát-vi-a, Exờ-tô-nia, Man-ta, Síp, Bun-ga-ri và Ru-ma-ni. Trụ sở: | Brussels (Bỉ) | Số ngôn ngữ chính thức: | 23 | Ngày châu Âu; | Ngày 9 tháng 5 | Diện tích: | 4.422.773 km² (nước có diện tích lớn nhất là Pháp với 554.000 km2 và nhỏ nhất là Malta với 300 km2); | Dân số: | Khoảng 500 triệu người, chiếm 7,3% toàn thế giới(thành viên có dân số lớn nhất là Đức với 82 triệu, ít nhất là Malta với 0,4 triệu). | GDP (EU 27): | 17,57 nghìn tỷ USD | Thu nhập bình quân: | 32,900 USD/người/năm | II. Cơ cấu tổ chức: - EU là một thực thể kinh tế, chính trị đặc thù với mức độ liên kết sâu sắc. Về cơ bản, EU có các định chế chính là: Hội đồng châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng, Nghị viện châu Âu, Uỷ ban châu Âu và Toà án châu Âu. 1. Hội đồng châu Âu (European Council): - Hội đồng châu Âu là cơ quan quyền lực cao nhất của EU gồm lãnh đạo 27 nước thành viên, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch EC. Hội đồng đưa ra định hướng và ưu tiên chính trị cho cả khối, cùng với Nghị viện châu Âu thông qua các đạo luật của EU và ngân sách chung của Liên minh. Các quyết định của Hội đồng châu Âu chủ yếu được thông qua theo hình thức đồng thuận. - Chủ tịch Hội đồng châu Âu (President of the European......

Words: 2063 - Pages: 9

Free Essay

Mqh Giữa LãI SuấT VốN Vay, Tsln VốN đT VớI Quy Mô VốN đT

...nay, luôn kiên định mục tiêu phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phấn đấu từ nay đến năm 2020, Việt Nam sẽ cơ bản trở thành một nước công nghiệp, nhanh chóng giảm bớt khoảng cách so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa gia nhập WTO sẽ có nhiều cơ hội mà nếu nắm bắt được sẽ đưa đất nước “cất cánh” rất nhanh. Muốn vậy cần phải có một tiềm lực kinh tế vững mạnh. Nhận thức được tầm quan trọng của đầu tư đến phát triển kinh tế, Chính phủ luôn ưu tiên cho các hoạt động đầu tư phát triển. Nhưng để thực hiện được một dự án đầu tư thì không thể không kể đến yếu tố nguồn vốn và các yếu tố khác trực tiếp tác động tới quy mô vốn bởi vốn là yếu tố cần thiết đầu tiên khi thực thi dự án. Nếu kiểm soát vốn tốt thì những trở ngại khác sẽ dần được khắc phục. Để làm rõ hơn về vấn đề này, nhóm kinh tế đầu tư chúng tôi đã quyết định chọn và nghiên cứu đề tài: “Mối quan hệ giữa lãi suất vốn vay, tỉ suất lợi nhuận vốn đầu tư với quy mô vốn đầu tư. Vận dụng để giải thích tình hình đầu tư ở Việt Nam”. Do thời gian nghiên cứu và kiến thức của các thành viên trong nhóm là có hạn nên bài nghiên cứu của chúng tôi còn có những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của các bạn đọc và các thầy cô giáo hướng dẫn để bài viết được hoàn thiện hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG I.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LÃI SUẤT, TSLN VÀ QUY MÔ VỐN......

Words: 20601 - Pages: 83

Free Essay

Con Chim Quý

...tốt thì bạn sẽ vẫn phải mua nó vì bạn vẫn cần phải đi lại, các công ty vẫn cần nhiên liệu để đốt, để vận hành máy móc, và ngoài ra còn rất nhiều hoạt động cần dùng đến xăng dầu. Vì độc quyền có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế và gây thiệt hại cho xã hội nên chính phủ luôn nỗ lực để ngăn ngừa độc quyền bằng các đạo luật chống độc quyền. Tất nhiên độc quyền cũng có ưu điểm trong một số lĩnh vực, ví dụ như việc cấp bằng cho phát minh mới. Việc cấp các bằng phát minh sáng chế sẽ tạo ra sự độc quyền đối với sản phẩm trí tuệ đó trong một thời hạn nhất định. Lý do của việc cấp bằng là giúp cho người phát minh có thể bù đắp được khoản chi phí lớn mà anh ta đã bỏ ra để thực hiện phát minh sáng chế của mình. Về mặt lý thuyết thì đây là một cách sử dụng độc quyền để khuyến khích phát minh. Một ví dụ khác về độc quyền đó là độc quyền của nhà nước, trong đó nhà nước độc quyền cung cấp một số loại hàng hoá dịch vụ nhất định. Tuy nhiên để độc quyền nhà nước thật sự có hiệu quả thì nó phải cung cấp các hàng hoá và dịch vụ như điện, nước...ở một mức giá mà người dân có thể chịu được. Độc quyền, trong kinh tế học, độc quyền là trạng thái thị trường chỉ có duy nhất một người bán và sản xuất ra sản phẩm không có sản phẩm thay thế gần gũi. Tiếng Anh: monopoly có nguồn gốc từ tiếng Hy lạp monos (nghĩa là một) và polein (nghĩa là bán). Đây là một trong những dạng của thất bại thị trường, là trường hợp cực đoan của thị trường thiếu tính cạnh tranh. Mực dù trên thực tế hầu như không......

Words: 612 - Pages: 3

Free Essay

How to Improve Sme Banking

...đầu, thực hiện điều này đòi hỏi phải xác định những khách hàng mục tiêu, và sau đó xây dựng các sản phẩm cho các phân đoạn khác nhau. Tiếp theo, các ngân hàng tập trung vào việc chinh phục các khách hàng triển vọng nhất với các chiến dịch tiếp thị hiệu quả và, sau đó đưa ra các sản phẩm bán chéo để làm sâu sắc thêm mối quan hệ. Điều quan trọng cần lưu ý đó là sự hài lòng của khách hàng là kết quả của một quá trình liên tục. Để đảm bảo mức độ hài lòng cao của khách hàng, các ngân hàng cần phải chuẩn bị để giải quyết các vấn đề một cách kịp thời. Cuối cùng, nếu có một mối quan hệ vay vốn với khách hàng, các ngân hàng cần phải tối thiểu hóa chi phí khi sức khỏe của tín dụng của khách hàng bị suy giảm; yêu cầu một sự giám sát và thu hồi hiệu quả. Hình 9 cho thấy 5 giai đoạn quan trọng trong chu kỳ của một khách hàng ngân hàng. Những điều này sẽ được giải thích trong các phần sau. 2.1. Cải thiện các chiến lược Phân khúc khách hàng Như đã thảo luận trước đó, thị trường SME thường không đồng nhất, với các doanh nghiệp SME có rủi ro và đặc điểm khác nhau rõ rệt. Để xây dựng một danh mục đầu tư SME hiệu quả, các ngân hàng phải có một cái nhìn rõ ràng về doanh nghiệp họ muốn nhắm mục tiêu trên thị trường và làm thế nào để giải quyết các nhu cầu của các nhóm khác nhau trong thị trường mục tiêu để phát triển các dịch vụ thu hút khác nhau. Một thị trường mục tiêu có đặc trưng rõ ràng giúp các ngân hàng tập trung phục vụ tốt các nhóm SME được xác định theo các đặc điểm khác nhau. Các ngân......

Words: 16184 - Pages: 65

Free Essay

Erp-Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp

...TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BỘ MÔN TIN HỌC KINH TẾ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 1. Thông tin chung - Tên học phần: HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP - Mã học phần: HTTT4283 - Số tín chỉ: 3 - Học phần: ▪ Bắt buộc: ( ▪ Tự chọn: - Các mã học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Nguyên lý kế toán, Quản trị học, Hệ thống thông tin quản lý 2. Mục tiêu của học phần Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về một hệ thống ERP, những thách thức đối với doanh nghiệp để triển khai thành công ERP. Thông qua đó, sinh viên có thể nhận thấy được tầm quan trọng của ERP trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh cũng như trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh & đem lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp. 3. Tóm tắt nội dung học phần Học phần Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tập trung vào những nội dung cơ bản sau: - ERP là gì? Các thành phần cơ bản của ERP? - Các bước để triển khai ERP? - Các doanh nghiệp nên tái cấu trúc các tiến trình kinh doanh như thế nào để phù hợp với hệ thống ERP? - Các thành phần của các module hỗ trợ hoạt động bán hàng và marketing, kế toán & tài chính, Sản xuất và quản lý vật tư, quản trị nhân lực trong hệ thống ERP - Các yếu tố rủi ro trong quản lý các dự án ERP - Các chiến lược được sử dụng để tối thiểu hóa các yếu......

Words: 3201 - Pages: 13