Free Essay

Lmllmmlml

In: Science

Submitted By Marbx
Words 394
Pages 2
10 Tipid Tips 1. Isipin kung ito’y kailangan mo talaga ang bagay na ito o gusto mo lang. 2. Magdala ng baon na pagkain imbis na bumili sa tindahan. 3. Magtabi ng parte ng iyong para mapunta sa ipon mo. 4. Huwag bumili ng bagay na mayroon ka na. 5. Kung malapit lang ang bahay, huwag na sumakay ng tricycle o jeep. Maglakad o magbisikleta na lang. 6. Huwag gastususin ang pera sa walang kwentang bagay. 7. Kung busog naman, huwag na bumili ng pagkain. 8. Gumawa ng alkasya para sa mga barya-baryang natitira sa iyong pitaka. 9. Kompyutin ang lahat ng nagastos mo sa isang araw at isulat ito sa isang kwaderno para malaman mo ang mga nagastos mo. 10. Huwag dalhin lahat ng pera sa eskwalahan. Sapat lang ang dalhin para di magastos lahat

Repleksyon sa lahat ng pinagkukunang-yaman ang titipirin ko ang mga yamang-gubat dahil gaya ng ibang pinagkukunang-yaman, ito ay napakaimportante sa ating buhay, dito kinukuha ang karamihan sa mga pang-araw-araw na pangangailangan natin sa buhay. Ang mga yamang gubat ay maraming naitutulong sa ating bansa. Ang mga puno sa mga gubat a.y nakakalinis ng hangin sa ating paligid, na napakaimportante para tayo ay mabuhay. Pinagkukuhanan din natin ng papel para sa ating mga kwaderno at pad paper na ginagamit natin sa eskwelahan araw-araw. Ang mga gubat din ay ang pumoprotekta sa atin sa mga mapapanganib na kalamidad, gaya ng mga baha at mga landslide na kumukuha ng maraming buhay ng mga inosenteng tao. Kumukuha din tayo ng mga masasarap na gulay at prutas. Maraming mga hayop ang nakatira sa mga gubat dahil itinuturing nilang kubli ito na titirahan nila.
Kaya ko nasabi na ang yamang-gubat ang titipirin ko dahil di gaya ng ibang pinagkukunang-yaman, dahil ito’y dahan-dahang nauubos na. Dulot ng illegal na pagputol ng puno, kaingin, deforestation, forest fires, at marami pang iba na nakakaubos ng ating mga gubat. Napakaimportante ng mga gubat. Pano kung naubos na ang ating mga kagubatan? Wala ng magiging tirahan ang mga hayop, di na magiging malinis ang hangin, wala ng magpoprotekta sa atin sa mga baha at landslide, wala ng mga prutas at gulay, wala na tayong gagamiting papel para sa eskwelahan at mga libro, at marami pang ibang nakakatakot na epekto. Kaya ko pinili na tipirin ang ating yamang-gubat…...

Similar Documents