Premium Essay

Lelep

In: Other Topics

Submitted By lewpster
Words 3412
Pages 14
1. Tutorial #1

2. Describe the difference between a financial asset and a tangible asset.
A financial asset is an intangible asset whose value is derived from a contractual claim, such as bank deposits, bonds, and stocks. Financial assets are usually more liquid than other tangible assets, such as commodities or real estate, and may be traded on financial markets. In contrast, a tangible asset is an asset that has a physical form. Tangible assets include both fixed assets, such as machinery, buildings and land, and current assets, such as inventory.

3. Describe the two principle roles of financial assets.
The principal economic function of financial assets are: (1) to transfer funds from persons who have surplus funds to those who need funds to invest in tangible assets( e.g. mortgage funds lending to homebuyers); (2) transfer funds in such a way as to redistribute the unavoidable risk associated with the cash flow generated by tangible assets among those seeking and those providing the funds (seekers of funds ask others to share the risks in their undertakings). 4. a. Explain the three factors that have led to the globalization of financial markets.
Globalization has led to an expansion and integration of global financial markets. Prior to the 1980’s, the US financial market was the largest in the world but with the advent of new technologies and globalization, many markets have emerged and indeed the majority of them have been integrated to form a global financial hub.
The growth of global financial markets can be attributed to lower transaction costs; in particular, an availability of new technologies for real time transactions and an ease with which the funds can be transferred across borders. This has led to an increase in savings and cross border investments. Besides, one more important reason for the manifestation of financial markets…...

Similar Documents

Free Essay

General

...BA`yvAn krnA prosperity N 1.yf, tAp, Evjy, sOBA`y, smEX, sPltA prosperous A 1.smX, yfvt, sPl, prA, an,kl prostitute N 1. yA, rXF, pEttA v prostitute VT 1.apk yog krnA, n krnA prostrate A 1.pAv pr EgrA h,aA, dXvt krtA h,aA prostrate VT 1.EgrA nA, pCAXnA, n krnA, 2.dXvt krnA, d pAv pkXnA, nAk rgXnA 138 proscribe VT 1. f s EnkAl nA, EnvAsn krnA, mnA krnA, d d rok nA, nAf kA aAdf krnA d prose A 1.sAdA, g vt, rs, PFkA b prose N 1.g prose VI 1.g ElKnA, g vt bolnA prosecute VTI 1.pFCA krnA, lgA rhnA, Eky jAnA, 2.POj dArF m nAElf krnA, aEByog clAnA prosecution N 1.an,fFltA, an,srZ, pFCA, prvF, aEByog, protestation N 1.dY vA , ikrAr jo Drm imAn s khA jAv,  EvroD, EvroD vcn protocol N 1.aAdf p , ml p , asl msEvdA, mlElEp prototype N 1.nmnA, ml!p, aAdf protract VT 1.KFcnA, bYAnA, dFG krnA, Evlb krnA protrude VTI 1.aAg EnklnA, EnkAlnA, Enkl pXnA, uBrnA proud A 1.gEvt, sgv, GmXF, EnXr, ahkArF, 2.UcA, EvfAl proudly Adv 1.gv s, ahkAr s, 2.fAn vA fOkt s  prove VTI 1.sAEbt krnA, prF"A krnA, tj,bA krnA yA honA, EsX krnA yA honA proverb N 1.jnoE , khAvt, khAvt, msl proverbial A 1.khAvtF, lokEsX provide VTI 1.j,VAnA, phl s lA rKnA, j,VAnA,  phl s y krnA, phl s bD krnA, 2.EKlA EplAnA   provided Conj 1.bft Ek, is Etj^ nA s, agr, yEd  providence N 1.pv dE , pv EvcAr, 2.IbrFy r"A, Ibr, a dAtA provident A 1.drdfF, b,EXmAn, agdfF, pErZAmdfF, Emt&yyF, EkPAytfAr providential A 1.Ibrkt, Ibr EsX, nArAyZF, dvF province N 1.jFtA h,vA f,......

Words: 164153 - Pages: 657

Free Essay

Breakfast at Tiffany's

...viselkedett, mint egy kisfiú. Rettenetesen kövér, és buta ember volt. Később Trawel elveszi feleségül Mag Wildwood-ot, Cily barátnőjét. • Mag beszédhibás volt, de még ebből is előnyt kovácsolt. hasonló utazó természetű volt, akárcsak Cily. Folyton férfiakkal vette magát körül, és a gazdagokra pályázott. ő maga eléggé ronda volt, a könyv szerint. Cily-vel nagyon jó baráságban voltak, Floridába is együtt utaztak egyszer. Beszélgetéseik a férfiakról pedig jelentősek a műben. • A másik jelentős férfialak a műben: Jose, a portugál politikus. Cily reménytelenül szerelmes belé. Együtt képzeli el a jövőjüket. Portugálul tanul, valamint főzni, csak azért, hogy a kedvében járjon. Viszont amikor kirobban a Paradicsom Sally botrány, José azonnal lelép, hiszen nem vethet rossz fényt egy ilyen dolog a politikai karrierjére.     A Tiffany and Co. jelentősége - Beszélő cím:   • Cily sokszor érez „Angst”-ot (németül dühöt jelent) • Sok mindent kipróbált már rá: ivás, aszpirin, marihuána. • Csak egy valami segít neki a megnyugvásban: A Tiffany üzletek előkelő csöndje és eleganciája, ami megnyugtató és biztonságos számára. • Magyarul: Álom luxuskivitelben à „Önmagam akarok lenni, amikor arra ébredek, hogy az álmaimat luxuskivitelben házhoz szállították.”  • Angolul: „I want to still be me, when I woke up one fine morning and have breakfast at Tiffany’s” • Ez a momentum is reflektál a helykeresés problémájára. • Illetve jól példázza Cily......

Words: 1856 - Pages: 8

Free Essay

Szokolay Jelentesek

...listáznak és döntenek, hogy ki kinél alávalóbb, hamiskártyás álistenek parcellázzák a téridőt, itt vagy még, ott már nem lehetsz, s ha ott vagy, itt már nincs helyed, Menyecske utca 25, mindegy, hányadik emelet, ezerkilencszázvalahány helyett 2011, a játszótéri hinta leng biztos láncon, demokrata ritmus szerint lassul, löki mindkét oldal, ez a haza ma csöndbe vész, eljátszanak előkörök, utókorok, és antilíra-osztagok, vendégük vagy, tehát fizetsz, akár indulsz, akár maradsz, ha befogadsz, úgy is kivetsz, parcellaszám, sír, sor, szakasz. 9. (dátuma olvashatatlan) utat tévesztett, visszafor- - - --- bicsaklik, elhal, célja vész, alapzaj, pánik, véralá- - - --- hangját nem hallják emberek, a mozgólépcsőről lelép, a műmárvány oszlop hideg, huzat sodor álarcokat, elosztogatta mindenét, vagy kirabolták? bárkinek jelenthették, amit tudott, felboncolhatták élve még heródesek, pilátusok, ajtók záródnak, nincs idő, hívjon már mentőt, Istenem, a történelem homogén porgomoly, szövegtörmelék, korszakhatárok nincsenek, felismerem, hogy ők azok, kik jönnek értem, ellenem, bicsaklik, bólint, balra dől, neonvibrálás vonzza már, zsebéből egy notesz kihull, s a papírról szavak, szavak, alapszabály, játékszabály, kilépési nyilatkozat, ehess, ihass, keress, találj, a biztonsági sáv üres, fényreklám fut, „Mama! Papa!”, félig nyílt száj négy szótaga, ingre száradt vérpántlika, a tér szelíd, a tér ölel, amelyből vétetett,......

Words: 2647 - Pages: 11