Free Essay

Ikalawang Yugto Ng Imperyalismo

In: Historical Events

Submitted By kjuanillo
Words 2366
Pages 10
Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon

► Imperyalismo -ang dominasyon ng isang bansa sa political,ekonomiya, at kultura ng isa pang bansa

-isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malaki o makapangyarihang bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop, paggalugad o pagkontrol sa pangkabuhayan at pampulitikal ng ibang mga bansa.

► Kolonisasyon -ang pagtatag ng permanenteng paninirahan sa mga dayuhang lupain.

-tumutukoy sa pagtatamo ng mga lupain upang matugunan ang layuning pangkomersiyal at panrelihiyon ng isang bansa.

Mga Dahilan ng Imperyalismo

Mga salik ang naging dahilan ng Imperyalismo :

► Pangkabuhayang Interest (GOLD) ► Layuning Pananampalataya (GOD) ► Politikal at Militar na Interest (GLORY) ►
Pangkabuhayang Interest (GOLD)

PANGKABUHAYANG INTEREST

Mga Salik sa Pangkabuhayang Interest:

► Nangangailangan ng Daungan para sa kanilang mga suplay. ► Pagkakaroon ng bagong pamilihan. ► Makuha ang mga yamang likas ng ibang bansa. ► Magkaroon ng mga bagong lupaing siyang paglalagakan ng sobrang pondo.

Mga Produktong makukuha sa mga Bansa sa Asya

► Langis Bulak ► Petroleum Uling ► Tsaa Manganese ► Kape Tubo ► Asukal Rubber/Goma

Pamumuhunan

► Kumpara sa unang yugto ng Imperyalismo na Merkantilismo ang namamayaning kaisapang pang Ekonomiya, “Kapitalismo” ang naging prinsipyong pang-ekonomiya sa panahong ito. ► Kapitalismo- sa ilalim ng prinsipyong ito, tinuturing ng mga kanluranin ang mga bansang Asyano bilang mapagkukunan ng ibat ibang produkto gaya ng tubo. ► Naakit sila sa paglaki ng kanilang pera sa pamamagitan ng paglalagay ng Kapital sa mga taniman at minahan na sagana sa Asya.

Politikal at Militar na Interes (GLORY)

Mga Salik sa Politikal na Interes

► Pangangailangan ng mga lider para sa kanilang Seguridad. ► Pagbibigay ng karagdagang kasikatan sa mga bansang Kanluranin. ► Pagpapapalawak sa Imperyo ng Kanluran.

Pananampalataya at Makataong Interes (GOD)

Mga Salik sa Layuning Pananampalataya

► Pagkalat ng mga Bibliya para sa sibilisasyon ng Asya. ► Pagpapalaganap ng Kristyanismo.

Mga Anyo ng Imperyalismo

Ang “Imperyalismo” ay gumagamit ng mga paraan sa pagsakop. Ilan sa mga ito ay ang:

► Kolonya ► Protectorate ► Sphere of Influence ► Ekonomiko.

► Kolonya - Isang bansa o rehiyon na pinangangasiwaan ng isang dayuhang kapangyarihan. ► Ekonomiko -tumutukoy sa produksyon, pamamahagi, at paggamit ng kita, kayamanan, at mga kailanganin ng bansa. ► Spere of Influence -isang panlabas na kapangyarihan na umaangkin sa pribilehiyong pamumuhunan at pangpangangalakal sa mga lupaing inaangkin nito. ► Protektorado -Isang rehiyon o bansa na may sariling pamahalaan subalit nasa ilalim ng control ng isang panlabas na kapangyarihan.

Ang Aprika

► Africa (Dark Continent) - “ang hindi pa kilalang Lupain” ► hindi pa nararating ang pinakapusod nito. ► 1800 - nagpadala ng mga eksplorer ang bansang Europa. ► Mungo Park Richard Burton.

Ang Aprika

► Sina Park at Burton ang kaunaunahang mga Europeo na nakapasok sa Africa at sila din ang unang nakagawa ng mapa ng Africa. ► Dahil sa kanila natuklasan din ang ang mga kayamanang makukuha sa Aprika.

Map of Africa from Encyclopedia Britannica 1890

Ang Agawan sa Aprika

► 1870’s- napag-alaman ni Haring Henry Leopold II ng Belgium ang kayamanang makukuha nya kapag napasakamay niya ang Africa ► 1878- inutusan niya si Henry Stanley upang galugarin ang “Congo River Basin” at ayusin ang kasunduang pangkalakalan sa pagitan ng mga pinunong Aprikan. ► Ang pagbubukas ng kalakalan ni Stanley sa Congo ay naging tanda ng agawan sa teritoryo ng Aprika ng mga bansang Britain, France, at Alemanya.

► Haring Henry Leopold II Henry Stanley Congo River Basin “The Mad Monarchist”

► Upang maiwasan ang madugong alitan, nagpulong ang mga bansang Europeo sa isang pandaigdigan kumprensiya noong Nobyembre 1884-Nobyembre 1885 naganap ito sa Berlin,Alemanya kaya tinawag itong “Berlin Conference”.

Berlin Conference 1884-1885

Ginawa upang Maiwasan ang pag-aaway ng mga bansang Europeo laban sa pag-angkin sa mga teritoryo ng Aprika.

Berlin Conference”

Mga Kasunduan sa Berlin Conference

► Ibibigay kay Haring Leopold II ang buong Congo Free State. ► Kailangan ang aangkin ng mga lugar sa Africa ay magtatayo muna ng Gobyerno at kailangang magpalaganap ng Kristyanismo. ► Magiging pormal at legal lamang ang pag-angkin sa mga teritoryo ng Africa kapag naaprubahan ito ng ibang mga bansang Europeo.

Ang Partisyon sa Africa/
Ang pagkakahati sa Africa ► Pagkatapos ng Berlin Conference at sa pagtatapos ng ikalabinsiyam na siglo marami sa mga bansang Europeo ang nag-aaway-away dahil sa mga natuklasan ginto at diyamante sa Africa na nag resulta sa madugong sagupaan na humantong sa Digmaang Boer.

“Digmaang Boer”

Matapos ang digmaang Boer natumagal mula 1899-1904 pormal ng nahati ang Africa

► Nakuha ng France ang pinakamalaking bahagi ng Africa mula Mauritania sa Chad (West Africa) Gabon at ang Republika ng Congo (Frame Equatorial Africa) ► Nakuha nga Great Britain ang kolonya ng Ehipto,Sudan,Uganda,Kenya,South Africa,Zambia,Zimbabwe, at Botswana -Kinontrol din nila ang Nigeria at Ghona (Gold Coast) ► Nakuha ng Potugal ang Mozambique sa Silangan at Angola sa Kanluran. ► Inangkin ng Italya ang Somalia at isang bahagi ng Ethopia. ► Nakuha ng Alemanya ang Namibia at Tanzinia. ► At inangkin ng Espanya ang pinakamaliit na teritoryo, ang Equatorial Guninea (Rio Muni)

“Ang kahirapan sa Aprika ngayon ay dulot ng kaguluhang nangyari noon”.

Ang Hamon sa Daigdigang Muslim

Ang lupain ng mga Muslim ay makikita sa kanlurang bahagi ng Kanlurang Africa, hanggang sa timog Silangang Asya.

Ang Lupain ng Muslim ay hawak ng:

▪ Ottoman sa Kanlurang Asya ▪ Mughal sa India ▪ Safavid sa Iran

Ang Tatlong Imperyong Mughal ay bumaksak noong 1700 dulot ng maraming epekto Ilan dito ang:

► Nawalan ng Kontrol ang gobyernong Sentral sa mga Maharlika,Military, at mga Manggagawa. ► Naging malawakan ang KORUPSYON. ► Naghasik ng kaguluhan laban sa Gobyerno ang mga Iskolar at Pinuno ng Relihiyon.

Pagsakop ng Britain sa India

► India -tahanan ng Ibat ibang tao at kultura. ► Sa pagbagsak ng Imperyung Mughal, ay nagkawatak-watak ang India, at sinimantala ng mga taga England ang kaguluhan.

Lord Charles Cornwallis

-namuno sa pagsasalakay sa India. -unang naging Gobernador Heneral na British sa India.

White Man’s Burden ► ipinapasailalim sa isang kaisipan na ang mga nasasakupan nila ay pabigat sa mga imperyalistang bansa. ► Pagbibigay katwiran upang sakupin ng mga taga Kanluran ang mga Asyano.

Tagumpay ng Imperyalismo sa India

► Nang magkagulo ang India,sinakop ito ng mga British, bumuo sila ng “British East India Company” na may layuning kamkamin ang salapi ng mga Indian.

British East India Company

Himpilang pangkalakalan sa Madras,Bombay, at Calcutta
-may layunin mapaunlad ang India. -may layuning makakamal ng salapi sa India.

Ambag ng Imperyalismo sa India

► Pinaunlad ng Kompanya ang mga daan,pinanatili ang kapayapaan at pinahina ang pagpipirata. ► Ipinakilala ng mga taga-England ang Edukasyon sa India at Sistemang Legal.

► Pinakilala din nila ang Kristyanismo sa India. ► Binigyang wakas ang pag-aalipin. ► Tinapos ang Sistemang Caste. ► Binago ang kalagayan ng Kababaihan at ipinagbawal ang Suttee.

Ang Rebelyong Sepoy

► Sepoy - hango sa salitang Persian na ang ibig sabihin ay sundalo.

mga sundalong Indian sa pamamahala ng kolonya sa England.

Noong 1850, nagsagawa ang mga pinuno ng East India Company ng marahas na hakbang laban sa mga Sepoy.

► Una,inutusan ang mga sepoy na manilbihan sa ibayong dagat. ► Ikalawa,ang pagpataw ng bagong batas na pumapayag sa muling pag-aasawa ng biyuda. ► At ang pinakahuling insulto, ang pagbibigay sa kanila ng mga bagong riple na nilagyan ng langis ng baka at baboy.

Ang Rebelyong Sepoy

Dahil sa pangyayari noong Mayo 10,1857 tumiwalag ang mga Sepoy sa sandatahang British.
Nagrebelde ang mga Sepoy, at ang pag-aalsa ay umabot sa Hilaga at Sentral India.

Itinanghal nila muli si Bahadur Shah II bilang kanilang lider.
Humingi din sila ng suporta mula sa mga Hindu at Muslim.

Bahadur Shah II

-emperador na Mughal na tumulong sa pag-aalsa ng mga Sepoy.

Mangal Pandey

-namuno sa pag-aalsa ng mga Sepoy.
Nang magsimula ang Rebelyong Sepoy, pinatay nila lahat ng mga British,mapa lalaki,babae,matanda man o bata.
Ngunit hindi nagtagal nalupig ang Rebelyon ng mga British.
Sinunog nila ang ilang mga bayan at pinatay maging ang mga walang Armas na Indian.
Ang Rebelyong Sepoy ay nag-iwan ng mapait na karanasan ng galit, takot at kawalang tiwala sa magkabilang panig.

1858-nagtalaga ng Sistemang kolonyal ang Parliament sa India.

Ang sistemang kolonyal na ito ay tinawag na “Divide and Rule”.

Na kung saan ang mga opisyal na British ang manunungkulan sa mataas na posisyon sa serbisyong sibil at sa sandatahan.At okupado naman mga Indian ang ibang gawain.

Naging Koloya ng Britain ang India sa loob ng 350 taon at noong 1950 tuluyan ng nilisan ng mga British ang India.

Ang Imperyalismo sa Tsina

Ang Isyu ng Kalakalan

Sa pagpasok ng 1750’s nilimitahan ng mga Intsik ang pagpasok ng mga dayuhang produkto sa Tsina,katulad ng mga produkto ng Europa.

Bagkus nagbinta nalang sila ng mga Porselana,Seda, at Pilak.

1793-hiniling ng Britain na palawakin ang kanyang karapatang pangkalakal na tinanggihan ni Emperador Qionlong na nagsasabing wala silang pangangailangan sa Britain.

Emperador Qionlong

-Emperador ng Tsina sa taong 1793
-huling emperador ng dinastiyang Qing

Sa huling bahagi ng 1700, may dalawang pagbabagong nagpabago sa relasyon ng tsina sa mga kanluranin.

► Una,ang tsina ay nasa panahon ng paghina. ► Ikalawa,nagkaroon ng malaking pangangailangan para sa mga produktong galing sa Europa

Ang Unang Dimaang Opyum

1700’s- natuklasan ng mga mangangalakal na Brtish na maari silang yumaman sa Tsina.

Sa kagustuhan ng England na makapagluwas ng maraming kalakal sa Tsina, nagbinta na lamang sila ng Opyum at naging mabenta naman ito sa mga Intsik.

Opyum (Papaver somniferum)

-isang uri ng halaman na ginagamit sa mga medisina.

-ginagamit na gamot sa asthma,sakit sa tiyan,at malabong paningin.

Madalas din pagkunan ng mga poppyseed oil na inihahalo sa pagkain.

Halamang puno ng narcotic enzyme na nakakabaliw pagnasobrahan sa paggamit Mariin na tinutulan ng pamahalaang Tsina ang pagbibinta ng Opyum.

Dahil dito sumulat si Li Zexu,isang Co-Hong kay Reyna Victoria ng Britain tungkol sa suliranin sa Opyum.
Dahil sa galit sinira ng mga Opisyal sa Adwana ang barko ng Britain na naglalaman ng kalakal na Opyum.
Naghudyat ito ng pakikidigma ng Britain laban sa Tsina.
Noong 1839 nagkasagupa ang mga Tsina at mga mangangalakal sa British.

Sa panahon ng Digmaan,ipinamalas ng Britain ang kanilang galing sa pakikidigma at pagkatapos ng tatlong taon ay natalo ang Tsina

Kasunduang Nanking

Noong Agosto 29,1842,napilitan ang Tsian na tanggapin ang Kasunduang Nanking.

Ito ang mga nakasulat sa Kasunduang Nanking:
Magbubukas ang Tsina ng mga Daungan para sa kalakalan ng kanluran.

Isasalin ang pamamahala ng Hong Kong sa Britain
Magkakaroon ng Karapatan ang Britain sa Tsina.
Magbabayad ng malaki ang halaga ang tsina sa Britain bilang kapalit sa mga nasira sa digmaan.
Bibigyan ng kapangyarihag extraterritoriality ang Britain.

Ikalawang Digmaang Opyum

Noong 1856 muling sumiklab ang Ikalawang Digmaang Opyum sa pamumuno ni Hung-Hsiu-Chuan.

namuno sa ikalawang digmaang opyum.

Emperador at Nagtatag ng Rebelyong Taiping.

Rebelyong Taiping- nagbigay ng ganap na kapayapaan sa kahariang kalangitan (Heavenly Kingdom of Great Peace)

Pagkatapos ng 14 taon muling sumiklab ang Ikalawang Digmaang Opyum ► Sa panahong ito nakisali na sa digmaan ang France. ► Muling natalo ang mga tsino sa ikalawang Digmaang Opyum ► Frederick Townsend-namuno sa hukbong French sa paglusob sa Rebelyong Taiping.

Matapos ang ikalawang digmaang Opyum nilagdaan ang Kasunduang Tianjin.

• Ayun sa kasunduang ito,ay magbubukas muli ng 11 karagdagang daungan para sa kalakalan ng mga Kanluranin. • Gagawing Legal ang Opyum • Pagtanggap ng Katiwalang Diplomatiko • Pagtatanggol sa mga Kristyanong Diplomatiko

Dahil sa Digmaan nakita ng lahat ang kahinaan ng Tsina at mabilis na kumilos ang mga dayuhan upang magkaroon ng bahagi sa Tsina.

Pagkakahati ng Tsina sa mga Sphere of Influence

► French sa Indochina ► Japan sa Formosa ► Britain sa lambak ng Yangtze River ► Germany sa Shantung

Noong 1895, itinatag ni Dr. Sun Yat Sen (Ama ng Republika ng Tsina) ang “Revive China Society”.

Dr. Sun Yat-sen -Ama ng Republika ng Tsina -kauna-unahang presidente ng Tsina

At noong Enero 1,1912, pormal ng prinoklama ni Sun Yat-Sen ang ” Republika ng Tsina”.

Pagiging Imperyalista ng Hapon

Ang Hapon

• Ang Japan ay isa sa pinakamagandang lugar sa Asya. • Dito naninirahan ang maraming mangangalakal sa asya.
At pinamumunuan ito ng mga emperador,na prinoprotektahan naman ng mga Samurai
Sa panahong Tokugawa Shogunate,mahigpit na pinairal ng Hapon ang Kanyang pagsasarili.

Tokugawa Shogunate -ay ang diktatoryal na pamumuno ng mga Shugon sa Hapon sa loob ng 300 taon mula 1603-1868.

Ngunit noong ika-18 na Siglo ang mga Shugonate ay pinahina ng mga panloob na suliranin gayang:

Mabilis na pagtaas ng populasyon.
Pangangailangan sa mga Yamang Likas

Ang Pagbubukas ng Hapon

Noong 1853 si Commodore Matthew Perry ay nagdala ng isang mensahe mula kay Pangulong Millard Fillmore upang kumbinsihin ng mga Kanluranin ang mga Hapones na magbukas ng kanilang mga himpilang pangkalakalan sa pandaigdigang kalakalan

Pero tinanggihan ng hapon ang bagay na ito, katulad din ng mga Tsina.

1854,bumalik si Perry upang kumbinsihin muli ang mga Hapon,

Natakot ang mga Shogun na hindi kakayaning talunin ng kanilang mga samurai ang mga kawal ni Perry. Kaya tinanaggap ng mga shogun ang sulat na ipinadala ng pangulo ng Estados Unidos na si Pangulong Millard Fillmore.

At dahil dito,ang mga hapon ay napilitang lumagda sa Kasunduan sa Kaganawa.

Kasunduan sa Kanagawa

Noong 1854 nilagdaan ng mga Hapones ang Kasunduan sa Kanagawa.

Ayon sa kasunduan

• magbubukas ng dalawang himpilang pangkalakalan ang hapon sa Amerika. • magkakaroon ng ugnayang diplomatiko ang dalawang bansa. • bibigyan din nila ng Extraterritoriality ang ang America

Extraterritorial Right -ang estado ng pagkakaroon ng karapatan sa hudikasyon ng mga lokal na batas at pagkakaroon ng karapatan sa mga lupain ng mga bansang nasakop.

Modernisasyon sa Ilalim ng Panahong Meiji

► Ang Modernisasyon ng Hapon ay tumutukoy sa transpormasyon ng tradisyonal na sistemang lipunang piyudal sa higit na maunlad at makabagong lipunan.

1869=naging Emperador ng Hapon si Prince Matsuhito

-itintag nya ang pamahalaang Meiji (enlightened rule)

1876-nakakuha ng pribilehiyong Pangkalakalan ang Hapon sa Korea. -sumiklab ang Digmaang Tsino-Hapones (1894-1895)

Kasunduan sa Shimonoseki—nagtapos sa digmaang tsino-Hapones -nakuha ng Hapon ang Taiwan at Pescadores sa Tsina.

1890-nang taong ito dumami ng dumami ang bapor pandigma, at umabot na rin sa 500,000 ang mga aramadong kawal

1894-naganap ang Digmaang Russo-Hapones
-kauna-unahang pagkakataon na nanalo ang asya laban sa kanluran.

Kasunduan sa Porthsmouth (1905)- nagtapos sa Digmaang Russo-Hapones, -nakuha ng hapon ang Liaodung Peninsula, Manchuria at Korea

Sa loob ng 351 taon at sa pagkatapos ng Digmaang Russo-Hapones,lumakas ng lumakas ang hukbo ng hapon at hanggang sa kasalukuyan itinuturing parin ang hapon bilang pinakamalakas na bansa sa mundo.
Pagtatapos ng Imperyalismo…...

Similar Documents

Free Essay

Ang Pag-Inom Ng Alak

...INTRODUKSYON Ang pag-inom ng alak, isang napaka-karaniwang karanasan para sa isa Pilipino. Mapababae o lalaki, bata o matanda, halos lahat yata ng mga Pilipino ay umiinom ng alkohol. Bakit nga ba marami ang umiinom? At bakit parang pabata ng pabata yata ang natututong gawin ito? Tama bang ang alak ay nakakabawas ng problema? At bakit nga ba ang hilig uminom ng Pilipino? Bakit isinasabay sa problema ang pag-inom ng alkohol? Ano nga ba ang mas naidudulot nito, masama o maganda? Ano nga ba ang nagtutulak sa mga kabataan ngayon sa pag-inom. Ito siguro ang mga tanong na umiikot sa utak ng isang taong hindi umiinom. Hindi ba nakapagtataka na sa lahat ng okasyon ay perfect attendance ang alak. Minsan nga tayong mga Pilipino ay umiinom ng walang dahilan. Lalo na ang mga matatanda. Halos ginagawa na nilang tubig ang alak. Ang mga Pilipino talaga ay hidi mapakali kapag walang ginagawa. ‘Yan tuloy ang nagiging hobby na ng halos lahat ng Pilipino, ang pag-inom. Isa pa, kahit na hindi masarap ang lngunit sa tingin naming asa ng alak ay mahilig pa rin tayo ditto. Siguro dahil ito sa “tama” na nadadala ng pag-inom ng maraming alak. Hindi rin mawawala ang all time partner ng alak, ito ay ang pulutan. Kaya namin ito napili. Upang madagdagan an gaming kaalaman tungkol sa bagay na ito, dahil kami mismo ay ginagawa ito. Isa pang dahilan ay para mabigyang linaw naming ang bagay na ito sa mga taong hindi umiinom ng alkohol. Mayroon na kaming konting kaalaman tungkol dito, ngunit sa tingin...

Words: 2281 - Pages: 10

Free Essay

Ang Epekto Ng Pag Gamit Ng Advertisement

...ANG EPEKTO NG PAG GAMIT NG ADVERTISEMENT ISANG PAMANAHONG PAPEL NA ISINUBMIT PARA KAY GNG.HIDALGO BILANG PAGTUTUPAD SA MGA KAILANGAN PARA SA FILIPINO 2 CAROLINE L. TAN MARSO 2011 PASASALAMATAN Ako ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong upang maisagawa ang pananaliksik na ito. Maraming salamat pos a aking mga kamagaral sa Kester Grant College, mga kaklase ko ng high school pa na tumulong sa pagsagot sa aking talatanungan at sa mga kapatid ko ng nagpasagot ng aking talatanungan sa kanilang mga kaklase sa ibang unibersidad. Nagpapasalamat din ako sa aking mga kapatid na napagtatanungan ko, pati sa aking mga kaibigan, at pati din sa aking propesor na si Gng.Hidalgo para sa pag turo saakin kung paano ko ito magagawa dahil kung wala sha hindi ko po ito magagawa ng maayos. TALAAN NG MGA NILALAMAN I. KABANATA 1 : ANG SULIRANIN………………………………….1-4 II. KABANATA 2 :ANG MGA KAUGNAY NG PAGAARAL AT LITERATURA………………………………………………………..5-11 III. KABANATA 3 : PARAAN NG PANANALIKSIK……………………………………………………..13-12 IV. KABANATA 4 : PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG DATOS……………………………………………………………..14-20 V. KABANATA 5 : LGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON………………………………………………..26-28 VI. LISTAHAN NG SANGGUNIAN………………………………………29 VII. TALANUNGAN……………………………………………………….30 VIII. TALAMBUHAY………………………………………………………31 KABANATA 1. ANG......

Words: 6070 - Pages: 25

Free Essay

Ikalawang Digmaang Pandaigdig

...Ikalawang Digmaang Pandaigdig PANIMULA: Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay isang pandaigdigang labanan na nagsimula noong Hulyo 7, 1937 sa Asya at Setyembre 1, 1939 sa Europa. Natapos ito hanggang 1945, at nasangkot ang karamihan ng mga bansa sa daigdig at bawat kontinente na may naninirahan. Tinuturing ito na pinakamalawak, pinakamahal at pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng sangkatauhan.Maaalalang ang mga bansang lumahok sa digmaan ay nagbuhos ng napakaraming pwersang militar upang lupigin ang bawat panig. Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay itinuturing na pinakamapanirang digmaan sa kasaysayan. Kung ang mga operasyong militar sa panahon ng Unang Digmaang Pandaigdig ay Pangunahing naganap sa kontinente ng Europa,ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay kinasangkutan hindi lamang ng Europa bagkus ay nakasama sa Digmaan ang Asya,Africa at maging ang mga isla sa Pacific. Mahigit sa 17 milyong miyembro ng hukbong sandatahan ng iba’t ibang nagsagupaang bansa ang namatay sa digmaan. Pinahina rin nito ang kakayahang pang-ekonomiya ng mga pangunahing nasyon at iniwanan ang maraming bansa sa bingit ng pagkaguho. Sa pagwawakas ng Unang Digmaang Pandaigdig, ang mga bansang nagtagumpay ay bumuo ng Liga ng mga bansa na naglayong mapanatili ang kapayapaan sakaling magkaroong muli ng agresyon. Hindi naging kasapi ng liga ang United States dahil sa patakaran nitong isolasyon.......

Words: 4152 - Pages: 17

Free Essay

Paghahari Ng Estados Unidos Sa Pilipinas

...Dalawang Mukha ng Pakikibaka ng Kababaihan sa Panahon ng Kolonyal na Paghahari ng Estados Unidos sa Pilipinas I. Usaping Pangkasarian: Pagtanggal sa pagkakahon sa mga kababaihan: Hindi mahina ang mga kababaihan at hindi totoo na sa loob lamang sila ng tahanan. Marami silang naging ambag upang makamit ang kalayaan mula sa mga mananakop. Ang mga kababaihan sa larangan ng pulitiko ay natutong lumaban upang sila rin ay makaboto katulad ng mga lalake. Sa pang-ekonomiyang dahilan naman ay lumaban din mga kababaihan kasabay ng mga kalalakihan upang matamo ang makatarungang sahod. Nabanggit din na maraming mga kababaihan ang propesyunal tulad ng abogada at doktora, babaeng sumali sa pulitika at mga kababaihang lider ng mga organisasyon. II. Institusyon: Pamilya: Binanggit sa teksto na ang matapang na pakikilahok ng mga kababaihan ay nag-uugat sa mga gampanin nila sa pamilya katulad ng pagtulong sa asawa, ama o kapatid sa larangan ng pulitika, pagpapa-aral sa mga anak at pagpapakain sa pamilya. Paaralan: Ang institusyong ito ay naging bukas kinalaunan sa pagkilala ng pantay na karapatang ng mga lalaki at babae ngunit ang mga maykayang babae lamang ang tuwirang nakinabang dito. III. Kapangyarihan: Ang mga kababaihan ay nagpakita ng kapangyarihan mula sa loob sapagkat malay sila sa mga karapatang kanilang ipinaglalaban katulad ng pagmimithi sa pantay na karapatang tinatamasa ng mga kalalakihan. IV. Tindig ng teksto at tindig sa teksto: Sang-ayon ako sa layunin ng teksto......

Words: 2443 - Pages: 10

Free Essay

Pagpapahayag Ng Kalayaan Ng Pilipinas

...Ang Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas ay iprinoklama noong Hunyo 12, 1898, sa Cavite II el Viejo (ang kasalakuyang Kawit, Cavite),Pilipinas. Binasa sa publiko ang (Kastila: Acta de la proclamación de independencia del pueblo Filipino), na isinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista. Inihayag ng puwersang rebolusyunaryong Pilipino sa ilalim ni Heneral Emilio Aguinaldo ang kalayaan at soberenya ng kapuluan ng Pilipinas mula sa pamumunong kolonyal ng Espanya. Si Ambrosio Rianzares Bautista (17 Disyembre 1830 – 4 Disyembre 1903), higit na kilala bilang Don Bosyong, ay isang Pilipinong abogado at ang may-akda ng Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang Pagpapahayag noong Hunyo 12 nihayag ang kalaayan noong Hunyo 12, 1898 sa pagitan ng ika-apat at ika-lima ng hapon sa balkonahe ng bahay ng angkan nila Heneral Emilio Aguinaldo. Nasaksihan ang sa kauna-unahang pagkakataon ang pambansang watawat ng Pilipinas, na ginawa sa Hong Kong nina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herboza, at ang pagtatanghal ng Marcha Filipina Magdalo,mas kilala ngayon bilang Lupang Hinirang, na isinulat ni Julián Felipe at itinugtog ng banda San Francisco de Malabon. Si Marcela Mariño de Siya ang tinaguriang ina ng watawat ng Pilipinas. Sinasabing kung ano raw ang ganda nang watawat ng Pilipinas, iyon din ang gandang bibighani sa iyo kapag masilayan mo ang may katha. Paglaban para sa kalayaan Ang pagpapahayag ng kalayaan ay hindi kinilala ng Estados Unidos o ng Espanya. Noong huling......

Words: 549 - Pages: 3

Free Essay

Mga Pangulo Ng Ikatlong Republika Ng Pilipinas

...Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas ------------------------------------------------- Manuel Roxas Si Manuel Acuña Roxas (1 Enero 1892 – 15 Abril 1948) ay isang politiko sa Pilipinas. Siya ay ang ikalimang Pangulo ng Republika ng Pilipinas(28 Mayo 1946 – 15 Abril 1948). Isinilang si Roxas noong 1 Enero 1892 sa lungsod na ipinangalan sa kanya nang siya ay mamatay,ng lalawigang Capiz ngayon ay lalawigang Roxas. Sina Gerardo Roxas at Rosario Acuna ang kanyang mga magulang. Nagtapos siya ng abogasya sa Unibersidad ng Pilipinas (University of the Philippines)noong 1912 at naging topnatcher sa Bar. Nag-umpisa siya sa politika bilang piskal panlalawigan. Nagsilbi sa iba-ibang kapasidad sa ilalim ng Pamahalaang Komonwelt ni Manuel L. Quezon. Noong 1921, naihalal siya sa House of Representatives at sa sumunod na taon ay naging speaker. Pagkatapos maitatag ang Komonwelt ng Pilipinas (1935), naging kasapi si Roxas sa National Assembly, nagsilbi (1938–1941) bilang Kalihim ng Pananalapi sa gabinete ni Pangulong Manuel Quezon, at naihalal (1941) sa Senado ng Pilipinas. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, binihag siya (1942) ng pwersa ng mananakop na Hapon. Ngunit sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nanilbihan siya sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na itinaguyod ng mga Hapon. Sa panahon din ito, siya ang nagsilbing intelligence agent para sa mga gerilya. Hinuli ng mga bumalik na pwersang Amerikano si Roxas sa paghihinalang pakikipagtulungan sa mga Hapon. Pagkatapos ng......

Words: 3009 - Pages: 13

Free Essay

Pananakop Ng Dayuhan

...(3rd Quarter) Pananakop ng mga Dayuhan sa Asya Minsan ba’y sumagi sa isipan niyo kung ano nga ba ang mga pangyayaring naganap nung sinaunang panahon, bakit nga ba naging ganito tayo at sino ang nakaimpluwensya sa atin? Maraming katanungan ang di pa nasasagot. Kaya’t talakayin natin ang UNANG YUGTO NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA TIMOG AT KANLURANG ASYA (16-17 SIGLO) Bago ang pagtuklas at pananakop may ugnayan ng nagaganap sa mga Europeo at mga Asyano. Nagsimula ang ugnayang ito sa pamamagitan ng palitan ng kalakal sa mga Asyano at Europeong mangangalakal. Ang pinakatagpuan nila ay nagaganap sa tatlong pangunahing ruta ng kalakan sa Asya. Una, ang Hilagang ruta, na nagpapasimula sa China at tatawid sa lungsod ng Samarkand at Bokhara. Pangalawa, ang Gitnang Ruta, na papunta sa baybayin ng Syria at dadaan sa Golpo ng Persia at ang huli ay ang Timog Ruta na maglalayag mula sa India babagtasin ang Karagatang Indian hanggang sa makarating ng Egypt sa pamamagitan ng Red Sea. Dumating ang panahon na ang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa mga mangangalakal na Asyano at Europeo ay sinakop ng naghaharing Turkong Ottoman. Nang sinakop ito ng mga Turkong Ottoman tanging ang mga Italyanong mangangalakal ang pinayagan na makadaan at makipag-ugnayan sa mga mangangalakal na Asyano. Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya : Krusada: (insert Pic) Ang Krusada ay isang ekspedisyong militar na inilunsad ng Kristiyanong Europeo laban sa mga Turkong Muslim......

Words: 1845 - Pages: 8

Free Essay

Epekto Ng Pagseselfie

... Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas Mabini Campus, Sta.Mesa, Manila Epekto ng Pagseselfie sa mga Mag-aaral ng Unang Taon Seksyon-31 sa Batsilyer ng Pagtutuos ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Mabini Campus Faith Ann R. Laspina BSA 1-31 Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, Ma. Victoria R. Apigo Marso 15, 2014 KABANATA 1 PANIMULA Simula taong 2012 hanggang ngayong 2013, tanyag na tanyag ang  salitang "selfie", na tumutukoy sa mga larawan na kadalang pinopost nang solo.  Ayon sa mga pinakahuling pag-aaral, naging malaki ang epekto ng pagkakaroon ng mga social networking accounts tulad ng Facebook, Twitter , Instagram at iba pa na kinakailangan mong magkaroon ng mga virtual circle of friends. Nagdudulot daw ito ng pagiging conscious ng isang indibidwal sa kung gaano kadaming followers meron sila at kung anu-ano ang mga dapat ipo-post sa kanilang mga accounts na makakapag-pa -impress sa ibang maaaring makita ng post na iyon. Dahil sa patuloy na popularidad, itinanghal bilang "word of the year" ng Oxford English Dictionary ang "selfie".Ayon sa Oxford Dictionaries, lumobo sa 17,000-porsyento ang paggamit ng salitang "selfie" mula noong 2012. Pagkuha ng self portrait gamit ang smartphone, webcam at camera ang kahulugan ng "selfie". Naungusan nito ang mga sumikat na salita ngayong taon kagaya ng "twerk" o pagsayaw sa mapang-akit na paraan na pinasikat ng singer na si Miley Cyrus sa MTV Video Music Award noong Agosto 2012. Sa kaparehong buwan din naging viral sa......

Words: 6017 - Pages: 25

Free Essay

Epekto Ng Pagseselfie

...Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas Mabini Campus, Sta.Mesa, Manila Epekto ng Pagseselfie sa mga Mag-aaral ng Unang Taon Seksyon-31 sa Batsilyer ng Pagtutuos ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Mabini Campus Faith Ann R. Laspina BSA 1-31 Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, Ma. Victoria R. Apigo Marso 15, 2014 KABANATA 1 PANIMULA Simula taong 2012 hanggang ngayong 2013, tanyag na tanyag ang  salitang "selfie", na tumutukoy sa mga larawan na kadalang pinopost nang solo.  Ayon sa mga pinakahuling pag-aaral, naging malaki ang epekto ng pagkakaroon ng mga social networking accounts tulad ng Facebook, Twitter , Instagram at iba pa na kinakailangan mong magkaroon ng mga virtual circle of friends. Nagdudulot daw ito ng pagiging conscious ng isang indibidwal sa kung gaano kadaming followers meron sila at kung anu-ano ang mga dapat ipo-post sa kanilang mga accounts na makakapag-pa -impress sa ibang maaaring makita ng post na iyon. Dahil sa patuloy na popularidad, itinanghal bilang "word of the year" ng Oxford English Dictionary ang "selfie".Ayon sa Oxford Dictionaries, lumobo sa 17,000-porsyento ang paggamit ng salitang "selfie" mula noong 2012. Pagkuha ng self portrait gamit ang smartphone, webcam at camera ang kahulugan ng "selfie". Naungusan nito ang mga sumikat na salita ngayong taon kagaya ng "twerk" o pagsayaw sa mapang-akit na paraan na pinasikat ng singer na si Miley Cyrus sa MTV Video Music Award noong Agosto 2012. Sa kaparehong buwan din......

Words: 6015 - Pages: 25

Free Essay

Tatlong Landas Ng Wika

...Daang Matuwid” Paksa: May Tatlong Landas ang Wika Ang bayaning Gat. Jose Rizal ay siyang nagpagunita kung anong kahalagahan ng wika sa ating nilikha wika niya “ Ang wika ang siyang diwa ng bayan”. Ang unang dapat usisain bakit naging Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas? Sa 1935 kumbensyon konstitusyonal, isang wikang batay sa isa sa mga katutubong wika ng Pilipinas ang ating naging wikang pambansa. Nakapagtatakang isipin na sa daming edukadong ang dila’y Peninsulares at mapuputing kano ay nauwi tayo sa Filipino samantalang sakop ang Pilipinas ng mga Amerikanong ng mga panahong ito. Matalik na ugnayan sana sa Espanya at mga bansang sa Amerika Latina ang ating tinatamasa kung Espanyol ang napiling pambansang wika. Hindi kaya naman wala na sana tayong problemang pinag-uusapan kung Ingles naman, ngunit pinagtibay nila ang pagbuo ng wikang pambansang nakabatay sa isang katutubong wika ng Pilipinas. Bakit mas pinagtibay nila ang pagkakaroon ng wikang pambansa kung may matatamasa naman tayong mabuti sa pagpili ng isa sa dalawang banyagang wika? Sapagkat higit nilang pinaniniwalaang magkakaisa tayo bilang isang bansa at makapagsasarili ng politika at ekonomiya kung isang wikang katutubo ang ating magiging wikang pambansa. Bahagi ng paniniwalang ito ng matinding nasyonalismo na dulot ng nakaraang himagsikang Pilipino na noo’y maalab na maalab sa puso ng mga lider na naging deligado sa kumbensyong pansaligang batas. Bakit Filipino at hindi Pilipino? Sapagkat ang malaking......

Words: 2955 - Pages: 12

Free Essay

Resulta Ng Paggamit Ng Substandard Na Materyalea

...sa paggamit ng substandard na materyales sa konstruksyon * “MANILA, Philippines - Higit sa 50,000 kabahayan sa lalawigan ng Bohol ang gumuho o nasira dahil sa nakaraang lindol na umabot sa lakas na mahigit intensity 7.” Sa pag-aaral ng mga inhinyero sa lawak ng pinsala sa mga gusali at kabahayan sa Bohol, kabilang sa kanilang mga naeksamin ay ang mga mabababang grado ng materyales. Ayon sa kanila, karaniwang ang mga kabahayang naging malaki ang pagkasira ay malamang nakagamit ng ‘sub-standard’ na mga materyales sa kanilang konstruksyon. Wika nila, ang pinaka sanhi ng pag-kolapso ng isang gusali ay ang paggamit ng mahinang klase ng reinforcement steel o kabilya. Marami sa mga kabilya na nakita sa mga bahay na bumagsak ay may timbang na mas mababa ng 11 porsyento kaysa sa tamang espesipikasyon. Maaaring ang mga kabilya na ito ay ginamitan ng malalambot na wire rods kaya mahina ang ‘tensile strength,’ imbes na ang mas matigas na ‘billets.’  * Ang pagkalat ng mahinang klaseng kabilya sa Bohol at Cebu ay nauugat din sa malawakang smuggling ng mga produktong bakal. Ang pantalan ng Cebu ay kilala umano sa talamak na pagpapapasok ng smuggled na bakal galing sa Tsina na ginagawa sa mga plantang pipitsugin. Kaya nga ng makaranas ng matinding lindol ang Kalagitnaang Tsina ilang taon na ang lumipas, ilang siyudad din dito ang napuruhan.  Ang may sala ay ang mahinang pagpapatupad sa mga engineering standards at mahinang bara ng bakal. * Assessment sa pinsala ng 4.7 na......

Words: 349 - Pages: 2

Free Essay

Epiko Ng Mga Visayas

...EPIKO NG MGA BISAYA Apat ang kinikilalang epiko ng mga Bisaya: Haraya, Lagda, Maragtas at Hinilawod. Sa apat Hinilawod langang pinakamalapit sa epiko. HARAYA- katipunan ng mga tuntunin ng kabutihang asal at ng mga salaysay ng paghahalimbawa ngnasabing tuntunin. Hindi maituturing na epiko dahil hindi patula ang pagkakasulat. LAGDA –ay isa lamang kalipunan ng mga tuntunin ukol sa mabuting pagtupad sa tungkulin sapamahalaan na napapaloob samga salaysayin at pangyayari. Ang Kodigo ni Kalantiao ay isa samatatagpuan sa Lagda. Ang Kodigo ni Kalantiao ay naglalaman ng mga batas na dapat sundin ng mgamamamamayan at namumuno. May 18 batas ang kodigong ito. MGA BATAS SA KODIGO NI KALANTIAO 1.Bawal pumatay, bawal magnakaw, bawal manakit ng matatanda. Ang hindi makasusunod ayitatali sa bato ay lulunurin sa ilog o sa kumukulong tubig. 2.Kailangan magbayad ng utang sa tamang oras. Ang hindi makasusunod sa unang pagkakataon aylalatiguhin ng isang daang beses. At kung ang pagkakautang ay malaki, ilulublob ang kanyangkamay sa kumukulong tubig ng tatlong beses. At kung hindi talaga makababayad ay bubugbuginhanggang sa mamatay. 3.Walang sinuman ang maaaring magkaroon ng asawang napakabata. Hindi rin dapat mag-asawang higit sa kayang tustusan. Ang lalabag sa unang pagkakataon ay kailangan lumangoy ng tatlongoras at sa ikalawa, lalatiguhin ng may tinik hanggang mamatay. 4.Bawal gambalain ang katahimikan ng mga namatay. Dapat silang igalang habang dumadaan sakuweba o puno kung......

Words: 2038 - Pages: 9

Free Essay

Epekto Ng Gay Lingo

...Republika ng Pilipinas Nueva Ecija University of Science and Technology Lungsod ng Cabanatuan WASTONG GAMIT NG WIKANG FILIPINO SA PAGTAKWIL NG SALITANG BALBAL NG MGA ESTUDYANTE NG NUEVA ECIJA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Ipinasa ni: Bue, Rowyne G. Dela Cruz, Mike Francis DJ. Macapagal, Marlon N. Macaso, Christine M. Sumalbag, Vanessa DC. Villar, Ralph N. Bachelor of Science in Nursing Ipinasa kay: Marianne R. De Vera, Ph.D. Guro 2015-2016 DAHON NG PAGPAPATIBAY Ang pag-aaral na ito na may pamagat na, “WASTONG GAMIT NG WIKANG FILIPINO SA PAGTAKWIL NG SALITANG BALBAL NG MGA ESTUDYANTE NG NUEVA ECIJA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY” ay iniharap at inihanda nila Rowyne Bue, Mike Francis Dela Cruz, Marlon Macapagal,Christine M. Macaso, Vanessa Sumalbag, at Ralph Villar sa Komunikasyong Pangmadla bilang bahagi ng pagtupad sa kahingian sa asignaturang Pagsulat ng Pananaliksik. PASASALAMAT Buong puso po kaming nagpapasalamat sa PANGINOONG DIYOS nawalang sawang sumusubaybay at gumagabay sa bawat kasapi upang matapos ang pag-aaral na ito. Salamat sa ibinibigay mong karunungan, pag-ibig, at pananampalataya sa bawat isa sa amin. Salamat sa pakikinig sa bunga ng aming pawis at salamat sa mga puna at......

Words: 15269 - Pages: 62

Free Essay

Epekto Ng Teknolohiya

...EPEKTO NG MGA MAKABAGONG TEKNOLOHIYA SA BUHAY NG TAO Isang Pamanahong Papel na Iniharap sa Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Arte, Syensya at Edukasyon sa Unibersidad ng Batangas Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 2, Pagbasa at pagsulat Tungo sa Pananaliksik Iniharap kay Gng. Emilia Laguardia Guro sa Filipino 2 Marso,2012 DAHON NG PAGPAPATIBAY Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong-papel na ito na pinamagatang “Epekto ng mga Makabagong Teknolohiya sa Buhay ng Tao ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa isang grupo na binubuo nina: Tinanggap sa ngalan ng Kagawaran ng Filipino,  bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2,  Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. PASASALAMAT Buong-puso namin pinasasalamatan ang mga sumusunod na indibidwal at tanggapan dahil sa pamamahagi ng kanilang suporta na naghantong sa matagumpay na pagbuo pamanahong-papel na ito: - , ang aming minamahal na guro sa Filipino, sa paggabay sa bawat hakbang sa aming pag-aaral, sa pag-uudyok sa amin na mapaganda at mailathala ang aming papel, - , para sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong mailathala ang aming pamanahong papel sa kanilang website, ang Tinig.com, - sa mga awtor, editor, at mananaliksik na aming pinaghanguan ng aming mahahalagang impormasyon sa una at ikalawang kabanata ng pamanahong papel...

Words: 819 - Pages: 4

Premium Essay

Epekto Ng Paninigarilio

...parte ng mundo ang paninigarilyo. Ang gawaing ito, ayon sa Wikipedia, ay isinasagawa sa mga ritwal ng mgatribo upang kumawala sa ulirat o makihalubilo sa mundo ng mga espiritu. Ang ilan samga gawaing ito ay ang pagpapaalis ng masasamang espiritu, pagsamo sa mga ito, atbp. Ngunit, sa paglipas ng panahon, naging isa na ito sa mga kinagigiliwang ³uso´. Nagsimula ito sa rehiyon ng Central America noong 6000 BC. Nang lumipas ang5000 taon, 1000 BC, nagsimula ang sibilisasyon ng mga Mayan na magpausok, humithitat ngumuya ng mga dahon ng tabako. Ginamit din nila ito, kasama ng iba pang mgahalamang medicinal, upang ipanggamot sa mga may sakit at may sugat. Nang sila aynaglayag sa iba pang parte ng mundo, nagdala sila ng mga dahon ng tabako kaya namannang lumipas ang mga taon ang mga manlalakbay, tulad nila Columbus at Francis Drake,ay naisipang gumawa ng planta ng mga tobako at gawing daan upang magkapera. Naging popyular ang paninigarilyo ng tabako sa Espanya.Ang paninigarilyo ay isang gawain na kung saan sinusunog ang sangkap,karaniwang tobako, na maaaring nirolyo sa papel sabay sa paghithit ng usok na inilalabasnito. Ayon sa MedIndia Online, ang isang stick ng sigarilyo ay binubuo ng halos 4,000kemikal na maraming epekto sa katawan at pag-iisip ng tao. Ang ilan sa mga ito ay ang nicotine, tar, acetone, chloroform, atbp. Dahil nga naman ang mundo ay mabilismagbago nakaisip ang ibang mga tao ng mga modipikasyon ng paggamit o paggawa ng sigarilyo. Ngayon, maaari nang bumili ng......

Words: 2844 - Pages: 12