Free Essay

Geography

In: Other Topics

Submitted By vammen1
Words 1215
Pages 5
Projekt ørkenspredning.
Indholdsfortegnelse:
1. Indledning 2. De naturlige forhold 3. De samfundsfaglige forhold 4. Hvad gør man for at forhindre det? 5. Konklusion
Dette er en opgave om ørkenspredning i ørkenen Sahel. Jeg vil forklare om ørkenspredning generelt, til at starte med, så vi får en lille idé om hvad det handler om. Hvorefter jeg vil forklare om de naturlige forhold bag, og så de samfundsfaglige. Altså hvad mennesker kan gøre for at forhindre ørkenspredningen, og hvad de gør som forværrer det. Så vil jeg lige komme med en konklusion til sidst, hvor jeg diskuterer de ting jeg har skrevet tidligere, og mixer det hele sammen, uden at lukke emnet helt...
Først af alt, ørkenspredning er ikke bare at der kommer større sandmængder på steder der ikke var det før. Ørkenspredning handler i det store hele om at frugtbar jord bliver til ufrugtbar jord. Den væsentligste årsag til ørkenspredningen ses af mange som værende overudnyttelse af naturlige resurser, grundet befolkningspresset i de berørte områder. Som regel på grund af deres træhugst eller overdyrkning af jorden, men det kommer jeg ind på senere.

Nu kommer jeg til en lille præsentation af landende omkring Sahels klima, generelt. Jeg har fundet en hydroterm figur jeg vil snakke lidt ud fra, og referere til. Den jeg har fundet er fra byen Bilma, der ligger i landet Niger. Landskabet i Niger er domineret af Saharaørkenen. Der er lidt bjergrigt landskab i midten, men ellers mest savanne. Nigerfloden løber igennem landets sydvestlige del. Ved at se på denne hydrotermfigur, er det tydeligt at vi befinder os midt i en ørken. Temperaturen når aldrig under 15 grader, hvilket er en af kendetegnende i en ørken. Altså, der er ingen frost. Som det også er tydeligt så falder der meget mindre end 250 mm regn om året, så der er ingen tvivl om at det er en ørken.
Nu videre til klimasituationen i Sahel.
Naturmæssige
Klima
- Temperatur
Temperaturen er varm, som vi har fået konstateret med vores hydrotermfigur. Temperaturen er lavere ved jorden end højere oppe i luften, hvilket kommer til god nytte et par enkelte steder. De enkelte steder der er planter her i området hjælper nemlig på at der kan komme mere vegetation. For når der er koldere ved jordbundet så bliver der fugtigere nede ved jorden, og planterne hjælper ved at holde på vandet. Der hvor der ikke er planter, der er jorden ikke fugtig. Og der bliver tørt. Dette kan man jo sige er en meget god grund til ørkenspredningen. Hvis der nu var flere planter, så ville ørkenen ikke vokse sig nær så stor. Grunden til planternes forsvinding kommer jeg ind på senere.

* Nedbør
Der er en gennemsnitlig nedbør på 150 - 600 mm årligt nedbør overordnet set rundt i hele området, hvor Sahel ørkenen befinder sig. Der er to korte regntider, og to lange tørtider om året. Men nedbøren her er ustabil, og der er derfor ikke sikkert at der overhoved kommer regn. Dette gør at der ikke er mange planter der kan vokse her, da mange planter kræver et større gennemsnit nedbør. Men grundet de få planter, så er der heller ikke meget fordampning, og uden fordampning så er der ikke noget nedbør. * Fordampning
Fordampning er ikke godt, hvis der ikke er planter. Fordi planterne sørger for at holde fugtigheden høj ved jorden, hvis der ikke er planter så holdes fugtigheden ikke på jorden, og kører bare frem og tilbage mellem nedbør og fordampning. Så fordampning vil kun kunne hjælpe på at stoppe ørkenspredningen hvis der er planter.
Set ud fra dette så vil man jo nok tænke at naturen er skyld i denne fremdrift af ørkenspredning. Grundet det lave nedbør, så kan planterne ikke vokse. Hvilket også vil sige at der selvfølgelig ikke er så mange af dem. Vi har også fundet ud af indtil videre at planterne er vigtigere end alt andet, hvis ørkenspredningen altså ikke skal fortsætte, da planterne er vores eneste håb hvis jorden skal forblive fugtig. Men, så let er det jo ikke, måske burde skylden lægge på menneskerne?
Samfundsfagligt:
Man kunne sige at det var på grund af den globale opvarmning, og derved den forhøjet varme på jorden der gør at ørkenen spreder sig. Men, der er en faktor der hedder mennesker, som har en rimelig stor rolle i alt dette. For når man kigger på selve ørkenspredning fænomenet, så er det jo når frugtbar jord bliver til ufrugtbar jord, og en af de største årsager til dette er landbrug. Menneskerne der bor omkring og i Sahel ørkenen er utrolig fatte, og er store ofre for markedsøkonomien. Det vil sige at de dyrker jorden i kanten af ørkenen om og om igen, og undlader at lægge jorden brak. Derfor så bliver jorden så udpint til sidst, at der intet kan vokse. Og så kommer vi til problemet med mangel på planter, jeg har beskrevet tidligere. I mange af de fattige lande så skipper de et skridt på vejen, og går bare lige til at ødelægge alle træer og planter, ved at fælde dem. Fordi træerne er en meget nem måde at få mange penge på. Ved som sagt at fjerne alle træer og planter så er der ikke nogle rødder til at optage nedbøren i jorden, og der er heller ikke noget til at skærme jorden for solen, hvilket selvfølgelig øger ørkenspredningsprocessen.
Hvad gør man?
Så vidt jeg kan forstå så er der ikke så meget der bliver gjort? Vel. Jeg kunne nok bare ikke finde det, men jeg så dog at luftforureningen i Europa er blevet en del mindre her de sidste på år, og det mener man skaber mere nedbør i området hvor Sahel er.
Andre steder i verden:
Kina er et af de lande som også kæmper med enorm ørkenspredning. Landet virker måske ikke som et land der har disse problemer, når man ser på det udefra som uvidende. Men faktisk så viser tal fra en FN konvention om ørkendannelse, at 27 procent af Kina er dækket af ørken. Næsten 400 millioner mennesker er berørt af denne ørkenspredning i Kina alene, hvilket jo er rimelig sindssygt at tænke på. I Kina ser man dog alvorligt på problemet, og den statslige administration har også fundet måder, for at standse ulykken. De laver nemlig miljøprojekter hvert år, for at rehabilitere skove og beplantningsområder. Det er dog ikke kun i Sahel og Kina at dette problem er, Ifølge en rapport fra 2007, så vil mere end 50 millioner mennesker skulle flytte fra deres hjem verden over, grundet ørkenspredning.

Konklusion:
Ørkenspredning er helt klart et stort problem, der berører mange flere mennesker end jeg troede var muligt. Det ser dog ud til at Kina b.la. Har nogenlunde styr på situationen, og ved hvad der skal gøres. Problemet med Sahel er dog ikke lige til at løse, ganske som alle andre store problemer i de fattige lande. De har simpelthen ikke nok penge til at få styr på denne situation, og hvis de endelig fik nogle penge, så ville de ikke vide hvor de skulle bruge dem henne, og hvilke ressourcer de skal prioritere. Men måske kan menneskerne heller ikke gøre noget ved det? Den negative klimatiske situation vi er i vil nok ikke gøre hele situationen bedre, så måske er ørkenspredningen bare fremtiden?

--------------------------------------------
[ 1 ]. http://www.b.dk/klima/oerkenspredning-truer-kina…...

Similar Documents

Premium Essay

Geography

...GEOGRAPHY S.B.A [pic] Name: Keeshan Ramkissoon Candidate Number: School: St. Mary’s College School Code: Teacher: Ms. Gangaram Year: 2008-2009 Topic: Pollution – Environmental Degradation Title: What are the causes of pollution in the Couva River located in Trinidad W.I.? GEOGRAPHY S.B.A [pic] Name: Keeshan Ramkissoon Candidate Number: School: St. Mary’s College School Code: Teacher: Ms. Gangaram Year: 2008-2009 Topic: Pollution – Environmental Degradation Title: What are the causes of pollution in the Couva River located in Trinidad W.I.? TABLE OF CONTENTS Section Page No. 1. Aim of Study 3 2. Location Maps 4 3. Methodology 7 4. Presentation of Data 8 5. Analysis and Discussion 14 6. Conclusion 16 7. Bibliography 17 AIM OF STUDY What are the types and causes of pollution in the Couva River, Trinidad, W.I.? What are some possible solutions to the causes of......

Words: 1653 - Pages: 7

Free Essay

Geography

...Chapter 1 Introduction A roundabout is a type of circular intersection or junction in which road traffic is slowed and flows almost continuously in one direction around a central island to several exits onto the various intersecting roads. The Oakes field Roundabout got its name from Sir Harry Oakes who was a Canadian; one of the rich guys that owned the whole area. The Oakes field Roundabout was chosen because it is the busiest roundabout in Nassau, and it leads into a lot of business areas and has 7 schools in that area, commercial banks and also restaurants. The geography coursework was about the study of traffic movement at the Oakesfield roundabout, in Nassau, New Providence which is located near to the College of the Bahamas. The study was done to fulfil coursework requirement for the BGCSE examination in geography. This study was carried out on Friday 20th 2011. Advantages of a roundabout * Reduces frequency and severity of crashes * Can slow excessive traffic speeds while still improving traffic flow * Reduces Traffic Delays * It is a lot easier to make a U-turn Disadvantages of a roundabout * Accidents may temporarily increase due to improper driver education. * During emergencies, signalized intersections can pre-empt control. * As lines develop, drivers accept smaller gaps which may increase crashes. * Possible higher construction cost. The nature of the traffic using the Oakesfield roundabout varies in intensity from......

Words: 259 - Pages: 2

Free Essay

Geography

...Geography Israel, slightly larger than Massachusetts, lies at the eastern end of the Mediterranean Sea. It is bordered by Egypt on the west, Syria and Jordan on the east, and Lebanon on the north. Its maritime plain is extremely fertile. The southern Negev region, which comprises almost half the total area, is largely a desert. The Jordan, the only important river, flows from the north through Lake Hule (Waters of Merom) and Lake Kinneret (also called Sea of Galilee or Sea of Tiberias), finally entering the Dead Sea 1,349 ft (411 m) below sea level—the world's lowest land elevation. Government Parliamentary democracy. History Palestine, considered a holy land by Jews, Muslims, and Christians, and homeland of the modern state of Israel, was known as Canaan to the ancient Hebrews. Palestine's name derives from the Philistines, a people who occupied the southern coastal part of the country in the 12th century B.C. A Hebrew kingdom established in 1000 B.C. was later split into the kingdoms of Judah and Israel; they were subsequently invaded by Assyrians, Babylonians, Egyptians, Persians, Romans, and Alexander the Great of Macedonia. By A.D. 135, few Jews were left in Palestine; most lived in the scattered and tenacious communities of the Diaspora, communities formed outside Palestine after the Babylonian exile. Palestine became a center of Christian pilgrimage after the emperor Constantine converted to that faith. The Arabs took Palestine from the Byzantine empire in......

Words: 909 - Pages: 4

Free Essay

Geography

...AS Geography Fieldwork Summary Hypothesis - Our hypothesis for this investigation was the Bradshaw’s Model is an accurate reflection of downstream variation in a number of channel parameters. On the right is an image of the Bradshaw Model. This is relevant to our river studies as the river we visited was a natural river in its middle course. Before we started the investigation I expected that the river would be quite deep due to the heavy rainfall we had before we went, meaning that it would be fast flowing in some places. Because it was deep, it limited the space where we could carry out the investigation, but we were able to find shallow parts and record results so we did have a successful investigation. < This is silver stream source, as you can see the area is very boggy and not a lot of water flowing. The ground acts as a sponge in this part soaking up the water and storing it. Stones will be quite large here as the water is not strong enough to erode them < This is silver stream source, as you can see the area is very boggy and not a lot of water flowing. The ground acts as a sponge in this part soaking up the water and storing it. Stones will be quite large here as the water is not strong enough to erode them Location - The location of our investigation was at Ober Water in the New forest, Brokenhurst. This was our chosen location because it was close to the college, only a forty five minute journey; therefore making it easily accessible. Another......

Words: 1358 - Pages: 6

Free Essay

Geography

...Geography • Study of the relationship between man and environment in course of time and space • The study of the earth and its features and of the distribution of life on the earth, including human life and the effects of human activity. Latitude: is a geographic coordinate that specifies the north-south position of a point on the Earth's surface. Latitude ranges from 0° at the Equator to 90° (North or South) at the poles. Latitude is used together with longitude to specify the precise location of features on the surface of the Earth. [pic] Some important Latitudes are: • Equator (0( latitude); • Tropic of Cancer (23.5(north latitude); • Tropic of Capricorn (23.5( south latitude); • Arctic Circle (66.5( north latitude); and • Antarctic Circle (66.5( south latitude). The Equator refers to the Earth's equator and is an imaginary line on the Earth's surface equidistant from the North Pole and South Pole, dividing the Earth into the Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. The latitude of the Equator is 0° (zero degrees). The length of Earth's equator is about 40,030.2 kilometres (24,873.6 mi). Tropic of Cancer: also referred to as the Northern tropic, is the circle of latitude on the Earth that marks the most northerly position at which the Sun may appear directly overhead at its zenith. This event occurs once per year, at the time of the June solstice, when the Northern Hemisphere is tilted toward the Sun to its maximum extent. ...

Words: 842 - Pages: 4

Premium Essay

Geography

...[pic] Information on the exam: Unit 3 – GEOG3 - Contemporary Geographical Issues • 30% of A Level • 2 hour 30 minutes written examination • 3 questions: o 1 from Section A – Physical Geography Structured Questions o 1 from Section B – Human Geography Structured Questions o 1 from Section C – Essay Questions (You must not answer the option answered in either Section A or Section B) [pic] |Plate tectonics and associated hazards |Ecosystems: Change and Challenge | | | | |Plate movement |Nature of ecosystems | |Earth structure, plate tectonics theory: convection |Structure of ecosystems, energy flows, trophic levels, | |currents and sea-floor spreading. Evidence: |food chains and food webs. | |continental drift and palaeomagnetism. | | |Destructive, constructive and conservative plate ...

Words: 2405 - Pages: 10

Premium Essay

Geography

...Geography The environmentalist topic INTRODUCTION I have decided to take the position of an environmentalist for this topic for several reasons. There is a lot of research that shows that global warming is becoming a big problem and I feel that as South Africans, we need to look at developing more sustainable and renewable energy sources and move away from using fossil fuels. After doing all the research for this project, I was really shocked at how much damage we are doing to the water systems in our country through the process of open cast coal mining. I understand that mining does create jobs and it is necessary at this present moment in time, but the sooner renewable energy sources are developed, the better for the world. In the following report, I will discuss different types of open cast coal mining, the effects of open cast coal mining on the environment as well as the financial implications of associated with environmental management. OPEN CAST COAL MINING What is open cast coal mining? A simple answer to this question is that when a coal seam is found less that 50m - 80m from the surface of the earth, then the coal is mined from the surface of the earth. There are several different methods of doing this. These are open pit mining and strip mining. The types of mining mentioned above begin on the earth's surface and keep exposure to the surface until the mine is closed. These types of mines can reach depths of 600m or more and because of this, the sides are...

Words: 538 - Pages: 3

Free Essay

Geography

...Version 2 General Certificate of Education (A-level) June 2011 Geography GEOG1 (Specification 2030) Unit 1: Physical and Human Geography Post-Standardisation Mark Scheme Mark schemes are prepared by the Principal Examiner and considered, together with the relevant questions, by a panel of subject teachers. This mark scheme includes any amendments made at the standardisation events which all examiners participate in and is the scheme which was used by them in this examination. The standardisation process ensures that the mark scheme covers the candidates’ responses to questions and that every examiner understands and applies it in the same correct way. As preparation for standardisation each examiner analyses a number of candidates’ scripts: alternative answers not already covered by the mark scheme are discussed and legislated for. If, after the standardisation process, examiners encounter unusual answers which have not been raised they are required to refer these to the Principal Examiner. It must be stressed that a mark scheme is a working document, in many cases further developed and expanded on the basis of candidates’ reactions to a particular paper. Assumptions about future mark schemes on the basis of one year’s document should be avoided; whilst the guiding principles of assessment remain constant, details will change, depending on the content of a particular examination paper. Further copies of this Mark Scheme are available......

Words: 8688 - Pages: 35

Premium Essay

Geography

...Examiners’ Report June 2013 GCE Geography 6GE02 01 Edexcel and BTEC Qualifications Edexcel and BTEC qualifications come from Pearson, the UK’s largest awarding body. We provide a wide range of qualifications including academic, vocational, occupational and specific programmes for employers. For further information visit our qualifications websites at www.edexcel.com or www.btec.co.uk. Alternatively, you can get in touch with us using the details on our contact us page at www.edexcel.com/contactus. Giving you insight to inform next steps ResultsPlus is Pearson’s free online service giving instant and detailed analysis of your students’ exam results. • See students’ scores for every exam question. • Understand how your students’ performance compares with class and national averages. • Identify potential topics, skills and types of question where students may need to develop their learning further. For more information on ResultsPlus, or to log in, visit www.edexcel.com/resultsplus. Your exams officer will be able to set up your ResultsPlus account in minutes via Edexcel Online. Pearson: helping people progress, everywhere Pearson aspires to be the world’s leading learning company. Our aim is to help everyone progress in their lives through education. We believe in every kind of learning, for all kinds of people, wherever they are in the world. We’ve been involved in education for over 150 years, and by working across 70 countries, in 100......

Words: 3302 - Pages: 14

Free Essay

Geography

...What? the equator halfway between the poles and another line extending from pole to pole. They then drew a grid of latitude and I-4I-5longitude lines from those geographic reference points, thereby locating any point on Earth using just two numbers. geographic grid: The system of mathematically determined latitude and longitude lines used to determine the location of every place on Earth’s surface. spatial relationships: The close association of human and natural phenomena in place and their mutual interdependence and interaction. spatial perspective: The geographic approach that places location at the center of research, analysis, and explanation. Modern geography is best understood as the study of how the physical and cultural attributes of the earth interact to form spatial or regional patterns Modern geography has improved our ability to explain the world by utilizing four traditional areas of study: • 1. the location of physical and cultural features and activities (spatial distributions); • 2. the relationships between people and the lands that support them; • 3. the existence of distinctive areas or regions, including analysis and explanation of how they came to be formed; and • 4. the physical characteristics of the earth, perhaps the oldest of all geographic traditions. patial tradition: A geographic perspective that emphasizes how things are organized in space, especially spatial distributions, associations, and interactions. man-land......

Words: 1621 - Pages: 7

Premium Essay

Geography

...researching the Androscoggin River, I found out that it was once one of the most polluted rivers in America according to the Maine Rivers’ website. That would mean the fog could also be pollution in the atmosphere because there are mills that discharged an extraordinary amount of toxic pollution. The leaves on the ground look wet, some probably washed up from the river, or the river flowed onto the land to make it dewy. One thing that is not in the picture is any birds, animals in the water, or any animals on the ground. I also read on Maine Rivers’ website that Androscoggin’s water quality, odor, and clarity become noticeably poor in certain areas throughout the river. The picture relates to what we have learned so far regarding Physical Geography by the seasons changing. The energy from the sun causes the leaves to change colors. An impact on the environment would be the pollution because of the mills. The pollution is not just getting in the air but the water. The water cycle makes the pollution get spread quicker as well. The energy from the sun would cause the river water to evaporate and turn into condensation then precipitation. Once it rains that precipitation would have some hazardous effect on the lithosphere. The pollution can also harm the plants and trees and that would cause an impact on the food chain because it would affect the herbivores. The reason why this picture stood out to me is not because I have experienced it, but it is because I want to......

Words: 583 - Pages: 3

Premium Essay

Geography

...Sean Collin Geography 101 Essay # 2 There are over 40 countries in sub-Saharan Africa and the wealth of natural resources and the prevalence of wealth in the northern segments of Africa have led many to speculate about the equity and economic development in the sub-Sahara. Unfortunately, the progression of economic, political and social factors in this region have done little to improve the overall conditions, and have instead demonstrated a consistent bias towards the government and the social elites that has impacted the chances of successful development in the region. Since the end of World War II, changes in the infrastructure, the political forces, and in the capacity for collective action in many of these countries has underscored what some have described as the “Africa crisis” (Stryker, 1986). One of the major issues that still remain in this region is the history of development in the sub-Sahara, generally traced back to the history of British rule, and the relinquishing of colonial control which led to greater regionalization. But there was little in place in terms of expansion planning or economic development in the period following the end of the Second World War, and it can be argued that the struggle for economic development is linked to existing and maintained inequities, based both on social conditioning and political control, that has weakened the agrarian force and impacted the development of industrialization. “During the 1980s, when many countries...

Words: 1586 - Pages: 7

Free Essay

Geography

...| Geography | The Theme of Place – Sacred Places | | | Greece is a country of beautiful and historical architecture and landscape. Some of the historic buildings date back from 2800 BC. The Acropolis in Greece is one of the world’s most significant monuments. The Parthenon, one of the structures within the Acropolis, has become a meaningful sacred place for the people of Greece. The temple is dedicated to the Greek goddess Athena, who is the virgin patron of Athens [ (Gray) ]. Athena represents the gifts of intellect and understanding and is the symbol of the universal human aspiration for wisdom. The Parthenon has served as a Greek temple, a treasury, a fortress, a church and a mosque [ (Rhodes) ]. It also functioned to protect the statue of Athena, made of gold and ivory. The physical features of the monument allowed it to become a place of worship for many. The Acropolis is part of a limestone ridge that cuts through the Attica plateau in the northeast to the southwest and includes the hills of Likavitos, Philopappos, Nymphs and the Pnyx [ (Sakoulas) ]. It is located 156 meters above the valley of Ilissos and is essentially a flat-topped rock that measures 300 meters long by 150 meters wide. The construction of the Parthenon began in 447 BC and was only completed in 432 BC. Due to the numerous landfills that have been created to accommodate construction of the temples since the Mycenaean era, the top of the rock is flat [ (Sakoulas) ]. The Acropolis......

Words: 491 - Pages: 2

Free Essay

Geography

...Themes and Traditions of Geography Jennifer Friedrichsen Geography 100 4/20/2012 Dr. Siri Nimal Wickramaratne Themes and Traditions of Geography “Geography is the science that studies the relationships among natural systems, geographic areas, society, culture activities, and the independence of all of these over space.” (Christopherson, 2010, p. 4) Over time there have been two attempts that have influenced the basic understanding of geographic information, which allows us to gain additional and improved knowledge as well as appreciation for environmental changes and the different cultures around the world. These attempts are The Four Traditions of Geography and The Five Themes of Geography. Four Traditions of Pattison The four traditions consist of the spatial tradition, area tradition, man-land tradition and earth science tradition. Spatial Tradition is an “academic tradition in modern Geography that investigates geographic phenomena from a strictly spatial perspective” (Pidwirny, 2006). Spatial Tradition focuses on the mapping, positioning, direction, and distance, the characteristics of the form and movement related to these aspects or the distribution of phenomena. Area Studies Tradition is “an academic tradition in modern Geography that investigates an area on the Earth from a geographic perspective at either the local, regional, or global scale” (Pidwirny, 2006). This is the descriptions of different areas or regions. The nature of......

Words: 900 - Pages: 4

Premium Essay

Geography

...IKEA products include mainly home furniture products like decoration, clothes storages, desks, mirrors, tables, TV and media furniture, family products like safety products or books, beds and mattresses, chairs, kitchen cabinets and appliances, bathroom storages, cooking appliances, lightings, tools and fittings, textiles and rugs, various children and baby products and IKEA also provides various food containers, food products and drinks. IKEA services offered are Picking and delivery, Home delivery, Kitchen services for installing IKEA kitchens, Assembling IKEA products, Online planning services for planning easy-to-use Kitchen, Office planning services, Home furnishing advise and IKEA Gift cards and provide food services. THE ROLE OF GEOGRAPHY AND PERFORMANCE OF THE FIRM: 1. Swedish origins: The emergence of the brand IKEA has its origin from a Swedish citizen and a Swedish village. It's no accident that the IKEA logo is blue and yellow. These colors are the sign of a Swedish brand. These are the colors of the Swedish flag. IKEA Logo: Swedish Flag: Effects of Sweden Nature and Climate: The Swedish lifestyle brings together a love of nature, good housing, environmental thinking and lots of culture. In Sweden, nature and the home both play a big part in people's......

Words: 2452 - Pages: 10