Free Essay

Erfghj

In: Computers and Technology

Submitted By Jukas
Words 277
Pages 2
Part 2
Step 3: Find out about the costs. Andy Kuo privačius detektyvus, kuriems labiau turėtų rūpėti neištikimi sutuoktiniai, sudomino vilniečių beveik nežinomas, turistų nelankomas Vilniaus stoties rajonas? – kalbinome detektyvą O.Rimaną.
– Kadaise čia gyvavo labai svarbus Vilniaus priemiestis – buvo bažnyčia, šalia kapinės, ligoninė, vienuolynas, prie jo neturtingų mergaičių, beturčių ir senelių prieglaudos ir net kalėjimas.
Šiuo kvartalu prieš 20 metų domėjosi istorikė R.Dičiuvienė, architektė A.Samukienė, kiti istorikai. Jų tyrimus mes pratęsėme.
O apie buvusį kalėjimą prie Šv.Stepono bažnyčios istorikai žino labai mažai.
– Istoriniuose šaltiniuose rašoma, kad šis rajonas buvo vieno seniausių Vilniaus Rūdninkų priemiesčio dalis, kad čia buvo laidojamos maro ir badmečio aukos. Šiandien geriausiai žinome tik Šv.Stepono gatvę, kur atnaujinami gyvenamieji namai ir restauruojama Šv.Stepono bažnyčia.
– Ir visas priemiestis buvo vadinamas Šv.Stepono vardu. Šis pavadinimas atsirado nuo 1600 metais čia pastatytos mūrinės Šv.Stepono bažnyčios.

Kuo privačius detektyvus, kuriems labiau turėtų rūpėti neištikimi sutuoktiniai, sudomino vilniečių beveik nežinomas, turistų nelankomas Vilniaus stoties rajonas? – kalbinome detektyvą O.Rimaną.
– Kadaise čia gyvavo labai svarbus Vilniaus priemiestis – buvo bažnyčia, šalia kapinės, ligoninė, vienuolynas, prie jo neturtingų mergaičių, beturčių ir senelių prieglaudos ir net kalėjimas.
Šiuo kvartalu prieš 20 metų domėjosi istorikė R.Dičiuvienė, architektė A.Samukienė, kiti istorikai. Jų tyrimus mes pratęsėme.
O apie buvusį kalėjimą prie Šv.Stepono bažnyčios istorikai žino labai mažai.
– Istoriniuose šaltiniuose rašoma, kad šis rajonas buvo vieno seniausių Vilniaus Rūdninkų priemiesčio dalis, kad čia buvo laidojamos maro ir badmečio aukos. Šiandien geriausiai žinome tik Šv.Stepono gatvę, kur atnaujinami gyvenamieji namai ir restauruojama Šv.Stepono bažnyčia.
– Ir visas priemiestis buvo vadinamas Šv.Stepono vardu. Šis pavadinimas atsirado nuo 1600 metais čia pastatytos mūrinės Šv.Stepono bažnyčios.…...

Similar Documents