Free Essay

Danish Assignment

In: Other Topics

Submitted By madsbakke
Words 346
Pages 2
Anmeldelse af ”Torbens datter” Anmeldt af Mads Bakkensen Johansen, 1m på Fredericia Gymnasium, d. 18. januar 2016. Riddervisen ”Torbens datter” er skrevet af en ukendt forfatter. Teksten handler om en fader til mange børn, som bliver slået ihjel af nogle fra en anden familie. Torben tilbyder hans datter, men de vil kun have hans hjerteblod. Efterfølgende ridder Torbens mordere hjem til hans gård. Der står Torbens datter. Hun charmerer sig ind på Torbens mordere, og da fortryder de deres gerning og tager derfor Torbens datter med. Jeg mener, at riddervisens temaer er hævn og ære. Jeg har valgt disse to temaer, da morderne vil tage hævn på Torben – af den ene eller anden grund. Samtidig handler det dog også om ære, da Torbens mordere opdager, at Torbens datter er så skøn og god fortryder de deres handling. Derfor tager de Torbens datter med for at beholde deres ære og vise omsorg – selvom de i første omgang havde takket nej til hende. Teksten er skrevet på en velovervejet måde. Ordvalget er fint at læse og forstå, samtidig med at det hverken er for nemt eller for svært. Jeg kan rigtig godt lide, at der er parrim næsten hele teksten igennem, det skaber et lækkert flydende flow. Dog kan jeg ikke lide at teksten har så meget dialog. Det kan være ret forvirrende at finde rundt i, men hvis man læser “Torbens datter” igennem to-tre gange bliver det hele mere forståeligt. Samtidig undrer jeg mig også over, at Torbens datter ikke gør mere ved situationen end som så. Hun skænker dem drikkelse og viser høflighed. Hun blev ikke sur eller ked af det, som man normalt ville, hvis ens far blev dræbt. Alt i alt synes jeg teksten er skrevet fint, men stadig med nogle mangler. Den kan virke forvirrende i starten, men man kommer hurtigt efter det – især hvis man læser den to-tre gange. Overordnet set får den 3 ud af 5 stjerner. Den mangler simpelthen lige det sidste touch, før den kommer op på de 3 stjerner. Alt i alt en okay riddervise.…...

Similar Documents

Free Essay

Ethics on Danish Firms

...Results of Ethical Consumerism on Danish Firms – By Ali Adel Murad – Bahrain -UOB In Brief Friday, January 27, 2006 On January 26, 2006, a massive boycott of dairy produce from Arla Foods started over what is perceived as a Danish attack on Muslim values. Marianne Castenskiold, a senior consultant for Dansk Industri, expressed a fear that the boycott will spread to other countries in the region and have detrimental effects on other Danish products. Denmark is one of the leading exporters of agriculture in northern Europe, whose economy is heavily dependent on foreign trade and investment. The boycott has been announced at Friday prayer services in Muslim mosques since January 20, 2006, obviously helping to foment popular support of the nations response to Denmark's alleged ignorance of Muslim values. The boycott is a response to the publication of an article in a major Danish newspaper, Jyllands-Posten. In its September 30, 2005 issue, the paper printed 12 drawings of the Muslim prophet Muhammed, drawings of the prophet are prohibited by Islamic Law. In an attempt to start a debate over freedom of speech in Denmark, the newspaper printed 12 drawings of the prophet. Four of these were of a satirical nature, with one showing the prophet with a turban hiding a lit bomb. The immediate reactions to the publication of the drawings included ambassadors from 12 Muslim countries demanding that the Danish Prime Minister, Anders Fogh Rasmussen, denounce the newspaper.......

Words: 2068 - Pages: 9

Free Essay

Danish

...Opgave 4: Essay om Magt Magt og autoritet Magt er et meget interessant emne. Ordet kan have forskellige aspekter såsom kontrol og indflydelse, og anvendes i mange sammenhænge. Ordet magt kommer fra det tyske ord ”Macht”. Den grundlæggende betydning peger mod situationer, hvor nogle mennesker tvinger dres vilje igennem fx ved brug af vold, love og regler. Magt er evnen til at påvirke andre, for eksempel i en debat ville man beskrive det mest indflydelsesrige hold som det mere magtfulde holde. Denne kontekst af magt findes også i historien. Et eksempel der kunne være tale om er Adolf Hitler, der med sine kraftfulde, indflydelsesrige og propaganda taler, var i stand til at hjernevaske, påvirke og styre en hel nation. Hitler havde magt i så høj en grad at mennesker adlød hans mindste befaling uden at stille spørgsmålstegn ved deres egne grufulde handlinger, og historien gentager sig fx i Mao Zedongs tilfælde der også havde en fantastisk evne til påvirke en hel nation ved hjælp af sine taler. Magt og penge En anden ting der kunne give en person magt, ud over at være en god taler, kunne være penge. Mange mennesker mener at penge er magt og magt er penge. Denne type magt bliver brugt hver eneste dag i vores liv, når vi bruger penge på at købe forskellige ting, når vi giver penge til folk i bytte for varer eller tjenesteydelser. For eksempel hvis nogen hyrer en tjenestepige, hun bliver betalt penge for bl.a. at gøre huset rent osv. Som tjenestepige kan......

Words: 289 - Pages: 2

Free Essay

Danish - History Assignment

...Trine Halkjær 2.F! 03- 02-2012 Dansk-Historie opgave Kvindesyn og kønsroller Analyse og perspektivering af Amalie Skram “Professor Hieronimus” Trine Halkjær 2.f Indholdsfortegnelse. I. Indledning side 1. II. Samtidens Kvindesyn side 1 - 2. III. Resumé af værke side 2 - 3. IV. Sammenbruddet - Rollekonflikten side 3 - 4. V. Drømme og hallucinationer side 4 - 5. VI. Umyndiggørelse og tvangsopdragelse på 6te afdeling side 5 - 6. VII. Kønsidentitet på 6te afdeling side 6 - 7. VIII. Det psykiatriske behandlingssystem gennem tiden side 7 - 8. IX. Konklusion side 8 - 9. Trine Halkjær 2.f Indledning. Amalie Skram, der levede fra midt 1800-tallet til starten af 1900-tallet, var en norsk forfatter, der senere bosatte sig i Danmark. Hun blev kendt som en af de største naturalistiske forfattere, der satte fokus på den undertrykte kvinde i det patriarkalske samfund, hvor manden var det absolutte overhoved. Hun skrev ofte sine romaner ud fra egne oplevelser altså selvbiografiske. Blandt andet debuterede hun med romanen “Constance Ring”, der kan relateres til hendes første ulykkelige ægteskab. I “Professor Hieronimus” skrevet af Amalie Skram i , fortælles der om den undertrykkelse kvinderne på 6te afdeling udsættes for, af den magtliderlige professor, der fører sine egne autoritære behandlingsformer. Amalie Skram var altså med sine bøger med til at sætte fokus på de åbenlyse problemer i det samfund, hun levede i og skabe en debat om kvindernes stilling.1 Amalie Skram......

Words: 3863 - Pages: 16

Free Essay

Epo, a Danish Assignment

...Epo opgave a) En mulig baserækkefølge kunne være: Alanin-Prolin-Prolin-Arginin- Leucin- Isoleucin-Cystein-Asparagin-Serin-Arginin GCU-CCU-CCA-CGU-CUU-AUU-UGU-AAU-AGU-AGG b) Erythropoietin produceres naturligt i nyren. Erythroproietin er et glycoprotein hormon, som stimulere knogle marven til producere flere røde blodlegemer. De røde blodlegemer er nødvendige for at tranportere ilt ud til musklerne. c) Når nyren registrerer et lavt indhold af ilt i blodet, producere den flere Erythropoietin hormoner, som så sørger for at der bliver produceret flere røde blodlegemer. Hvis nyren registrere høj koncentration af ilt i blodet, nedsætter den derimod produktionen af erythropoietin. d) For at teste misbrug af EPO blandt sportsudøvere, taler man om hæmokritværdien. Hæmokritværdien angiver hvor mange røde blodlegemer der er i blodet. For mænd ligger hæmokritværdien omkring 40% normalt. UCI har tilladt hæmokritværdier op til 50%. Man kan også fastslå om Epo’en indeholder et bestemt sukkermolekyle som kun fremgår af den naturlige EPO, der er dog en gruppe mennesker hvis naturlige EPO ikke indeholder dette. Så det skal tjekkes først, for derefter er metoden 100% sikker. e) Som vi kan se ud fra undersøgelsen, har de 8 personer der har været på EPO , en meget større præstations evne. De har for det første en meget forhøjet hæmatokritværdi, i forhold til kontrolgruppen, hvilket gør at de kan få transporteret mere ilt til musklerne. f) I opgaven er der brugt både......

Words: 285 - Pages: 2

Premium Essay

Assignment

...of our product: Product name | | Price per pack (BDT) | Family pack (1litre) | | 70 | Premium (500ml) | | 40 | Popular (250ml) | | 22 | Competitive review: In this market there are several companies which are providing goods of the same category. The main competitors are Shezan, Danish, and ACME etc. The market share structure is as follows: A table on competitive review are given in the next page >>> Company name | | Description | Litre/ml | | Price | PRAN | | It is the market leader with 43% of market share. This company is in this market for several years. For this reason the brand name is well established and their distribution channel is relatively better than other allied industries. | 1 litre500ml250ml | | 704022 | ACME | | It is in the market not for that long but due to its marketing strategy and good backup it is in the 2nd position with 20% of the market share | 250ml | | 18 | SHEZAN | | It is in the 4th position having 13% of market share though it is in the market for a good numbers of years it’s weak marketing strategy is responsible. | 250ml | | 20 | DANISH | | It is having its 11% market share because of its weak distribution channel. | 200ml | | 18 | Channels and logistics review: Pran juice has already covered Dhaka by our strong distribution network. They have divided Dhaka into 30 operational zones and each zone has its separate distributor. At the super shops which......

Words: 3512 - Pages: 15

Premium Essay

Danish Drinking Culture

...Generation Fucked Up – Danish Drinking Culture. Alcohol consumption is a large part of many cultures, from celebrations at coming-of-age ceremonies to wishing good health on one’s friends. Denmark is a country which does not sway from this notion in the slightest. Denmark, a part of the notoriously-drunk Scandinavian countries, is facing a crisis: Generation Fucked Up. Generation Fucked Up refers to the Danish adolescents, who, heavy with a culture of binge drinking, are spiralling out of control. Who is responsible? Why is it so? And what can we do to stop it. Binge drinking is a concept that is concerning parents in not only Scandinavia, but worldwide. Binge drinking is when people, often young people, go out and consume alcohol at alarmingly high levels, often enough to be hospitalised. This is most prevalent in teenagers. In most parts of the world, it is forbidden to consume alcohol at all until ages 18-21. But in Scandinavian countries, this is not the case. The students of the Norwegian schools are given venues within their institution to consume alcohol. The Swedish teens are sufferers of the Swedish ‘4-day-hangover’ after every weekend and public holiday. And Denmark tops them off with not only the most lax access to alcohol for teenagers, but the highest alcohol consumption, for teenagers, in the world. According to the World Health Organization, the Danish teens are drinking 11.3L of pure alcohol every year. The Danish adults, however, are not as severe.......

Words: 1153 - Pages: 5

Free Essay

Management Danish Style

...Management – Danish Style 1. What is the comparison between Simple Simon and Danish businessmen? (90) Even though you are rich, you don’t have to be happier than if you are pore. 2. Explain the expression: “The Danish management pyramid has a low elevation”. (86) There is not a big difference from bottom to the top 3. What is the attitude of Danish employees towards their bosses? (104) The boss don’t necessarily need to be smarter than the staff 4. Why is it typically Danish to make fools of the two brothers of Simple Simon, and why is this a problem? (122) Because the brothers had prepared it all and Danish people do normally improvise. 5. How does the author define “the culture of the salesman?” (177) Flexibility us encouraged and Danish people compared to others are unusual homogeneous, educationally and culturally 6. Why is there a lack of “true industrial professionalism” in Denmark? (201) While agriculture has in an international context a long and distinguished tradition for change and adaptation, it is anchored very much in local society and carried out by self-organization, not by a strong management 7. How do Danish motivational factors differ from those of other countries? (212) It is typically Danish to have a relaxed attitude to reward. 8. What does it take to be “truly international” (262) To be sufficiently confident in one’s own background and culture to be open towards what others may have to offer and to adopt what is......

Words: 275 - Pages: 2

Premium Essay

Surveillance - Danish

...PREPARATION: 60 MINUTES EXAMINATION: 30 MINUTES The UK/Culture Text: Warning over “Surveillance State” From: http://news.bbc.co.uk/2/hi/7872425.stm, 6 February 2009 Assignment: 1. Make a brief introduction to the text. Surveillance is an ever-increasing technology, which threatens our personal privacy. In the rapid evolution of surveillance technology, we risk that the government receives and stores more information about us, than we want to share. Surveillance have made it easier to tackle crimes before, they are being executed, but we need to make sure that this power, in the form of knowledge, is not misused. 2. Sum up the main points * A warning against overuse of surveillance. * A threat to society, in a case of a misuse of power * A threat to personal freedom, and thereby democracy 3. With starting point in the following quotation, discuss the importance of the above mentioned issues: "The key is to strike the right balance between privacy, protection and sharing of personal data," a Home Office spokesman said.” (page 3) Maintaining the right balance between privacy, protection and sharing of personal data is very important. We need to make sure that every person in our country, or world, feels safe, and liberated to do and think what they please, as long as that person sticks to the laws of this country. Do we need to make sure that everyone obeys the laws of their country? Yes. But I don’t think it should be in a......

Words: 1532 - Pages: 7

Free Essay

Danish

...SAMFUNDSFAG B EU´s institutioner og beslutningsproces Spørgsmål til: • B-bogen, side 49 – 59 • http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2009/11/04/114744.htm (12.40 min) Nedenstående opgave bedes løst i grupper á 3-4 personer( 6 lektioner). Opgaven skal have et omfang af cirka 3 sider og oploades efterfølgende i Fronter => Mappen EU opgave 1) Forklar, med udgangspunkt i lektien, EU´s beslutningsprocedure. Kom i denne sammenhæng ind på institutionernes roller: - Det Europæiske Råd - Ministerrådet - Europa-parlamentet - Kommissionen - EF-Domstolen 2) Foretag en sammenligning mellem EU´s beslutningssystem og Danmarks. - Diskuter hvilket system der er mest demokratisk. 3) Tirsdag den 1. december 2009 trådte Lissabontraktaten i kraft. Lissabontraktaten var flere år undervejs og løb ind i flere forhindringer – blandt andet fordi den blev nedstemt i Irland og der var også problemer i Polen og Tjekkiet. Alligevel blev traktaten til sidst ratificeret (godkendt) i alle EU-lande. - Undersøg baggrunden for Lisssabontraktaten. - Redegør for elementerne i Lissabontraktaten. - Diskuter hvorvidt Lissabontraktaten er et fremskridt i forhold til tidligere traktater. 4) Klassen (2 lektioner): Gennemgang / debat i plenum. |[pic] |[pic] ......

Words: 1423 - Pages: 6

Free Essay

Danish

...Han sukker dybt og åbner hoveddøren, og ude foran døren står gæsterne. Heldigvis nåede han at blive færdig med at gøre klar inden gæsterne kom. Alle 14 gæster har et stort smil på læben og siger derefter hej og giver ham et kram. Hvor er din søde kæreste, vi har en lille gave med, siger gæsterne og går ind i stuen. Latter og snak fra gæsterne fylder hele huset. Panikken breder sig i ansigtet på ham, og han ryster en smule. Han siger, at de manglede en stol, så hun ville lige gå rundt i nabolaget for at høre, om der var nogen der havde en ledig stol. Der er gået en halv time, og hun er stadig ikke dukket op. Han rører rundt i gryden med den mørkerøde sovs, som hun havde forberedt. Jeg kan ikke det her, de bliver nødt til at gå, jeg kan ikke det her, mumler han for sig selv. Han begynder at græde, og prøver at holde sin hulken inde. I ren frustration, tænder han en cigaret og tager utallige sug. Et par hæle banker mod det kolde trægulv, og ind kommer en af gæsterne. Han tørrer hurtigt tårerne væk fra sine kinder og lader som ingenting. Står det til herude, og hvor bliver hun af, hun har været væk lige siden vi kom, spørger hun og læner sig op ad køkkenbordet. Han hælder sovsen op i en kande, og stiller den på køkkenbordet. Hun burde være her hurtigst muligt, måske er der ingen hjemme i nabolaget, mumler han og tager stegen ud af ovnen. Det oser inde i køkkenet. Der er tavshed i et minuts tid. Hun spørger ind til deres forhold, og om de stadig har det godt sammen. Frygten......

Words: 410 - Pages: 2

Premium Essay

Case Study on the Danish Wind Energy System

...The Technological Innovation System Case study on the Danish Wind Energy System Questions 1 and 2: The two most important scientific journals that publish theoretical work on Innovation Systems: The two most important scientific papers are research policy with 330 published articles about innovation systems and technological forecasting and social change with 364 published articles on innovation systems. These two journals have the most articles published on Innovation systems and the biggest journal impact factor. The 3 most cited papers that cite the paper by Malerba, and their main research question: First reference: Geels, F.W. , (2004) From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory, Research Policy, 33 (6-7), pp. 897-920. (Cited 380 times) Main research question: How can widening the unit of analysis from the sectoral system into an socio-technical system and conceptualize the dynamic interplay between actors, structures and institutions. Second reference: Tödtling, F., Trippl, M. (2005) One size fits all?: Towards a differentiated regional innovation policy approach, Research Policy, 34 (8), pp. 1203-1219. (Cited 294 times) Main research question: How can we construct an innovation policy for regions where innovation activities are strongly different between central, peripheral and old industrial areas Third reference: Bergek, A., Jacobsson, S...

Words: 2877 - Pages: 12

Premium Essay

Mr Danish

...blowing Whistle blowing is when someone sees that there are people who are doing thiongs that are wrong e.g. at NewVic. Staff or student can report things that are not right or illegal such as: * Someone’s health and safety is in danger * Criminal offence * Covering up wrongdoing * Damage to the enviornment Use of E-Mail at NewVic NewVic uses the E-Mail system as well as other colleges to send relevant information to their staff and students for e.g. Assignment, and etc… Also they can receive E-Mail from their students and staff, complaining or they need help with something or if they can’t attend their lesson, these are mostly related to staff not student as they don’t have the same type of priority as NewVic staff. Finally, students or staff such as teachers, security guard etc… they are not allowed to send E-Mail that do not relate to NewVic. Use of E-Mail at NewVic NewVic uses the E-Mail system as well as other colleges to send relevant information to their staff and students for e.g. Assignment, and etc… Also they can receive E-Mail from their students and staff, complaining or they need help with something or if they can’t attend their lesson, these are mostly related to staff not student as they don’t have the same type of priority as NewVic staff. Finally, students or staff such as teachers, security guard etc… they are not allowed to send E-Mail that do not relate to NewVic....

Words: 525 - Pages: 3

Premium Essay

Danish Kabiri

...Online Assignment Six Due: 5:30 pm on 04/28 Instruction: An Excel file including two spreadsheets is created for you to work on the assignment problems. Those two spreadsheets are named as Problem 1 and Problem2. You can use this template to complete online assignment six and use the submission link to submit the assignment by the due date. I also created a “node” and an “arc” in problem 1 spreadsheet. You can copy it to create all nodes and connections. The Excel assignment file should include your name. (e.g. John Smith HW 5) #1 Monohan Machinery specializes in developing weed-harvesting equipment that is used to clear small lakes of weeds. George Monohan, president of Monohan Machinery, is convinced that harvesting weeds is far better than using chemicals to kill weeds. Chemicals cause pollution, and the weeds seem to grow faster after chemicals have been used. George is contemplating the construction of a machine that would harvest weeds on narrow rivers and waterways. The activities that are necessary to build one of these experimental weed-harvesting machines are listed in the following table. Construct a network for these activities. ACTIVITIES IMMEDIATE PREDECESSORS A B C A D A E B F B G C, E H D, F #2 After consulting with Butch Radner, George Monohan was able to determine the activity times for constructing the weed-harvesting machine to be used on narrow rivers. George would like to determine ES, EF, LS, LF, and slack for each activity. The total project......

Words: 299 - Pages: 2

Premium Essay

Danish

...new systems. Review para6 These assignments have involved interaction with people at all levels of the value chain, and at organisational levels from the Chairman of a $ 200 million firm to a packing clerk earning $1 daily. They have given me the opportunity to interview a number of policy makers, industry analysts and economists in an effort to understand the functioning of, and important issues connected with, each of these industries. Review para7 All this has given me valuable insights into the environment in which companies operate - how they affect this environment and are affected by it. It has enabled me to observe some of the better and worse ways of running a business. Certain assignments have been thought provoking; my most recent assignment, on the redesigning of a company's structure and systems, helped me understand the necessity of good organisation structures, and appreciate the significance of systems that work well. A study on the export competitiveness of India's chemicals sector brought home to me the importance of technology in determining a company's or industry's competitiveness. An assignment involving the evaluation of an air freight subsidy scheme for exporters of fresh fruits raised fundamental questions in my mind about the efficacy of subsidies in improving the competitiveness of an industrial sector, and encouraged me to look at more lasting measures instead. Review para8 The time limitation on each assignment has taught me to plan well,......

Words: 1255 - Pages: 6

Free Essay

The Danish Model of Flexicurity

...1 (09h00-11h00) Assignment 3 : Article Summary The Danish Model of “Flexicurity”- A Paradise with some snakes Per Kongshoj Madsen (2002), University of Copenaghen A BRIEF SUMMARY This article shows the so-called “Danish job miracle”, or the drastic decline in unemployment that happened in Denmark in the last twenty years after a hectic period of reforms in the early 90s. During this period the Danish labor market has changed radically becoming more flexible and dynamic but always with much attention paid to social security. The Danish model is an “hybrid” because it comes from the Scandinavian one, the archetype, but with essential differences. The Danish system has, on the one hand, a level of flexibility very similar to liberal countries (e.g. Canada, USA, Ireland) but, on the other hand, resembles the Scandinavian countries through social security and active labor market policy. For these reasons, when we speak of Denmark is often used the term “Flexicurity” that characterizes this successful combination of flexibility related to dynamism and a solidaristic welfare system. The success of the Danish model has stimulated ideas on the actual presence of a new model of the employment system, explained in general through the so-called “Golden Triangle” of flexicurity. Generous Welfare System Active LMP Flexible Labor Market Analyzing the corners of the golden triangle and specially the relationships, we can really understand how the Danish labor market......

Words: 585 - Pages: 3