Free Essay

Catcat

In: Computers and Technology

Submitted By doraemon9994
Words 814
Pages 4
Trang 284

Sứ mệnh của Starbuck và sự chỉ đạo cốt lõi:
Starbucks được thành lập trở nên nhà cung cấp cà phê nguyên chất tốt nhất trên thế giới, theo hướng vừa duy trì các nguyên tắc cốt lõi ,vừa phát triển.
6 nguyên tắc chủ đạo dưới đây sẽ giúp chúng tôi đo lường về mức độ hợp lý của các quyết định: * Cung cấp môi trường làm việc hoàn hảo và cư xử với mọi người bằng sự tôn trọng, tự trọng. * Luôn đi theo hướng đa dạng hóa là 1 yếu tố trong cách mà chúng tôi kinh doanh. * Áp dụng những tiêu chuẩn cao nhất về hoàn hảo trong việc mua bán, nấu xử lý và phân phối cà phê. * Luôn nhiệt huyết phục vụ khách hàng mọi lúc. * Đóng góp tích cực vào cộng đồng cũng như môi trường. * Nhận ra rằng lợi nhuận là thiết yếu cho thành công trong tương lai.

Environmental Mission statement
(cái này nếu dịch ra tiếng việt thì k suông lắm nên mình để nguyên, hiểu cơ bản là sứ mạng trong môi trường kinh tế)

Chúng tôi hoàn thành sứ mạng này theo sự cam kết với các điều dưới đây: * Hiểu rõ được các vấn đề của môi trường và chia sẻ thông tin với các cộng sự của chúng ta. * Phát triển các hướng giải quyết mới và linh hoạt để tạo nên sự thay đổi. * Cố gắng mua, bán và sử dụng các sản phẩm tích cực với môi trường. * Xác định rằng trách nhiệm của ngân khố là yếu tố hàng đầu đối với môi trường tương lai của chúng ta. * Truyền đạt trách nhiệm môi trường như là 1 giá trị doanh nghiệp. * Đo lường và giám sát quá trình thực hiện cho mỗi dự án. * Khuyến khích tất cả cộng sự chia sẻ sứ mạng của chúng ta.

Thẻ hội viên, 1 chiếc thẻ có giá trị lưu trữ và khả năng nạp lại, chiếc thẻ này cho phép người tiêu dùng có thể trả trước khi mua bán các sản phẩm của Starbuck. Chiếc thẻ sau khi sử dụng có thể được nạp tiền lại tại các cửa hàng của Starbuck hoặc trên trang web Starbuck.com. Chiến dịch sử dụng thẻ này đã đạt được thành công vô cùng lớn khi có hơn 37 triệu chiếc thẻ được sử dụng và mang lại doanh số hơn 1 tỷ trong 3 năm đầu tiên. Chiến dịch thẻ rất thành công và lần đầu tiên được tung ra sử dụng tại Nhật Bản và Hy Lap. Chiếc thẻ đem lại sự tiện lợi cho khách hàng nhưng nó không cung cấp giảm giá cho việc thanh toán trả trước. Sự thật mà nói thì Starbucks không hề giảm giá bất kỳ sản phẩm nào của họ hoặc là cung cấp khuyến mãi hay các chương trình đặc biệt về giá.
Starbucks cũng có các hợp đồng cấp phép cho các sản phẩm của họ với 1 số lượng lớn các công ty khác. Ví dụ, Starbucks có hợp đồng cấp phép với Pepsi-Cola cho sản xuất và phân phối các sản phẩm đóng chai của Starbuck, và cũng có 1 hợp đồng tương tự với tập đoàn Kraft Food cho việc phân phối sản phẩm cà phê hạt và cà phê dạng bột, các sản phẩm trà đóng gói trong các tiệm tạp hóa và kho chứa của các cửa hàng hay câu lạc bộ. Starbucks cũng có 1 hợp đồng với tập đoàn kem Dreyer’s Grand về phát triển và phân phối dòng sản phẩm kem siêu cao cấp, và 1 hợp đồng với tập đoàn Jim Beam Brand để sản xuất và quản cáo cho sản phẩm rượu cao cấp của Starbucks. Đồng thời cũng là đồng mình với tập đoàn SYSCO để phân phối các sản phẩm trà và cà phê đến dịch vụ thức ăn cho các bộ phận chăm sóc sức khỏe, phân phối cà phê văn phòng, khách sạn, nhà hàng, sân bay và các nhà bán lẻ khác. Các sản phẩm của Starbucks được phục vụ bới gần 14000 các dịch vụ ăn uống trên toàn thế giới vào năm 2005.

Câu hỏi thảo luận:
Câu 1: sản phẩm của Starbucks là gì?
Câu 2: Những thay đổi gì trong tập đoàn đã giúp Starbucks thành công.
Câu 3: Các yếu tố chiến lược nào đã giúp Starbucks thành công trong việc phát triển thương hiệu và cổ phần.
Câu 4: Cơ hội và thách thức mà Starbucks phải đối mặt?
Câu 5: lợi ích từ chiến dịch thẻ cho Starbucks và cho khách hàng là gì?
Câu 6: Hãy đánh giá bảng sứ mệnh của Starbuck và các nguyên tắc chủ đạo của họ. Họ đã đưa ra những đề nghị gì cho công ty?…...

Similar Documents

Free Essay

Hacking the Art of Exploitation

...only -shells:[-]SHELL[,..] load users with this (these) shell(s) only -salts:[-]COUNT load salts with at least COUNT passwords only -format:NAME force ciphertext format NAME (DES/BSDI/MD5/BF/AFS/LM) -savemem:LEVEL enable memory saving, at LEVEL 1..3 reader@hacking:~/booksrc $ sudo tail -3 /etc/shadow matrix:$1$zCcRXVsm$GdpHxqC9epMrdQcayUx0//:13763:0:99999:7::: jose:$1$pRS4.I8m$Zy5of8AtD800SeMgm.2Yg.:13786:0:99999:7::: reader:U6aMy0wojraho:13764:0:99999:7::: reader@hacking:~/booksrc $ sudo john /etc/shadow Loaded 2 passwords with 2 different salts (FreeBSD MD5 [32/32]) guesses: 0 time: 0:00:00:01 0% (2) c/s: 5522 trying: koko guesses: 0 time: 0:00:00:03 6% (2) c/s: 5489 trying: exports guesses: 0 time: 0:00:00:05 10% (2) c/s: 5561 trying: catcat guesses: 0 time: 0:00:00:09 20% (2) c/s: 5514 trying: dilbert! guesses: 0 time: 0:00:00:10 22% (2) c/s: 5513 trying: redrum3 testing7 (jose) guesses: 1 time: 0:00:00:14 44% (2) c/s: 5539 trying: KnightKnight guesses: 1 time: 0:00:00:17 59% (2) c/s: 5572 trying: Gofish! Session aborted In this output, the account jose is shown to have the password of testing7. 0x763 Hash Lookup Table Another interesting idea for password cracking is using a giant hash lookup table. If all the hashes for all possible passwords were precomputed and stored in a searchable data structure somewhere, any password could be cracked in the time it takes to search. Assuming a binary search, this time would be about O(log2 N), where N is the number of......

Words: 139438 - Pages: 558