Free Essay

Case Study

In: Other Topics

Submitted By health361991
Words 847
Pages 4
VIỄN CẢNH VÀ SỨ MỆNH CÁ NHÂN
1.Giới thiệu bản thân:
Em tên là:Trần Hoàng Phương Thảo,sinh ngày:21/3/1990,nguyên quán:Vinh Giang-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế.
Đôi nét về gia đình em:Gia đình em gồm 5 thành viên,2 em của em hiện đang là học sinh cấp 2 và cấp 3,bố mẹ làm buôn bán nhỏ.Từ nhỏ chứng kiến cảnh bố mẹ phải chở từng két bia,nước ngọt tới khách hàng,phải khiên vác nặng như vậy dù trời nắng hay mưa để có tiền nuôi em và 2 đứa em ăn học em đã tự nhủ lớn lên phải bằng chính tay mình em nhất định đền đáp sự dưỡng dục của ba mẹ em và kiếm tiền nuôi 2 đứa em em học thành tài.
2.Viễn cảnh:
“Trở thành một người thành công về mọi mặt”.
Mỗi người khi sinh ra và trưởng thành ai cũng muốn đạt được thành công trong lĩnh vực nào đó.Riêng em không chỉ muốn thành công trong công việc để giúp đỡ gia đình và giúp đỡ chính bản thân mình mà còn hướng đến xã hội:thành công trong các mối quan hệ với gia đình,bạn bè,xóm giềng và những người quanh em….. * Giá trị cốt lõi:
-Thành công đến từ mọi nơi trong cuộc sống.
-Thành công trên sự tự lực và cố gắng của bản thân.
-Thành công không phải dựa trên sự xâm phạm lợi ích của người khác.
-Thành công mang lại niềm vui cho bản thân ,gia đình và những người thân của mình.
Không chỉ thành công khi có 1 việc làm ổn định,một mức lương mong đợi em muốn rằng sự thành công của em giúp cho bố mẹ và 2 em của em không có sự lo lắng trong kinh tế và vì thế cuộc sống của gia đình sẽ thoải mái hơn.Đồng thời em muốn mình thành công trong việc quản lý mối quan hệ với gia đình và mọi người,thành công trong cả tâm hồn đó là sự thân thiện,thoải mái và vui vẻ khi chính mình mang lại cho gia đình và người khác.Thành công không phải là có tiền mà còn là về tinh thần,chính vì vậy thành công xuất phát từ mọi nơi trong cuộc sống. * Mục đích cốt lõi:
Luôn mang lại lợi ích thỏa đáng, cho cá nhân và gia đình trên cơ sở tôn trọng quyền lợi con người.
Lợi ích không phải chỉ gắn với lợi nhuận trong lĩnh vực kinh tế mà còn là lợi ích về tinh thần.Phải thỏa mãn chính mình và gia đình thì mới có thể hướng ra xã hội được.Nhưng nhiều người từng nói nguồn lực thì có hạn mà nhu cầu con người thì vô hạn vậy thì như thế nào thì sẽ thỏa mãn nhu cầu bản thân?thỏa mãn nhu cầu ở đây là 1 cách thỏa đáng,1 cách thích hợp.Chứ không phải cứ ôm khư khư lợi ích của bản thân đặt trên tất cả,lúc nào mình cũng là trên hết,khi nào cũng vì mình.Đó không phải là thành công mà là ích kỷ.Mang lại lợi ích ở đây dựa trên cơ sở tộn trọng bản thân và mọi người,thỏa mãn bản thân,gia đình nhưng phải biết quan tâm đến người khác. * Hình dung tương lai:
Em muốn trở thành 1 CEO tài năng để thỏa mãn đam mê của bản thân,luôn đồng hành và chia sẻ mọi cảm xúc với gia đình,biết quan tâm,giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh em.
Mô tả sống động: Kiếm mức thu nhập trên 10 triệu đồng /tháng sau khi ra trường và mức thu nhập càng tăng.Cố gắng xây dựng 1 công ty riêng cho bản thân để có thể giúp đỡ cho gia đình và mọi người.mang lại lợi ích cho mọi người với khả năng có được của chính bản thân mình.
3.Sứ mệnh:
Trở thành một người thành đạt, được xã hội tôn trọng,mọi người tin tưởng, đem đến niềm vui,lòng bao dung, vị tha và sự tôn trọng đối với tất cả mọi người. * Hệ thống các giá trị:
-Sáng tạo,linh hoạt và năng động trong công việc.
- Xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt.
- Chú trọng hoàn thiện bản thân.
-Sống có trách nhiệm, hoài bão.
- Sống có ích cho xã hội, biết giúp đỡ người khác. * Mục tiêu phấn đấu:
-Sau khi ra trường kiếm tiền tự đi học thạc sĩ,nếu có điều kiện phấn đấu lấy bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh.
-Ra trường có bằng Toeic 700,trình độ giao tiếp tốt.
-Tiếp tục học lên IELTS.
-Cố gắng hoàn thiện bản thân:tiếp thu ý kiến bạn bè,không nóng nảy,nghĩ cẩn thận trước khi làm điều gì đó,giữ vững lập trường bản thân.…...

Similar Documents

Free Essay

Case Study Case Study Case Study

...This case study is an excellent example of how different types of parties can be brought together in a large scale transaction and how the original energy of those early meetings can be lost over time. I imagine that when Anthony Athanas was purchasing those old piers back in the 1960s many, if not all, of his colleagues, friends, and family members told him that he was off his rocker. I’m sure Athanas was looking at this land as his family’s ticket to financial prosperity and somewhat of a legacy that he could leave to his descendants for years and years to come. One of the items I wish the case would have divulged is the amount of money that Athanas had invested in the properties. For me this information would have given an insight to his net worth and how much he had riding on this investment. I assume it was substantial given his actions later in the process. Twenty years later Athanas’ dreams came true and all those naysayers were more than likely green with envy. The amount of pride Athanas’ had in his investment at that moment had to have been insurmountable. Being approached by a big time real estate development company and their extremely wealthy client, Hyatt Corporation, must have made Athanas feel larger than life and made him feel like something he isn’t, which is a developer himself. The case doesn’t give much insight into whether Athanas had any representation or anyone consulting him throughout the process. From the beginning, I saw this as matchup...

Words: 1190 - Pages: 5

Premium Essay

Case Study

...Yin (2005) suggested that researchers should decide whether to do single-case or multiple-case studies and chose to keep the case holistic or have embedded sub-cases. This two-by-two combination can produce four basic designs for case studies. When selecting a case for a case study, researchers often use information-oriented sampling , as opposed to random sampling [3]. This is because an average case is often not the richest in information. Extreme or atypical cases reveal more information because they activate more basic mechanisms and more actors in the situation studied. In addition, from both an understanding-oriented and an action-oriented perspective, it is often more important to clarify the deeper causes behind a given problem and its consequences than to describe the symptoms of the problem and how frequently they occur. Random samples emphasizing representativeness will seldom be able to produce this kind of insight; it is more appropriate to select some few cases chosen for their validity. But this isnt always the case. Three types of information-oriented cases may be distinguished: Extreme or deviant cases Critical cases Paradigmatic cases. [edit]Critical case A critical case can be defined as having strategic importance in relation to the general problem. For example, an occupational medicine clinic wanted to investigate whether people working with organic solvents suffered brain damage. Instead of choosing a representative sample among all those......

Words: 1244 - Pages: 5

Premium Essay

Case Study

...1. ------------------------------------------------- Determine the main objective of the case study. You may be writing a case study to fulfill an academic requirement or to help solve problems in real-life situations. An academic assignment typically will come with a specific objective and instructions, whereas a professional assignment might require you to define the objective. ------------------------------------------------- Ad 2. ------------------------------------------------- 2 ------------------------------------------------- Select the best approach. * Choose an analytical approach to increase awareness. In the preliminary stages of solving management problems, an analytical case study might best meet the goal of alerting upper management to core facts and issues. An analytical case study primarily focuses on what has occurred and why. * Select a problem-solving approach to pinpoint and solve major issues. If the goal is to make solution recommendations, write a problem-solving case study that clearly outlines problems and solutions. 1. ------------------------------------------------- 3 ------------------------------------------------- Conduct research for your case study. Examine the facts, dynamics, communications and all relevant aspects of the particular situation. Research might involve interviewing people in an organization, reviewing written documents or looking up relevant statistics. Method 2 of 5: Set the Scope for Readers ...

Words: 487 - Pages: 2

Premium Essay

Case Study

...Select a case study from the University of Phoenix Material: Young and Middle Adulthood Case Studies located on the student website. Write a 700- to 1,050-word paper describing the influence the experiences have made on the person’s development. Address the following in your paper: Discuss the family, social, and intimate relationships of the person in the case study. Identify any role changes that have occurred. Explain the immediate and future effect of healthy or unhealthy habits practiced by this person. Include at least two peer-reviewed resources. Format your paper consistent with APA guidelines. University of Phoenix Material Young and Middle Adulthood Case Studies Read the following case studies in order to complete the Week Three Individual Assignment. Case Study 1: Jackson Jackson is a 25-year old male who has recently been admitted to a substance abuse program in Chicago, Illinois. He has been arrested several times for possession of a controlled substance but has not served any time in jail. He grew up in a single-parent household with his mother, Tina. Tina, 45, is employed as a high school teacher; his biological father is not involved in his life. Tina’s boyfriend, Michael, often attempts to serve as a father figure to Jackson. Jackson went to college immediately after high school, focused on a degree in chemistry. In high school, he was a good student who earned A’s and B’s in most courses. After a car accident, a slight head......

Words: 414 - Pages: 2

Premium Essay

Case Study

...A Case Study by any Other Name Cathy Foster Liberty University   A Case Study by any other Name Researchers have different methods of observing their subjects. Among the most popular is the case study. Case studies are used a lot in psychology and one of the most famous psychologists that used case studies to detail the private lives of his patients was Sigmund Freud. What is a Case Study? “A case study is an observational method that provides a description of an individual” (Cozby & Bates, 2012). During a case study the individual is usually a person however that’s not always the situation. The case study can also be a setting, which can include a school, business, or neighborhood. A naturalistic observational study can sometimes be called a case study and these two studies can overlap (Cozby & Bates, 2012). Researchers report information from the individual or other situation, which is from a “real-life context and is in a truthful and unbiased manner” (Amerson, 2011). What are some Reasons for Using a Case Study Approach? There are different types of case studies. One reason to use a case study is when a researcher needs to explain the life of an individual. When an important historical figure’s life needs explaining this is called psychobiography (Cozby & Bates, 2012). The case study approach help answer the “how”, “what”, and “why” questions (Crowe, 2011). What are Some Advantages and Disadvantages to the Case Study Approach? Some......

Words: 548 - Pages: 3

Premium Essay

Case Study

...The Case Study Approach Linda P. Williams Liberty University Online Author Note Linda P. Williams, Department of Psychology, Liberty University Online Correspondence concerning this article should be addressed to Linda P. Williams, Department of Psychology, Liberty University Online, 1971 University Blvd, Lynchburg, VA 24515, E-mail: lwilliams91@liberty.edu The Case Study Approach Introduction At some point during the pursuit of a degree psychology, the time comes when a student must learn various research techniques. One of the many approaches is case study, which this paper will focus on. Areas of discussion include reasons for using a case study, advantages/disadvantages to the approach, and ways acquire information to perform a case study. The essence of a case study A case study is used to offer a mental accounting of a person, school, neighborhood, business, or group of individuals over the course of time, way of research. It is sometimes referred to as naturalistic observation, but does not always follow the same protocol. Mental accounting is done by means of observation of various behavior or mind sets operating in their natural environment. This is noteworthy, especially when participants have a distinct disorder worthy of being studied to further the cause of research and development. Depending on the purpose of the investigation, the case study may present the individual’s history, symptoms, characteristic behaviors, reactions to......

Words: 671 - Pages: 3

Premium Essay

Case Study

...Tanglewood Case Study 2 Ratings: (0)|Views: 6|Likes: 0 Published by Megan Purdy Tanglewood Case Study 2 See more Tanglewood Case Study 2 Page 1 Tanglewood Case Study 2Megan PurdyHRM 594Keller Graduate School of Managementr! CardenMay 2"# 2$%4 Tanglewood Case Study 2 Page 2 Recru&tment Gu&dePos&t&on' Store Associate Re(orts To' Shift Leader and Department Manager )ual&f&cat&ons' Prefer to have some ac!ground in customer service or retail" no specific list of minimal educational ac!ground re#uired Rele*ant +a,or Mar-et' Pacific $orthwest% ®on and 'ashington T&mel&ne' This is a continuous recruiting effort with no set timeline% however the ideal process from initial contact with the applicant to the final hiring decision would ideally e within a month(s time) .ct&*&t&es to underta-e to source well /ual&f&ed cand&dates' *se of media" such as regional newspaper advertisements" online +o postings on oth pulic wesites as well as the company wesite" !ios!s in the stores" +o services groups and staffing agencies" Staff Mem,ers 0n*ol*ed' ,- -ecruiting Manager" Assistant Store Manager" Department Manager 1udget' .etween /1000 and /000 Tanglewood Case Study 2 Page  n loo!ing to the est targets or applicants for the position of store associate" it would e ideal to recruit individuals with some prior ac!ground" !nowledge or e3perience in the customer service or retail fields) &ne of the ig complaints from our......

Words: 550 - Pages: 3

Free Essay

Case Study

...Case Study Guidelines A case study gives you the opportunity to review Modern Management concepts and apply them to a specific scenario. The analysis should be in summary form and in proper APA format. • With a minimum of 3 full pages and at least 3 academic sources, prepare a summary analysis of the assigned case study. • The first paragraph should identify and summarize the key point(s) or problem(s) presented in the case. • Then type and answer each question posed at the end of the case. • Describe specific principles from the chapter that can be applied to the case study. • Try to relate a personal experience that is pertinent to the case study issues. • You must use at least two additional resources (your text and two others for a total of three) to support your thoughts. Be sure to properly cite your references. • All papers must be submitted as a document through the Assignment Dropbox. Assignments must be prepared in .doc, .docx, or .rtf format. APA Guidelines For the purpose of written case study assignments – all papers must be in proper APA format which includes at least the following: • A properly formatted header on the upper right corner that includes your name and page number. • All papers must be double-spaced, with a Times New Roman, Courier New, or Arial size 12 font. • All paragraphs must be indented 5 spaces. • References must be properly formatted, double-spaced, with the first line of the entry left justified, and following lines of the......

Words: 886 - Pages: 4

Free Essay

Case Study

...Case Study The case study of a 6 year old boy, who brought a gun to school and shot a first grade classmate, then was later found hiding in a corner, has brought multiple psychological issues to the forefront. According to the law a child under the age of 7 is not criminally responsible. The prefrontal cortex of the brain is the area where high-order cognition, planning, goal-directed behavior, impulse control and attention are centered. This portion of the brain is not considered mature until much later in life. The Limbic system of the brain controls and regulates emotion and contains three parts: the amygdala, the hippocampus, and the hypothalamus. According to researchers, the amygdala is the portion of the limbic system that registers emotions, especially fear (LoBiondo-Wood & Haber, 2010, p. 214). According to this fact, high levels of fear and stress negatively affect other areas of the limbic system including the hypothalamus, which is responsible for activating hormones that produce responses from other brain and body parts as well. An overproduction of hormones can cause permanent damage to learning and memory. Perseveration is a tendency to stick to one-thought or action. This, along with impulsiveness is believed to occur in children with still immature prefrontal cortex as well. This is evidenced by temper tantrums, and immature emotional responses to name a few. From a cognitive developmental standpoint, according to Jean Piaget, a 6 year-old is on the...

Words: 632 - Pages: 3

Premium Essay

Case Study

...for the achievement of sustained competitive advantage. Your discussion is to be based on three suitable published case studies. This means case studies published in the academic literature – for example, the series of case studies in the textbook or in equivalent textbooks. You may not use Yahoo! as one of the case studies and short articles in newspapers, magazines, website opinion pages and the like are definitely not acceptable, although such materials may be used to supplement the published case study and your analysis. All sources must be properly referenced. If in any doubt about the suitability of a case study, seek an early ruling from your tutor. This is a substantial piece of scholarly work and will require extensive engagement with both unit theory and at least three detailed case studies. Process: 1. Choose your three cases. They all need to be published cases in academic sources (e.g. textbooks, journal articles). It is obviously important that each case represents an instance of a company achieving sustained competitive advantage (check your materials to be clear about what that means). 2. Analyse and locate evidence. Begin to analyse each case in terms of the two questions – particularly question one. It is vital that you respond to both questions, but the evidence for sustained competitive advantage is more likely to be in the case material itself. It is in this part of the process that you might bring in supplemental material from company......

Words: 1725 - Pages: 7

Premium Essay

Case Study

...Running Head: Case Study 1 Case Study #1 Clinical Psychology: Severe Depression Princess Coles ABS 200 Introductions to Applied Behavioral Sciences Instructor Weniger 08/4/2015 Severe depression is one of the many mental illnesses that affect one out of ten Americans. Severe depression involves, extreme or constant feeling of sadness, loss of interest in activities and even relationships. Those suffering from depression might even struggle with the feeling of worthlessness and repeated thoughts of suicide. Therefore the effects are not only psychological but physical as well. According to Kessler author of Twelve-month and lifetime prevalence and lifetime morbid risk of anxiety and mood disorders in the United States International Journal Of Methods In Psychiatric Research, (3), 169. About 17% of people are likely to experience some kind of depression at some point in their lives. I have chosen this topic of interest because it is important to help those suffering from depression understand that there is help and that with treatment they can lead a more positive way of thinking. Some mental health problems are caused by dysfunctional ‘ways of thinking’-either about self or the world (e.g. in major depression) and many anxiety disorders are characterized by a bias towards processing threatening or anxiety relevant information. Cognitive behavioral therapy is generally perceived as an evidence based and cost effective form of treatment that can...

Words: 517 - Pages: 3

Free Essay

Case Study

...Case Study Complete Case History The patient in this case study reports being ‘sick with flu’ for 8 days. She has been vomiting, and cannot keep any liquids or food down. She also reports that she has been using antacids to help calm the nausea. After fainting at home, she was taken to the local hospital, severely dehydrated. Upon looking at her arterial blood gas result, it would appear that this patient would be suffering from metabolic alkalosis. This patient’s pH is greater than 7.45 (normal: 7.35-7.45) and her bicarbonate (HCO3) is greater than 26 (normal 22-26). Blood gases indicate that case study patient is suffering from hypochloremic metabolic alkalosis. Focused Assessment The case study patient reports being “sick with flu” for eight days. She reports vomiting several times a day and taking more the recommended dose of antacids. She reports that she fainted today at home and came to the hospital. The case study patient reports that this all started approximately eight days ago. The case study patient also reported taking excess amounts of antacids. Ingesting large amounts of this medication can cause metabolic alkalosis. When antacids are taken in large doses, the ions are unable to bind, and therefor the bicarbonate is reabsorbed and causes alkalosis (Lehne, 2013). Renal and Respiratory systems response Hypochloremic Metabolic alkalosis occurs when there is an acid loss due to prolonged vomiting which causes a decrease in the extracellular...

Words: 289 - Pages: 2

Free Essay

Case Studies

...Case studies Name: Tutor: Course: Institution: Date: Flying to the Auto Bailout on a Private Jet Basic problems In this case study, there is wastage of resources. The CEOs of the nation's three largest automobiles uses private jets to attend the corporate public relations congress. This is wastage of resources since they are using private jets to travel when their companies are struggling to stay afloat. Ignorance is another basic problem evident in this case study. These CEOs are very ignorant. They attend the corporate public relation congress in Washington unprepared and thus appear to know nothing about their problems. The three companies, GM, Ford and Chrysler, lack the concepts of public relations. The main issues American economy is melting down. Most of the workers are losing their jobs since the companies cannot handle many workers anymore. The companies have got inadequate cash. Bankruptcy is another main issue experienced in this case study. The General Motors Company and the Chrysler can no longer pay their debts. Key decisions * According to the case study, the leaders have to come up with a new public relations strategy. * The CEOs should correct any mistakes they have made before such as using private jets to travel. * Introduce innovation in products * The auto industry of the US should promote its products. * Ensure transparency in business operations. SWOT analysis Strengths * Availability of resources for the......

Words: 657 - Pages: 3

Premium Essay

Case Study

...[pic] OPERATIONS MANAGEMENT MGCR 472 CASE STUDY ASSIGNMENT Due on November 23 in class INSTRUCTIONS: 1. Make sure to write down the name, student # and section # for each student in the group on the cover page of the case study report. 2. This assignment counts for 14% of your final grade. 3. Late submissions and submissions by e-mail will not be accepted. 4. You have to work in this assignment in groups. The number of students that can be in a group is 5. Group members can be from different sections taught by other OM professors. Each group should submit only one case study report. Reports can be submitted to any instructor. 5. Good luck! CASE STUDY REPORT In the Delays at Logan Airport case, there are different proposals for reducing congestion. One of the methods proposed to tackle the impact of delays was peak-period pricing, PPP. The other one was to build a new runway. In this case study, your objective is to evaluate these alternatives using waiting line models and to provide a recommendation to FAA to solve the delay problem at Logan Airport. Make sure you demonstrate that you have thought through your recommendations and the effects on other related activities. Also demonstrate that you understand the concepts and tools from the class that apply. Prepare an action-oriented advisory report, which presents concisely your analysis and recommendations for solution of the primary management problems. In order to assist you in......

Words: 1960 - Pages: 8

Premium Essay

Case Study

...ASSIGNMENT GUIDANCE – NRSG258 ASSESSMENT 1: CASE STUDY Dear students here are some guidelines to assist you in writing Assessment 1: Case Study. If, after reading through these, you still have questions please post on the relevant forum. If you are still unsure then please contact your campus specific lecturer to arrange to discuss your assignment. We ask that you bring these guidelines to any meeting and highlight the areas about which you are still unsure. In this case study you do not need an introduction or conclusion for this case study of 1500 WORDS ± 10% due by midnight 8th April Turnitin. Just answer the questions. Turnitin is located in your campus specific block. Although we suggest you do your background reading in the current textbooks for basic information, the case study also requires you to find current literature/research/articles to support your discussion throughout the case study. Do NOT use Better Health Channel, WedMed, dictionaries, encyclopaedias etc. These are NOT suitable academic sources. If you use these you will not meet the criteria for this question and you will lose marks. You must follow the APA referencing format as directed by ACU in your case study and in your reference list. The Library website has examples of how to do this referencing and you can find the correct format at the end of your lectures and tutorials as well as in the free Student Study Guide. This essay should have approximately 10 relevant sources.......

Words: 1111 - Pages: 5