Free Essay

Caca Cola India

In: Business and Management

Submitted By paperplane
Words 1413
Pages 6
Giới thiệu

Coca-Cola đã được tạo ra vào năm 1886 bởi John Pemberton, một dược sĩ ở Atlanta, Georgia, những người bán xi-rô pha với nước đài phun nước như một loại thuốc cho rối loạn tâm thần và thể chất. Công thức chuyển tay ba lần trước khi AsaD.Candler thêm cacbonat và đến năm 2003, Coca-Cola là nhà sản xuất lớn nhất thế giới, tiếp thị, và phân phối nước giải khát không cồn tập trung và xi-rô, với hơn 400 thương hiệu nước giải khát được công nhận rộng rãi trong danh mục đầu tư của mình.

Với các bong bóng tạo sự khác biệt, Coca-Cola đã được đăng ký thương hiệu vào năm 1887 và năm 1895, đã được bán tại tất cả các bang và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ. Hoạt động địa phương trong hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới, nhà máy đóng chai quốc tế đầu tiên than cốc ở Canada và Panama.

Coca-Cola là thương hiệu nước giải khát hàng đầu tại Ấn Độ cho đến năm 1977 khi nó để lại chứ không phải tiết lộ công thức cho chính phủ và giảm cổ phần của mình theo yêu cầu của các nước ngoài Luật Quy chế giao dịch (FERA) mà govemed hoạt động của các công ty nước ngoài ở Ấn Độ.

Mỹ là một quốc gia phát triển đầy đủ với nền văn hóa chủ yếu là phương Tây. Quốc gia này cũng được coi là một nồi nóng chảy do di dân ồ ạt từ nhiều quốc gia khác nhau trong suốt lịch sử của nó. Sự đa dạng văn hóa không phải là quá lớn như ở Ấn Độ.

Ấn Độ là một quốc gia lớn đang phát triển và kém với các giống khác nhau trong đặc điểm địa lý, tài nguyên, điều kiện khí hậu và nền văn minh cổ đại trong đó có bốn tôn giáo chính: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Jaina giáo và đạo Sikh. Có sự đa dạng văn hóa lớn trong cả nước. Miền Nam, Bắc, Đông Bắc và từng có nền văn hóa riêng biệt của riêng và hầu hết các tiểu bang có khu vực văn hóa riêng của mình niche.In Ấn Độ nông thôn, có một tình trạng khan hiếm cao của nước uống. Nếu những người Ấn Độ nghèo không thể uống đủ nước, uống Coke không có ý nghĩa đối với họ. Thói quen tiêu dùng nông thôn và khả năng mua cũng khác nhau từ những người thành thị. Người Ấn Độ, nông thôn nghèo nhất, Coke là một sự xa xỉ và chỉ có thể đủ khả năng để mua một chai một lần year.Indians liên quan đến giá trị tuyệt vời để tin tưởng và chất lượng. Cho dân số đô thị, người tiêu dùng nhạy cảm về giá muốn điều chất lượng với giá rẻ và không chấp nhận bất kỳ chất lượng giá thương mại-off.
Tuy nhiên, khi một cuộc khủng hoảng lớn như một trong đó nhấn Coca-Cola ở Ấn Độ vào năm 2006 có một công ty bất ngờ, không có vấn đề lớn như thế nào, không có đội ngũ quản lý khủng hoảng có thể được chuẩn bị cho một vấn đề của cường độ này.

2. Những khía cạnh của văn hóa Mỹ và Ấn Độ có thể là một nguyên nhân của Coke khó khăn ở Ấn Độ?

Đã có bốn khía cạnh có thể gây ra những khó khăn của Coke của sự khác biệt văn hóa ở Ấn Độ. Thứ nhất, đã có một số truyền đạt sai thông trong ngôn ngữ nói và viết trong thời gian liên lạc với chính phủ Ấn Độ. Điều tiếp theo là Ấn Độ có rất nhiều vấn đề pháp lý và chính trị nội bộ và pháp luật ở Mỹ nhiều hơn lành mạnh hơn ở Ấn Độ. Điều này có thể là vấn đề lý do gây cho các hoạt động Coke ở Ấn Độ. Thứ ba, nền văn hóa châu Á là bảo thủ hơn, nơi Ấn Độ là có liên quan, Mỹ quan tâm nhiều hơn về trao quyền cho các vấn đề. Mỗi quốc gia đã tạo nên nền văn hóa khác nhau, tập hợp các dịch vụ và nâng cao vị thế, giá trị, triết học và nền. Ấn Độ là một quốc gia đang phát triển những gì vẫn còn phấn đấu trong nghèo đói có nhiều truyền thống trong suy nghĩ của họ so với Mỹ vì vậy đây có thể là một trong những khía cạnh dẫn đến những khó khăn của sự tồn tại của Coca-Cola ở Ấn Độ. Cuối cùng, cả hai quốc gia đều có cách làm việc khác. Một số nhà đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện không mang về các quy tắc và quy định của họ sang Ấn Độ. Họ nên xem xét thực tế rằng mọi nền văn hóa khác nhau và họ cần thực hành của họ.
Nếu một cách tiếp cận thực tế đã được sử dụng của Mỹ, người tiêu dùng ở Ấn Độ sẽ phản ứng lại nó xem xét những hoạt động này là sai và không phù hợp. Điều này cũng có thể là lý do cho sự can thiệp của Ấn Độ trong việc ngăn chặn hoạt động của Coca-Cola do các cáo buộc dân làng của tình trạng thiếu nước và ô nhiễm gây ra bởi Coca-Cola.

3. Làm thế nào có thể Coca-Cola đã phản ứng khác nhau khi tình trạng này xảy ra đầu tiên, đặc biệt là về phản ứng với những nhận thức tiêu cực của người Ấn Độ của Coca-Cola và công ty đa quốc khác?

Thứ nhất, nó nên xin lỗi vì sự phá hoại tài nguyên nước ở Ấn Độ, và sau đó làm một số đền bù cho dân làng Plachimada, như tiền hoặc nước suối, hoặc chiến lược tiếp thị khác trong khu vực đó. Tìm cách để giải quyết vấn đề bởi vì nó vẫn cần phải trồng ở đó. Đảm bảo cung cấp cho công chúng thông qua để đảm bảo không phá hủy môi trường nữa. Nó là rất quan trọng để công ty đa quốc để xây dựng danh tiếng và sự trung thành của người tiêu dùng trên thị trường quốc tế.

4. Nếu Coca-Cola muốn có được nhiều hơn của thị trường nước giải khát của Ấn Độ, những thay đổi hiện nó cần phải làm?

Thứ nhất, nó sẽ thay đổi phong cách của mình quảng cáo để phù hợp với hương vị của người dân Ấn Độ và văn hóa Ấn Độ. Gói có thể thêm một số yếu tố văn hóa Ấn Độ cho thấy công ty Coca-Cola quan tâm nhiều hơn trên thị trường Ấn Độ. Chịu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hơn như PepsiCo đã làm. Một số nỗ lực trách nhiệm xã hội của công ty Pepsi đã tham gia đào giếng làng, bắt đầu những nỗ lực để giảm chất thải tại các cơ sở nước Ấn Độ của nó bởi vì Ấn Độ là một quốc gia, mà thiếu tài nguyên nước.

5. Làm thế nào các công ty như Coca-Cola và PepsiCo có thể thể hiện cam kết của họ để làm việc với các nền văn hóa khác nhau và tôn trọng môi trường văn hóa và tự nhiên của các xã hội?

6. Kết luận
Vụ bê bối ở Ấn Độ có thể đi ngược lại chính sách môi trường mà công ty đã đặt ra trước đó. Điều này không chỉ gây khó khăn cho sản xuất và phát triển ở nước sở tại mà còn làm giảm uy tín và giá trị của thương hiệu Coca-Cola. Thông qua tất cả những vấn đề này, các công ty sản xuất nước giải khát lớn nhất thế giới cần phải cẩn thận hơn và có biện pháp hiệu quả hơn trong việc sử dụng tài nguyên môi trường ở nước sở tại, một vấn đề mà hầu hết các tập đoàn đa quốc gia đang nhắm mục tiêu nếu đi để chống lại lợi ích của người tiêu dùng và đất nước của họ có nghĩa là công ty đang tự giết mình.…...

Similar Documents

Premium Essay

Coca-Cola India

...Jeremy King CC: Christopher Cowan DATE: 08/07/03 SUBJECT: Coca-Cola India On August 5th, 2003 the Center for Science and Environment (CSE) issued a press release titled “Hard Truths about Soft Drinks”. Tests conducted by CSE at the Pollution Monitoring Laboratory (PML) found concerning amounts of pesticide residue in all twelve major brands of cold beverages sold in and around Delhi. Behind Tokyo, Delhi is the second largest agglomeration in the world with 23 million inhabitants2. Immediate reaction to CSE’s report on soft drinks ranged from the Indian government banning Coke (and Pepsi) products in Parliament cafeterias to widespread mistrust of the Coca-Cola India brand. Within weeks sales dropped by 30-40% and within months Coke’s stock dipped 10 percent on the NYSE1. While CSE’s report has resulted in declining sales, employee morale issues and a negative public brand perception more importantly the insecticides CSE identified are known to cause cancer, birth defects and inflict severe damage to the nervous, immune and reproductive systems. These possible health risks linked to product consumption is the single most significant ethical issue facing Coca-Cola India today. As you requested, I present the following three strategies to assist in the successful rebuilding of the Coca-Cola India brand. The objectives of each strategy are clear; sway public opinion to identify with Coca-Cola India’s dedication to offering the highest standards of......

Words: 967 - Pages: 4

Free Essay

Cola in India

...TOT CEEA CE VETI CITI MAI JOS ESTE INTR-UN FEL SAU ALTUL VALABIL SI PENTRU PEPSI SI ALTE FIRME... SUA a ameninţat India, după ce aceasta a interzis comercializarea Coca Cola şi Pepsi Cola  În august 2006, statul Kerala din sudul Indiei a interzis producţia şi comercializarea de Coca Cola şi Pepsi Cola pe teritoriul lui. Această decizie a fost luată în urma unor analize de laborator, care demonstrau că băuturile în cauză conţin cantităţi mari de pesticide şi reprezintă un pericol, atât pentru sănătatea celor care le consumă, cât şi pentru mediu.  Cinci alte provincii indiene au interzis apoi producţia de Coca Cola şi Pepsi Cola şi comercializarea lor mai ales în şcoli, spitale şi universităţi. Aceste măsuri au pus în serioasă dificultate cele două companii, care deţin 80% din piaţa indiană a băuturilor răcoritoare, pierderile fiind estimate la miliarde de dolari. Totodată ele reprezintă o serioasă lovitură de imagine la adresa Coca Cola şi Pepsi Cola.  Cele două corporaţii americane se află pentru a două oară în această situaţie. Guvernul indian interzisese cele două produse şi în 1977, după ce le solicitase companiilor să spună care sunt ingredientele utilizate în fabricare, pentru a dovedi că acestea nu sunt nocive. Companiile au refuzat să facă acest lucru, pe motiv că reţetele sunt secrete.  Analizele de laborator au fost realizate de o asociaţie independentă, Centrul pentru ştiinţă şi mediu (CSE) şi confirmă rezultatele unui raport al autorităţilor sanitar......

Words: 2379 - Pages: 10

Free Essay

Coke Cola in India

...(1)Indian government traditionally undervalue the business activities. Politics and leisure are gained more value than work. While in U.S., American dream emphasis on working hard for personal value, business and politics gain the same social respect. (2)India has many political and legal issues with foreign investors. Indian law to some extent is ambiguous when handling the lawsuits with foreign investors,which may have been the reason causing problems for Coke’s operations in India。 (3) Both countries may have different ways of doing businesses. Foreign investors should consider the fact that every culture is different and they need their own practices (polycentric), if Coke still thinks its American style of business operation is better and practices it in India(ethnocentric), the consumers in India will regard those practices as wrong and inappropriate. This could also have been the reason why India blame on the water contamination and shortage caused by Coke. As the Indian people interpret silence as guilt, thus the representatives of Coke should response quickly: firstly, to apologize for the destroying of water resources in India, and then do some compensation for the local people. secondly,find ways independently or Corporate with authoritative NGOS to solve the problem.It is very important for Coke to built good reputation and consumer loyalty in international market. thirdly, learn from what Pepsi does: doing CSR such as digging village wells, trying...

Words: 509 - Pages: 3

Free Essay

Caca Cola India

...Giới thiệu Coca-Cola đã được tạo ra vào năm 1886 bởi John Pemberton, một dược sĩ ở Atlanta, Georgia, những người bán xi-rô pha với nước đài phun nước như một loại thuốc cho rối loạn tâm thần và thể chất. Công thức chuyển tay ba lần trước khi AsaD.Candler thêm cacbonat và đến năm 2003, Coca-Cola là nhà sản xuất lớn nhất thế giới, tiếp thị, và phân phối nước giải khát không cồn tập trung và xi-rô, với hơn 400 thương hiệu nước giải khát được công nhận rộng rãi trong danh mục đầu tư của mình. Với các bong bóng tạo sự khác biệt, Coca-Cola đã được đăng ký thương hiệu vào năm 1887 và năm 1895, đã được bán tại tất cả các bang và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ. Hoạt động địa phương trong hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới, nhà máy đóng chai quốc tế đầu tiên than cốc ở Canada và Panama. Coca-Cola là thương hiệu nước giải khát hàng đầu tại Ấn Độ cho đến năm 1977 khi nó để lại chứ không phải tiết lộ công thức cho chính phủ và giảm cổ phần của mình theo yêu cầu của các nước ngoài Luật Quy chế giao dịch (FERA) mà govemed hoạt động của các công ty nước ngoài ở Ấn Độ. Mỹ là một quốc gia phát triển đầy đủ với nền văn hóa chủ yếu là phương Tây. Quốc gia này cũng được coi là một nồi nóng chảy do di dân ồ ạt từ nhiều quốc gia khác nhau trong suốt lịch sử của nó. Sự đa dạng văn hóa không phải là quá lớn như ở Ấn Độ. Ấn Độ là một quốc gia lớn đang phát triển và kém với các giống khác nhau trong đặc điểm địa lý, tài nguyên, điều kiện khí hậu và nền văn minh cổ đại trong đó có bốn tôn giáo......

Words: 1413 - Pages: 6

Premium Essay

Coca Cola Marketing Strategies for Hinterland Penetration in India

... Coca-Cola Marketing Study Exploring Opportunities In India Agenda • Introduction • Challenges Faced • Opportunities Explored • Planning & Strategy • Actual Implementation & Results • Current Scenario & Future Prospects Coca Cola – The Company Coca Cola Worldwide • It was founded by John Pemberton in 1886 • It is No 1 nonalcoholic beverage company with a market share of with a 52% • It is the largest brand in the world with a brand value of 67 billion dollars. • It has its footmark in more than 200 Countries. Mission • • • • To refresh the World. To inspire moments of Optimism To create Value and Make a Difference The Coca Cola promise simply says - The Coca Cola Company exists to benefit and refresh everyone who is touched by our business. Coca Cola in India • • • • • Entered the India market in early 1790’s. Closed down it operations in India in 1977. Came back to India in 1993. Has a market share of 51%. Created a direct employment of 25,000 people & indirect employment of 1,50,000 people. • Hindustan Coca Cola Beverages is a 100% owned bottler. Challenges Faced Re-entry in India • Late comeback of Coca Cola after PepsiCo had already arrived in Indian market • Pepsi’s head start as a disadvantage for Coca cola’s brand awareness • Acquisition of Parle • “Thumbs Up or Coke” decision • Competing with the help of Thumbs Up in the Cola war Beverages Market in India • No profitability after establishing presence against competition •......

Words: 688 - Pages: 3

Free Essay

Coca Cola Y Pepsi En India

...“Coca-Cola y Pepsi aprenden a compartir en India” Hechos más relevantes * La experiencia de ambas empresas en la India durante los años 90 y principios del nuevo milenio no fue muy feliz. Experimentaron problemas inesperados, aprendieron que “lo que funciona aquí” no siempre “funciona allá”. * En 1993, más del 45% del sector de los refrescos embotellados de India estaba formado por pequeños fabricantes. * Coca-Cola había estado presente en el mercado Indio desde 1958 hasta que se retiró en 1977, después de una disputa con el gobierno que obligaba a la compañía a ceder el 60% de la empresa a nacionales y revelar su fórmula secreta del jarabe de su refresco. Cuando Coca-Cola se fue, Parle se convirtió en la compañía líder del mercado. * En 1988 muchas empresas de la industria de refrescos cerraron, debido a que el gobierno hizo público una investigación donde revelaba que el BVO (un ingrediente utilizado en los refrescos) era cancerígeno. Lo anterior causó que sólo los más grandes pudieran adaptarse, innovar y seguir existiendo en el mercado Indio. * Existe otra categoría de refrescos con sabor a frutas y sin gas. Esta categoría se encuentra en crecimiento debido a los estilos de vida más saludables. * En 1991 India experimentó una crisis económica muy grave. La producción industrial cayó y la inflación aumentaba. Un nuevo gobierno entró en Julio de 1991 y aplicó medidas par estabilizar la economía. Para 1994, la economía de la India se encontraba......

Words: 3574 - Pages: 15

Premium Essay

Coca Cola in India

...Coca Cola in India: Managing Cultural Differences Written By Kristina DeLong Jones International University March 14th, 2014 Americans value time. This means they believe keeping appointments and deadlines are very important. EDiplomat (2014) says that people who miss deadlines in America are viewed as irresponsible and undependable. Indians have a more relaxed sense of time. Unfortunately that causes some American business people to look at them as lazy. According to Compare Business Products (2010) Indians are not particularly renowned for their punctuality; they are perceived as laid back people who only watch the clock when it’s close to quitting time. When it comes to Americans they seem to live by “if it wasn’t documented, it never happened.” That means they feel the need to document most things on paper. Americans also use a lot of emails and text. This is very different in India because they don’t keep proper records. They also don’t usually know how to use proper email etiquette. However, they are very good at picking up any new technique. Numerous American companies push for large corporate meetings. Americans express their feelings and opinions much more freely than Indians. Indians are not used to much public speaking, but that is done frequently in America. Indians usually are more apt to express opinions in smaller groups than in large ones like it is done in America. Coca Cola should be concerned when doing business in India because they have......

Words: 668 - Pages: 3

Premium Essay

Coca Cola in India

...Coca-Cola in India 1. We can count many aspects of U.S. culture and Indian culture which can cause difficulties in Coca- Cola India. The first big problem is the problem of communication between India and the United States , the language . They have difficulty understanding some points, which distorts communication. The United States and India have different expressions which causes misunderstandings of language. Another problem concerns the laws of the United States and India. Both countries do not have exactly the same laws in this area , which can cause disputes and difficulties . Values, philosophy, way of working, way of thinking, doing business are not at all the same in both countries . 2. Coca-Cola can say that they undertake to check their water they use to make the Coca immediately. They undertake to ensure that there are no pesticides and the water is safe. Coca has established a system of rainwater, there will be no more problems with pesticides because it will only rain water. All other companies could undergo the same checks. 3. Coca-Cola should change its advertising in India and adapt to local tastes. Culture and Indian flavors are different, Coca-Cola has to make changes at this level. Pepsi, Coca direct competitor to successfully entered the local market by adapting and practicing a lot of action of social responsibility (construction of wells to reduce water wastage ...). Coca should also do. 4. Big companies like coca-cola......

Words: 294 - Pages: 2

Premium Essay

Coca-Cola India Case for Mob

...Coca-Cola India On August 20, 2003 Sanjiv Gupta, President and CEO of Coca-Cola India, sat in his office contemplating the events of the last two weeks and debating his next move. Sales had dropped by 30-40%1 in only two weeks. On August 5th, The Center for Science and Environment (CSE), an activist group in India focused on environmental sustainability issues (specifically the effects of industrialization and economic growth) issued a press release stating: "12 major cold drink brands sold in and around Delhi contain a deadly cocktail of pesticide residues" (See Exhibit 1). According to tests conducted by the Pollution Monitoring Laboratory (PML) of the CSE from April to August, three samples of twelve PepsiCo and Coca-Cola brands from across the city were found to contain pesticide residues surpassing global standards by 30-36 times including lindane, DDT, malathion and chlorpyrifos (See Exhibit 2). These four pesticides were known to cause cancer, damage to the nervous and reproductive systems, birth defects, and severe disruption of the immune system. After this incidence the brand image of Coca Cola was tarnished and people started avoiding coca cola consumption. Since 2003 following the various allegations and issues such as presence of pesticide residues in its beverages and water resource contamination issues that the soft drink giant faced in India, their community-focused initiatives were further accelerated. To address these issues and to rebuild its......

Words: 379 - Pages: 2

Free Essay

Karma Cola - Coke in India

...WORKING PAPER No.186 KARMA COLA - COKE IN INDIA By Y.L.R. Moorthi Kevin Lane Keller April 2002 Please address all correspondence to: Y.L.R. Moorthi (Assoc. Prof. (Marketing) Visiting Professor (Tuck School) Indian Institute of Management Bangalore - 560076, India Email: YLR.Moorthi@.Dartmouth.edu (tUl June 1,2002) or ylrm@iimb.ernet.in Kevin Lane Keller E.B. Osborn Professor of Marketing Amos Tuck School of Business Dartmouth College 100 Tuck Hall Hanover, NH 03755-9011 Ph: 603-646-0393 (o) 603-646-1308 (f) Email: KARMA COLA - COKE IN INDIA ABSTRACT This article is an application of the customer-based brand equity (CBBE) model (Keller, 2001) to Coke in the United States and India, It shows that Coke, the brand, is interpreted differently in US and India. In US, Coke's awareness stretches beyond its immediate consumers. It is usedfunctionally as a substitute for water. Its home consumption is high. It is seen as a brand with heritage ami many customers and non-customers relate to it Hence there is greater bonding between the brand and the customer. In India, by contrast Coke's knowledge and appeal is limited to the urban elite and youth. It is consumed more for aspirational than functional reasons. Home consumption is not as high as it is in the United States, It is a brand to which a limited number of people relate. Loyalty is more to the cola flavor them Coke. In short, Coke is viewed very differently in India as compared to tin United States. This paper......

Words: 986 - Pages: 4

Free Essay

Coca Cola in India

...COCA-COLE IN INDIA SOCIO-CULTURAL FACTORS ANALYSIS Social and cultural environment refers to a social form has been formed under the values, religious beliefs, customs, ethics, and so combined. Any business in a certain social and cultural environment, where corporate marketing activities will be subject to environmental impact and socio-cultural constraint. This knowledge forms values, creates attitudes and influence behavior (Guidelines for Socio-cultural Analysis. Jonathan Renshaw ,Marie-Madeleine, Mailleux ,Sant`ana Volker von Bremen, 2001).Most scholars of culture would agree on the following characteristics of culture.In this essay I will explain the aspects that throw Coca-cola to difficulties in india. India`s water shortage and contamination Water scarcity has always been a problem for india. India`s water resource accounts for just 4% of the global water,, but it needs to feed 17 percent of the world's population. Moreover, India's total annual water consumption is expected to increase from 634 billion cubic meters currently to 1.18 trillion cubic meters in 50 years later. 40 years later. India can supply drinking water per capita will be less than half of 2001. In recent years. India's confronting growing water demand, but supply is dwindling. With the rapid population growth and economic development, coupled with a large number of agricultural areas of water irrigation, there will be a water supply crisis in India. In India, Coca-Cola and Pepsi have been......

Words: 961 - Pages: 4

Premium Essay

Coca Cola in India

... Coca-Cola in India Coca-Cola is a brand name known throughout the entire world. It covers 60 percent of the $1.6 billion soft drink market. In 2006–2007, Coca-Cola faced some difficult challenges in the region of Kerala, India. The company was accused of using water that contained pesticides in its bottling plants in Kerala. An environmental group, the Center for Science and Environment (CSE), found 57 bottles of Coke and Pepsi products from 12 Indian states that contained unsafe levels of pesticides. The Kerala minister of health, Karnataka R. Ashok, imposed a ban on the manufacture and sale of Coca-Cola products in the region. Coca-Cola then arranged to have its drinks tested in a British lab, and the report found that the amount of pesticides found in Pepsi and Coca-Cola drinks was harmless to the body. Coca-Cola then ran numerous ads to regain consumers’ confidence in its products and brand. However, these efforts did not satisfy the environmental groups or the minister of health. India’s Changing Marketplace During the 1960s and 1970s, India’s economy faced many challenges, growing only an average of 3–3.5 percent per year. Numerous obstacles hindered foreign companies from investing in India, and many restrictions on eco-nomic activity caused huge difficulties for Indian firms and a lack of interest among foreign investors. For many years the government had problems with implementing reform and overcoming bureaucratic and political divi-sions.......

Words: 3912 - Pages: 16

Premium Essay

Coca-Cola in India

...Coca-Cola in India 1. What aspects of U.S. culture and of Indian culture may have been causes of Coke’s difficulties in India? Something that could have been a problem right from the start is communication. Countries have different ways of communication, and something could be translated completely opposite of what was meant. Communication problems could have been a cause of the problems in India. Also, the different styles of communication could have been an issue because the United States and India do not use the same styles. Another big problem is that something could be accepted in India and be completely wrong in the United States. What some people don’t understand is that every culture has their own way of doing things, and their own “rights and wrongs”. This is where businesses need to decide whether they are going to keep their rules and regulations and bring them into the foreign country (ethnocentric). Or, they need to consider the fact that every culture is different and they need their own practices (polycentric). Whichever way the business decides could bring up problems because if they do us the polycentric approach, then consumers living in the home country are going to see their practices as wrong, when indeed the company is allowing their cultural ways to occur. 2. How might Coca-Cola have responded differently when this situation first occurred, especially in terms of responding to negative perceptions among Indians of Coke and other......

Words: 821 - Pages: 4

Premium Essay

Coca-Cola in India

..._______________________________________________ Coca-Cola, the product that has given the world its best-known taste was born in Atlanta, Georgia, on May 8, 1886. Coca-Cola Company is the world’s leading manufacturer, marketer and distributor of non-alcoholic beverage concentrates and syrups, used to produce nearly 400 beverage brands. It sells beverage concentrates and syrups to bottling and canning operators, distributors, fountain retailers and fountain wholesalers. The Company’s beverage products comprises of bottled and canned soft drinks as well as concentrates, syrups and not-ready-to-drink powder products. In addition to this, it also produces and markets sports drinks, tea and coffee. The Coca- Cola Company began building its global network in the 1920s. Now operating in more than 200 countries and producing nearly 400 brands, the Coca-Cola system has successfully applied a simple formula on a global scale: “Provide a moment of refreshment for a small amount of money- a billion times a day.” The Coca-Cola Company and its network of bottlers comprise the most sophisticated and pervasive production and distribution system in the world. More than anything, that system is dedicated to people working long and hard to sell the products manufactured by the Company. This unique worldwide system has made The Coca-Cola Company the world’s premier soft-drink enterprise. From Boston to Beijing, from Montreal to Moscow, Coca-Cola, more than any other consumer......

Words: 370 - Pages: 2

Premium Essay

Coca Cola in India

...What aspects of U.S. culture and of Indian culture may have been causes of Coke´s difficulties in India? The iconic white lettering against the bright red background – a strong brand image that is undoubtedly known throughout the entire world. Holding a market share of 60% in the soft drink market Coca-Cola is a global key player in the beverage industry supported with operations in over 200 countries. Coca-Cola´s brand strength is reinforced by its worldwide distribution and availability. Therefore Coca-Cola chose to penetrate the Indian market as India is one of the most promising countries for overseas business operations according to several rankings and reports. Disastrously, the multinational concern had to face issues regarding its quality, resource and market exploitation. The environmental group CSE accused the company of not being able to adhere to the needs of corporate social responsibility as their products had an unsafe level of pesticides which affect the health of Indian population. Moreover, they were denounced to create severe water shortages for the community by extracting large quantities of water for their factories. Due to its waste extracts, Coca-Cola was criticized for polluting the nearby fresh water and ground water and soil. But it weren´t just these claims that exacerbated the company´s situation in India. In my opinion, it was a lack of understanding of the cultural diversity and not being able to adapt to these differences effectively. It is...

Words: 314 - Pages: 2