Free Essay

Blackheat Imalat şIrketi

In: Business and Management

Submitted By terener
Words 542
Pages 3
Blackheat İmalat Şirketi

Şirketin maliyetlerini incelediğimiz zaman çıktı miktarlarına göre 7 adet maliyet kalemi Tablo 1 de verilmiş. Çıktı
Birimleri | Direkt
Maddeler | Direk
İş gücü | En Direk
İş gücü | En Direk
Maddeler | Elektrik | Fabrika
Sigortası | Diğer Genel
Üretim Giderleri | Toplam | Birim Başına ürün maliyeti | 400 | 300 | 500 | 180 | 300 | 115 | 125 | 310 | 1830 | 4.58 | 500 | 375 | 625 | 200 | 300 | 125 | 125 | 360 | 2110 | 4.22 | 600 | 450 | 750 | 220 | 300 | 135 | 125 | 410 | 2390 | 3.98 |

Tabloyu incelediğimiz zaman
Değişken giderlerden Direk maddeler çıktı başına 0.75 USD, Direk İş gücü çıktı başına 1.25 USD maliyet oluşturuyor.
Diğer maliyet kalemleri ise üretim miktarına göre değişiklik göstermektedir. En direk işgücü 100 birimlik değişimde 20 USD, Elektrik giderleri 10 USD, Diğer GÜM ise 50 USD değişim göstermektedirler. En direk maddeler ve fabrika sigortası ise çıktı miktarından bağımsız olarak sırası ile 300 ve 125 USDdir. Lee High Karar kurallarını koyarken bu değişimi saptayamamış ve 500 adetlik ortalama satışa göre maliyetlerini belirlemeye çalışmış ve iki adet başa baş noktası belirlemiştir.

Bu yaklaşım hatalıdır. Leenin birm başına katkı payını hesaplayıp buradan bir başabaş noktası tesbit etmesi daha doğru olacaktır.
Değişken giderler birim başına toplam 2 USD lik bir maliyet oluşturuyor. 7 dolarlık bir satış fiyatı ile Great Heat ürünü firmaya 5 dolarlık bir katkı oluşturuyor.

Çıktı birimlerine göre yeni bir tablo yaparsak Çıktı
Birimleri | Direkt
Maddeler | Direk
İş gücü | En Direk
İş gücü | En Direk
Maddeler | Elektrik | Fabrika
Sigortası | Diğer Genel
Üretim Giderleri | Toplam | Birim Başına ürün maliyeti | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 75 | 125 | 90 | 690 | | 50 | 37.5 | 62.5 | 110 | 300 | 80 | 125 | 135 | 850 | 17.00 | 80 | 60 | 100 | 116 | 300 | 83 | 125 | 150 | 934 | 11.68 | 100 | 75 | 125 | 120 | 300 | 85 | 125 | 160 | 990 | 9.90 | 200 | 150 | 250 | 140 | 300 | 95 | 125 | 210 | 1270 | 6.35 | 300 | 225 | 375 | 160 | 300 | 105 | 125 | 260 | 1550 | 5.17 | 350 | 262.5 | 437.5 | 170 | 300 | 110 | 125 | 285 | 1690 | 4.83 | 400 | 300 | 500 | 180 | 300 | 115 | 125 | 310 | 1830 | 4.58 | 450 | 337.5 | 562.5 | 190 | 300 | 120 | 125 | 335 | 1970 | 4.38 | 500 | 375 | 625 | 200 | 300 | 125 | 125 | 360 | 2110 | 4.22 | 600 | 450 | 750 | 220 | 300 | 135 | 125 | 410 | 2390 | 3.98 |

Hiç çıktı olmadığı zaman firmanın 690 USD haftalık maliyetinin olduğunu görüyoruz. Buna 781 USDlik büro sabit giderlerini de eklersek 1471 USDlik bir haftalık zorunlu giderimizin olduğunu görebilriz. 5 USDlik bir katkı payı ile başa baş noktası için 294 adet ürün satmamız gerekmektedir. Yani 295 adet ürün sattığımız zaman kara geçiyoruz. Maliyetlerimizi bu üretim miktarına göre hesaplamalıyız. Bu hesabı yaptığımız zaman ise aşağıdaki tabloyu buluruz

Çıktı
Birimleri | Direkt
Maddeler | Direk
İş gücü | En Direk
İş gücü | En Direk
Maddeler | Elektrik | Fabrika
Sigortası | Diğer Genel
Üretim Giderleri | Toplam | Birim Başına ürün maliyeti | 295 | 221.25 | 368.75 | 159 | 300 | 104.5 | 125 | 237.5 | 1516 | 5.14 |

Satılan birim başına olan komisyon da eklendiği zaman 5.84 USDlik bir maliyetimiz olduğunu görürüz.

Karar kuralı olarak aşağıdaki kuralları koyardım. 1) Yoldaki satış temsilcilerine 5.84’e bir kar marjı eklemeden bir satış yapmamasını 2) Direk ofis satışları için ise 5.14’e bir kar marjı eklemeden satış yapılmaması

Adelaide ise 5.9 Maliyet / Birim ile siparişi sattığı için şirketi 76 USD kara geçirmiştir. Kovulmasına gerek yoktur.…...

Similar Documents

Free Essay

Entellektüel Sermaye

...ENTELLEKTÜEL SERMAYE 1. GİRİŞ Günümüzde bir şirketi değerlendirirken sadece fiziksel ve finansal sermayelerini dikkate alan yöneticiler, yatırımcılar ya da konuyla ilgili herhangi biri Titanic’teki bir yolcu olmaktan ileriye gidemeyecektir. Çünkü buz dağını sadece görünür kısmıyla değerlendirmekte ve asıl gücü oluşturan ve görünmez varlıkları temsil eden entellektüel sermayeyi gözardı etmektedir. Bir şirketi geleceğe taşıyacak olan unsur, bünyesinde çalışan insanların yarattığı değerlerin, şirket stratejilerinin, yapısının, sistem ve süreçleri ile şirketin müşterileri ve toplumla kurduğu ilişkilerin toplamından oluşan entellektüel sermaye olacaktır. Entellektüel sermaye şirket ağacını besleyen, onu yetiştiği toprak olan sektör ortamına sıkıca bağlayan, ama görünür olmaktan uzak olan köklerdir. Entellektüel sermayeyi oluşturan insan sermayesi, müşteri sermayesi ve yapısal sermaye çevreyle olan etkileşimlerini kendi bünyelerinden süzerek şirkete akıtmakta, küreselleşen dünya pazarlarında şirketlere rekabetçi avantajlar kazandırmaktadır. Kullanıldıkça değeri artan bir varlık olan entellektüel sermaye, bilgiye dayalı rekabetin yaşandığı günümüz dünyasında uyandırılması gereken bir devdir. Bunun farkına varamayan şirketler gün geçtikçe entellektüel erozyona uğramakta ve bir noktada verimsiz, katma değer üretemeyen bir şirket haline dönüşmektedir. Bu durumu engellemek için önce entellektüel sermaye tanımlanmalı ve ortaya çıkarılmalı, sonrasında ise sürekli gelişimi......

Words: 2361 - Pages: 10

Free Essay

Good Manufacturing Processes

...İYİ İMALAT UYGULAMALARI KOZMETİK - ISO 22716’ya GÖRE Flyo0L0116 LMo/LMo 1 İÇİNDEKİLER Point on EU Regulation. Neden ISO 22716? İ.İ.U. ISO 22716’ya giriş Terimler ve Tanımlar Personel Organizasyon (Örgüt) Anahtar Sorumluluklar Eğitim Personel Hijyen ve Sağlığı Taşınmaz Mallar ve Ekipman (Aletler) Akış Temizlik ve Hifzısıhha (Sağlık koruma hizmetleri) Haşere Kontrolu Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim (İmalat) Paketleme (Ambalajlama) Kalite Kontrol Laboratuvarı Örnekler Şartname Dışında Kalanlar Reaktifler, çözeltiler, referans standartları Muhafaza Örnekleri Dokümantasyon Taşeronluk Atıklar Kalite Yönetimi Serbest Bırakım (Tahliye) Değişiklik kontrolü Sapmalar Şikayetler ve Geri Almalar İç Denetim Flyo0L0116 LMo/LMo Flyo0L0116 LMo/LMo 1 İYİ İMALAT UYGULAMALARI KOZMETİK - ISO 22716’ya GÖRE Kapsam, Terimler ve Tanımlar Flyo0L0116 LMo/LMo 1 İYİ İMALAT UYGULAMALARI KOZMETİK - ISO 22716’ya GÖRE Giriş Flyo0L0116 LMo/LMo Flyo0L0116 LMo/LMo 1 2 KOZMETİK – ESKİ KULLANIMI Milattan Önce 3500: Romalılar ve eski Mısırlılar, genellikle zehirli cıva ve kurşun ihtiva eden güzellik ürünleri, göz farı ve sürme kullanırlardı. 13. yüzyılda alkol temelli parfümler Haçlı askerlerince Ortadoğu’dan Avrupa’ya taşındı. 16. yüzyılda Elizabeth devri soylulari, soluk benizli görünmek için uyguladıklari beyazlatma - deri soyma (peeling) işlemleri için cıva sülfit ve beyaz kurşun kullanırlardı. 17.......

Words: 5042 - Pages: 21

Free Essay

Servile Brands

...deneyimlere bağımlı bir tüketici grubu. İşte tam da bu nedenlerden, gücü ve kontrolü onlara veren, kent hayatından maksimum faydalanabilmeleri için özgürlük ve esneklik sağlayan SERVILE BRANDS’i (HIZMETKÂR MARKALAR) tercih, hatta talep etmeleri bekleniyor. Yine bununla bağlantılı olarak, günümüzde tüketiciler online dünyanın nimetlerinin – anlık bilgi ve anında memnuniyet – offline (gerçek dünyadaki) deneyimlerine de taşınmasını bekliyorlar. Bu durumda SERVILE BRANDS’e de hay hay diyerek bu isteklerini yerine getirmek düşüyor ;-) Modern tüketim ekonomilerinin yaşadığı sonsuz gibi görünen bolluk ve artan sahiplik oranı (evet, zor durumdaki ekonomilerde bile), zaman yoksunluğu hissiyatının da artmasına neden oldu. Gerçekten de, araştırma şirketi Datamonitor 14 ülkede tüketicilerin %44’ünün günlük yükümlülüklerini yerine getirmekte ve dinlenmeye zaman bulmakta zorlandığını ortaya koydu. O halde tüketicilerin, kısa da olsa anın tadını çıkarmalarını sağlayacak araç ve hizmetler talep etmelerine şaşmamalı. NOWISM ’in hüküm sürdüğü günümüz dünyasında markaların tüketicinin anında memnuniyet ve ultra-kolaylık talebini karşılamaktan başka şansı yok. Bu yüzden SERVILE BRANDS lafı fazla uzatmadan, sadede gelerek müşterilerine zaman kazandırıyor. Mümkün olan her şekilde. Şu yeni gerçeği kabul etmenin vakti geldi: Tüketiciler bir daha asla eskiden olduğu gibi markalara hayranlık besleyip, hürmet göstermeyecekler. • Dünya üzerindeki tüketicilerin sadece %47’si paralı basına......

Words: 4559 - Pages: 19

Free Essay

Global Crisis

...Carlos Menem tamamen çökme aşamasına gelen ekonomiyi kurtarmak için Maliye Bakanı Cavallo ile beraber australı dolara sabitleyen bir radikal planı uygulamaya (1991-1996) koymuştur.[92] Konvertibilite adı verilen bu program ile; Austral ile pezo yer değiştirmiş[93] ve pezo ile ABD doları arasındaki parite sabitlenmiştir. [94] Dolaşımdaki her pezo 1 dolarlık döviz rezerviyle desteklenmiş, birisi dolar karşılığında pezo almak istemedikçe para basılmaması yasayla güvence altına alınmıştır.[95] Otomobil, tekstil ve ayakkabı dışındaki bütün ithalat kotaları, ihracat gümrük vergileri kaldırılarak dış ticaretin serbestleştirilmesi yoluna gidilmiştir.[96] Kamu sektörünün özelleştirilmesine hız verilmiş, devletin sahip olduğu petrol şirketi bile özelleştirilmiştir.[97] Bankacılık reformu yapılmıştır.[98] Şekil 3. Arjantin 1989-2000 Dönemi TÜFE ve GSYİH Oranları Kaynak: Suzan Ergün, 2010, s. 10 [pic] 2 Krizin Nedenleri Konvertibilite planı ilk yıllarda çok hızlı bir başarı göstermiş, enflasyon ilk 3 yıl içinde hızla düşmüş, GSYH yükselmiştir. Yabancı sermaye akışı yeniden başlamıştır. Program 2001 yılına kadar sürdürülmüş, ilk yıllarda ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler daha sonra plan çerçevesinde etkin bir para politikası yürütülememesi sonucu ekonomide daralma görülmeye başlanmıştır.[99] Sabit döviz kuru Meksika’da da olduğu gibi enflasyonu kontrol altına almış fakat bu süreçte “reel döviz kuru yükselmiş cari işlemler hesabı......

Words: 8540 - Pages: 35

Free Essay

Textile Turkey

...işçilik birim fiyatları Altyapı oluşturulması ve gerekli mekanik elemanların zamanında tedariği Tüm bu maddelerin hayata geçirilebilmesi için girişimcilik açısından sermaye Üretim faktörleri o ülkenin ekonomik gelişimini ve ülkenin uluslararası olup olmayacağına karar vermesini etkilemektedir. Makro cevre ise konum avantajlarını etki altında bırakır. Şirketin mülkiyet avantajları da uluslararası olup olmama kararını etkileyecektir. Bu karar da sırasıyla standart formatın veya her ülkenin bireyselleştirdiği formatın kullanılıp kullanılmayacağını belirleyecektir. 2.4.4.1.Dunning’in Firmalar Teorisi Dunning şirketlerin yabancı pazarlara girmeye nasıl karar verdiklerini açıklayan bir teori geliştirmiştir. Üretim faktörlerinin aksine bir şirketi uluslararası büyümeye teşvik eden üç bileşene odaklanmıştır. Bunlar:    Mülkiyet avantajları Uluslararası olma avantajları Yerleşim yeri avantajlarıdır. 20 2.4.4.1.1.Mülkiyet Avantajları Şirketlere ait olan temel elemanlardır. Bu avantajlar mal bazlı veya işlem bazlı olabilir. Mal bazlı avantajlar şirketin sahip olduğu mallardır. Örneğin; iyi bilinen bir marka, patentler veya telif haklarıdır. İşlem bazlı avantajlar ise şirketin işlemleri nasıl yaptığını kapsamaktadır. Sofistike lojistik sisteminin bölümü olan edinilen bilgi, özel ürünler için bir üretim metodu, sofistike satış geliştirme bilgi sistemi veya gecikmesiz stok sistemi olabilir. Bu tarz avantajları öğrenme, bu işlemleri zaman içinde yaparak gerçekleşir. Bütün......

Words: 28190 - Pages: 113

Free Essay

Kırsal Kalkınma

...serbest piyasa teorileri 5. çsel etkenlere bağlı kalkınma veya yeni kalkınma teorileri 1.1. YAPISAL DEĞ Ş M ESAS ALAN TEOR LER a) Clark (1939) ve Fisher (1940) Clark ve Fisher, üretim faaliyetlerini birincil (tarım, ormancılık, madencilik vb.) ikincil (imalât, inşaat vb.) ve üçüncül (hizmetler) faaliyetler olarak ayırmış; ülkelerin gelişmişliklerini birincil, ikincil ve üçüncül faaliyetlerin toplam ekonomi içindeki paylarına göre sınıflandırmıştır. Gelişmekte olan ülkeler kaynaklarını daha çok birincil faaliyetlere tahsis ederken, gelişmiş olanlar ikincil faaliyetlere, son aşamada bulunan olgun gelişmiş ülkeler de üçüncül faaliyetlere tahsis etmektedir. Clark, iktisadî büyüme süreci devam ettiğinde faaliyet yapısının değişeceğini, bunun bir nedeninin insanların geliri yükseldikçe gelirlerinden birincil ürünlere harcanan kısmın azalarak diğer ürünlere kayması olduğunu ve 5 böylece ekonomide yapısal değişimin meydana geleceğini iddia etmektedir. Yani, burada, birincil ürünlere yönelik talebin gelir esnekliği düşük iken, ikincil ve üçüncül ürünlere olan talebin gelir esnekliğinin yüksek olması durumu olan Engel Kanunu geçerli olmaktadır. Diğer bir neden de, verimlilik artışıyla birlikte, ücretlerin, imalât ve hizmetler sektörlerinde tarım sektörüne kıyasla daha hızlı artmasıdır. Bu iki neden, tarımdan sanayiye geçişi ve köyden şehire göçü harekete geçirmektedir. b) H. B. Chenery (1960) ve S. Kuznets (1973) Chenery’ye göre, Engel Kanunu gereğince bir ülkede......

Words: 20823 - Pages: 84

Free Essay

Kaynak Deneyi

...ve basınç kullanarak ve aynı türden bir plastik malzeme kullanarak veya kullanmadan birleştirmeye “plastik malzeme kaynağı” adı verilir. Kaynakta, kaynak bölgesinin yerel özelliklerinin ve birleştirilen parçaların tüm konstrüksiyona etkilerinin önceden belirlenmiş koşulları sağlaması gerekir. İmalat tekniğinde amaç, yalnızca parçaların birleştirilmesiyle yeni parça elde edilmesi değil, aynı zamanda, yapılan parçanın çalışma şartlarında bozulmaması ve görevini yerine getirmesi gerekir. Bu nedenle, kaynaklı bağlantıların bazı şartları sağlamaları istenir. Sözkonusu şartların sağlanma derecesi, kaynaklanan malzemenin “kaynak kabiliyeti” olarak adlandırılır [4]. Bir malzeme, eğer belirli konstrüksiyon ve imalat şeklindeki özellikleri, kendisinden beklenen her talebe uygun bir kaynak kalitesine ulaşabiliyorsa, o malzeme “kaynağa uygun” demektir. Bir konstrüksiyon, eğer belirli bir malzeme ve imalat yöntemleri ile oluşturulduktan sonra, önceden tespit edilmiş işletme şartları altında kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirebiliyorsa, “kaynak emniyetine sahip” demektir. Bir kaynaklı imalat, belirli malzemelerden oluşturulmuş bir konstrüksiyon halinde, önceden tespit edilmiş imalat şartları altında kolayca imal edilebiliyorsa kaynak, “yapılabilirliğe sahip“ demektir. 1.1.1.Kaynak Yöntemleri Eritme kaynağı ve katı hal kaynağı, kaynak yöntemlerinin iki temel kategorisini oluşturur. Eritme kaynağında, birleştirilecek iki parçanın bazen, bağlantı yerine ilave metal......

Words: 2344 - Pages: 10

Free Essay

I Have No, Sorry

...ortaklara şirketi sona erdirme imkanı tanınmıştır. Böyle bir dava açılması halinde şirketin feshini istemeyen ve haklı sebepleri olan diğer ortaklar, davacı ortağın şirketten çıkarılmasını karşı dava ile talep edebilirler.(TTK md. 551/3) Zaten eğer ortaklardan biri, sermaye payının karşılığını alarak şirketten ayrılabiliyorsa; şirketin sona erdirilmesini isteme konusunda objektif bir çıkarı olmayacaktır. Bahsi geçen duruma dair emsal Yargıtay Kararları da aynı yöndedir. ‘.......Davacı, Davalı şirket ortağı tutuklandığı ve bu sebeple mali-idari işlerin aksadığı haklı sebebiyle şirketin feshini talep etmiştir. Ancak bahsedilen haklı fesih sebebinin çoğu davalının tutuklanması nedeniyle şahsından kaynaklandığı için, bu durum şirketin feshi için objektif bir çıkar oluşturmayacağından davalının ortaklıktan çıkarılması yerinde olacaktır.... ‘....... Haklı sebeplere dayalı olarak şirketten çıkma veya şirketin feshinin talep edildiği durumlarda talepçinin iyi niyet kurallarına riayet etmek kaydıyla bu haklarını kullanabilecekleri..... Kaldı ki yukarıda bahsedilen içtihatlar ışığında, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına da mehaz kanundaki hükme ek olarak; ‘haklı sebeplerle şirketin feshinin istendiği durumlarda mahkeme talep yerine davacı ortağa payının gerçek değerinin ödenmesine ve şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşecek kabul edilebilir diğer bir çözüme hükmedebilir.’ ibaresi eklenmiştir.( TTKT md. 636/3) Böylece uygulama yasaya yansımıştır. Kanunumuzda limited şirketi......

Words: 528 - Pages: 3

Free Essay

Efficiency Management

...tanımlanan performans standartlarına ulaşmak için yüksek verimliliğin ölçülebilir görevleri etkili bir şekilde yerine getirme meselesi olduğu yerlerde çalışan kişiler için tespit edilirse, sonuçların ölçülmesi, basit bir konudur. Öğrenme amaçlarına ulaşmak, muhtemelen eğitimin sırasındaki ve sonrasındaki testler ve diğer faaliyetler tarafından ölçülecektir. Öğrenmeyi işteki performansa tamamen transfer etme amacına ulaşmayı temin etmek amacıyla, iş yerinde, bu, performansı izleyerek takip edilecektir. Şekil 13.8, bir dizi faydalı göstergeyi belirtir (Robinson ve Robinson, 1989). Daha kolay şekilde ölçülebilen amaçlara ulaşmanın nasıl ölçüleceğini düşünürken, yeterliğe dayalı yaklaşımlar geniş oranda kullanılırlar. Havaalanı halka açık bir şirketi olduğunda, Birleşik Krallıktaki küçük ama oldukça başarılı bir havaalanının yeni roller ve görevler için 23 yöneticisini hızla geliştirme yönünde bunun gibi bir yaklaşımı nasıl kullandığı hakkında bilgilendirici bir açıklama için, bakınız Jackson, 1989. 13 - 44 İKG PROGRAMLARININ SEÇİLMESİ, TASARLANMASI VE MALİYETLENDİRİLMESİ MODÜL 13 - BİRİM 5 Şekil 13.8: Verimlilikte Değişiklikleri Ölçmek İçin Örgütsel Göstergeler Verimliliği geliştirmek ve bu nedenle maliyetleri düşürmek ve etkililiği artırmak için eğitirken, kullanılan tipik göstergeler şunları dahil edebilir: Satış eğitimi Yeni hesapların eski hesaplara oranı Kapatma çağrısı oranı Ortalama satış büyüklüğü Satış hacmi Amaçlarla başa çıkma yüzdesi Sipariş başına......

Words: 147666 - Pages: 591

Free Essay

Ford Case Study Analysis

...Ulam, J. von Neumann) • 1950 En kısa yol problemi • 1951 Doğrusal olmayan Programlama (Kısıt sistemli problemler için optimallik koşulları) (H. Kuhn & A. Tucker) • 1960 Karar Ağaçları • 1960 Markov Süreçleri • 1961 Little Kanunu • 1974 Kuyruk Kuramı • 1984 Yapay Sinir ağları... http://www.lionhrtpub.com/orms/orms-10-02/historysb1.html Doç. Dr. Dilay Çelebi YA ne işe yarar? Organizasyonlar Uygulamanın Özelliği Ulusal su yönetimi politikasını geliştirme Kimya fabrikasında minimum maliyetle üretim hedeflerini karşılamak için üretim işlevini optimum kılma Yayın Yılı 1985 1985 Hollanda Rijks Waterstatt Mosanto Şirketi Sağladığı Yıllık Tasarruf (milyon dolar) 15 2 Weyerhauser Şirketi Eletrobras/CEPAL, Brezilya Birleşik Havayolları Citgo Petrol Şirketi Elektrik Gücü Araştırma Enstitüsü San Francisco Polis Departmanı Texaco, Şirketi IBM Yellow Freight Sistem Şirketi Amerikan Hava Yolları New Haven Sağlık Departmanı Ağaç ürünlerinin getirisini maksimum kılmak için ağaçların kesimini planlama Ulusal elektrik üretim sisteminde hidro ve termal kaynakların optimal dağıtımı Minimum maliyetle müşteri ihtiyaçlarını karşılama ve rezervasyon bürolarında program değişikliği Rafineri işlemlerini, sunum ve dağıtımı ile ürünlerin pazarlanmasını optimum kılma Elektrik ihtiyacı için petrol ve kömür stoklarını, stok maliyetlerini ve tükenme riskini yönetme Bilgi işlem sistemi ile polis karakollarının yayılımı ve optimal programlama Kalite ve satış gereksinimleri için optimal benzin......

Words: 2134 - Pages: 9

Free Essay

Yeni Ürün

...1. GİRİŞ Son yıllarda, özellikle sosyal ve ekonomik yaşantımızda meydana gelen hızlı değişimler bir çok şirketi; değişen müşteri ihtiyaçlarına ve teknolojik yeniliklere cevap verebilmek için endüstriyel alanda farklı arayışlara sevketmiştir. Bu şirketler, konuya olan cevabın “ yeni ürün geliştirmek ” olduğunu farketmişlerdir. Günümüzde sanayi ve ticaret dünyasının bulunduğu durumu tanımlamak için kullanılabilecek en güzel kelime : rekabettir. 1960’lı yıllarda, 2. Dünya savaşının yaralarını sarmak için hızlı bir gelişme kaydeden sanayileşmiş ülkeler, bu çalışmalarıyla beraber, yoğun bir rekabet ortamının oluşmasına yol açmışlar ve bu kavram 2000’li yıllara yaklaşırken ayak uydurulması zor bir rekabet şartları dizisini beraberinde getirmiştir. Teknolojik gelişmelerin yaygınlaşmaya başladığı 1960’lı yıllarda firmaların geniş pazarlara büyük hacimlerde üretümlerle açılarak, kitle üretiminin avantajlarından yararlanarak, rakiplerini geride bırakmalarında rekabet gücünün temel öğesi üretim üstünlüğü idi. 1980’li yıllarda ise rekabet üstünlüğünde kalitenin kendisini yoğun bir şekilde göstermeye başladığı dönem olarak ortaya çıkmakta, alım gücü yüksek, ucuz ve bol ürünlere doymuş kitlelerin; ürünlerde kaliteyi ısrarlı olarak istedikleri sürecin başlangıcı olarak göze çrpmaktadır. 1990’lı yıllarla beraber, rekabet kavramı mevcut boyutlarına ilaveten “ hız”niteliği kazanıyordu. Kullanıcılar çeşitli ve farklı fonksiyonları içeren, kullanımda ve estetikte beğeni toplayabilen en......

Words: 7959 - Pages: 32

Free Essay

Almanya Isci Gocu

...Kreuzberg ilçesi, “Küçük İstanbul” olarak adlandırılmaya başlandı. Bu dükkanlardan, Türklerin yanı sıra Almanlar da alışveriş yapıyorlardı. Müzik kasetlerinin piyasaya çıkmasıyla Almanya’da da kaset furyası başladı. EVDE SUCUK YAPIMI        Köln’deki Ford fabrikasına İzmir’den işçi olarak gelen Burhan Öngören, evinde Türk usulü sucuk yapmaya başladı. Bunu fabrikadaki Türk arkadaşlarına çanta içerisinde sattı. Daha sonra bir depoda küçük bir imalathane ve ardından şimdi bütün dünyaya tonlarca satış yapan, sucuk, salam ve sosisten oluşan modern bir et ürünleri fabrikası oluşturdu.         Almanya’ya öğrenci olarak gelen ve 1968 gençlik olaylarına da karışan Vural Öger, küçük çapta başladığı uçak bileti satışıyla bugün ülkenin en büyük turizm şirketi olan Öger Tours’u kurdu.  TÜRKLERE VİZE        Alman hükümeti, Türkiye’den Almanya’ya akın eden “ekonomik sığınmacılar” nedeniyle Ekim 1980’de tek taraflı olarak Türk vatandaşlarına vize uygulaması başlattı. Bununla da yetinmeyen Alman hükümeti, 1981 yılı Aralık ayında yeni kısıtlamalar getirdi. Bunların başında, yeni evlenen gençlerin eşlerini ancak 3 yıl sonra yanlarına alabilme zorunluluğu geldi.  GERİ DÖNÜŞE TEŞVİK        Almanya, Türk vatandaşlarına tek taraflı vize uygulaması, eşlere koyduğu kısıtlamalarla kalmayarak Türklerin sayısını azaltmak ve geri dönüşü teşvik etmek amacıyla 1984 yılında “Geri Dönüşe Teşvik Yasası” çıkarttı. ALMANYA’DA TERÖR         Türkiye’de 1970 yıllarında karşıt görüşlü gruplar arasında......

Words: 632 - Pages: 3

Free Essay

Economy

...seviyelerinin düşmeye başlamasıyla yükselme eğilimine girmiştir. Dolayısıyla kar oranlarının düşüşünü reel ücret artışları temelinde açıklayan yaklaşımlar geçersizdir. Şekil 2. İmalat sanayi kapasite kullanım oranları. (ABD, 1947–1995) Kaynak: Shaikh (1999, s. 141) Krizleri reel ücretlerdeki artışla açıklayan görüşler ışığında 1970’lerin ortalarından itibaren kapitalistler reel ücretleri hem doğrudan baskılayarak hem de parasal ücret artışlarının üzerinde fiyat artışlarıyla düşük tutma gayreti içine girmişlerdir. Örneğin ABD de ortalama reel ücretler 70-80’ler boyunca %20 azalmıştır. Bu, Şekil 1’de görüleceği üzere özellikle 1980’ler dönemi için daha belirgin bir artık değer oranı (S/V) yükselişine neden olmuştur. Buna rağmen kar oranları savaş sonrasındaki yüksek seviyesine hiçbir zaman ulaşamamıştır. (Moseley, 1999, s.132) Söz konusu dönemde kar oranlarının düşmesini ulusal ve uluslararası rekabetin aşırılığına dayandıran yaklaşım, önceleri tekel konumuna sahip ABD’li kapitalistlerin daha sonraları Alman ve Japon kapitalistlerinin rakip olarak ortaya çıkması sonucu bu konumunu koruyamamasına bağlamaktadır. Bu yaklaşıma göre tekel fiyatları ve tekel karlarının uyardığı yatırımlar nedeniyle ortaya çıkan arz fazlaları özellikle ABD kaynaklı malların fiyatlarının düşmesine ve bu da ABD imalat sanayi sektöründe ortalama kar oranlarının EconAnadolu 2009: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi’nde sunulmuş tebliğdir. 17-19 Haziran 2009, Eskişehir,......

Words: 4269 - Pages: 18

Free Essay

Mainetti Hanger Company

...MAINETTI ASKI SANAYİ VE TİCARET A.Ş Mainetti Hakkında genel bilgi: Mainetti firmasının kökleri Kuzey İtalya’ya dayanır. Mainetti şirketi ,Gianni ,Luigi ,Romeo ve Mario Mainetti kardeşler tarafından 1961 yılının Mayıs ayında kurulmuştur. Mainetti Tecnologie’nin amacı, olası en düşük maliyetle ,en kaliteli elbise askılarının üretilebilmesi için en ileri teknolojiye sahip sanayi robotlarını ve otomatik donanımını tasarlamak, geliştirmek ve imal etmektir. Başarısının temellerini ‘S’ serisi ceket askılarla atan Mainetti, başka pek çok çığır açan ürün geliştirmiştir.Daha sonraki yıllarda Mainetti ürünlerine talebin artmasıyla 1974 yılında İskoçya’da ,1975 ‘te Fransa’da ,1988 yılında Kanada da Mainetti şirketlerini kurmuştur. Şirket 80’lerle birlikte geri dönüşüm alanındaki ilk adımlarını oluşturmuş ve 1987’de Hollanda ve İspanya’da genişlemeye devam etmiştir.1989 yılında Hong Kong’daki bürolar ve Güney Çin’deki imalat tesislerini almış ve 1992’de Singapur’da,1993’te Sri Lanka’da fabrikalar açmıştır. Mainetti, Endonezya,Şanghay ,Romanya ve Türkiye’deki giysi üreticilerinin taleplerini karşılamak üzere açtığı fabrikalarla ve Vietnem’da kurduğu temsilciliklerle, şirketler ağını genişletmeyi sürdürmektedir. Mainetti,artan çeşitlilikteki kumaş ve giysi stillerini karşılamak amacıyla ; dış giyim,üst giyim,alt giyim,iç giyim,manken ......

Words: 1377 - Pages: 6

Free Essay

Şirket Birleşmeleri

...kullanılabilmektedirler. Genel olarak “merger” kavramıyla anlatılmak istenen, iki ya da daha fazla sayıda şirketin, yasal varlıklarını yitirerek, tek bir şirket çatısı altında bir araya gelmeleridir. Eğer çatısı altında toplanılan şirket daha önceden mevcut olmayan, birleşme sonucu kurulan yeni bir şirket ise “consolidation (bütünleşme)” kavramından, eğer bir araya gelen şirketlerden bir tanesi varlığını sürdürür, diğer şirketler yasal varlıklarını yitirerek bu şirket çatısı altına girerlerse “acquisition” kavramından bahsedilir. Ancak finans literatüründe “merger” terimine daha sık rastlanmakta ve bu terim çoğu zaman her iki durumu da içermektedir. Bu alanda sıklıkla kullanılan bir başka kavram ise “takeover”dır. Bir şirketin diğer bir şirketi ele geçirmesi olarak tanımlanabilecek bu terim kimi zaman olumsuz anlamda kullanılmaktayken (ele geçirilen şirketin rızası olmadan şirketin el değiştirmesi), kimi zaman da “acquisition” kavramıyla bire bir örtüşecek anlamda kullanılmaktadır. Türk hukukunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde birleşme; bir veya birden çok ticari ortaklığın malvarlığının, tasfiye olunmaksızın, içlerinden birine veya yeni kurulan bir ortaklığa, kendiliğinden ve külli halefiyet yolu ile geçmesi, bu suretle malvarlıklarının birleşmesi ve intikal eden malvarlığının karşılığı olarak, infisah eden ortaklığın ortaklarının, hesaplanan bir değiş tokuş ölçüsüne göre, bünyesinde birleşilen ortaklıkta, kendiliğinden ortaklık payı kazanması şeklinde tanımlanabilir......

Words: 513 - Pages: 3