Free Essay

Aner Ikke Noget Om Dette

In: Other Topics

Submitted By nicolaivagn
Words 388
Pages 2
Landskabsdannelse ved Odsherredbuerne
________________________________________________________________________________
A)
Smeltevandsletter:

Når en gletsjer eller en istid har frembrud, vil der transporteres en masse sedimenter (sand, grus, ler) med isen. På et tidspunkt vil isen stoppe med at bevæge sig fremad, altså den vil påbegynde sin smeltning. Smeltevandet vil tage al det sediment isen medbringer, og lave en masse små vandløb. Sedimentet vil blive sorteret ganske grundigt, afhængig af afstanden fra isen. Jo længere væk sedimentet er fra isen, jo bedre soteret er det blevet.

Moræne:
En moræne er et landskab der består af sedimenter, aflejret af gletsjere. En moræne er en bakke, der igennem isens frembrud har blandet sediment. Et eksempel kunne være en buldozer der pløjer gennem jorden, og der hvor den stopper vil der være en bakke. Moræner opstår når isen trækker sig tilbage.

Inderlavninger:
Er områder hvor isen har taget al materiale med sig, lavet et hul / en fordybning. Inderlavninger er formet som en halv skål. De opstår bag en moræne.

Gletsjerport:
En gletsjer er enormt stor og høj (mange 100m), og indeholder umådeligt meget vand. Gletsjeren vil begynde at smelte under sin fremdrift eller hvis solen rammer den. Hvilket gør at noget vand vil smelte. Derfor vil der komme en gletsjerport, altså en hoveddør for alt vandet i bunden af gletsjeren, hvor alt smeltevandet vil strømme igennem.

B)
Sedimenter på smeltevandsletter vil være meget forskelligt sorteret. Det afhænger af forskellige faktorer om det er velsorteret, eller blandet sammen. Hældningen af jorden retning er afgøre farten på smelteisen, slevfælgelig også mængden af smelte is. Større fart, gør muligheden for at flytte tungt materiale bedre. Jo længere bort materialet bliver flyttet af smeltevandet, jo bedre vil det være sorteret. Da strømmens styrke vil falde, og i takt med fart og styrke mindskes vil de forskellige sedimenter falde til jorden, da smeltevandet ikke har kræft nok til at flytte det længere.
Morænelandskabet bliver dannet ved at en masse is har skubbet jorden op, og lavet bakker. Saale istiden dækkede hele DK. Den store isblok er på mange hunrede meter, hvilket betyder at bunden ikke er lige, men har forskellige højder, på undersiden. Der var dannet mange gletsjerporte i isblokken, og vandet ville rende ud hvor det gik ned af og var nemmeste at komme bort. Der er meget dårlig sortering af sedimenter i en moræne, da der ingen sortering er.
C)…...

Similar Documents

Free Essay

Michelle

...Kommafejl: 7 Jeg skal have styr på hendes/sin-problematikken og passe på med at være alt for tekstgengivende! Jeg skal blive endnu bedre til at sætte komma. Essay om sandheden Sandheden er en af de få ting i livet, som ikke kan forandre sig. Det værste er, at den alligevel indeholder tvivl, da dens fortolkning allerede eksisterer i massevis. Man kan sige, at sandheden er som en farve, da der forekommer så mange forskellige nuancer af for eksempel rød, blå eller hvid. Sandheden kan være vanskelig at bære på og til sidst blive så uudholdelig, at man ikke har kræfter til at bære på den længere. Her taler vi om den grimme sandhed, sandheden som man føler behov for at vide, fordi man bilder sig selv ind, at den er vigtig. Alligevel er den ikke noget, man vil at være vidne til, når først man får den at vide. Kan vi virkelig ikke undvære sådan en sandhed, når den jo er så ubehagelig, ubærlig og måske endda kun fører til sorg? Næh, for sådan er vi. Ikke nok med at vi faktisk jagter den som gale, har vi heller ikke noget imod at sprede den, da det jo letter vores sarte sjæle. Jagten efter sandheden kan få mennesket til at opføre sig som syge spioner, der i al desperathed prøver at få opfyldt sit begær, ved at fri sig fra sine frustrationer og forestillinger om hvor sandheden ligger. Alligevel bliver vi ikke altid ført der hen, hvor vi troede, vi var på vej hen. Det er nøjagtig det samme, når vi er i færd med at se en gyser og i al spænding venter på det gigantiske chok......

Words: 1031 - Pages: 5

Free Essay

Et Billede Lyver Ikke, Men Gør Fotografen?

...Et billede lyver ikke, men gør fotografen? Vi lever i et samfund, hvor mediernes magt er større end nogensinde før, og hvor en nyhed først bliver virkelig, når denne vises i fjernsynet eller bliver trykt i avisen eller i et ugeblad. Dette kræver en vis tillid til nyhedsmediet, der er forpligtet til at kunne dokumentere de forskellige nyheder, men hvordan opnås denne tillid? Billeder. Masser af billeder. Både fastbilleder og levende billeder. Det er nemlig herigennem, at individer kan opnå sympati og måske endda identificere sig med nyheden, og netop de to ord, sympati og identifikation, er vigtige, når det gælder tillid og troværdighed. Når individer selv kan sætte sig ind i en given situation, gør dette situationen mere realistisk og dermed også mere troværdig, og det er derfor enormt vigtigt, at medierne har dokumentation i form af billeder eller videoer. Vi mennesker har nemlig brug for at se og føle noget, før vi kan tro på det. Vi lever i dag i en verden, hvor der sker så mange ting omkring os, at vi bliver nødt til at se beviser på, at det er virkeligt, før vi tror på det. Det kan både være godt og skidt! Det gode er, at vi er blevet langt mere kritiske overfor det vi ser, vi er ikke ligeså naive som vi engang var. Det er specielt gået ud over medierne. Det er deres ansvar, at overbevise os om, at deres nyhed er vigtig for os. Fordi vi er blevet mere kritiske, stiller vi også højere krav til nyheden og dens relevans. Det er altså blevet svære for medierne at......

Words: 1109 - Pages: 5

Premium Essay

Essay Om Grænsebrydende Kunst

...ekspressionismen vandt frem, men chokerer og provokerer dette digt os her i år 2007, som det gjorde ved skreven fod (?). Nu til dags er beretninger om død og ødelæggelse blot baggrundsstøj fra fjernsynet – ”voldtægt af 21-årig kvinde, 10 civile døde i Irak, knivstikkeri fredag aften” – intet, der chokerer eller overrasker os længere. Så hvem ville blive stødt af at høre ”Skurk skjuler halvnøgent kvindelig i kloak”, som Broby-Johansen skriver i 1922? Vores grænse er rykket. Hvad der er grænsebrydende, er altså under konstant udvikling, en udvikling som kunsten er en del af. Der flyttes grænser, og hidtil gældende normer udvides, men når vi ikke længere stødes på samme måde af ord som død og lig, er det så tegn på, at mennesket blot udvider og accepterer nye grænser, eller er vi ved at blive immune over for, hvad der sker omkring i verden? Tanken om, at eksisterende grænser flyttes længere og længere ud, er tankevækkende, for spørgsmålet er, hvor langt en grænse kan rykkes. Maleriet ”Drømmen om Kniven” af Vilhelm Bjerke Petersen fra 1934 viser en abstrakt og deform kvindekrop vendt på hovedet. Det groteske er, at en spids kniv er stukket ind i det, der kunne ligne kvindens underliv og livmoder. Tanken om dette er frastødende og bizar, og det groteske understreges ved kroppens bløde og runde former, der mødes med den skarpe og lige kniv. Farverne er dominerende i skarpe pink-røde nuancer, hvilket virker provokerende for øjet. Titlen ”Drømmen om Kniven” gør hele billedet mere......

Words: 1449 - Pages: 6

Free Essay

Bobo

...FREDERIKSEN • KNUD RYG OLSEN • OLAF SØNDBERG Grundbog til Danmarkshistorien Dette materiale tilhører Chuck Norris, paedritr@guerrillamail.org. © Forfatterne og Systime A/S 2008. Misbrug vil blive retsforfulgt. Grundbog til Danmarkshistorien © 2006 Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg og Systime A/S Kopiering fra denne bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Ekstern redaktion: Knud Ryg Olsen Omslag: Merete Troelsen Omslagsillustration: De sammensvorne rider fra Finderup Lade efter mordet på Erik Glipping 1286. Udsnit af et maleri af Otto Bache, 1882. Frederiksborg. Sat med New Century Schoolbook 10,4/13 Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Systime A/S 1. e-bogudgave 2006 ISBN 87-616-1553-6 (ISBN-13: 978-87-616-1553-4) Trykt udgave: Trykt hos Nørhaven Book, Viborg Printed in Denmark 2006 1. udgave, 2. oplag ISBN 87-616-1123-9 (ISBN-13: 978-87-616-1123-9) Skt. Pauls Gade 25 DK-8000 Århus C Tlf.: 70 12 11 00 www.systime.dk © 2006 Forfatterne og Systime A/S Dette materiale tilhører Chuck Norris, paedritr@guerrillamail.org. © Forfatterne og Systime A/S 2008. Misbrug vil blive retsforfulgt. INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Om nutidsnytten af historiestudier 1. OLDTIDEN INDTIL 800 2. VIKINGETIDEN 800-1050 FRA ODIN TIL KRISTUS 1. Rigs Vandring 2. Widukind om Haralds overgang til kristendommen 3. Adam af Bremen om Haralds overgang til kristendommen VIKINGERNES VIDE VERDEN 4. En arabisk......

Words: 124666 - Pages: 499

Free Essay

Øm Abbey

...1. Problemformulering Med udgangspunk i ”Øm Klosters Krønike” fra 1165-1267 vil opgaven analysere hvilke konflikter som Cistercienserordnen havde med biskopperne af Århus. Herudover præsenteres baggrunden for deres virke i Danmark og forståelsen af kilden til konflikten diskuteres. 2. Indledning Klostervæsenet opstod i Østen for mennesker, der havde forsaget det verdslige liv og søgt ud i ødemarkens ensomhed for at dyrke Gud ved bøn og askese, mens andre forsøgte at undslippe det verdslige ved flugt. Den første ordnen der kom til Danmark var Benediktinerordnen og efter den kom Cistercienserordnen. Sidstnævnte blev stiftet som reaktion på benediktinernes overvældende pragtudfoldelse i bygninger og gudstjenesteformer samt en snigende magelighed. Øm Kloster blev oprettet i en tid præget af uroligheder i Danmark. I den forbindelse opstod der en række stridigheder mellem klosteret og biskopperne af Århus blandt andet om dispositionsret over jord og gæsteri. Oprettelsen af klosteret betød konflikter omkring dispositionsret over jord. Konflikterne eskalerede imidlertid under biskop Tyge I af Århus. Dispositionsretten over jorden er spændende at se på især fordi 1100-tallet tilhørte omkring en tredjedel af jorden klostre. Der var ikke mange verdslige der ejede så meget jord som klostrene; dette betød at klostrene var en del af samfundets økonomiske rygrad. Tidsafgrænsningen er sat til perioden mellem 1165 til ca. 1267. I klostrene formede munkene deres egen lille familie og i......

Words: 7637 - Pages: 31

Free Essay

Kender Du Ikke Akkusativ

...atypiske personligheder og beder om opmærksomhed på forskellige måder, hvilket mange unge kan relatere til sig selv og måske afspejle sit liv med eller måske sin hverdag. De fleste unge kender til mange af de ting, de ser i fjernsynet som medierne sender, men alle unge bliver ikke påvirket i samme grad. Det er samtidig heller ikke de unges skyld, at de er som de er.Hvis vi ser tilbage i tiden kan vi se, hvor meget livet, kulturen, traditionerne, normer og værdierne har rykket sig samt ændret sig fuldstændigt. Kulturen er ikke den samme som før takket være teknologien. Familieforholdene er ikke de samme som før, fordi man ikke har fastholdt kulturen, normer og værdierne. De unge har fået flere rettigheder og muligheder i livet, de har større mulighed for at ytre sig og dette gælder allerede fra en tidlig alder. Alt bliver serveret på guldfade takket være teknologien – telefonerne (især smartphones) har overtaget os, fordi alt hvad vi foretager, sker via telefonen. Selv det sociale liv har vi mistet, fordi vi ikke ses så meget mere og ikke socialiserer os fysisk, takket være teknologien igen! I sammenligning med bare 50 år tilbage, hvor socialiseringen var lige med kulturen, man havde sammenhold på familien, man udførte alt selv, selv kommunikationen skete fysisk eller via post. Maden lavede man selv, men i dag kan du bare varme noget mad og så har du det serveret. Hvordan kan man så undgå at blive dum og doven i dag? I dag bliver man som dreng ikke opdraget til at slagte og......

Words: 686 - Pages: 3

Free Essay

Vi Er Ikke Sexister, Bitch!

...Vi er ikke sexister, Bitch! Ligestilling for kvinder er ikke just noget nyt i Danmark, og deres stemmer bliver hørt mere end nogensinde før. Dette kan især mærkes på debatten om den Danske rapperes synonymer for kvinder. Men er de danske ældre kvinder begyndt, at kede sig over den totale ligestilling og derved er ude med riven bare for, at have et eller andet at brokke sig over? Nærmer vi os en verbal revolution? Forfatteren Hanne-Vibeke Holst skrev det meget omdiskuteret debatindlæg ”Du er fucking sexist, Niarn”, som fik Niarn til, at reagere med et modspil og en forklaring. Lad os blot konkludere, at sprogets udvikling galopere derud af og nu gælder det fucking om, at holde fast. ”Vi er ikke sexister, bitch” er en kronik af Janus Køster-Rasmussen, og blev udgivet i Poltikken i november, 2004. Et comeback på Hanne-Vibeke Holst’ debatindlæg ”Du er fucking sexist, Niarn!” Hanne-Vibeke Holst har en klar og tydelig holdning til det stødende sprog der er brugt i de populære rap-tekster. Overordnet mener Holst, at teksterne direkte hentyder unge fyre til, at det er cool, at voldtage og snakke nedladende til unge kvinder – for det kommer til udtryk i rappernes sange. Hun betoner sin artikel med patos ved, at genbruge rappernes grove sprog der få folk til, fremkalde en reaktion til det balstyriske sprog i et andet perspektiv. Hun appellere også til de forældre der har unge piger der går i byen ved at forklare, at dette jo kunne være hendes/deres datter der blev offer for......

Words: 1597 - Pages: 7

Premium Essay

Om Overview

...OM: Full Notes Lecture 1: Chapter 1 What is OM? Operations Management is the set of activities that creates goods and services by transforming inputs into outputs. Why is OM important? Text book lists four reasons: * To see how people organize themselves for productive enterprise * To understand how goods and services are provided * To understand what operations managers do * Because it is such a costly part of an organization Productivity Measurement: Outputs Produced Inputs Used Single Factor: One good over one input; ie Output/ Labour Multifactor: Output/(Labour +Material +Energy +Capital +Misc.) The controlled variables that go into productivity are: * Labour * Capital * Management Note: Quality Changes, External Elements, and a lack of Precise Units of Measure may also change productivity without managerial changes. Lecture 2: Hand Puppet Exercise Task Time: * time it takes to complete a given task Cycle Time: * time from the completion of one unit until the completion of the next unit Throughput Time: * time from the start of work at task one, until the completion of work at the final task. Realise that: A. The cycle time is a function of the bottleneck time, and therefore should be very similar in value B. Throughput time will include any wait times that occur for the product at the bottleneck C. Human nature will change the times and data D. It is the manager’s role to reduce......

Words: 1720 - Pages: 7

Free Essay

Psykologi B - Overordnet Ting Om Freud Og Hans Metoder.

...løbet af 1800’tallet tog Freud til Paris for at besøge Charcot, og ved at møde de kvinder som var i terapibehandling hos den franske neurolog, blev Freud overbevist om at kvinderne ikke led af en nervelidelse, men af en psykisk betinget lidelse. Med sine nye erfaringer på hånden, rejste Freud hjem til sin klinik i Wien, og begyndte at prøve sig frem med hypnoseterapien selv. Freud var ikke god til hypnose-terapien i starten da det var et helt nyt område, men han forsøgte sig frem med behandlingen og anbefalede sine patienter at opgive / ”give slip” på deres symptomer. Freud oplevede at det i nogle tilfælde gav et positivt resultat, men alligevel blev han aldrig helt tilfreds, da det ikke var alle af hans patienter som var modtagelig over for terapibehandlingen, og i værste tilfælde kunne lidelserne vende tilbage til en / flere patienter. Han blev med tiden klar over, at det ikke var nok at behandle symptomerne, men finde årsagen der lå bag lidelsen og bearbejde den først. Katarsis-terapi: Freuds kollega den østrigske neurolog Josef Breuer (1842 - 1925), var med til at udvikle Katarsis-terapien. Ordnet katarsis stammer fra græsk, og betyder ’renselse af sjælen’. Ligesom Freud, havde Breuer også havde interesse for hypnose-terapien, og var også inspireret af Charcots teorier. Katarsis-terapien handlede om at få kvinderne lagt i hypnose, og få dem så langt tilbage i tiden, at de ville kunne erindre de situationer, som havde fået hysteriet til at opstå. Breuer havde i...

Words: 4337 - Pages: 18

Free Essay

Rapport Om Magnetisme - 9. Klasse

...Sætter man til gengæld en nordpol hen til en sydpol, tiltrækker de hinanden. Dette fænomen kalder man magnetisme. Man har kendt til fænomenet magnetisme i mange år. Faktisk helt tilbage til de gamle grækere. Magnetjernsten blev fundet i byen Magnesia i Lilleasien, som nu er Tyrkiet. Magnetjernsten er stenart som kan tiltrække jern. Magnetjernsten kaldes også magnetit. Det er en kemisk forbindelse af jern og oxygen (Fe3O4). Man har brugt magnetjernsten til primitive kompasser til at kunne orienterer sig til søs. Der anvendes længere ikke magnetjernsten, da dens magnetisme ikke er særlig stærk. I dag bruger vi kunstige magneter, hvilket vil sige at man ikke kan finde magneterne naturligt i naturen. Man producerer magneter i forskellige udformninger og styrker. I fysik bruger vi en alnico-magnet. Det er en stærk magnet som består af en blandning af aluminium (Al), nikkel (Ni), cobolt (Co) og jern. De stærkeste magneter man producerer er neodym-magneter og de laves af grundstofferne Jern (Fe), Bor (B) og neodym (Nd). Der er ikke ret mange grundstoffer der kan tiltrækkes af magnet. Blandt dem er Jern (Fe), nikkel (Ni), cobolt (Co) og de sjældne lanthanider, som har grundstof numrene 58-71. Stoffer som dem bliver kaldt ferromagnetiske. Vi bruger magneter til rigtig mange ting bl.a. som magnetisk åbne og lukke mekanismer og som magnetiske holdere til f.eks. knive. Kilde: fysikkemifaget.dk Småmagnetsmodellen Dette er model som kan forklare hvad magnetisme er. Man kan forstille......

Words: 2071 - Pages: 9

Free Essay

Cool

...skjule 30 35 eg mindes ikke noget dødsfald, der har vakt større ·sensation, end min mangeårige ven doktor L*s i R*. Man standsede hverandre på gaden, Man for omkring fra et hus til et andet med de spørgsmål: „Har De hørt det? ved De det? hvad mon var årsagen? mon han har gjort det i vildelse?“ osv. Han var en meget elskværdig, en almindelig yndet og agtet mand, en fortræffelig læge med udbredt praksis; som det syntes, lykkelig gift; fader til seks vakre børn, af hvilke de to ældste sønner allerede var i vej, den ældste datter forenet med en brav embedsmand, den næstefter nylig konfirmeret, og de to yngste 10 og 12 år gamle. Han var dertil formuende, holdt et gæstfrit hus, og var en altid munter og behagelig selskabsmand. Han havde nået sit otte og fyrretyvende år, og aldrig været syg. Pludselig lød rygtet, at han var bleven upasselig. Hans patienter ventede en hel dag forgæves. Man lod spørge til ham, man kom for at besøge ham – han tog ikke mod nogen: enten hed det, at doktoren sov, eller at han ikke var så vel, at han kunne se nogen. Byens anden læge blev vel – ikke kaldet – men dog indladt. Når man spurgte ham om doktor L*s befindende, trak han på skuldrene, rystede med hovedet, og erklærede, at han ikke kendte hans sygdom. Lægemidler ville han aldeles ikke bruge. Jeg, hans præst, var den eneste, som han havde daglig og længe hos sig. Børnene kunne han ikke lide at se; når nogen af dem kom ind, vendte han sig om til væggen. Således lå han i......

Words: 8539 - Pages: 35

Free Essay

Jeg Kender Ikke Det Her

... Som med sit Skrat fra Taarnet, Høitrevnet, kaldte Klokken.   Støv laae paa alle Bænke. Af Malerier spored Man kun den flinke Ungdoms Haandtegninger i Choret.   Og, som paa Hogarths Plade I bittert Lune stukket, Var over Fattigbøssen Tæt Spindelvævet trukket.   Istedenfor et Orgel, Til Vinterstormens Tuden, Peb Døren med sit Hængsel Og klirrede Blyruden.   Det eneste Par Engle, Som fandtes, laae i Gruset, Ormstukne, invalide, Henslængt i Vaabenhuset.   Og Lysene paa Altret Var ikke tændt — bevares! Der gives intet Sted, hvor Meer ugeneert kan spares.   De tommelange Stumper Stod paa Profit i Stagen, Og Dugen var et smudsigt Og stoppet gammelt Lagen.   Der var en dyb Forladthed, En Kulde og et Øde, Der var en rædsom Tomhed, Som i en Grav hos Døde.   Der var — dog nok om dette! Du vil ei mere høre, Og jeg vil ikke heller Det Værste just berøre.   Nok vel, til at forstemme En Virtuos, endsige En Dilettant i Troen Som mig og mine Lige.   Men du — var ved min Side; Jeg saae din unge Pande I renest Stiil en Kuppel, En yndig Hvælving danne.   Paa den var ingen Fure; Der var en himmelsk Eenhed I disse Liniers Bøining, I disse Farvers Reenhed.   Og dine Blik, som Ungdoms Og Uskylds Engle tændte, Var Alterlys, som roligt Med klare Straaler brændte.   Det stumme Sprog i Smilet, I Mundens Form og......

Words: 333 - Pages: 2

Free Essay

Det Store L

...Peter Kaspersen TEKSTENS TRANSFORMATIONER En undersøgelse af fortolkningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning Ph.D.-afhandling Dansk Institut for Gymnasiepædagogik Syddansk Universitet 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord Første del. Forudsætninger Kapitel 1. Debatten om faget Fremtidens danskfag Litteratursynet i Fremtidens danskfag Danskfagets mangler Den litterære fronts modangreb En fagdidaktisk kritik Kapitel 2. Afhandlingens placering i debatten Samfundssyn Didaktiksyn Litteratursyn Inspirationen fra Fremtidens danskfag Inspirationen fra litteraturteorien Inspirationen fra systemteorien Dannelsessyn Utraditionel dannelse Sammenfatning af første del Anden del. Teorier Kapitel 3. Den sociokulturelle udfordring Vygotsky Bakhtin Hvorfor ikke sociokulturalisme? Kapitel 4. Amerikansk litteraturpædagogik Klasserummets dialog Fortolkningens instanser Læsercentrerede teorier – og derudover Kapitel 5. Systemteori Bruner iagttaget af Luhmann 1 1 3 4 6 9 10 13 13 16 21 22 24 28 31 34 36 38 38 39 44 48 50 50 57 61 68 68 Systemteoriens grundlæggende paradoks Kommunikationsbegrebet Meningsbegrebet Systemteoretisk uddannelsesteori Interaktionssystemet undervisning Systemteori og danskundervisning Videns- og læringsformer. Stokastiske processer Systemteoretisk kunstteori Det selvprogrammere(n)de værk Kunstsystemets historie Litteratur og undervisning Kritik af Luhmanns systemteori Kapitel 6. Pædagogisk forskning......

Words: 201508 - Pages: 807

Free Essay

Rapport Om Blodsukker

...jo ikke sidder sammen i lange kæder. Længere nede i systemet spalter bugspytamylase de korte stivelseskæder, så de bliver til maltose, altså disakkarider. Fra tyndtarmen bliver der udskilt maltase. Maltase splitter disakkarider til monosakkarider, altså til glukose hvilket kan passere igennem tyndtarmvæggen og optages i blodbanerne. Kulhydrater som druesukker, der allerede er et monosakkarid, kan selvfølgelig blive optaget direkte i blodbanerne, uden denne lange proces. Den eneste slags kulhydrater som ikke kan splittes til glukosemolekyler, og derved blive optaget i blodbanerne, er cellulose. Cellulose kører direkte igennem systemet og ud af endetarmen. Det er dog stadigvæk vigtigt at spise groft brød, frugt og grønt, da det får en til at føle sig mæt og hjælper med at stimulere rytmiske sammentrækninger i tarmen. Hormonel blodsukkerregulering: Et af nøgleordene, med hensyn til blodsukkerregulering, er insulin. Når glukosen når blodbanerne, stiger blodsukkeret. Det registrerer bugspytkirtlen, og der udskilles insulin til blodet. Insulinets funktion er at øge optagelsen af glukose i kroppens celler. Det gør den ved at aktivere nogle proteiner, der gør det muligt for glukose at passere igennem membranen. Når der ikke er en høj koncentration af blodsukker i blodet, bliver der ikke udskilt noget insulin. Det er fordi, at glukosen skal bruges til hjernen, som ikke kan bruge fedtsyrer til at få energi. Muskler kan nemlig bruge fedtsyrer som energi, hvis der ikke er noget......

Words: 1218 - Pages: 5

Free Essay

Sso for College

...fungere socialt og arbejdsmæssigt. Man kan ikke sige hvad stress er på en måde der er mange måder at fortælle det på, men der er tre overordnede tilgange til stress: * Stress som et biologisk fænomen: - det handler om vores reaktioner når vi står overfor en fare eller truende situationer. * Stress som et psykologisk fænomen: - her handler det om hvordan os som individ vil håndtere stressen på. * Stress som et socialt fænomen: - der handler om det sociale miljø som man antager for at være belastende eller stressende. Akut stress Akut stress som også kaldes for kortvarigt stress er, når et menneske står overfor en udfordring eller en fare fra omgivelserne har vi som dyr en ’’kamp og flugt’’ reaktion. Det er en overlevelses reaktion som gør at vi kan håndtere eller imødegå udfordringen. Som Walter Cannon beskrev hvad der skete med kroppen, det foregår sådan at udfordringen tænder det sympatiske nervesystem, som befrier stresshormonet adrenalin (Adrenalin er et stresshormon, der fremhæver reaktionen ’’kæmp eller flygt’’, stresshormonet sørger for at der kommer sukkerstof til, den kommende muskelaktivitet). Puls og vejrtrækning bliver hurtigere, og blodet kører hurtigere rundt i kroppen og op til hjernen og musklerne, vores opmærksomhed forøges så vi kan kigge os bedre omkring og se hvad der egentligt sker rundt om os og hukommelsen bliver bedre, disse ting hjælper os med at håndtere situationen og udfordringerne. I dette tilfælde skal vi selv være......

Words: 3547 - Pages: 15