Free Essay

Activitati Logistice in Cadrul Firmelor

In: Business and Management

Submitted By NicoleMadalina
Words 3592
Pages 15
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Comerţ

LOGISTICĂ ŞI DISTRIBUŢIA MĂRFURILOR

Analiza sistemului logistic la firma Carnsan Prod SRL

ECHIPA: Purice Mădălina Nicole Răducanu Silvia Rogoz Gabriela Rusu Ana-Maria Sava Anca Seria C, grupa 349, an III

-BUCUREŞTI 2013-
Introducere

Denumirea întreprinderii: Carnsan Prod SRL Anul înfiinţării: 2002 Forma de juridică: Societate cu răspundere limitată
Capital social: 200.000 RON
Capital propriu: 5.306.391 RON
Număr de unităţi: 16 Adresa sediului: Comuna Filipeştii de Pădure, strada Principală, număr 941, judeţul Prahova, telefon: 0372 722 396
Cifră de afaceri ( anul 2012): 44.090.758 RON
Cod CAEN: 1013- Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
Activitatea principală: Producerea unei game largi de preparate şi semipreparate din carne de porc, vită, pui şi oaie; ambalarea şi distribuirea acestora către magazinele proprii.
Ponderea activităţii principale în total cifră de afaceri: 80%
Structura capitalului social: Harbuz Valeriu-50% Dinescu Mihaela-50%
Număr de personal: 162

Scurt istoric şi descriere narativă a activităţii întreprinderii
SC Carnsan Prod SRL a fost fondată la data de 22.05.2002 şi a fost înscrisă la Registrul Comerţului din Prahova sub numărul J29/547/2002, purtând codul de înregistrare fiscală: RO14650399. În primă fază, firma a intrat pe piață de producție și comercializare a preparatelor din carne cu capacitate de aproximativ două tone pe zi și un număr de 25 de angajați. Erau numai două magazine în care se vindeau produsele și un depozit în București. Anual cerea a crescut, determinând deschiderea de noi magazine și extinderea pieței de vânzare în București, județul Prahova și județul Dâmovița, ajungându-se la 16 magazine ce vând exclusiv carne și produse din carne, cu servire asistată.

Din anul 2006, SC Carnsan Prod beneficiază de fonduri structurale pentru construcţia unei fabrici noi ce are o capacitate de procesare de pâna la 15 tone pe zi, în conformitate cu normele impuse de Uniunea Europeană. Implementarea sistemului de management al calității ISO 22000 și a sistemului HACCP dar și prin investiția de circa trei milioane de euro în urma derularii proiectului amamintit anterior, SC Carnsan Prod pășește pe drumul comerțului intracomuntar cu state ale U.E.. Cifra de afaceri este într-o continuă creștere, realizându-se 4,5 milioane de euro în anul 2007, 7,1 milioane de euro în anul 2008 iar în anul 2012 ajungând până la 9,6 milioane de euro, aceasta vorbind despre seriozitatea și profesionalismul cu care aceasta afacere este tratată. În această perioadă, familia Carnsan s-a marit până la 160 de angazați care, cu măestrie și pricepere, produc și servesc zilnic clienții cu mai mult de 70 de sortimente de preparate din carne de porc vită, oaie, curcan și pui. La data de 31.12.2010, capitalul social era de 200.000 RON, acesta fiind în întregime vărsat. Trebuie menționat faptul că întreprinderea are un singur administrator și doi asociați persoane fizice care dețin fiecare 50% din parțile sociale.
Deviza firmei este: ,,Să mâncăm este o necesitate, să alegem este o artă!’’ iar firma va face investiții importante în publicitate pentru a câștiga un număr cât mai mare de clienți pentru magazinele specializate. În momentul de față, se dorește implementarea unui proiect ce vizează realizarea unei game de produse crude porționate și ambalate, urmărindu-se totodată păstrarea unui raport calitate preț bun.

2. Identificarea principalelor activităţi logistice

Logistica trasporturilor de mărfuri

Prin definiție, transportul reprezintă activitatea de a deplasa mărfurile dintr-un punct în altul. Acesta se realizează prin mai multe modalități: transport rutier, naval, feroviar, aerian și prin conductă.
Fiecare tip are caracteristicile lui dar primul și anume cel rutier reprezintă cea mai flexibilă modalitate atunci când vorbim de traseu și timpul de livrare. Astfel, marfa poate fi livrată direct clienților sau într-un loc stabilit de aceștia. Bineînteles, putem regăsi și dezavantaje:

* timpul pierdut la controalele vamale în ceea ce priveste transporturile internaționale; * distanțele prea lungi; * nevoia traversării de ape, ceea ce face transportul rutier să nu mai fie foarte atractiv.
Totuși, există și posibilitatea combinării transporturilor. Astfel, regăsim:

* Transportul rutier care se continuă cu cel feroviar, denumirea fiind de piggyback; * Transportul rutier care se continuă cu cel naval, denumirea fiind de fishyback; * Transportul feroviar care se continuă cu cel naval, denumirea fiind de trainship; * Transportul rutier care se continuă cu cel aerian, denumirea fiind de airtruck.
O normă de care trebuie să se țină cont este CEE 3820-85 din 20.12.1985. Aceasta face referire la timpii de condus. Astfel:

* Pentru două săptămâni, timpul maxim este de 90 de ore; * Zilnic, timpul de condus este de 9 ore sau 10 ore de două ori pe săptămână; * Dacă vorbim de condus încontinuu, șoferii trebuie să se limiteze la 4 ore și 30 de minute. * Bineînteles, trebuie să existe și pauze: ori una de 45 de minute, ori trei, fiecare oferindu-i celui care conduce răgaz de 15 minute. Altă posibilitate ar fi o pauză de 30 de minute și alta de 15. * Important este și repausul zilnic și săptămânal. Primul trebuie să fie de 11 ore sau 9 ore consecutive de trei ori pe săptămână. Al doilea este de 45 de ore sau 36 de ore la domiciliu șoferului sau 24 de ore în afara acestuia.

Logistica depozitării mărfurilor
Depozitele sunt spații de diferite dimensiuni al căror rol este acela de păstrare și livrare a mărfurilor.
Depozitarea, la început, a fost considerată o activitate ce genera costuri prea mari. Ulterior acestă gândire s-a modificat ajungând în momentul de față să fie văzută o operațiune neserară pentru creșterea nivelului de satisfacție al clienților, dar și al eficienței activității firmei.
Cele mai importante activități desfăsurate într-un depozit sunt: recepţia ce cuprinde descărcarea mărfurilor și intrarea acestora în inventar. Următoarea operațiune este manipularea mărfurilor alcătuită din transportul în depozit, îndeplinirea normelor de siguranţă și introducerea produselor în stocul de disponibilitate. Ultimile două, pregătirea comenzilor și expedierea produselor, sunt constituite din ambalare, marcare, încărcare și înregistrare informatică.
În proiectarea și construirea unui depozit se țin cont de următorii factori: tipul produselor depozitate, volumul și greutatea lor. De asemenea și numarul de etaje sau înățimea depozitului sunt importante. Cea mai bună modalitate de construire a unui depozit este pe un singur nivel, pentru că facilitează manipularea mărfurilor, dar cheltuielile sunt mai mari.
Dimensiunea depozitelor și numărul lor țin cont de tipul produselor, durata stocării, echipamente și ambalajele folosite. Totodată timpul de livrare este cel care determină numărul total de depozite necesar unei firme. Dacă timpul de livrare este mic, depozitele vor fi numeroase și destul de mici ca întindere.
Logistica stocării mărfurilor

Stocurile au un rol important în alimentarea producției, cît și a rezultatelor acesteia. În formarea stocurilor contribuie mai mulți factori, cum ar fi: nepotrivirea dintre cererea nespecializată și specializarea producției; producția și consumul cu caracter sezonier; operațiile executate pentru întărirea procesului de livraresau consum; procesul de transport eficientizat; etc. Diferențele dintre cerere și ofertă duce la apariția stocurilor. Un magazin trebuie să aibă stocuri pentru a satisface nevoia clientului; atunci cînd un client dorește un anume produs, magazinul trebuie să aibă produsul disponibil. Scopurile stocurilor în lanțul logistic sunt variate. Stocurile constituie o sursă mare de costuri, contribuie în fluxul materialelor si asigură competitivitatea firmei. Stocurile se pot împarți în trei categorii: stocuri curente (satisface cererea in perioada dintre doua livrări), stocuri de siguranță (folosit în cazul în carecererea este mai mare), stocuri sezoniere (în cazut cererilor care variază). Pentru exprimarea stocurilor de mărfuri este nevoie de două tipuri de indicatori: absoluți care redau situația stocurilor; și relativi care exprimă rezultatul dintre numeroși indicatori absoluți. Indicatorul ”stoc în zile-rulaj” exprimă zilele în care stocul se reînnoiește. Viteza de circulație este un alt indicator care prezintă acel număr de zile în care un anumit produs a rămas în stoc. Un alt indicator este stocul în număul de rotații care exprimă numărul reînnoirilor stocurilor. Pentru stocarea mărfurilor există cinci modalități. Stocarea statică se face pentru a stoca piese de dimensiuni mici, cu ajutorul unor mobiliere cu rafturi suprapuse. Adoua modalitate este stocarea mobilă ce se realizează prin mobilier cu etajere, avînd roți atașate, deplasîndu-se pe șine. În a treia modalitate, stocarea pivotantă pe orizontală sau verticală, mărfurile sunt deplasate în baxuri cu ajutorul unei benzi rulante. Stocarea dinamică reprezintă stocarea în care mărfurile sunt aranjate în blocuri orizontale. Stocarea mărfurilor se mai poate realiza și cu ajutorul transtockeurilor. Acestea sunt sisteme automate de mare înălțime, macarale concepute pentru a putea circula în areale foarte înguste.

Principalele activități logistice în cadrul firmei Carnsan Prod SRL În cadrul firmei Carnsan Prod SRL activităţile de transport, depozitare şi distribuţie pot fi considerate principalele activităţi logistice.
Societatea dispune de un singur depozit situat în aceeaşi incintă unde se află şi fabrica de producţie. Depozitul este unul frigorific unde se păstrează preparate ce urmează a fi apoi comercializate. Deoarece firma produce o gamă mai largă de preparate, depozitarea lor se realizează astfel: preparatele refrigerate sunt păstrate la o temperatură ce variază inte 0-5 ºC, preparatele congelate sunt păstrate la o temperatură de -12ºC iar preparatele semiafumate şi afumate sunt păstrate la o temperatură de 5- 12ºC. Depozitarea mărfurilor se realizează manual. Produsele preparate sunt ambalate în folie polimerică sau în vid.
În privinţa stocurilor, politica firmei constă în comercializarea rapidă a produselor fabricate pentru a se respecta termenele de valabilitate. Transportul preparatelor denumit mai exact transport frigorific cu refrigerare deoarece se realizează cu ajutorul unor maşini speciale pentru a se respecta condiţiile de temperatură şi umiditate necesare preparatelor din carne în timp ce sunt transporate pe distanţe mai mici sau mai mari spre comercializare. Un număr de şase maşini asigură transportul preparatelor spre locurile de vânzare ale firmei. Carnsan Prod SRL colaborează pentru obţinerea materiilor prime ( a cărnii de porc de vită) cu furnizori atât din România cât şi din afară (Germania). Distribuţia preparatelor şi a cărnii se realizează doar în unităţile proprii de comecializare ale firmei, mai precis în: Bucureşti, Ploieşti, Târgovişte, Câmpina, Breaza, Comarnic şi Sinaia. Se distribuie zilnic, în afara de week-end, între orele 6-16 o anumită cantite de preparate ce variază de la zi la zi. În unele cazuri se poate întâmpla să se distribuie de două ori pe zi spre un anumit magazin. Totuşi această situaţie are loc foarte rar. Comenzile se transmit direct de la magazine de către personalul aferent, telefonic, în fiecare seara după terminarea programului sau chiar în timpul zilei dacă rămân fără un anumit produs.

3. CLASIFICAREA ŞI EVALUAREA SERVICIILOR LOGISTICE

Activităţile logistice desfăşurate se integrează în întreg circuitul întreprinderii. Se foloseşte noţiunea de “lanţ logistic” cu scopul de a da o logică circulaţiei ansamblului de fluxuri ale întreprinderii. Însă extinderea câmpului de aplicare a analizei logistice depinde direct de nivelul de dezvoltare a funcţiei în cadrul întreprinderii. Activitatea de logistică a firmei SC Carnsan Prod S.R.L. implică administrarea întregului sistem de distribuţie fizică al canalului de marketing, respectiv activitatea furnizorilor, a agenţilor de aprovizionare, a operatorilor de piaţă, a membrilor canalului şi a clienţilor. Aceste activităţi includ prognoza, achiziţia, înregistrarea comenzilor, gestiunea stocului, depozitarea şi organizarea transporturilor, toate acestea constituind, de fapt, componentele logisticii. Logistica eficientă se constituie în elementul câştigător în atragerea şi păstrarea clienţilor, în condiţiile în care distribuţia fizică se ridică la pretenţiile acestora. Distingând operaţiunile desfăşurate de firmă în contextual procesului logistic, există o serie de domenii specific care grupează principalele tipuri de servicii logistice ale acestei firme, după cum urmează:

* După momentul acordării serviciilor :

a) Servicii până la vânzare b) Servicii în procesul vânzării c) Servicii post vânzare- Sunt servicii prestate cumpărătorului pentru o perioadă limitată de timp, după achiziţionarea produsului ; acestea înglobează tot ceea ce ar putea contribui la satisfacerea şi fidelizarea cumpărătorului, cum ar fi :
- livrarea, descărcarea mărfurilor ;
- certificatele de conformitate ;
- posibilitate de returnare în caz de insatisfacţie (cerere justificată sau necondiţionată) şi de rambursare a contravalorii produselor cumpărate/ schimbare cu altă marfă ; Prestaţiile post-vânzare constituie un argument concurenţial decisiv în strategia de asigurare a competitivităţii firmei, de personalizare a relaţiilor cu clientela, un factor de încredere şi de securitate pentru cumpărător. Aceste prestaţii sunt însoţite de servicii efectuate înainte de cumpărarea produsului (servicii pre-cumpărare) şi de servicii în timpul vânzarii. * După forma achitării : a) Servicii cu plată- totalitatea serviciilor logistice a căror valoare nu intră în valoarea mărfurilor livrate şi sunt achitate printr-o factură separată ; acestea sunt: tarifele percepute pentru plata serviciilor prestate (stabilite individual pentru fiecare client, în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate, precum şi de necesarul logistic şi uman). Plata serviciilor se va face, pentru contractele permanente, lunar, pe bază de factură emisă la sfârşitul lunii, iar pentru contractele cu executare imediată, plata va fi împărţită în două tranşe, respectiv avans şi plata la livrarea mărfurilor. b) Servicii fără plată - acestea sunt mai mult formale, deoarece ele intră în cheltuielile circulante şi valoarea lor este inclusă în costul livrării mărfurilor. * După conţinutul serviciilor : a) Servicii corporale- au ca scop schimbarea parametrilor fizici ai fluxurilor de mărfuri pentru apropierea produselor din punct de vedere tehnologic de necesităţile celor care le folosesc – de exemplu corespunderea produsului fabricat sortimentului pentru consum, ambalarea mărfii etc. b) Servicii acorporale- cuprind serviciile legate de funcţiile managementului –consultarea angajaţilor în domeniul dirijării stocurilor, mijloacele de transport, monitorizarea fluxurilor, elaborarea şi realizarea în practică a schemelor individuale privind plata mărfurilor. * După modul de utilizare a serviciilor : a) Servicii directe b) Servicii indirecte * După gradul de adaptare la necesităţile consumatorilor : a) Servicii standardizate- În toţi anii săi de existenţă, SC Carnsan Prod S.R.L. a acţionat responsabil în ceea ce priveşte mediul înconjurător şi securitatea alimentelor – fabrica Carnsan Prod deţine certificarea ISO 22000 şi a sistemului HACCP - standard pentru managementul siguranţei alimentului b) Servicii individuale- Pentru S.C. Carnsan Prod S.R.L., responsabilitatea socială faţă de comunitate este la fel de importantă ca succesul în afaceri. Responsabilitatea socială reprezintă un angajament pe termen lung şi înseamnă mai mult decât un gest de caritate, o donaţie de produse sau de bani. Responsabilitatea socială înseamnă implicare în proiecte durabile, care pot sta la baza unor noi atitudini umane. Responsabilitatea socială înseamnă să cunoşti nevoile societăţii în care îţi desfăşori activitatea, să investeşti cu răbdare, ani de-a rândul, şi să obţii o îmbunătăţire. S.C. Firma Carnsan Prod S.R.L.şi-a asigurat prestigiul în rândul consumatorilor prin calitatea şi diversitatea produselor oferite. * După forma de organizare : a) Servicii realizate cu forţele proprii ale întreprinderii- toate activităţile de transport sunt desfasurate prin proprii angajaţi şi propriile mijloace, atât material, cât şi umane. Astfel, firma dispune de o flotă proprie de distribuţie formată din 6 camioane frigorifice cu capacitate zilnică de livrare de 150 tone, ce aprovizionează magazinele proprii la nivel naţional. b) Servicii realizate cu atragerea părţilor terţe

* După aria activităţii : a) Servicii regionale b) Servicii locale c) Servicii naţionale d) Servicii internaţionale

4. CĂI DE RAŢIONALIZARE A SISTEMULUI LOGISTIC

Evaluarea serviciilor de stocare

Nivelul stocurilor influenţează satisfacţia clientului. Problema de bază constă în găsirea unei căi de mijloc, cu alte cuvinte, nici stocuri prea mari, dar nici prea mici. În luarea deciziilor legate de stocuri, conducerea firmei trebuie să pună în balanţă costurile necesare menţinerii unor stocuri mai mari cu vânzările şi cu profiturile care vor rezulta din aceste stocuri. În sistemul logistic al firmei, depozitarea mărfurilor include un ansamblu de activităţi de susţinere, care ajută la îndeplinirea obiectivelor de servire a clienţilor. În cadrul firmei, organizarea depozitului este orientată spre piaţă, întrucât se urmăreşte în principal reducerea costurilor de livrare şi o livrare promptă către clienţi.
O altă problemă importantă privind depozitarea mărfurilor o constituie asigurarea condiţiilor de depozitare. Depozitul firmei S.C. Carnsan Prod S.R.L. dispune şi un sistem avansat de refrigerare, produsele având nevoie să fie păstrate la temperaturi scăzute. Stocurile determină nivelul serviciului logistic oferit clienţilor şi continuarea desfăşurării propriei activităţi. Pentru a accelera procesul de primire a comenzii, de expediere a mărfurilor şi de întocmire a documentelor, se utilizează un sistem computerizat de înregistrare a comenzilor. Firma de asemenea îşi planifică sosirea mărfurilor la timp, astfel încât să se reducă laminim operaţiunile de manipulare şi stoc rămas.

Evaluarea serviciilor de transport Transportul mărfurilor reprezintă una dintre activitaţile esenţiale ale distribuţiei fizice, considerată cea mai importantă componentă a mixului logistic, ea deţinand, de obicei, în ţările dezvoltate, aproape jumătate din costurile aferente tuturor activităţilor logistice.
Printre cele mai importante domenii decizionale vizând transportul mărfurilor pot fi menţionate: alegerea modalităţii de transport, alegerea rutelor de transport şi programarea operativă a vehiculelor pentru transportul mărfurilor. Transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite, aerisite, uscate şi igienizate. Fiecare lot de livrare trebuie să fie însoţit de documentele de certificare a calităţii, întocmite conform dispoziţiilor legale în vigoare. Produsele sunt cărate în cutii de carton şi inscripţionate cu sigla producătorului. Pentru reducerea costurilor legate de activităţile logistice, trebuie să existe o coordonare a activităţii de transport, gestionarea mai bună şi mai eficientă a stocurilor şi, de asemenea, o depozitare şi o manipulare eficientă a mărfurilor. Considerăm că perfecţionarea serviciilor folosite trebuia făcută prin adaptarea continuă la cerinţele pieţei şi la modificările acesteia. Prin managementul aprovizionării se asigură elementele materiale şi tehnice necesare producţiei şi structura care să permită realizarea obiectivelor generale ale întreprinderii, cu costuri cât mai mici şi un profit cât mai mare. Cele mai importante aspecte ale managementului aprovizionării sunt: * studierea pieţei furnizorilor potenţiali şi reali; * selectarea şi testarea credibilităţii furnizorilor; * elaborarea strategiilor privind cumpărarea resurselor materiale şi a echipamentelor.

În ceea ce priveşte gestiunea stocurilor: * negocierea condiţiilor de vânzare cumpărare ce duc la încheierea de contracte; * urmărirea evoluţiei pieţei, a potenţialului de resurse, a preţurilor. Având în vedere faptul că stocurile îndeplinesc o funcţie importantă în cadrul firmei este necesar să se determine tipurile şi nivelul acestora, exprimat valoric, cantitativ şi pe perioade de timp.
Operaţiunile privind tipurile şi nivelul stocurilor ţin cont de avantajele şi pierderile care se înregistrează dacă se stochează mai mult sau mai puţin. De aceea, este necesară determinarea pragului optim care asigură un echilibru al efectelor negative şi pozitive. Un stoc trebuie să facă faţă repede cererilor formulate de client. Responsabilii cu gestiunea stocurilor trebuie să evite supradimensionarea stocurilor şi subdimensionarea acestora. Un alt concept modern, "JUST IN TIME", presupune menţinerea stocurilor la un nivel cât mai mic. Aplicarea practică necesită reorganizarea sistemului de aprovizionare-producţie-distribuţie a firmei pe baza unor reguli: 1. scurtarea a intervalelor de trecere de la o operaţiune la alta, de la un utilaj la altul sau de la un produs la altul; 2. asigurarea fiabilităţii totale a maşinilor şi utilajelor; 3. rata rebuturilor nulă (zero defecte); 4. introducerea unui sistem de trasportat al produselor, de la un loc la altul, bazat pe loturi foarte mici.
Trebuie să vorbim și despre o strategie de desfacere ce trebuie aplicată. Prin definiție, aceasta reprezintă o serie de activități planificate, de obicei pe termen mediu și lung, pentru ducerea la bun sfârșit, cu ajutorul anumitor resurse, a obiectivelor privind desfacerea – valorificarea produselor firmei, în condițiile manifestării unor factori de influență endogeni sau exogeni.
Un exemplu potrivit este cel al strategiilor de raționalizare; acestea umăresc eficientizarea activităților aferente prin îndeplinirea sarcinilor de desfacere, costurile fiind minime și prin aigurarea unor metode de depozitare și de gestiune mai bune. De asemenea utilizarea calculatoarelor pentru calculul și evidența automată, utilizarea caselor de marcat și a dispozitivelor de înregistrare și citire automată.
Să nu uităm managementul desfacerii produselor ce reprezintă activitatea prin care este asigurată vânzarea rezultatelor producției; astfel, se încheie circuitul economic din întreprindere. Sunt anumite activități în cadrul cărora trebuie să se mai lucreze, adică sa fie evaluate și îmbunătățite. Acestea sunt: * Realizarea unor studii de marketing pentru a asigura comenzile și contractele comerciale; * Strângerea comenzilor și realizarea portofoliului de comenzi; * Finalizarea contractelor comerciale în concordanță cu cerințele clienților și capacitatea de producție; * Elaborarea unui plan strategic și a unor programe de livrare pe sortimente și clarificarea căilor de distribuție; * Urmărirea stadiului de execuție a produselor atunci când vorbim de produsele de fabricație; trebuie prevenită realizarea de produse necorespunzătoare calitativ. * Modernizarea propriilor rețele de desfacere a produselor; * Organizarea propriilor rețele prin care se asigură serviciile post-vânzare sau modernizarea celor deja existente. * Îmbunătățirea relațiilor de vânzare bazate pe comenzi, convenție și contracte; * Realizarea unor stocuri de desfacere optimă; * Garantarea unor condiții raționale pentru depozitarea produselor finite și pentru primirea loturilor de livrare; * Asigurarea livrării produselor în condiții optime către clienți; * Controlul și coordonarea activității depozitelor de desfacere;
Furnizorii, fiind foarte importanți în evoluția firmei, trebuie aleși în mod rațional; criteriile sunt: cel mai bun raportul calitate-preț; natura relațiilor comerciale cu aceștia; dorința de a alege furnizori locali.
În concluzie, raționalizarea logisticii ajută intreprinderea să se axeze pe vocația sa principală, încredințând unor forme specializate unele operațiuni ca transportul și stocarea, depozitarea și livrarea mărfurilor. De asemenea, întreprinderea poate să recurgă la subcontractare sau la crearea mai multor filiale specializate. Astfel, performanța depinde de controlul procesului logistic.

Bibliografie

1. Ballou, R.- “Business Logistics Management”, Ed. Prentice Hall, Inc. 1992
2. Caraiani G., Felea M; Mărunţelu I., Vasiliu C.- “Logistica şi distribuţia mărfurilor- note de curs”, Ed. ASE, Bucureşti, 2008
3. Popescu, L.- “Principii de management aprovizionare şi desfacere”, Ed. Cimer*ES Bucureşti, 1998
4.http://www.scritube.com/management/REFERAT-Managementul-productie23783.php (Data ultimei accesări: 27.11.2011) 5. http://www.iqads.ro/dictionar/servicii_post_vanzare.html (Data ultimei accesări: 2.12.2011) 6. http://www.carnsan.ro/ (Data ultimei accesări: 2.12.2011) 7. http://www.scribd.com/doc/56785743/Analiza-Si-Evaluarea-Operatiunilor-Logistice-La-Nivelul-Firmei-SC-Kaufland-SCS (Data ultimei accesări: 2.12.2011) 8. http://www.scritube.com/management/Managementul-aprovizionarii-si15411212014.php (Data ultimei accesări: 2.12.2011)…...

Similar Documents

Free Essay

President

...caracterizat nu de puţine ori prin incertitudini, acutizarea problemelor şi a conflictelor de toate felurile, convulsii sociale şi nu în ultimul rând, de dificultatea de a înţelege şi gestiona corect provocările izvorâte din dinamica accelerată a dezvoltării tuturor domeniilor de activitate în contextul globalizării. În acest cadru general deosebit de complex şi circumstanţiat de multe elemente cu grad sporit de specificitate, trebuie înţeleasă şi dezvoltarea economiei în România, precum şi a ansamblului de activităţi derulate în sectorul neoficial, cunoscute generic sub denumirea de economie paralelă. Economia paralelă în ţara noastră cuprinde o paletă largă de iniţiative şi operaţiuni care pot fi clasificate în diferite moduri şi care cunosc forme de manifestare extrem de variate. În analiza fenomenului în cauză, au fost identificate ca fiind componente de bază ale sistemului activităţilor specifice economiei paralele, reprezentative pentru România, acele activităţi care prin caracteristicile lor sunt: subterane, ilegale, informale, voluntare (benevole) sau reprezintă producţia casnică afectată uzului propriu. Prezentând un mare grad de specificitate şi nuanţări diverse, toate acestea trebuiesc analizate de o manieră individuală cât mai amănunţită, însă printr-o abordare în contextul general constituit de sectorul neoficial al economiei naţionale, în interiorul căruia interacţionează frecvent. În pofida faptului că în perioada tranziţiei nivelul......

Words: 4035 - Pages: 17

Free Essay

Analiza Swot Toyota

...este specific, in esenta, analiza continua, pe de o parte, a mediului extern al firmei pentru a anticipa sau sesiza la timp schimbarile din cadrul acestuia iar pe de alta parte, a situatiei interne a firmei pentru a evalua capacitatea ei de a face fata schimbarilor. Metoda de analiza a mediului, a competitivitatii si a firmei pe care o prezint in continuare, este analiza SWOT. 2. ANALIZA SWOT – prezentare teoretica Analiza SWOT constituie cea mai importanta tehnica manageriala utilizata pentru intelegerea pozitiei strategice a unei intreprinderi/organizatii. Analiza SWOT incepe cu scrierea unei liste cu puncte curente: puncte de forta dar si puncte de slabiciune, privind starea unei intreprinderi/organizatii. SWOT reprezinta acronimul pentru cuvintele englezesti „Strengthts" (Forte, Puncte forte), „Weaknesses" (Slabiciuni, Puncte slabe), „Opportunities" (Oportunitati, Sanse) si „Threats" (Amenintari). Primele doua privesc firma si reflecta situatia acesteia, iar urmatoarele doua privesc mediul si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei. Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competente distinctive pe care aceasta le poseda la un nivel superior in comparatie cu alte firme, indeosebi concurente, ceea ce ii asigura un anumit avantaj in fata lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezinta activitati pe care firma le realizeaza mai bine decat firmele concurente, sau resurse pe care le poseda si care depasesc pe cele ale altor......

Words: 1875 - Pages: 8

Free Essay

Analiza Swot a Firmei Toyota

...este specific, in esenta, analiza continua, pe de o parte, a mediului extern al firmei pentru a anticipa sau sesiza la timp schimbarile din cadrul acestuia iar pe de alta parte, a situatiei interne a firmei pentru a evalua capacitatea ei de a face fata schimbarilor. Metoda de analiza a mediului, a competitivitatii si a firmei pe care o prezint in continuare, este analiza SWOT. 2. ANALIZA SWOT – prezentare teoretica Analiza SWOT constituie cea mai importanta tehnica manageriala utilizata pentru intelegerea pozitiei strategice a unei intreprinderi/organizatii. Analiza SWOT incepe cu scrierea unei liste cu puncte curente: puncte de forta dar si puncte de slabiciune, privind starea unei intreprinderi/organizatii. SWOT reprezinta acronimul pentru cuvintele englezesti „Strengthts" (Forte, Puncte forte), „Weaknesses" (Slabiciuni, Puncte slabe), „Opportunities" (Oportunitati, Sanse) si „Threats" (Amenintari). Primele doua privesc firma si reflecta situatia acesteia, iar urmatoarele doua privesc mediul si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei. Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competente distinctive pe care aceasta le poseda la un nivel superior in comparatie cu alte firme, indeosebi concurente, ceea ce ii asigura un anumit avantaj in fata lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezinta activitati pe care firma le realizeaza mai bine decat firmele concurente, sau resurse pe care le poseda si care depasesc pe cele ale altor......

Words: 1892 - Pages: 8

Free Essay

Winformaţii Generale Despre S.C. Dedeman Automobile S.R.L. I.1. Prezentare S.C. Dedeman Automobile S.R.L.

...proporţie de 90% din piese reciclabile, Dacia Logan MCV a fost concepută cu dorinţa de a respecta mediul înconjurător. O gamă variată de motorizări şi echipamente Gama comercială Logan MCV îşi propune să vină în întâmpinarea cerinţelor şi a exigenţelor clienţilor, oferind 4 nivele de echipare combinate cu 5 motorizări, adică un total de 24 versiuni cu 5 şi 7 locuri. Un vehicul spaţios, practic şi funcţional. Reluând şi accentuând principalul atu al variantei berlină-habitabilitatea, Logan MCV oferă în plus practicitate şi polivalenţă în utilizare. Dacia Logan VAN O sarcină utilă de până la 800 kg (sarcină utilă maximă recomandată de constructor), fiabilitate şi robusteţe în slujba oricărei activităţi şi un excelent raport prestaţii / preţ sunt principalele atuuri ale furgonetei Logan VAN. Spaţiu de încărcare eficient Destinat activităţilor care necesită transporturi dese şi voluminoase, Logan VAN se distinge printr-o sarcină utilă de până la 800 kg (sarcină utilă maximă recomandată de constructor), un volum de 2,5 m3, lungime de încărcare de 1,94 m şi un acces practic la spaţiul destinat mărfurilor prin patru uşi prevăzute cu sistem de închidere. Confort similar unui vehicul de pasageri Furgoneta Logan Van combină cu succes caracteristicile unui vehicul utilitar şi confortul unui vehicul de persoane. Logan VAN se remarcă printr-o poziţie de condus şi un comportament rutier identice cu Logan MCV,......

Words: 9802 - Pages: 40

Free Essay

Business and Managemnet

...sunt elementele esenţiale ce definesc comportamentul uman: stimulul ce reprezintă cauza; nevoia care este dorinţa ce se poate înfăptui; obiectivul care este scopul acestuia. Cum nevoile se multiplică în proporţie exponenţială, datorită progresului tehnico-ştiinţific ce conduce la inventarea altora, iar nevoia satisfăcută duce la apariţia altora, evident comportamentul individului se schimbă şi el.    COMPORTAMENT [pic] Fig. I.1 În sens restrâns, comportamentul consumatorului reflectă conduita oamenilor în cazul cumpărării şi/sau consumului de bunuri materiale şi servicii. În sens larg, comportamentul consumatorului cuprinde întreaga conduită a utilizatorului final de bunuri. De abia la mijlocul anilor ´60 au apărut primele studii în cadrul cercetărilor de marketing privitoare la comportamentul consumatorului, până atunci fiind considerat un domeniu al psihologiei. Astăzi teoria comportamentului consumatorului a devenit un domeniu distinct al marketingului, fiind tratată din punct de vedere antropologic, sociologic, psihologic şi economic. S-a ajuns până la transpunerea în limbaj cibernetic, de către Philip Kothler, a comportamentului consumatorului. Potrivit acestei abordări, reacţia consumatorilor este o „IEŞIRE”, respectiv un rezultat al unor „INTRĂRI”, recepţionate, evaluate şi „PRELUCRATE” de fiinţa umană. Complicatele procese psihologice, aflate între „intrări” şi „ieşiri” nu pot fi observate, ele desfăşurându-se în „CUTIA NEAGRĂ”(black box). Intrările (situaţia......

Words: 22504 - Pages: 91

Free Essay

Nota de Curs Marketingul Serviciilor

...serviciilor .........................................................................................................81 4.3.2. Operaţionalizarea poziţionării serviciilor ..............................................................................................82 4.4. Marketing mix în domeniul serviciilor şi comerţului ...................................................................................86 BIBLIOGRAGIE ............................................................................................... 88 5 CAPITOLUL 1 APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA MARKETINGULUI SERVICIILOR ŞI COMERŢULUI Constituirea marketingului serviciilor ca domeniu distinct al marketingului s-a realizat de-a lungul unui proces întâlnit, de altfel, şi în cadrul celorlalte ramuri: internaţional, industrial, agromarketing, social-politic etc. El a apărut, mai întâi, în practică, în ţările dezvoltate, iniţial sub forma unor aplicaţii ale marketingului bunurilor, iar mai apoi prin punerea la punct a unor elemente specifice care treptat s-au amplificat şi s-au diferenţiat tot mai mult. In ţara noastră apariţia marketingului serviciilor este de dată recentă, dezvoltarea sa în continuare fiind marcată de o serie de limite dar şi de premise favorabile. 1.1. Evoluţia marketingului serviciilor pe plan mondial Cum era şi firesc apariţia şi dezvoltarea marketingului serviciilor a avut loc în ţările puternic dezvoltate, ţări în care acestea au cunoscut, în ultimele decenii, o adevărată explozie.......

Words: 28593 - Pages: 115

Free Essay

Lucrare Disertatie

...în străinătate, fapt ce se datorează dezvoltării internaționalizării firmelor de distribuție după anul 1990. Centrul și estul Europei au devenit piețe intens căutate de marile companii, în scopul dezvoltării unei rețele de distribuție. Lucrarea de fața are ca obiectiv propunerea unei strategii de distribuție internațională pentru firma Romstal Imex S.R.L. Această propunere s-a realizat în contextul extinderii firmei pe piața Poloniei. Metodele utilizate sunt reprezentate de studierea strategiilor de distribuție la nivel internațional prin revizia literaturii de specialitate și de elaborarea unui studiu de caz pentru investigarea procesului de extindere a Grupului Romstal pe piața Poloniei. Rezultatul cercetării îl constituie elaborarea unei propuneri de strategie de distribuție internațională prin deschiderea de filiale și reprezentanțe în Polonia și prin dezvoltarea unui sistem de francize. Capitolul 1 : Distribuţia internațională: abordări teoretice 1.1 Conceptul de distribuție Distribuţia este noţiunea pe care o întâlnim și în literatura universală, ce defineşte "totalitatea proceselor economice si tehnico-organizatorice privind dirijarea si transmiterea fluxului de bunuri si servicii de la producător la consumator, în condiţii de eficienţă maxima". (Malcomete, 1994) Distribuţia acoperă o mare diversitate de activități şi operatiuni şi arată cum pot fi gestionate relaţiile ce apar......

Words: 11975 - Pages: 48

Free Essay

Wettbewerbstrategien Nach Porter

...Modelul Porter Modelul lui Michael Porter este un model de diagnosticare strategica a domeniuluide activitate in care opereaza o firma. Acest model defineste cinci forte ce determina intensitatea competitionala, ce duce la determinarea atractivitatii pietei, in acest contextaceasta este echivalentul profitabilitatii.Cele cinci fortele includ trei forte din cadrul competitiei ‘orizontale’ - amenintarea produselor de substitutie - amenintarea intrarilor noilor competitori - amenintarea firmelor competitoare existente in cadrul sectorului de activitatesi doua forte din cadrul competitiei ’verticale’ - capacitatea de negociere a furnizorilor  - capacitatea de negociere a clientilor Puterea fiecarui factor si combinarea lor caracterizeaza domeniul de activitate subraportul intensitatii concurentei   si, in ultima instanta, determina rentabilitateasectorului    – masurata prin randamentul pe termen lung al capitalului investit.Grafic, modelul lui Porter este reprezentat prin urmatoarea schema: 1 Analiza rivalitatii intre firmele existente in cadrul sectorului deactivitate Se pot identifica atât concurenţi direcţi cât şi indirecţi ai companiei Ikea astfel: Concurenţa indirectă - MOBEXPERT – Datorita celor cinci hypermagazine din romania si a altor 23 deunitati mici ,sub 1500 mp ce functioneaza in regim de franciza ELVILA - este in prezent una dintre principalele companii din domeniul producerii sicomercializarii mobilei din Romania. Are 50 magazine de mici...

Words: 3082 - Pages: 13

Free Essay

Marketing Direct

...furnizarea de informaţii despre caracteristicile şi comportamentul său de cumpărare şi consum, interacţiunea cu punctele tradiţionale de marketing şi/sau vânzări ale organizaţiei) şi crearea unei platforme relaţionale de marketing pe termen lung. Instrumentele utilizate de către marketingul direct sunt în bună măsură similare celor specifice marketingului „tradiţional”, similaritatea menţinându-se şi la nivelul noţiunilor şi conceptelor de bază folosite. Concretizarea conceptelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice o reprezintă campaniile de marketing direct, proiectate şi realizate în vederea atingerii unor obiective specifice. Este esenţială precizarea că nu se poate vorbi despre campanii-tip care să soluţioneze probleme-tip. Deşi cadrul general al acestora este comun, ceea ce le separă în mod decisiv este, dincolo de datele concrete ale fiecărei situaţii în parte, creativitatea celui sau celor care le proiectează şi le realizează, fapt care conferă acesteia o poziţie determinantă pentru succesul campaniei. Elementele de referinţă pentru ansamblul campaniilor de marketing direct sunt utilizarea bazelor de date, comunicarea directă cu consumatorul şi stimularea unui răspuns direct şi imediat din partea acestuia. Noile dezvoltări conceptuale în domeniu vor trebui să ţină cont de evoluţiile înregistrate în sectoarele telecomunicaţiilor şi informaticii ceea ce face ca accentul să cadă, în viitor, pe capacitatea marketingului direct de a crea canale de comunicaţii care......

Words: 14743 - Pages: 59

Free Essay

Outsourcing

.........................................................................................36 Introducere 1.1. Scopul şi obiectivele lucrării Procesul de externalizare s-a demonstrat, de-a lungul timpului, a fi unul complex, sofisticat, cu toate că pare a fi unul simplu, lin. Obiectivele cercetării au fost următoarele : * Studiul bibliografic, referitor la procesul de externalizare a activităţilor/procesul de outsourcing; * Pe baza studiului literaturii de specialitate doresc să determin caracteristicile procesului de externalizare şi a procesului de outsourcing, rolul externalizării, respectiv outsourcingului în cadrul unei companii; * Analiza privind externalizarea activităţilor în cadrul unei companii şi a impactului acesteia asupra performanţelor companiei; * Analiza privind outsourcing-ul în cadrul unei companii şi impactul acestuia asupra performanţelor companiei; * Identificarea celor mai bune practici în domeniu; * Identificarea motivelor şi strategiilor de externalizare, a efectelor externalizării asupra costurilor, nivelului de satisfacţie al clientului, inovării. Pentru realizarea acestor obiective, am pornit demersul ştiinţific prin a delimita principalele concepte ale externalizării, respectiv ale outsourcing-ului. Astfel, în Capitolul 1 sunt prezentate aspecte teoretice ale fenomenului externalizării: ce reprezintă, rolul, importanţa, avantajele, dezavantajele, cum are loc procesul de externalizare, clasificare. În......

Words: 8635 - Pages: 35

Free Essay

Revenue

...firmei …….. 9.3. Particularităţi ale politicii promoţionale pe piaţa bunurilor productive ............................ 155 156 166 166 167 169 173 Bibliografie ……………………………………………………… 177 4 CUVÂNT ÎNAINTE Experienţa autorului pe piaţa business to business a început acum mai bine de zece ani. Acest domeniu este nu numai unul deosebit de interesant dar şi unul dificil. În această zonă acţionează „profesionişti” şi nu „amatori” deci, cu alte cuvinte, nu este sau mai bine zis nu ar trebui să fie loc pentru diletantism. Prezenta carte a fost scrisă cu scopul declarat de a asigura un instrument de lucru pentru cei care studiază particularităţile activităţii de marketing desfăşurate pe piaţa business to business. Problemele abordate în cadrul acestei cărţi încearcă să acoperă, totuşi într-un mod cât mai succint cu putinţă, majoritatea problemelor importante pe care le impune studiul unei discipline specializate, dinamică şi dificilă în acelaşi timp. Modul de prezentare a informaţiei cuprinsă în carte, este mai mult unul didactic şi mai puţin unul practic. Lucrarea se doreşte a fi mai mult un instrument necesar procesului de pregătire a studenţilor şi mai puţin un îndrumar destinat perfecţionării celor care utilizează în practică instrumente de marketing. 5 Fără a încerca reluarea prea amănunţită a unor concepte de bază ale ştiinţei marketingului, autorul a încercat să pună accent pe particularităţile pieţei organizaţionale, fără a uita însă să amintească şi uneori......

Words: 29959 - Pages: 120

Free Essay

Coca&Cola

...Analiza strategiilor de marketing utilizate de Coca-Cola şi Pepsi NUME: Badea Anamaria-Irina GRUPA: 8181 ANUL 2008-2009 CUPRINS CAP. 1 Scurt istoric al firmelor Coca-Cola şi Pepsi.................................................3 CAP. 2 Analiza PEST a firmelor Coca-Cola şi Pepsi...............................................6 CAP. 3 Analiza SWOT a firmelor Coca-Cola şi Pepsi.............................................9 CAP. 4 Modelul BCG1 pentru firmele Coca-Cola şi Pepsi......................................10 CAP. 5 Analiza strategiilor de marketing utilizate de Coca-Cola şi Pepsi...............12 5.1 Strategiile de produs...............................................................................12 5.2 Strategiile de preţ....................................................................................14 5.3 Strategiile de promovare.........................................................................15 5.4 Strategiile de distribuţie..........................................................................20 Concluzii şi propuneri..............................................................................................22 Bibliografie...............................................................................................................23 2 CAP. 1 Scurt istoric al firmelor Coca-Cola şi Pepsi Cei mai mari producători de băuturi răcoritoare, de mai bine de un secol: Pepsi Cola şi Coca-Cola. Coca-Cola Produsul care a dat cel mai......

Words: 5129 - Pages: 21

Free Essay

Str Mrk

...asupra activităţii lor orientată din exterior către interior. Dacă firma poate înţelege schimbările care intervin permanent în cadrul mediului în care operează, atunci va putea profita din plin de eventualele ocazii favorabile ale pieţei, cu condiţia să se axeze pe reacţia la timp. Abordarea mediului ambiant şi a interdependenţelor dintre acestea şi organizaţie, în contextul tranziţiei spre economia de piaţă, constituie o problemă de maximă importanţă, la a cărei rezolvare marketingul strategic este chemat să aibă un rol decisiv. Aceasta cu atât mai mult cu cât cunoaşterea în detaliu a multitudinii de variabile exogene şi endogene ce influenţează organizaţia este de natură să-i asigure o funcţionalitate eficientă, într-un mediu concurenţial din ce în ce mai acerb. Relativitatea importanţei impactului se datorează modului în care organizaţia a anticipat şi s-a pregătit pentru recepţionarea mesajului respectiv. Lucrarea prezentă este structurată în cinci părţi distincte, a căror capitole reprezintă defapt etapele procesului de planificare strategică atât la nivelul superior, al corporaţiei, cît şi la cel al unităţii strategice. Primul capitol, denumit generic “Concepte de bază ale marketingului strategic”, urmăreşte într-o primă etapă evoluţia noţiunilor de marketing şi marketing strategic, în contextul schimbărilor profunde la nivelul firmelor, dar şi la nivelul întregii economii pe ansamblu. Nevoia de adaptare la noua conjunctură a pieţelor, a condus la......

Words: 20586 - Pages: 83

Free Essay

Management

...CAPITOLUL 1 – MANAGEMENTUL STRATEGIC NOŢIUNI CONCEPTUALE 1.1. CONCEPTUL DE MANAGEMENT STRATEGIC Termenul de management strategic şi-a făcut intrarea oficială în limbajul teoretic încă din 1973, în cadrul ,,The First International Conference of Strategic Management” organizată de I.H. Ansoff la Universitatea Vanderbilt. În momentul de faţă nu există o unanimitate de păreri în ceea ce priveşte definirea termenului de management strategic, astfel, întâlnind o varietate de modalităţi de definire a conceptului de management strategic. Managementul strategic este considerat drept: ➢ procesul care urmăreşte să faciliteze conducerea unei firme şi să utilizeze strategia pentru a-i orienta acţiunile; el integrează punerea în operă a acţiunilor strategice legate de factorii structurali şi culturali. ➢ formă de conducere care urmăreşte să asigure în timp cea mai bună congruenţă posibilă între exigenţele mediului înconjurător, ale partenerilor interni şi externi şi obiectivele managerilor, administrarea dar şi crearea de potenţial şi se interesează atât de interiorul cât şi de exteriorul întreprinderii, de dimensiunea politică şi de cea economică şi conferă un rol important dimensiunii organizaţionale, respectiv structural şi culturii întreprinderii. ➢ un mod de conducere diferit al firmei care vizează să asigure o îmbinare strânsă între strategie şi operaţii. Aceasta semnifică faptul că toate deciziile operaţionale (care nu sunt decât......

Words: 34870 - Pages: 140

Free Essay

Marketing Mix - Avon

...marketing de catre o firma presupune, printre altele, utilizarea unui sistem adecvat de conducere prin intermediul caruia se urmareste sincronizarea permanenta cu mediul în care îsi desfasoara activitatea. Acest sistem trebuie sa permita firmei încadrarea actiunilor sale într-o anumita perspectiva, prin formularea unor strategii de dezvoltare care sa asigure mobilizarea fortelor ei umane, materiale si financiare în vederea atingerii obiectivelor si scopurilor fixate. 1.1. CONŢINUTUL sI LOCUL STRATEGIEI DE PIAŢĂ Elaborarea strategiei de dezvoltare a unei firme, în cadrul careia un loc deosebit de important îl detine stabilitatea strategiei de piata, reprezinta un proces complex, care face obiectul conducerii strategice - componenta de baza a conducerii de ansamblu a activitatii economice. Gândirea si conducerea strategica trebuie sa se materializeze în programe de dezvoltare, în cadrul carora se defineste locul si rolul ce urmeaza sa-l aiba întreprinderea în ansamblul socio-economic în care opereaza, calea pe care o va urma si mijloacele concrete pe care le va utiliza în vederea cuceririi pozitiei dorite. In competentele conducerii strategice intra trei dimensiuni de baza: definirea domeniului de activitate al firmei, stabilirea indicatorilor de performanta (obiectivelor) ai acesteia si elaborarea ansamblului strategiilor de dezvoltare care sa conduca la realizarea obiectivelor stabilite. Definirea domeniului de activitate al......

Words: 31554 - Pages: 127